SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

Archive >> Opleiding: gymnasium- en studententijd / Education: high school and student life >> Stukken betreffende gymnasium- en studententijd, 1851-1863

141Vin1 Gedrukte stellingen betreffende teksten van klassieke auteurs in openbare zittingen verdedigd als student in de faculteit der Letteren en de faculteit der Godgeleerdheid onder presidium van professor C.G. Cobet, 1857-1858
Number of pages: 201857-1858
141Vin2 Manuscript van eerste preekvoorstel over Matth. 7:12 gehouden in de Doopsgezinde Kerk te Leiden, 11 jan. 1862
Number of pages: 2711 jan. 1862
141Vin3 Gedrukte uitnodiging voor tweede preekvoorstel over Jacobus 1:37 te houden in de Doopsgezinde Kerk te Leiden, 21 febr. 1862
Number of pages: 11862
141Vin4 Uitgewerkt dictaat over Hollandsche Taal en Letterkunde van prof.dr. M. de Vries, [1855]
Number of pages: 1871855
141Vin5 Uitgewerkt collegedictaat van prof. C.G. Cobet te Leiden over redevoeringen van Lysias, Herodotus, Homerus-Ilias, Herodotus-Homerus-Isocrates en supplement Herodotus, [1860]
Number of pages: 1251860
141Vin6 Uitgewerkt collegedictaat van prof.dr. A. Rutgers te Leiden over Israëlische oudheden en Mozaïsche (rechts)instellingen, [latijn; vóór 1858
Number of pages: 881858
141Vin7 Stukken betreffende toekenning van Landsacademiegeld aan J.F. Kuyper, predikant te Leiden t.b.v. A. Kuyper, candidaat Letteren en student Theologie aan Rijks Hoogeschool te Leiden, 1861
Number of pages: 21861
141Vin8 Stukken betreffende toekenning van 2/3 deel der inkomsten van de St. Joris Vicarij gevestigd in de kerk te Oene aan A. Kuyper, student in de Godgeleerdheid te Leiden, 1861
Number of pages: 31861
141Vin9 Aantekeningen over filosofie en godsdienst, lijst met gegeven lesuren aan H.J. de Baas en Van der Broek, concept van Engelse brief, [1862-1863]
Number of pages: 161862-1863
141Vin10 Toespraak over ‘Ulfilas der Bisschof der Visi Gothen und seine Gothische Bibelübersetzung’ bij zijn afscheid van het gymnasium, 1855
Number of pages: 131855
141Vin11 Rapport van 6e klas gymnasium te Leiden, 1854-1855
Number of pages: 11854-1855
141Vin12 Aantekeningen en excerpten, [1855-1862]
Number of pages: 2241855-1862
141Vin13 Deel met aantekeningen en titels van boeken o.a. over J. à Lasco, [1862]
Number of pages: 771862
141Vin14 Bewijs van inschrijving in 1855 en herinschrijvingen in 1856-1862 als student aan de Rijksuniversiteit te Leiden, 1855-1862
Number of pages: 21855-1862
141Vin15 Einddiploma van het gymnasium te Leiden, 1855
Number of pages: 21855
141Vin16 Bewijzen van inschrijving als lid van het Studentencorps aan de Rijksuniversiteit te Leiden, 1855 en 1862
Number of pages: 11855 en 1862
141Vin17 Testimonium van P.L. Rijke en G.J. Verdam voor het examen klein-mathesis, 1855
Number of pages: 11855
141Vin18 Testimonium van A.H. van der Boon Mesch en G.J. Verdam voor het examen klein-mathesis, 1857
Number of pages: 11857
141Vin19 Testimonium van R.P.A. Dozy betreffende het trouw volgen van zijn colleges geschiedenis, 1856
Number of pages: 11856
141Vin20 Testimonium van T.G.I. Juynboll betreffende het trouw en met vrucht volgen van zijn colleges Arabisch en Aramees, 1856
Number of pages: 11856
141Vin21 Testimonium van J.H. Stuffken betreffende het met vrucht volgen van zijn colleges logica, 1856
Number of pages: 11856
141Vin22 Bewijs van inschrijving als student bij de faculteit der letteren, 1856
Number of pages: 11856
141Vin23 Bul (w.g. C.G. Cobet en R.P.A. Dozy) candidaatsexamen Phil. Theor. et Lit. Hum., 1857
Number of pages: 11857
141Vin24 Testimonium van P.L. Rijke betreffende het examen elementaire fysica, 1858
Number of pages: 11858
141Vin25 Bul (w.g. C.G.Cobet en A. Rutgers) candidaatsexamen klassieke letteren, 1858
Number of pages: 11858
141Vin26 Bewijs van inschrijving en herinschrijvingen als student Godgeleerheid, 1858-1860
Number of pages: 11858-1860
141Vin27 Testimonium van J.J. Prins en A. Kuenen betreffende het candidaatsexamen Godgeleerdheid, 1861
Number of pages: 11861
141Vin28 Getuigschrift van de Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Leiden betreffende het lidmaatschap van de Gemeente bestemd voor het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland, 1862
Number of pages: 11862
141Vin29 Testimonium van J.H. Stuffken betreffende het met vrucht volgen van zijn colleges metaphysica, 1859
Number of pages: 11859
141Vin30 Testimonium van A. Rutgers betreffende het met vrucht volgen van zijn colleges oudtestamentische philologie en critiek in de jaren 1858-1860, 1862
Number of pages: 11858-1862
141Vin31 Testimonium van theologische professoren betreffende inschrijving als student theologie, afgelegd candidaatsexamen en gevolgde colleges, 1862
Number of pages: 11862
141Vin32 Getuigschrift van het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland met verklaring dat A. Kuyper tot de Evangeliebediening toegelaten is (proponentsexamen),1862
Number of pages: 21862
141Vin33 Uitnodiging van Z.K.H. Prins van Oranje voor een bezoek ‘te zijnen huize’, 1858
Number of pages: 11858
141Vin34 Voordrachten (in rijm) voorgedragen in familiekring t.g.v. de promotie op 20 september 1862 tot doctor in de Godgeleerdheid, 1862
Number of pages: 151862
141Vin35 Toespraakjes in het Frans en Engels t.g.v. de opening van het nieuwe studiejaar aan het gymnasium te Leiden, 1851-1852
Number of pages: 41851-1852