Review of De Strijd- en Overwinningstocht der Christelijke Kerk door de gangen der Eeuwen

De Strijd- en Overwinningstocht der Christelijke Kerk door de gangen der Eeuwen, door B.C. Felix, Leiden, D. Donner. 1882. 1e aflev.


De geachte Schrijver wil — zoo leert ons de inzage der eerste aflevering — een kort en beknopt overzicht geven van de geschiedenis der Christelijke Kerk. Dat het slechts zeer beknopt kan wezen, blijkt daaruit, dat het werk compleet zal zijn in 12 aflev., elk van twee vel druks.

Dit brengt eigenaardige bezwaren mede. De beslissing, wat al dan niet opgenomen of met stilzwijgen voorbijgegaan moet worden is uiterst moeilijk. Nooit mag zooveel weggelaten, dat daardoor de gang der Kerk, de leidende gedachte harer geschiedenis onkenbaar zou worden. Wordt dit in het oog gehouden, dan is zulk een beknopt overzicht voor velen zeer gewenscht.

De heer Felix schijnt zijne taak alzoo op te vatten. Hij biedt ons geene opeenstapeling van feiten en jaartallen, maar wil ons, indien ik het wel begrijp, den wasdom en de volmaking der Kerk schetsen als het lichaam van Christus. Vinde dit zijn werk dan vele lezers! De prijs van elke aflevering is slechts 25 cents, terwijl nog zes lithographische platen het werk zullen versieren. Onjuistheden gelijk de Omschrijving der Phariseën als aanhangers van een zekeren Farez zullen zeker in de volgende afleveringen niet meer voorkomen.


Kampen.

H. Bavinck.


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept