SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

Archive >> Werkzaamheden op kerkelijk terrein / Activities in the sphere of the church >> Predikant te Beesd:stukken inzake beroeping en ontslag als predikant te Beesd, 1863-1874

165Vin178 Beroepingsbrief van de Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Beesd met hierop aantekeningen van de aanname van het beroep, de goedkeuring van de beroeping door het Classikaal Bestuur van Bommel en de aantekening 'gezien en als zoodanig beteekend' door het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland, 1863
Number of pages: 31863
165Vin179 Verklaring van 'goed zedelijk gedrag' van de Kerkenraad der Ned. Hervormde Gemeente van Leiden t.b.v. de kerkelijke goedkeuring van zijn beroeping naar de Hervormde Gemeente te Beesd, 1863
Number of pages: 11863
165Vin180 Verklaring van A. Kuyper dat 'hij zijne plechtige, bij de toelating tot de Evangeliebediening afgelegde verklaring en belofte opregtelijk volhardt', 1863
Number of pages: 11863
165Vin181 Besluit van het Classikaal Bestuur van Bommel tot benoeming van A. Kuyper tot lid van de Classis, 1863
Number of pages: 11863
165Vin182 Beschikking van de Minister van Justitie tot toekenning van een Landstractement, 1863
Number of pages: 11863
165Vin183 Besluit van de Kerkenraad der Ned. Hervormde Gemeente te Beesd tot beroeping van A. Kuyper als predikant te Beesd zodra de vacature zal ontstaan, 1863
Number of pages: 11863
165Vin184 Staat der verhuurde landerijen van de pastorie (te Beesd), 1865
Number of pages: 11865
165Vin185 Besluit van het Bestuur van de Spaarbank te Beesd tot het verlenen van eervol ontslag als voorzitter en medebestuurder der Spaarbank, 1867
Number of pages: 11867
165Vin186 Besluit van de Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Beesd tot eervol ontslag als predikant i.v.m. zijn beroeping als predikant te Utrecht, 1867
Number of pages: 11867
165Vin187 Brief van N. Naeff, gecommitteerde van het Classikaal Bestuur van Bommel houdende eervol ontslag als lid van de Classis Bommel i.v.m. zijn beroeping te Utrecht, 1867
Number of pages: 11867
165Vin188 Verklaring van de Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Beesd betreffende de bevestiging tot de Evangeliebediening door J.F. Kuyper, predikant te Leiden, 1874
Number of pages: 11874