Review of Het heelal and Mensch en dier

Het Heelal, door Dr. W.H. Nieuwhuis. Leiden, D. Donner, 1881. ƒ 1,25.

Mensch en Dier, door Dr. W.H. Nieuwhuis. Leiden, D. Donner, 1882. ƒ 0,60.


De Schrijver dezer beide werkjes, leeraar aan het Gymnasium te Doetinchem, is den lezer der „Vrije Kerk" door verscheidene artikelen reeds een goede bekende geworden. Beide werkjes vallen buiten het gebied van dit Theologische tijdschrift en buiten de bevoegdheid van beoordeeling van den referent. Toch durft hij vrijmoedig ze aanbevelen. Niet alleen voor lagere en hoogere scholen, maar ook voor privaat gebruik zijn deze boeken zeer geschikt. In onzen tijd, waarin de Natuurwetenschap zoo grooten opgang maakt, dient men althans van hare „eerste beginselen" iets te kennen. Daarvoor zijn deze beide werkjes al bijzonder berekend. Het eene geeft een korte beschrijving der hemellichamen. Het andere geeft een beknopt, duidelijk en toch in zekere mate volledig overzicht van de zoölogie. De Schrijver staat met ons op dezelfde belijdenis. Dit komt ook daarin uit, dat hij het wezenlijk onderscheid van mensch en dier vasthoudt, en de Darwinistische hypothese verwerpt.

Dat Schrijver en Uitgever zich in een groot debiet verheugen!


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept