SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

155Vin168a-1 Luc. XIII:6-9, Laat hem ook nog dit jaar!
Number of pages: 121866
155Vin168a-2 Luc. 18:21, 22, Vergevingsgezindheid
Number of pages: 121866
155Vin168a-3 Luc. XI:4, Avondmaalsbediening
Number of pages: 71866
155Vin168a-4 Jo. VIII:46b, De zondeloosheid van Jezus
Number of pages: 111866
155Vin168a-5 1 Pe. 5:5, De ootmoed (tweede deel betreft: preek 7 mei 1866)
Number of pages: 121866
155Vin168b-1 Rom. 3:25a, Jezus lijden en het goddellijk albestuur (nr. 1)
Number of pages: 141866
155Vin168b-2 1 Joh. 4:8-10, Jezus lijden en Gods Heilige liefde (nr. 2)
Number of pages: 141866
155Vin168b-3 2 Co. V:19-21, Het lijden van Jezus onze verzoening (nr. 3)
Number of pages: 121866
155Vin168b-4 Ef. IV:32, V:1,2, Jezus' lijden een offer (nr. 4)
Number of pages: 131866
155Vin168b-5 Rom. V:19, VI:8, De plaatsbekleedende kracht van Jezus' lijden (nr. 5)
Number of pages: 111866
155Vin168b-6 Rom. VI:6, Jezus' dood onze verlossing (nr. 6)
Number of pages: 121866
155Vin168b-7 1 Co. 1:18, Jezus' lijden en kracht Gods tot zaligheid alleen door het geloof (Voorbereiding en Bevestiging) (nr. 7)
Number of pages: 121866
155Vin168c-1 Luc. 23:46, Het laatste Kruiswoord, Goede Vrijdag nr. 4
Number of pages: 111866
155Vin168c-2 Rom. VIII:11, De beteekenis van Jezus' Opstanding, Paschen nr. 3
Number of pages: 121866
155Vin168c-3 Jo. XXI:16m, Hebt gij mij lief? Dankzegging voor het Avondmaal, Paschen nr. 2
Number of pages: 121866
155Vin168c-4 Rom. VI:23, De verzoening van de dood met Gods albestuur alleen te zoeken in de zonde als de oorzaak des doods
Number of pages: 121866
155Vin168c-5 Gen. 3:19, Matth. VI:33, De vloek van den arbeid
Number of pages: 121866
155Vin168d-1 Rom. XIV: 23b, Wat uit den geloove niet is, dat is zonde (zie: preek 3 feb. 1866)
Number of pages: 51866
155Vin168d-2 R. XIV:23, Gezag - vrijheid - geloof
Number of pages: 131866
155Vin168d-3 Marc. XVI:19a, Jezus' Hemelvaart, nr. 3
Number of pages: 131866
155Vin168d-4 Matth. 28:20, De gemeenschap met Jezus
Number of pages: 111866
155Vin168d-5 Jo. XIV:16, 17, De Heilige Geest en het menschenhart (in: Pinksteren Nr. III)
Number of pages: 121866
155Vin168d-6 Act. 1:8, De belofte des H.G. en het bevel ter Evangelisatie (in: Pinksteren Nr. III)
Number of pages: 121866
155Vin168d-7 Hand. 9:1-9, De bekeering van Paulus
Number of pages: 111866
155Vin168e-1 Phil. 15, 16a, De brief aan Philemon
Number of pages: 121866
155Vin168e-2 Rom. VIII:38, 9, Alleen Gods liefde in Christus een vaste grond van berusting in dagen van kommer en beroering
Number of pages: 121866
155Vin168e-3 Jac. IV:8, Hereeniging met God (Voorbereiding)
Number of pages: 121866
155Vin168e-4 Exod. IV:31, Algemeene Bededag, uitgeschreven tegen 22 juli 1866 wegens cholera, veetyphus en oorlogsgevaar
Number of pages: 111866
155Vin168e-5 Marc. V:1-17, Over de bezetenen
Number of pages: 51866
155Vin168e-6 Matth. 8:16, Jezus en de bezetenen
Number of pages: 121866
155Vin168f-1 Jo. XVI:14, 15, Voortg. openb. des H.G. gebonden aan den Chr. der L. de levensvoorw. van Jezus' Kerk, Hervormingsdag
Number of pages: 121866
155Vin168f-2 1 Jo. 3:1-3, Kind van God te zijn
Number of pages: 111866
155Vin168f-3 2 Pe. 1:16-19, De feiten van profetie en Evangelie de beste steun voor 't geloof aan onze toekomst
Number of pages: 121866
155Vin168f-4 Gal. 4:4, De volheid des tijds voor de menschheid en de menschen
Number of pages: 131866
155Vin168f-5 2 Cor. VIII:9, Jezus vernedering de weg tot [onze verhooging]
Number of pages: 111866
155Vin168f-6 1 Pe. V:6, Bemoediging door verootmoediging, 2 versies, Oudejaarsavond 17.30 u.
Number of pages: 181866