Review of God in de natuur en in de genade

God in de Natuur en in de Genade, door J.J. de Visser, v.d.m. te Amersfoort. Amersfoort, Slothouwer, 1882.


De ruime en veelzeggende titel zou ons wel niet aanstonds op het vermoeden brengen, maar we ontvangen hier van den Schrijver opstellen over het hart, den bloedsomloop, het spijskanaal, de ademhaling, het gezicht en het gehoor. Hij wijst ons op het wonder samenstel van het menschelijk lichaam, en tracht ons teleologisch te brengen tot of te versterken in het geloof aan een 434 zelfbewusten God, die alles planmatig ingericht heeft en boven zijne schepping staat. Dat niet alleen, maar als theoloog gaat hij ook alle die onderwerpen, na ze eerst in natuurkundigen zin behandeld te hebben, ook opvatten en beschouwen in figuurlijken zin. Dit zou tot veel „Spielereien" en ongepaste vergelijkingen en vergeestelijkingen aanleiding kunnen geven, maar de Schrijver weet zich daar goed voor te wachten. Het werkje, 103 bladzijden groot bevat veel wetenswaardigs, is duidelijk en levendig geschreven en kan menigeen iets meer doen kennen van „God in de Natuur en de Genade."


H. Bavinck.


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept