Review of Buiten Europa

Buiten Europa. Aardrijkskunde van Azië, Afrika, Amerika en Australië, voor schoolgebruik en eigen studie, door Dr. W.H. Nieuwhuis. Brielle, Wierema.


De heer Wierema te Brielle denkt uit te geven eene serie schoolboeken voor middelbaar onderwijs in christelijken 530 geest — een plan, dat lof en ondersteuning verdient en welks volvoering in eene algemeene gevoelde en dikwerf uitgesproken behoefte zal voorzien. De serie wordt geopend met dit werk van den heer Nieuwhuis, Leeraar aan het Gymnasium te Doetinchem. Het onderscheidt zich, gelijk het voorbericht leert, van andere leerboeken der aardrijkskunde vooral hierdoor, dat de godsdienstige toestand der volken meer op den voorgrond wordt geplaatst, dat de resultaten der zending er in worden medegedeeld en dat de landen, waarvan in den Bijbel sprake is, onder heenwijzing naar de H.S. behandeld worden. Bij de van den auteur bekende, reeds in andere werkjes gebleken helderheid en grondigheid van bewerking, zal dit laatste voldoende wezen, om het in vele en velerlei christelijke scholen ingang te verschaffen, en bij vele christelijke onderwijzers in gebruik te doen komen.


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept