SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

Archive >> De Heraut en De Standaard / Periodicals: De Heraut and De Standaard >> Stukken betreffende de oprichting en uitgave van De Standaard en De Heraut, z.d., 1870-1897, 1911

185-1 Recapitulatie van aandelen in 1874 en in 1887, 1911
Number of pages: 101874-1911
185-2 Brief van W. van Oosterwijk Bruyn, 1 jan. 1872
Number of pages: 31872
185-3 Brief van C.J. Geisweit van der Netten, 3 jan. 1872
Number of pages: 41872
185-4 Brief van C.J. Geisweit van der Netten, 18 jan. 1872
Number of pages: 61872
185-5 Brief van C.J. Geisweit van der Netten, 19 jan. 1872
Number of pages: 41872
185-6 Brief van A. Brummelkamp, 19 febr. 1874 (?)
Number of pages: 41874
185-7 Brief van J. Voorhoeve HCz., 17 maart 1872
Number of pages: 31872
185-8 Brief van J. Voorhoeve HCz., 20 maart 1872
Number of pages: 41872
185-9 Brief van J.H. Kruyt, 7 mei 1872
Number of pages: 41872
185-10 Brief van A.J. Hoogenbirk, 17 okt. 1871
Number of pages: 21871
185-11 Brief van J.H. Kruyt, 30 dec. 1871
Number of pages: 31871
185-12 Brief van J. Witmond, 30 dec. 1871
Number of pages: 21871
185-13 Brief van J.H. Kruyt, z.d
Number of pages: 31870-1920
185-14 Begroting voor een courantenbureau door J.H. Kruyt, z.d
Number of pages: 11870-1920
185-15 Contract betreffende (ver)koop van het recht op eigendom en het recht op exploitatie van De Heraut, 9 dec. 1870
Number of pages: 41870
185-16 Begroting van redactiekosten door A. Kuyper, z.d
Number of pages: 11870-1920
185-17 Stand van vermeerdering van het aantal abonnementen op Chr. Hist. dagblad, okt.-nov. 1871
Number of pages: 351871
185-18 Staat van aantal abonnementen op Dagblad der Christelijk-Historische Richting, 24 okt. 1871
Number of pages: 11871
185-19 Huurcontract betreffende ruimte t.b.v. een dagblad, [1871]
Number of pages: 21871
185-20 Gegevens betreffende aantal advertenties in De Heraut, 1872
Number of pages: 231872
185-21 Brief van J.J. Teding van Berkhout betreffende o.a. proeve van papier, 13 jan. 1872
Number of pages: 11872
185-22 Concept-contract betreffende het drukken van een dagblad (De Heraut), 1872
Number of pages: 41872
185-23 Intentieverklaring van Nederlandsche Stoomdrukkerij om met Heraut-Vereeniging contract aan te gaan omtrent uitgave van een dagblad, 13 jan. 1872
Number of pages: 41872
185-24 Calculaties voor exploitatiekosten voor een Dagblad, 1870-1872
Number of pages: 81870-1872
185-25 Calculatie van een blad (3x per week + wekelijks bijblad), 1872?
Number of pages: 181872
185-26 Balans van De Standaard over april 1873-april 1874 en april-juni 1874, 1874
Number of pages: 21874
185-27 Brief van J.H. Kruyt aan leden van De Heraut-Vereeniging met toelichting op balans van De Standaard 1873/74, febr. 1875
Number of pages: 31875
185-28 Instructie voor de bewerking van het Buitenland in De Heraut, 1879
Number of pages: 21879
185-29 Staat van inkomsten en uitgaven van De Standaard in het jaar 1880; Recapitulatie resultaat van uitgaven door A. Kuyper geschreven tot 31 dec. 1880
Number of pages: 31880
185-30 Begroting van meerkosten voor formaatvergroting van De Standaard, 1881
Number of pages: 31881
185-31 Brieven betreffende de vergroting van het formaat van De Standaard, sept.-okt. 1881 (a-k )
Number of pages: 0
185-32 Brief van P.A. Schouten over uitgave van De Heraut, 7 maart 1872
Number of pages: 21872
185-32a Opgaven van ontvangsten en uitgaven voor uitgave van blad, z.d
Number of pages: 21870-1920
185-32b Aantal benodigde exemplaren van De Heraut nr. 42, z.d
Number of pages: 11870-1920
185-33 De Standaard dd. 1 april 1897, extra nummer t.g.v. het 25-jarig bestaan van De Standaard verzorgd door de familie Kuyper
Number of pages: 81870-1920