SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

Archive >> De Heraut en De Standaard / Periodicals: De Heraut and De Standaard >> Oprichting, instandhouding, uitgave en overdracht van De Heraut en De Standaard

185

Stukken betreffende de oprichting en uitgave van De Standaard en De Heraut, z.d., 1870-1897, 1911

185-1 Recapitulatie van aandelen in 1874 en in 1887, 1911
Number of pages: 101874-1911
185-2 Brief van W. van Oosterwijk Bruyn, 1 jan. 1872
Number of pages: 31872
185-3 Brief van C.J. Geisweit van der Netten, 3 jan. 1872
Number of pages: 41872
185-4 Brief van C.J. Geisweit van der Netten, 18 jan. 1872
Number of pages: 61872
185-5 Brief van C.J. Geisweit van der Netten, 19 jan. 1872
Number of pages: 41872
185-6 Brief van A. Brummelkamp, 19 febr. 1874 (?)
Number of pages: 41874
185-7 Brief van J. Voorhoeve HCz., 17 maart 1872
Number of pages: 31872
185-8 Brief van J. Voorhoeve HCz., 20 maart 1872
Number of pages: 41872
185-9 Brief van J.H. Kruyt, 7 mei 1872
Number of pages: 41872
185-10 Brief van A.J. Hoogenbirk, 17 okt. 1871
Number of pages: 21871
185-11 Brief van J.H. Kruyt, 30 dec. 1871
Number of pages: 31871
185-12 Brief van J. Witmond, 30 dec. 1871
Number of pages: 21871
185-13 Brief van J.H. Kruyt, z.d
Number of pages: 31870-1920
185-14 Begroting voor een courantenbureau door J.H. Kruyt, z.d
Number of pages: 11870-1920
185-15 Contract betreffende (ver)koop van het recht op eigendom en het recht op exploitatie van De Heraut, 9 dec. 1870
Number of pages: 41870
185-16 Begroting van redactiekosten door A. Kuyper, z.d
Number of pages: 11870-1920
185-17 Stand van vermeerdering van het aantal abonnementen op Chr. Hist. dagblad, okt.-nov. 1871
Number of pages: 351871
185-18 Staat van aantal abonnementen op Dagblad der Christelijk-Historische Richting, 24 okt. 1871
Number of pages: 11871
185-19 Huurcontract betreffende ruimte t.b.v. een dagblad, [1871]
Number of pages: 21871
185-20 Gegevens betreffende aantal advertenties in De Heraut, 1872
Number of pages: 231872
185-21 Brief van J.J. Teding van Berkhout betreffende o.a. proeve van papier, 13 jan. 1872
Number of pages: 11872
185-22 Concept-contract betreffende het drukken van een dagblad (De Heraut), 1872
Number of pages: 41872
185-23 Intentieverklaring van Nederlandsche Stoomdrukkerij om met Heraut-Vereeniging contract aan te gaan omtrent uitgave van een dagblad, 13 jan. 1872
Number of pages: 41872
185-24 Calculaties voor exploitatiekosten voor een Dagblad, 1870-1872
Number of pages: 81870-1872
185-25 Calculatie van een blad (3x per week + wekelijks bijblad), 1872?
Number of pages: 181872
185-26 Balans van De Standaard over april 1873-april 1874 en april-juni 1874, 1874
Number of pages: 21874
185-27 Brief van J.H. Kruyt aan leden van De Heraut-Vereeniging met toelichting op balans van De Standaard 1873/74, febr. 1875
Number of pages: 31875
185-28 Instructie voor de bewerking van het Buitenland in De Heraut, 1879
Number of pages: 21879
185-29 Staat van inkomsten en uitgaven van De Standaard in het jaar 1880; Recapitulatie resultaat van uitgaven door A. Kuyper geschreven tot 31 dec. 1880
Number of pages: 31880
185-30 Begroting van meerkosten voor formaatvergroting van De Standaard, 1881
Number of pages: 31881
185-31 Brieven betreffende de vergroting van het formaat van De Standaard, sept.-okt. 1881 (a-k )
Number of pages: 0
185-32 Brief van P.A. Schouten over uitgave van De Heraut, 7 maart 1872
Number of pages: 21872
185-32a Opgaven van ontvangsten en uitgaven voor uitgave van blad, z.d
Number of pages: 21870-1920
185-32b Aantal benodigde exemplaren van De Heraut nr. 42, z.d
Number of pages: 11870-1920
185-33 De Standaard dd. 1 april 1897, extra nummer t.g.v. het 25-jarig bestaan van De Standaard verzorgd door de familie Kuyper
Number of pages: 81870-1920
186

Stukken betreffende de uitgave van De Heraut en De Standaard, z.d., 1870-1920

186-1 Nederlandsche Staatscourant waarin opgenomen statuten van N.V. Boekhandel voorheen Höveker en Wormser, 23 sept. 1896
Number of pages: 41896
186-2 Begroting van ontvangsten en uitgaven voor De Standaard en De Heraut opgesteld door G.J.C. Herdes, 10 mei 1897
Number of pages: 61897
186-3 Contract tussen A. Kuyper en J.A. Wormser inzake uitgave van De Standaard en De Heraut, 30 dec. 1903
Number of pages: 41903
186-4 (Concept voor) Contract tussen A. Kuyper en de Boekhandel Höveker & Wormser, J.W. Reese en R.C. Verweijck inzake overgang van alle contracten betreffende De Standaard op heren Reese en Verweijck, 1 juni 1907
Number of pages: 71907
186-5 Financiële cijfers over 1899-1905 door A. Kuyper; gegevens betreffende abonnementen en opbrengsten van advertenties van De Standaard en De Heraut in 1906-1907
Number of pages: 71906-1907
186-6 Contract betreffende verbetering van positie en voortzetting van uitgave van De Standaard, 11 mei 1887; contract tussen A. Kuyper en Wormser over uitgave van De Standaard en De Heraut, 23 juni 1887
Number of pages: 81887
186-7 Rekeningen en verantwoordingen betreffende De Heraut en De Standaard en betreffende uitgaven van A. Kuyper, 1903-1906
Number of pages: 141903-1906
186-8 Nota correspondentie, 1899
Number of pages: 101899
186-9 Lijst van intekenaren op register van E. Voto Dordraceno, z.d
Number of pages: 161870-1920
186-10 Begroting van kosten van administratie en exploitatie voor De Standaard en De Heraut, z.d
Number of pages: 11870-1920
186-11 Brief van F.W. Schöttelndreier over 'het nu niet drukken' van De Standaard en De Heraut, 8 juli 1897
Number of pages: 21897
186-12 Brief van J.A. Wormser over uitgave van E.Voto, 22 jan. 1900
Number of pages: 21900
186-13 Afschriften van correspondentie over uitvoering van contract (dd. 30 dec. 1916) inzake De Heraut, juni 1918
Number of pages: 41918
186-14 Brieven van directie van N.V. Dagblad en drukkerij De Standaard over explotatie van De Heraut en andere uitgaven, 1918-1920
Number of pages: 251918-1920
186-15 Contract inzake uitgave van De Heraut, jan. 1920
Number of pages: 11920
186-16 Jaarverslagen over 1918 en 1919 van N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard
Number of pages: 171870-1920
186-17 Notulen van het zedelijk lichaam 'De Heraut', 1870-1872
Number of pages: 371870-1872
186-18 Balansboeken (2) van De Heraut, 1887-1919
Number of pages: 1401887-1919
187 Brief van J.H. Kruyt, 1874
Number of pages: 11874
188 Aandeel in kapitaal bijeengebracht voor overneming en voortzetting van uitgave van het Dagblad De Standaard, 1887
Number of pages: 21887
189 Stuk betreffende het beschikkingsrecht over de redactie van De Standaard na het overlijden van A. Kuyper, 1904
Number of pages: 21904
190 Contract tussen A. Kuyper en heren Reese en Verweijck betreffende de overdracht van uitgifte van De Standaard voor 5 jaar, 1908
Number of pages: 41908
191

Stukken betreffende de uitgave van De Heraut en De Standaard, z.d., 1911-1919

191-1 Bijlage A: opzeggingen van abonnementen op De Standaard, 1911 (bijlage van nr. 3)
Number of pages: 21911
191-2 Brief van Directie van De Standaard over exploitatie van De Standaard, 29 juni 1911
Number of pages: 31911
191-3 Brief van Directie van De Standaard, aug. 1911 (met Bijlage A (zie nr. 1) en Bijlage B (zie nr. 57)
Number of pages: 41911
191-4 Brief van Bond van AR Kiesvereeniging te Amsterdam over De Standaard, 15 aug. 1911
Number of pages: 21911
191-5 Bijlage: Exploitatievoorstel voor 1912 van De Standaard
Number of pages: 21870-1920
191-6 Bijlage B: Circulaire aan De Standaard-lezers, 1912 (bijlage van nr. 10)
Number of pages: 31912
191-7 Brief van Directie van De Standaard, 10 sept. 1912
Number of pages: 21912
191-8 Brief van Directie van De Standaard, 16 nov. 1912
Number of pages: 31912
191-9 Brief van Directie van De Standaard met bijlage: Schema voor exploitatie van De Standaard, 22 okt. 1912
Number of pages: 51912
191-10 Brief van Directie van De Standaard, 4 nov. 1912 (zie voor bijlagen: nrs. 6 en 55)
Number of pages: 51912
191-11 Brief van Directie van De Standaard, 23 nov. 1912 (zie voor bijlage A: nr. 58 en voor bijlage B: nr. 56)
Number of pages: 11912
191-12 Brief van Directie van De Standaard, 30 nov. 1912
Number of pages: 21912
191-13 Afschrift van brief van A. Kuyper aan uitgevers van De Standaard, 22 jan. 1913
Number of pages: 11913
191-14 Voorstel voor nieuw contract tussen A. Kuyper en de heren Reese en Verweijck over uitgave van De Standaard
Number of pages: 31870-1920
191-15 Brief van R.C. Verweijck, 25 jan. 1913
Number of pages: 21913
191-16 Brief van R.C. Verweijck, 27 jan. 1913
Number of pages: 31913
191-17 Brief van J.H. Kok over drukken en administratievoering van De Heraut, 28 jan. 1913
Number of pages: 41913
191-18 Brief van R.C. Verweijck, 29 jan. 1913
Number of pages: 11913
191-19 Brief van R.C. Verweijck, 31 jan. 1913
Number of pages: 21913
191-20 Brief van G.A.A. Middelberg over nieuwe aandelen voor De Standaard, 7 febr. 1913
Number of pages: 31913
191-21 Stuk betreffende het opzetten van eigen drukkerij voor De Standaard, 8 febr. 1913
Number of pages: 31913
191-22 Brief van R.C. Verweijck, 13 febr. 1913
Number of pages: 21913
191-23 Brief van J.H. Kok over drukken van De Heraut, 15 febr. 1913
Number of pages: 41913
191-24 Brief van R.C. Verweijck aan A. Kuyper, 19 febr. 1913
Number of pages: 31913
191-25 Overzicht van exploitatie van De Standaard en De Heraut, 19 en 26 febr. 1913
Number of pages: 71913
191-26 Afrekening van De Standaard en De Heraut over 1914, 19 mei 1915
Number of pages: 21915
191-27 Contract tussen A. Kuyper en N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard over overdracht van eigendom van De Standaard, nov. 1916
Number of pages: 11916
191-28 Brief van J.H. Kok, 10 nov. 1913
Number of pages: 21913
191-29 Brief van J.H. Kok, 15 dec. 1913
Number of pages: 21913
191-30 Brief van Baron Sweerts de Landas Wijborgh met als bijlage lijst van aandeelhouders van N.V. Drukkerij De Standaard, 31 mei 1914
Number of pages: 31914
191-31 Brief van H. Colijn, 30 nov. 1916
Number of pages: 11916
191-32 Brief van Directie van De Standaard, 30 nov. 1916
Number of pages: 31916
191-33 Brief van Directie van De Standaard, 1 dec. 1916
Number of pages: 21916
191-34 Brief van Directie van De Standaard, 5 dec. 1916
Number of pages: 21916
191-35 Brief van Directie van De Standaard, 7 dec. 1916
Number of pages: 21916
191-36 Brief van Directie van De Standaard, 21 dec. 1916
Number of pages: 11916
191-37 Contract tussen 1: A. Kuyper en 2: J.W. Reese en R.C. Verweijck en 3: N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard over drukken van De Heraut, 30 dec. 1916
Number of pages: 21916
191-38 Brief van Directie van De Standaard, 23 dec. 1916
Number of pages: 11916
191-39 Brief van Directie Drukkerij De Standaard over financiële positie van De Standaard en De Heraut, 12 juni 1917
Number of pages: 51917
191-40 Brief van J.H. Kok, 3 jan. 1918
Number of pages: 21918
191-41 Brief van H. Colijn, 27 maart 1918
Number of pages: 21918
191-42 Brief van Directie van De Standaard, 6 juni 1918
Number of pages: 11918
191-43 Brief van H. Colijn, 7 juni 1918
Number of pages: 11918
191-44 Brief van J.H. Kok met bijlage, 8 juni 1918
Number of pages: 41918
191-45 Brief van Directie van De Standaard, 10 juni 1918
Number of pages: 31918
191-46 Brief van Directie van De Standaard, 13 dec. 1918
Number of pages: 21918
191-47 Brief van J.H. Kok, 28 dec. 1918
Number of pages: 21918
191-48 Brief van Directie van De Standaard, 10 jan. 1919
Number of pages: 21919
191-49 Brief van Directie van De Standaard, 16 jan. 1919
Number of pages: 31919
191-50 Brief van Directie van De Standaard, 31 maart 1919
Number of pages: 21919
191-51 Brief van Directie van De Standaard, 7 juni 1919
Number of pages: 11919
191-52 Brief van Directie van De Standaard, 19 juni 1919
Number of pages: 21919
191-53 Stuk betreffende door A. Kuyper gewenste veranderingen in concept-contract, z.d
Number of pages: 21870-1920
191-54 Concept-contract over uitgave van De Heraut, z.d
Number of pages: 21870-1920
191-55 Bijlage A: Opgave van aandelen in 1874 en 1887, 1912 (bijlage van nr. 10)
Number of pages: 11874-1912
191-56 Bijlage B: Toelichting op contractvoorstel betreffende uitgave van De Standaard en van De Heraut, z.d. (bijlage van nr. 11)
Number of pages: 21870-1920
191-57 Bijlage B: Raming van ontvangsten en uitgaven, z.d. (bijlage van nr. 3)
Number of pages: 31870-1920
191-58 Bijlage A: Concept van wijzigingen in het contract omtrent De Standaard, z.d. (bijlage van nr. 11)
Number of pages: 21870-1920
191-59 Concept-statuten van N.V. Drukkerij De Standaard, 1913/14?
Number of pages: 121913-1914
192

Stukken betreffende de overdracht van De Standaard, z.d., 1912-1918

192-1 Beschouwingen n.a.v. winst- en verliesrekeningen van De Standaard 1887-1911, aug. 1912
Number of pages: 161912
192-2 Brief van Directie van De Standaard, 13 nov. 1912
Number of pages: 21912
192-3 Brief van Directie van De Standaard, 31 mei 1913
Number of pages: 11913
192-4 Becijfering door A. Kuyper, z.d
Number of pages: 21870-1920
192-5 Brief van Directie van De Standaard, 9 jan. 1915
Number of pages: 41915
192-6 Brief van Directie van De Standaard, 12 febr. 1915
Number of pages: 21915
192-7 Brief van Directie van De Standaard, 16 febr. 1915
Number of pages: 21915
192-8 Brief van Raad van Commissarissen van Drukkerij De Standaard met als bijlage brief van A. Kuyper aan AR Partij dd. 4 maart 1915, 26 febr. 1915
Number of pages: 41915
192-9 Brief van R.C. Verweijck, 27 febr. 1915
Number of pages: 21915
192-10 Brief van Directie van De Standaard, 20 febr. 1915
Number of pages: 21915
192-11 Brief van Directie van De Standaard met winst- en verliesrekening van De Standaard over 1913-1914, 8 maart 1915
Number of pages: 31913-1915
192-12 Brief van Directie van De Standaard met toelichting en Bijlagen A-F op winst- en verliesrekening over 1913-1914, 10 maart 1915
Number of pages: 81913-1915
192-13 Brief van Directie van De Standaard met tweede aanvulling van de winst- en verliesrekening over 1913-1914, 16 maart 1915
Number of pages: 31913-1915
192-14 Brief van R.C. Verweijck, 18 maart 1915
Number of pages: 51915
192-15 Brief van R.C. Verweijck, 13 april 1915
Number of pages: 21915
192-16 Brief van Directie van De Standaard, 13 april 1915
Number of pages: 21915
192-17 Brief van Directie van De Standaard, 23 april 1915
Number of pages: 31915
192-18 Brief van R.C. Verweijck aan Commissarissen van Drukkerij De Standaard met brief van H. Colijn aan R.C. Verweijck dd. 10 mei 1915, 11 mei 1915
Number of pages: 21915
192-19 Brief van Directie van De Standaard, 28 mei 1915
Number of pages: 11915
192-20 Brief van Directie van De Standaard, 14 juni 1915
Number of pages: 21915
192-21 Circulaire van Moderamen van het Standaard-comité, aug. 1915
Number of pages: 41915
192-22 Brief van H. Colijn, 27 jan. 1916
Number of pages: 21916
192-23 Brief van H. Colijn, 28 jan. 1916
Number of pages: 21916
192-24 Brief van H. Colijn aan Directie van Drukkerij De Standaard, 28 febr. 1916 (bijlage van nr. 26)
Number of pages: 11916
192-25 Afschrift van brief van Directie van De Standaard aan Commissarissen van Drukkerij De Standaard, febr. 1916 (bijlage van nr. 26)
Number of pages: 31916
192-26 Brief van Directie van De Standaard aan A. Kuyper met 2 bijlagen (nrs. 24-25), 2 maart 1916
Number of pages: 11916
192-27 Verslag van vergadering der Commissarissen van N.V. Drukkerij De Standaard, 11 maart 1916
Number of pages: 21916
192-28 Brief van H. Colijn, 13 maart 1916
Number of pages: 21916
192-29 Concept-contracten betreffende De Standaard en De Heraut, 1916
Number of pages: 61916
192-30 Brief van J.H. Reese, 23 juni 1916
Number of pages: 31916
192-31 Brief van Directie van De Standaard, 8 juni 1917
Number of pages: 31917
192-32 Brief van Commissarissen der N.V., 25 juni 1918
Number of pages: 31918
192-33 Brief van A. Kuyper aan R.C. Verweijck, 1915?
Number of pages: 11915
192-34 Staat van inschrijvingen voor N.V. Drukkerij De Standaard, [1914]
Number of pages: 11914