Review of De Bijbelsche Geschiedenis ten dienste van het Catechetisch Onderwijs

De Bijbelsche Geschiedenis ten dienste van het Catechetisch Onderwijs, door J.H. Donner. Leiden, Donner. Prijs ƒ 0.25.

Eenvoudig onderricht in de Bijbelsche waarheden voor Catechisatiën, door J.H. Donner. Leiden, Donner. Prijs ƒ 0.10.


Het is een gunstig verschijnsel, dat ook in onze kerk veler oog op de catechisatiën zich vestigt en menig vraagboek het licht ziet. Vooral den Zendingsdirector mogen wij dankbaar zijn, dat hij het talloos tal van allerlei vraagboeken met deze twee verrijkt heeft. Van het eerstgenoemde, dat zich zelf in ieder opzicht aanbeveelt, is reeds een tweede druk verschenen. En de heldergestelde vragen, de beknopte en duidelijke antwoorden, het aantrekkelijk formaat en de geringe prijs waarborgen, dat ook het in de tweede plaats genoemde, dat dienen moet voor hen, voor wie Hellenbroek's vragenboek nog te zwaar is, spoedig door vele predikanten op hunne catechisatiën zal worden ingevoerd.


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept