SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

Archive >> Politieke actitiviteiten / Political activities >> Kamerlid, Minister-President en Minister van Staat Lidmaatschap van Tweede Kamer voor het kiesdistrict Gouda: Stukken betreffende verkiezing en benoeming, 1874-1875

207Vin213 Telegram van C. Hoogenboom te Gouda betreffende verkiezing tot Tweede Kamerlid, 1874
Number of pages: 41874
207Vin214 Telegram van Staal uit Gouda aan J.H. Kruyt te Amsterdam betreffende verkiezing van A. Kuyper tot Tweede Kamerlid, 1874
Number of pages: 21874
207Vin215 Telegram van Belinfante uit Gouda aan De Standaard betreffende uitslag van verkiezingen in kiesdistrict Gouda, 1874
Number of pages: 21874
207Vin216 Brief van Bureau van Stemopneming van kiesdistrict Gouda betreffende 'afschriften van processen verbaal' om 'te strekken tot geloofsbrief voor' benoeming tot Tweede Kamerlid, 1874
Number of pages: 51874
207Vin217 Manuscript van 'Memorie aangeboden aan mr. G. Groen van Prinsterer, door dr. A. Kuyper, tijdens diens beraad over de aanvaarding van het Lidmaatschap der Tweede Kamer, den 4e Februari 1874', 1874
Number of pages: 61874
207Vin218 Brief van Bureau van Stemopneming van kiesdistrict Gouda betreffende afschrift van proces-verbaal om 'te strekken tot geloofsbrief voor' benoeming tot lid van de Tweede Kamer, 1875
Number of pages: 51875
207Vin219A-1 Antischoolwetverbond afd. Boskoop, verheugd over verkiezing in belang van de kerk in Nederland, 21 jan. 1874
Number of pages: 61874
207Vin219A-2 Antischoolwetverbond afd. Enkhuizen, gelukwensen, pleit voor aanneming der verkiezing, 27 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219A-3 Antischoolwetverbond afd. Schoonhoven, gelukwensen, 21 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219A-4 Antischoolwetverbond afd. Smilde, verheugd, adhesie aan adres van kiesvereeniging 'De Vrije Fries', 30 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219A-5 Antischoolwetverbond afd. Wageningen, hoopt op aanvaarding van lidmaatschap, zegen voor de Kerk, 6 febr. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219A-6 Antischoolwetverbond afd. Zutphen, gelukwensen, 21 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219A-7 Antischoolwetverbond afd. Zutphen (Dingemans), gelukwensen, 21 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219B-1 Baartman Jr., J., Gouda, hoopt op aanvaarding door Kuyper van verkiezing, 24 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219B-2 Bakker, J.J., Oudenbosch, gelukwensen, verkiezing was een werk van God, 23 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219B-3 Beest van Andel, Van, Maastricht, is verheugd, gelukwensen, pleit voor aanvaarding i.v.m. spoedige behandeling van Wet op Hoger Onderwijs (t.a.v. opleiding van godsdienstleraren), 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219B-4 Berch Heemstede, v.d., 's-Gravenhage, blij met verkiezingsuitslag, hoopt op aanvaarding door Kuyper, uitnodiging voor een bezoek, 21 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219B-5 Berg, A. van den, Hazerswoude, blij met verkiezingsuitslag, hoopt op aanvaarding speciaal met oog op onderwijsbelangen, herinnert zich gevolgen door het eertijds bedanken van Baron Van Boetzelaar, spreekt namens tal van 'vrienden en broeders', 28 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219B-6 Boetzelaar van Weede, M. van de, Utrecht, gelukwensen, is verheugd, 21 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219B-7 Boetzelaer van Weede, M. van de, Utrecht, verheugd over verkiezing, voelt zich sterk met K. verbonden, 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219B-8 Bom, F.L. v.d., is verheugd, de Heer roept U, 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219B-9 Botermans, H.G., Rotterdam, verheugd, verkiezing is gebedsverhoring, 'onbegrijpelijk ook, het draagen der R.C. stemmen, bijna als achtste wereldwonder te beschouwen, vooral na de artikelen: Onze verhouding tot Rome', teleurstelling bij liberalen, ook tevens een gevoel van blijdschap, 22 jan. 1874
Number of pages: 51874
207Vin219B-10 Breen, W.C., Amsterdam, gelukwensen, hoopt op aanvaarding door K., mag een predikant - zolang hij daartoe in staat is - zijn roeping verwisselen? vraagt hij zich af, 24 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219B-11 Brummelkamp en Mulder-de Jong, Kampen, gelukwensen, wijsheid toegewenst, als kamerlid zal K. thans meer vermogen, 21 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219B-12 Brummelkamp, A., Kampen, Groen van Prinsterer wenst te berusten in het door K. te nemen besluit, beaamt dit, geeft zijn visie t.a.v. K.'s keuze predikant of kamerlid, 26 jan. 1874
Number of pages: 61874
207Vin219B-13 Buuren, A. J. van, Beesd, gelukwensen, 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219B-14 Buys, M., Oudewater, verkiezing zij tot heil van het vaderland, 21 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219B-15 Buytendijk, Harderwijk, gelukwensen, 21 jan. 1874
Number of pages: 31874
207Vin219C-1 Catechisante, Amsterdam, blij met grote belangstelling voor K., zal hem als leraar missen doch weet te berusten, 26 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219C-2 Catechisanten (98 handtekeningen), Amsterdam, grote waardering voor K.'s benoeming, overwinning op Christelijk Historische Partij, Liberalen en Radikalen, betreuren heengaan van K., 28 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219C-3 Catechisanten (5 handtekeningen), Amsterdam, geen instemming met 'inhoud der missieven' van gemeenteleden, gedeelte 'onzer catechisatie' leven erg mee, willen op geen enkele wijze invloed uitoefenen op het K.'s besluit, 23 febr. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219C-4 Catechisanten (73 handtekeningen), Amsterdam, niet onverschillig over door K. te nemen besluit, bij aanvaarding is het onmogelijk, dat zij door K. worden aangenomen als lidmaat, juichen daarom toe als K. voor benoeming zal bedanken, jan. 1874
Number of pages: 81874
207Vin219C-5 Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, Hulpvereeniging Zeist e.o. voor -, blij met verkiezing, adviseert benoeming aan te nemen, 23 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219C-6 Christelijke Schoolen, Hulp onder -, Groningen, gelukwensen, 21 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219C-7 Christelijke Jongelingsvereeniging te Vlissingen, gelukwensen, alle wijsheid toegewenst in deze gewichtige en moeilijke taak, 29 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219D-1 Donner, Leiden, blijdschap voor K.'s verkiezing, 21 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219D-2 Doorn, Dina, Amsterdam, gelukwensen, 29 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219D-3 Dürr, J.G. en B. Dansser, Dordrecht, 'Psalm 72, vers 19', 21 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219D-4 Dijk, J.I. van ( en 7 medediakenen), Harlingen, gelukwensen, hopen dat K. benoeming zal aannemen, 26 jan.. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219D-5 Dijstra, B., Minnertsga, gelukwensen, vraagt K. redacteur van De Standaard te blijven 'of is 't maar eene enkele bladzijde?', 23 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219F-1 Feijkes, H., Amsterdam, betreurt heengaan K., wat zal er van de kerk(elke strijd) terecht komen, aanvaarding is in strijd met leer der 'Dordsche vaderen', slimme Rome, 2 febr. 1874
Number of pages: 91874
207Vin219F-2 Feringa, N.M., Amsterdam, blijdschap met benoeming, grote nood in kerk, betreuren heengaan, 21 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219G-1 Geer van Jutfaas, B.J.L. de, Utrecht, bedanken door K. zou 'onze rigting en U zelven evenzeer vernietigen' (bijlage: brief van W. Krayenbelt, Bodegraven, dd. 23 jan. 1874 aan B.J.L. de Geer van Jutfaas), 24 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219G-1A Geer van Jutfaas, B.J.L. de, Utrecht, bedanken door K. zou 'onze rigting en U zelven evenzeer vernietigen' (bijlage: brief van W. Krayenbelt, Bodegraven, dd. 23 jan. 1874 aan B.J.L. de Geer van Jutfaas), 24 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219G-2 Geer (van Jutfaas), B.J.L. de, Utrecht, 'Gij moet de roeping volgen, die tot U kwam, wat het ook moge kosten, welke bezwaren er ook aan verbonden zijn, Gij moet aannemen', ernstige toestanden, wij staan op keerpunt, zal ons land aan liberalisme, modernisme prijsgegeven worden?, 22 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219G-3 Gefken, J.W., 's-Gravenhage, gelukwensen, begrijpt dat K. voor moeilijke keus staat i.v.m. predikantschap, 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219G-4 Geisweit van der Netten, C.J., Oosterbeek, gelukwensen, is het niet in alles met K. eens, critiek: Kuyper is niet objectief genoeg, De Standaard vertegenwoordigt thans enkel linkerzijde 'onzer rigting', roep geen verdeeldheid op, vóór of tegen den levenden God!, verzoenend optreden, verblijdend dat 'Roomschen U gesteund hebben', noemt AE. Mackay te Zutpfen als candidaat voor nieuwe verkiezing, 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219G-5 Gerretsen, A.L., Oudewater, gelukwensen, 27 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219G-6 Gerth van Wijk, J.A., Groningen, gelukwensen, adviseert tot aanvaarding in belang van kerk, 21 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219G-7 Goedhuijs, P., Amsterdam, wenst dat K. benoeming niet zal aanvaarden, 26 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219H-1 Haas, A. de en G.B. Prins, Amsterdam, kan zich moeilijke keuze waar K. voor staat indenken, 31 jan. 1874
Number of pages: 51874
207Vin219H-2 Havinga, K., Sappemeer, hoopt op aanvaarding door K., 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219H-3 Heerde, Van, Oudewater, gelukwensen, 21 jan. 1874
Number of pages: 61874
207Vin219H-4 Hemert, K. van, Amsterdam, staat niet achter door Dibbits en Kühler (bestuurders Vereeniging van Vrienden der Waarheid) aan K. toegezonden aanbeveling om benoeming niet te aanvaarden, 29 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219H-5 Hierfeld, F.W., Amsterdam,vindt aanneming van benoeming i.v.m. predikantschap niet juist, 28 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219H-6 Holt, H. op 't en A. Koers, Heemse, hopen dat K. benoeming zal aanvaarden, 25 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219H-7 Hoogenboom, C., Gouda, gelukwensen, 24 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219H-8 Hoogerbrugge, M.A., Smilde, gelukwensen, niet aarzelen, 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219H-9 Hoogeveen, G.A., Alphen a/d Rijn, gelukwensen, vraagt op welke dag K. Commissie van Kiesvereeniging Vrijheid en Recht van Alphen e.o. kan ontvangen om te praten over zijn verkiezing tot kamerlid, 21 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219H-10 Hoogeveen, G.A., Alphen a/d Rijn, vacature (tweede) in kiesdistrict Gouda voor wijlen De Brauw, wil Byland te Berlijn candidatuur aannemen of Brummelkamp, 31 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219H-11 Hooykaas, I, Rotterdam, bezorgdheid (of K. 'dit leven' kan volhouden als hij kamerlidmaatschap gaat aannemen naast redacteurschap), kamerlidmaatschap aannemen of niet?, vele belangen staan op spel, keus is moeilijk, God geve kracht!, [1874]
Number of pages: 81874
207Vin219H-12 Houter Wz., L. den, Amsterdam, gelukwensen, 21 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219H-13 Hovy, W., Amsterdam, begrijpt grote spanning waarin K. thans verkeert, maakt hem duidelijk dat werk als predikant op hoge prijs wordt gesteld, het zijn ook voor K.'s echtgenote moeilijke dagen, 27 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219H-14 Huet, P., Dirksland, wenst K. God's genade en wijsheid toe om te weten wat te doen, 24 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219H-15 Hufferman jr., Utrecht, is verheugd, de Heer heeft grote dingen bij ons gedaan, 21 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219H-16 Husen, (R), Utrecht, een 'vriend der goede zaak' stelt jaarlijke f 500.- voor K. beschikbaar als hij benoeming aanvaardt, dringt bij K. aan de benoeming te aanvaarden, 6 febr. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219I Isings, J.H. en echtgenote, Amsterdam, terneergeslagen bij bericht over K.'s benoeming, krachtens roeping moet hij predikant van zijn gemeente blijven, 26 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219J-1 Joha, G.I., Amsterdam, kritiek op K. als predikant, K. is wel leraar doch niet zo zeer herder, is enkele malen bij hem aan huis geweest om hem te spreken hetgeen niet is gelukt, hierover teleurgesteld, ook geen huisbezoek eigen aan een herder, een 'rechte Herder kan en mag zijn schapen niet verlaten, hoopt dat K. geen stap zal doen waar hij later spijt van krijgt, 29 jan. 1874
Number of pages: 81874
207Vin219J-2 Jong, J. de, Delft, wenst K. alle kracht en wijsheid toe benoeming te aanvaarden, 1874
Number of pages: 41874
207Vin219K-1 Kappeyne, 's-Gravenhage, 'All right. Niets bijzonders over te leggen', 28 jan. 1874
Number of pages: 31874
207Vin219K-2 Kerkeraad Hervormde Gemeente Oudega en Kolderwolde, blijdschap over uitslag der verkiezing, febr. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219K-3 Keuchenius, L.W.C., verheugd over K.'s benoeming, gelukwensen, beginselen Groen van Prinsterer blijven nu doorwerken, ARP heeft behoefte aan leider, uitstekende artikelen in De Standaard, Atjeh-oorlog, 1874
Number of pages: 41874
207Vin219K-4 Kiesvereeniging 'Houdt wat Gij hebt' te Oppenhuizen (?) in kiesdistrict Sneek, blijdschap, gelukwensen, 31 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219K-5 Kiesvereeniging 'Nederland en Oranje', Bolsward, dringt aan op aanvaarding van benoeming, 4 febr. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219K-6 Kiesvereeniging 'Nederland en Oranje', Zutphen en Deventer, gelukwensen, hopen dat K. benoeming aanneemt, 21 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219K-7 Kiesvereeniging 'Vreest God, eert den Koning', WymbritseradeeI, adhaesie aan adres door bestuurders en leden Kiesvereeniging 'De Vrije Fries' te Sneek, hoopt dat K. benoeming aanneemt, [jan.] 1874
Number of pages: 41874
207Vin219K-8 Kiesvereeniging 'De Vrije Fries', Sneek, zeer verheugd over benoeming vooral met oog op hangende schoolkwestie, 23 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219K-9 Kiesvereeniging 'De Vrije Fries', Sneek, blijdschap, dringen aan op aanvaarding door K., 29 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219K-10 Kools, A., belangstelling, 4 febr. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219K-11 Krayenbelt, W., Bodegraven, verblijd, strijd was hevig, schandelijk zijn praktijken onzer vijanden, wil openbare dankstonde houden in zijn gemeente, 23 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219K-12 Kuijlenberg, J.C., Schoonhoven, hoopt dat K. benoeming zal aanvaarden, 2 febr. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219L-1 Laurense, W.A., Fijnaart, grote vreugde, gelukwensen, vraagt God steun i.v.m. door K. te nemen beslissing, 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219L-2 Leur, H. de, Utrecht, victorie, de Heer alleen zij eer, Hij geve U wijsheid, 21 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219L-3 Liefde, H.A. de, Utrecht, gelukwensen, God moge U het beste doen kiezen, dankbaarheid, 21 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219L-4 Lindenhout, J. van 't, Neerbosch, gelukwensen met overwinning, neem benoeming aan, vrees de strijd niet, 21 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219L-5 Lindonk, W.J. van, Amsterdam, gelukwensen, daar staan nu de bestrijders, God moge K. bijstaan, 21 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219L-6 Loon, Van, Amsterdam, grondwettelijk acht hij het niet juist dat K. i.v.m. Kamerlidmaatschap zich nog bezig houdt met 'bediening der Sacramenten', wijst op gevolgen indien hij er mee doorgaat, 2 apr. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219M-1 Manen, G. van, 's-Gravenhage, grote vreugde, gelukwensen, vaderland heeft K 's hulp nodig, is voor droevige zaak in Den Haag: Johanna (dochter) overleden, Duitse aflevering van de Herold in vooruitzicht gesteld, verzoekt hiervan mededeling te doen in De Standaard, 23 jan. 1874
Number of pages: 51874
207Vin219M-2 Marle, Van, Kadijk, betuigt 'deelneming' met gedane verkiezing, dat de Heer K. spare voor onnodige klaagliederen uit gemeente, 21 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219M-3 Marle, Van, Amsterdam, in Kerkenraad is motie aangenomen om K. verzekering 'harer belangstelling te betuigen', tegen half februari zal kiescollege samengeroepen worden tot vorming van een drietal en keuze van diakenen, 27 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219M-4 Merens, F.W., Utrecht, algemeen wordt betreurd als K. zou bedanken, dringt erop aan dat K. benoeming aanneemt, 2 febr. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219M-5 Middelbeek en Van der Land, Utrecht, gelukwensen, 21 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219M-6 Middendorp, H., Hardenberg, gelukwensen, grote overwinning, weldaad voor (zinkend) vaderland, verneemt dat vijanden én vrienden pogingen doen hem te bewegen voor lidmaatschap te bedanken: zou vreselijk zijn, 4 febr. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219M-7 Mott, C., Amsterdam, zeer verblijd met K.'s benoeming, Arnhemsche Courant schrijft dat K. ook ten strijde zal 'komen tegen art. 168 - nu zwaarder kan het modernisme getroffen worden als geen Landstractementen meer!', verwacht dat K. thans ouderling zal worden met evenveel invloed op Kerk als nu, Antischoolwetverbond door K. te stichten in Arnhem, 22 jan. 1874
Number of pages: 31874
207Vin219N-1 NN (schrijfster), zeer verheugd over K.'s verkiezing, kent K. alleen uit zijn geschriften, strijdt in belang van Christelijke school, 22 jan. 1874
Number of pages: 81874
207Vin219N-2 NN (hoorderes), doet beroep op K. gemeente niet te verlaten, [1874]
Number of pages: 41874
207Vin219N-3 Noorlander, J., Capelle a/d IJssel, gelukwensen bij 'benoeming als lid der Provinciaale Staten', onuitsprekelijke blijdschap, 'eene partij, die zich niet schaamt UEdele op eene verregaande wijze te beleedigen', jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219O-1 Oosterwijk Bruijn, W. van, Zeist, gelukwensen want ambt van herder en leeraar acht hij belangrijker, nu kan K. echter niet anders dan aannemen, iedereen vindt thans weigering 'onverantwoordelijk', mensen die voor K. hebben gestemd hebben openlijk voor christelijke beginsel partij gekozen, 23 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219O-2 Oppedijk, W.M., IJlst, bijzonder aangenaam, gelukwensen, hoopt dat K. benoeming zal aanvaarden, 21 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219O-3 Ouden, J.H. den, Amsterdam, kon niet instemmen met adressen bij sommige boekhandelaren ter tekening neergelegd, waren er maar 2 dr. Kuyper's: één voor de Kamer en één voor de Kerk, zal hem missen als keuze op Kamer valt, persoonlijke wens is: blijf in ons midden!, 2 febr. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219P Paddenburgh, A.J. van, Utrecht, persoonlijk onbekend, veel zegen ondervonden door K.'s prediking, dringt er bij K. op aan zich goed te bezinnen bij keuze: predikambt of kamerlid, 27 jan. 1874
Number of pages: 81874
207Vin219R-1 Raman, W., Kockengen, stel kiezers niet teleur, rationalisme van onze staat en satanische regering te Utrecht maken het nodig dat K. benoeming zal aanvaarden, 22 jan. 1874
Number of pages: 51874
207Vin219R-2 Reesse, H.I., Utrecht, gelukwensen, hoopt dat K.benoeming zal aanvaarden, 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219R-3 Rhijn, L.J. van, Zutphen, is God dankbaar, hoopt dat K. benoeming zal aanvaarden omdat regenten en machthebbers zich van Christus beginnen af te keren, biedt zijn kansel te Wassenaar aan want 'gij kunt in de vergadering der Christenen voorganger zijn zoo veel gij verkiest', wil elke maand daarvoor reiskosten aan K. vergoeden, beveelt kolonel Wrangel aan voor ontstane vacature in Gouda, krijgsmachtstand demoraliseert, 23 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219R-4 Riessen, G.V. van, Amsterdam, gemengd gevoel van blijdschap en droefheid, bidt God voor voorlichting in te nemen beslissing, 21 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219R-5 Roos, G., Zevenhoven, overwinning op Liberalen, werd overladen met strooibiljetten van kiesvereeniging van Antischoolwetverbond, verwacht zware strijd voor K., gelukwensen, 21 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219R-6 Rooyen, W.J. van, e.a., Meppel, gelukwensen, 23 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219R-7 Ruys, G., Amsterdam, wijst op predikambt, kan moeilijk gelukwensen, 23 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219R-8 Rijnenberg, D., Haarlemmermeer, gelukwensen, 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219S-1 Schettens en Longerhouw, Inwoners van, verenigen zich met 'betuiging, wenschen en bede' gezonden door 'De Vrije Fries', 29 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219S-2 Seijbel, M.L., Asperen, gelukwensen, 24 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219S-3 Sjoers, M., Oppenhuizen, vult adres van 'De Vrije Fries' te Sneek aan met persoonlijk woord van blijdschap, 31 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219S-4 'Staat Krachtig' afd. Schoonhoven, Gouda, blijdschap door K.'s optreden in Tweede Kamer, lans gebroken voor oude vrijheden t.a.v. kerk, school en staat door optreden tegen liberale overheersing, vraagt verslag van handelingen Tweede Kamer waarin K.'s rede is opgenomen, enkele problemen in Schoonhoven bij verkiezingen op 1 mei 1874 t.a.v. financiën en candidaten, 30 apr. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219S-5 Steinfort, Bloemendaal, dankbaar voor door K. genomen besluit alhoewel het hem 'naar den mensch' leed doet K. uit zijn tegenwoordige betrekking te zien heengaan, 20 febr. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219S-6 Steneker, H.H., Amsterdam, betreurt neerleggen van predikambt door aanvaarding van benoeming, 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219S-7 Stieler, J.F., Amsterdam, God schenke wijsheid in te nemen beslissing, 21 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219S-8 Stoové, J.H., Amsterdam, ondersteunt benoeming, 29 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219S-9 Studentencorps F.Q.I., Kampen, gelukwensen, uitnodiging voor houden van lezing, prof. Brummelkamp zou het hoogst aangenaam zijn K. als dan te zijnen huize te mogen ontvangen, 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219T-1 Tichelman, Nieuwediep, verheugd en dankbaar over benoeming, vacature in candidatuur Anti-Schoolwetverbond, 6 febr. 1874
Number of pages: 51874
207Vin219T-2 Timmerman, A., heeft het er moeilijk mee, dat K. ambt verwisselt met Kamerlidmaatschap, 1874
Number of pages: 41874
207Vin219T-3 Timmerman-Steyling, weduwe en J.P. Timmerman, onderkennen moeilijke situatie van K. om keuze te doen tussen predikambt en kamerlidmaatschap, bidden God om Wijsheid voor K., 1874
Number of pages: 41874
207Vin219U-1 Uitterdijk, predikant te Schoonhoven e.a., gelukwensen met benoeming, 21 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219U-2 Uitterdijk, T.H., predikant te Schoonhoven e.a., n.a.v. De Standaard nr. 559 achten zij het in belang van Nederland dringend gewenst dat K. benoeming aanneemt 'tot heil van Kerk en Staat (praedestinatie)', 23 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219U-3 Ultee, A.E., Utrecht, (brief gericht aan mejuffrouw) kan bidstond niet bijwonen, ook verhinderd brief bij geadresseerde thuis te ondertekenen, wenst dat 'ZEW voor gemeente moge blijven', verzoekt plaatsing van naam onder genoemde brief, 30 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219V-1 Vaandrager, H.C., Charlois, gelukwensen, 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219V-2 Velzen Jr., G. van, 's-Gravenhage, kent K. niet persoonlijk, is zaak van publiek belang, uit De Standaard van 23 feb. 1874 blijkt dat men nieuwe pogingen in werk schijnt te stellen zodat K. benoeming niet zal aannemen, vol lof over K.'s artikelen in De Standaard, vooral t.a.v. zijn houding t.o. conservatieven, Baron Schimmelpenninck van de Oye betreurde overlijden van dr. Koorders (afgevaardigde voor Haarlem) omdat deze man zou zijn geweest 'die een verbond tusschen de antirevolutionairen en conservatieven zou hebben tot stand gebracht', kandidatuur van mr. Keuchenius in de Oost lijdt schipbreuk, te Gorinchem waar Elout van Soeterwoude was afgevaardigd werd later Baron Van Boetzelaer van Dubbeldam gekozen, gevolg: veerkracht onzer geestverwanten verlamd, adviseert benoeming aan te nemen, 3 febr. 1874
Number of pages: 81874
207Vin219V-3 Verhoeff, J.C., Utrecht, begrijpt moeilijke keuze waarvoor K. is geplaatst,' 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219V-4 Verhoeff, J.G., Wissenkerke, blijdschap, 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219V-5 Versluis, R., (Amsterdam), hoopt dat K. benoeming niet zal aanvaarden, 1874
Number of pages: 41874
207Vin219V-6 Visser, J., Koudekerke, gelukwensen, 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219V-7 Visser, J.J. de, Den helder, dankbaar voor K.'s benoeming, gelukwensen, 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219V-8 Vrienden der Waarheid, Ned. Vereeniging afd. Brielle, gelukwensen, 23 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219V-9 Vrienden der Waarheid afd. Folsgare en Abbega, blijdschap vooral m.b.t. schoolkwestie, 3 febr. 1874
Number of pages: 51874
207Vin219W-1 Waarheidsliefde, Leesgezelschap te Dordrecht, gelukwensen, 21 jan. 1874
Number of pages: 31874
207Vin219W-2 Waarheidsliefde, Leesgezelschap te Dordrecht, na lezing van K.'s 'Het Modernisme een Fata Morgana op Christelijk gebied' ten huize van Dien hebben alle leden van leesgezelschap onbegrensde sympathie voor K., hebben zijn geschriften ereplaats op leeslijsten gegeven, leggen ledenlijst over (bijlage), allen dankbaar voor K.'s benoeming, 27 jan. 1874
Number of pages: 61874
207Vin219W-3 Westrik, J., verheugd over benoeming, zendt 'opstel' met verzoek dit zo mogelijk in zondagsnummer te plaatsen, 28 jan. 1874
Number of pages: 21874
207Vin219W-4 Wielenga, D.K., Nieuwendijk, gelukwensen, begrip voor moeilijke positie waarin K. thans staat, 23 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219W-5 Wierema, J. Brielle, gelukwensen, 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219W-6 Wiggers, J.M., Amsterdam, hoopt dat K. benoeming niet zal aanvaarden, 30 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219W-7 Winkelman Jr., A., Delfshaven, door 'de hulp van Rome' is K. benoemd, bij aanneming moet predikambt worden neergelegd, 'dit is zoveel als Christus verloochenen en de Wereld dienen' ergo: benoeming niet aannemen, 24 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219W-8 Wolters, J., Utrecht, gelukwensen, 21 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219W-9 Wons, Inwoners van, stemmen in met door de kiesvereeniging 'De Vrije Fries' ingezonden adres, hopen dat K. benoeming zal aannemen, 30 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219W-10 Wormser, J.A., Amsterdam, blijdschap, 22 jan. 1874
Number of pages: 41874
207Vin219Z Zwart, A.C. de, Veenendaal, gelukwensen, 23 jan. 1874
Number of pages: 41874