SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

Archive >> Eerbewijzen / Honors >> Verjaardagen

331 ‘Naamlijst van vrienden’ die ‘een blijk hunner liefde’ willen geven, 1887.
Number of pages: 0
332 ‘Oorkonde van de kerkenraad der Nederduitsche Gereformeerde kerk (doleerende) te Utrecht, 1887.
Number of pages: 0
333 Ingekomen felicitaties, 1906
Number of pages: 231906
334 Ingekomen felicitaties, 1907
Number of pages: 961907
335 ‘Open Brief aan den Oud-Minister Dr. A. Kuyper, ter gelegenheid zijner 70ste verjaardag’, 1907
Number of pages: 11907
336 Stukken betreffende de receptie aan A. Kuyper aangeboden, 1907
Number of pages: 241907
337 ‘Album aangeboden door onderwijzers en oud onderwijzers van ‘De Christelijke School in Nederland’, 1907.
Number of pages: 0
338-341 Albums aangeboden door hoofden en kinderen van ‘Scholen met den Bijbel’ uit (1) Drente, Overijsel, Gelderland, Utrecht; (2) Groningen, Friesland; (3) Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant; (4) Zuid-Holland, 1907.
Number of pages: 0
342 Huldeblijk opgedragen door de Nederlandsche Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag, 1907.
Number of pages: 0
343 Stukken betreffende de maaltijd aan A. Kuyper aangeboden, 1907
Number of pages: 121907
344 Dankbrief van A. Kuyper, 1907
Number of pages: 11907
345 Register, ontworpen door Jac.Ph. Wormser, aangeboden ter gelegenheid van Kuypers zeventigste verjaardag, met brief betreffende het onderhoud van het register, 1907-1908
Number of pages: 101907-1908
346 Ingekomen felicitaties, 1908-1916
Number of pages: 1351908-1916
347 Pamflet van het Comité ter voorbereiding en uitvoering van de huldiging van A. Kuyper, 1917
Number of pages: 11917
348 Ingekomen felicitaties, 1917
Number of pages: 2131917
349 Felicitatietelegrammen, 1917
Number of pages: 3151917
350 Receptieboek, 1917
Number of pages: 231917
351 Toespraak van A.F.W. Idenburg namens het Comité voor de aanbieding van de Stichtingsoorkonde van een Kuyper-Katheder aan de Vrije Universiteit, 1917
Number of pages: 61917
352 Huldeblijk van P. Tas, 1917.
Number of pages: 0
353 Oorkonde aangeboden namens de Unie Een School met den Bijbel en de Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel, 1917
Number of pages: 11917
354 Ingekomen felicitaties, 1918-1920
Number of pages: 1111918-1920