Review of De Mozaische Wet

De Mozaische Wet, door J. van Andel, predikant te Leeuwarden. Heusden, H. Wuyster. 1882.


Dit werkje over de Mozaische Wet is, schoon op zich zelf staande, een vervolg van het onlangs verschenen en ook in dit Tijdschrift aangekondigde: Van Adam tot Abraham. De gunstige getuigenis, die wij toen aflegden, geldt in verhoogde mate van dit tweede deeltje. Ik schrijf hier, opdat men een overzicht krijge van den inhoud, de titels af van de verschillende hoofdstukken: Israels God, Karakter der Wet, Werking der Wet, de Heiligheid der Wet, de Geest der Wet, de dienst des Tabernakels, het godsdienstig volksleven, en Recht, Familie, Volkslied. Over dat alles worden treffende gedachten en beschouwingen geleverd. Er openen zich nieuwe gezichtspunten, die de wet in haar geestelijken zin en heerlijke strekking leeren kennen en waardeeren. Vooral de beschouwing over de verkiezing van Israel als volk op blz. 2 volg. over het karakter der wet als wet des rijks en als opvoedster des volks, bladz. 24 volg. over de werking der Wet, bladz. 46 volg. en over de vraagstukken, die zij in het leven riep en die hun oplossing vinden in Christus, 96 de verzoening aller tegenstellingen, is treffend schoon en lezing en overdenking dubbel waard. Wij wenschen ook dit werk van den bekenden en geachten predikant onzer Kerk te Leeuwarden in veler handen. Het kleed, waarin de Uitgever het aanbiedt aan het publiek, is in overeenstemming met den inhoud.


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept