SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

Archive >> De Heraut en De Standaard / Periodicals: De Heraut and De Standaard >> Correspondentie van redacties van De Standaard en De Heraut

205

Brief van A. Anema aan A. Kuyper als redacteur van De Standaard, 1906

205-1 Brief van A. Anema aan A. Kuyper met bijlagen (nrs. 2-5), 6 nov. 1906
Number of pages: 31906
205-2 'Vragen voor de enquête, zooals die zijn vastgesteld door de Staatscommissie voor den Middenstand in hare vergadering van 14 febr. 1906 en gewijzigd op 11 okt. 1906' (bijlage van nr. 1)
Number of pages: 191906
205-3 Bijlage II: 'Verslag van den Inspecteur van het Middbaar Onderwijs H.J. de Groot omtrent een bezoek aan verschillende inrichtingen van technisch-, industrieel- en handelsonderwijs in de staten van Zuid-Duitsland, alsmede te Wenen en Budapesth, (incompleet, bijlage van nr.1)
Number of pages: 1491906-1916
205-4 Bijlage III: artikel in De Telegraaf over: Vakonderwijs en Middenstand, 4 nov. 1906 (bijlage van nr. 1)
Number of pages: 21906
205-5 Bijlage IV: Deel van Rapport van onderwijssubcommissie aan Staatscommissie (bijlage van nr.1)
Number of pages: 101906-1916
205-6 Bijlage I bij blz. 8 van het Rapport (bijlage van nr. 5)
Number of pages: 111906-1916
205-7 Bijlage II bij blz. 9 van het Rapport (bijlage van nr. 5)
Number of pages: 41906-1916
205-8 Bijlage III bij blz. 12 van het Rapport (bijlage van nr. 5)
Number of pages: 81906-1916
205-9 Bijlage IV bij blz. 18 van het Rapport (bijlage van nr. 5)
Number of pages: 31906-1916
205-10 Bijlage V bij blz. 26 van het Rapport (bijlage van nr. 5)
Number of pages: 21906-1916
205-11 Bijlage VI bij blz. 26 van het Rapport (bijlage van nr. 5)
Number of pages: 41906-1916
206 Brieven van A. Kuyper aan De Heraut, z.d., 1916
Number of pages: 41916