Review of Eenige gedachten over de oorzaken der kwijning en middelen ter opwekking van het geestelijk leven

144 Eenige gedachten over de oorzaken der kwijning en middelen ter opwekking van het geestelijk leven, door W. Raman, Chr. Geref. predikant te Kockengen. Schoonhoven, Bos. É 0.25.


Ds. Raman heeft goedgevonden, een geleverd referaat over het belangrijk onderwerp: oorzaken der kwijning en middelen ter opwekking van het geestelijk leven, op anderer aandrang (naar de voorrede schijnt te leeren) in het licht te zenden. De schrijver meent het goed, maar zegt het vreemd. Hij schijnt sterker in het aangeven van de oorzaken der kwijning (liberalisme, macht der wereld, gemakkelijke wijze van godsdienstviering (sic) en gebrek aan tucht; deze laatste met 5 onderdeelen) dan in het aanwijzen van de middelen ter opwekking van het geestelijk leven. Het eerste is wel zoo gemakkelijk ook. Toch zeggen we hem dank voor het goede, dat hij gaf.

Wie lust heeft, koope en leze het boekske. En wie het vatten kan, vatte het.


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept