SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

156

Werkzaamheden als predikant: Preken, 1867

156Vin169-1 Joh. I:46-52, Het eerste geloof (Bekeering van Nathanaël)
Number of pages: 111867-1870
156Vin169-2 Psalm 99:1, 'De Heer regeert'
Number of pages: 181867-1870
156Vin169-3 Gal. 6:9, Volharding in het goede bij teleurstelling
Number of pages: 181867-1870
156Vin169-4 Marc. 14:46, Jezus' gevangenneming
Number of pages: 191867-1870
156Vin169-5 Marc. 15:6-15, Jezus en Barabbas
Number of pages: 181867-1870
156Vin169-6 Rom. VII:24, 25, De wisseling van vreugde en droefheid in het gemoedsleven van den Christen
Number of pages: 191867-1870
156Vin169-7 Marc. XV:31, 32a, De bespotting aan het Kruis
Number of pages: 181867-1870
157

Werkzaamheden als predikant: Preken, 1868

157Vin170a-1 Luc. XV:17, 'Tot zich zelf komen'
Number of pages: 301867-1870
157Vin170a-2 Matth: 26:1-5, De aankondiging van Jezus' dood door Hemzelven, en het besluit tot zijn dood door de overpriesters (Utr. lijdenstekst nr. 3)
Number of pages: 301867-1870
157Vin170a-3 Johan. XVIII:1b, Gethsemane (Utr. Lijdenstekst nr. 8)
Number of pages: 281867-1870
157Vin170a-4 Luc. 23:28, Weent niet over mij, maar weent over uzelven
Number of pages: 221867-1870
157Vin170a-5 Marc. 16:6, De profetische en heidensche wereldbeschouwing bij het geopend graf van den Christus, Eerste Paasdag
Number of pages: 311867-1870
157Vin170a-6 Rom. VIII:17a, De opstanding van Christus in verband met ons lijden beschouwd
Number of pages: 281867-1870
157Vin170b-1 Rom. IV:25, Jezus' opstanding onze rechtvaardigmaking
Number of pages: 301867-1870
157Vin170b-2 Ef. IV:14-16, Individualisme en Kerk
Number of pages: 311867-1870
158

Werkzaamheden als predikant: Preken, 1869

158Vin171a-1 Luc. 23:6, 7, 'Jezus voor Herodes'
Number of pages: 211867-1870
158Vin171a-2 Hand. I:9, De hemelvaart des Heeren, Hemelvaartsdag
Number of pages: 231867-1870
158Vin171a-3 Ef. 4:11, 'Het ambt en de gave', Tegen het Darbisme bij de bevestiging van Ouderlingen en Diakenen
Number of pages: 251867-1870
158Vin171a-4 Ef. 6:5-8, Deut. 24:14, 15, De arbeider en zijn Heer naar de Ordeningen Gods
Number of pages: 281867-1870
158Vin171a-5 Ro. 8:23-28, De gemoedstoestand van den Christen bij het contrast van zijn geloof met de werkelijkheid
Number of pages: 261867-1870
158Vin171a-6 Rom V:1, 'De zielsrust van den Christen'
Number of pages: 281867-1870
158Vin171b-1 Matth. 6:19-21, Tweelei schat
Number of pages: 231867-1870
158Vin171b-2 Ps. 95:1b, De Heer is mijn rotssteen
Number of pages: 251867-1870
158Vin171b-3 Gen. 18.30, Zendingsmeeting
Number of pages: 131867-1870
158Vin171b-4 Joh. 8:36, Dank en bedestond op den gedenkdag van Utrechts Verlossing
Number of pages: 241867-1870
158Vin171b-5 Klaagl. 5:3, Een bede voor de weezen bij de kribbe van Jezus, Advent
Number of pages: 261867-1870
158Vin171b-6 Lucas II:13, 14, 'Engelenzang'
Number of pages: 271867-1870
159

Werkzaamheden als predikant: Preken, 1870

159Vin172-1 Openb. 21:5a, In schijnnieuw en wezenlijk nieuw
Number of pages: 201870
159Vin172-2 Matth. 28:1-8, De opstanding van Christus
Number of pages: 291870
159Vin172-3 Gen. 28:11, 12, Joh. 1:52, Ro. X: 6, De ladder Jacobs
Number of pages: 241870