SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

Archive >> Werkzaamheden op kerkelijk terrein / Activities in the sphere of the church >> Overige stukken betreffende werkzaamheden als predikant (zie ook: inv.nr. 452)

175

Uitnodigingen tot het houden van een predikbeurt, 1862, 1869

175Vin211 Uitnodiging van B. Glasius namens de Kerkenraad te Geertruidenberg tot het houden van een predikbeurt op 19 oktober 1862 te Drummelen, 1862
Number of pages: 61862
175Vin212 Uitnodiging van W.J.G. Aalders te Amsterdam tot het houden van een predikbeurt op 29 augustus 1869 in de Oosterkerk te Amsterdam, 1869
Number of pages: 21869
176

Stukken betreffende niet aanvaarde beroepingen, 1877-1879

176Vin201 Brief van Ministerie (van Predikanten) der Ned. Hervormde Gemeente te Amsterdam met gelukwensen en nadere mededelingen n.a.v. zijn beroeping als predikant te Amsterdam met als bijlagen: brief van de Algemene Kerkenraad te Amsterdam met mededelingen betreffende het Landstractement, de 'kosten van overkomst', pensioenen etc. en beroepsbrief van de Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Amsterdam, 1877
Number of pages: 61877
176Vin202 Brief van Ministerie (van Predikanten) der Ned. Hervormde Gemeente te Amsterdam met gelukwensen en nadere mededelingen n.a.v. beroeping als predikant te Amsterdam met als bijlagen: brief van de Algemene Kerkenraad te Amsterdam met nadere mededelingen betreffende het landstractement, de 'kosten van overkomst', pensioenen etc. en beroepingsbrief van de Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Amsterdam, 1879
Number of pages: 101879
176Vin203 Beroepingsbrief van Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Bruinisse met als bijlage: opgave van tractement en emolumenten, 1877
Number of pages: 31877
176Vin204 Beroepingsbrief van Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Kampen met als bijlage: opgave van tractement en emolumenten, 1877
Number of pages: 41877
176Vin205 Brief van C. Knap, predikant te Kampen waarin hij erop aandringt beroeping als predikant aldaar te aanvaarden, 1877
Number of pages: 31877
176Vin206 Beroepingsbrief van Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Oosthem, Abbega en Folsgara, 1877
Number of pages: 31877
176Vin207 Brieven van Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Oosthem, Abbega en Folsgara, waarin men te kennen geeft zich niet te kunnen verenigen met het aanhouden van het 'redacteurschap der Standaard' bij aanvaarding van beroeping, 1877
Number of pages: 61877
176Vin208 Beroepingsbrief van Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Ridderkerk met als bijlage: opgave van tractement en emolumenten verbonden aan de standplaats, 1877
Number of pages: 31877
176Vin209 Beroepingsbrief van Hervormde Gemeente te Sloten, 1877
Number of pages: 31877
176Vin210 Brief van Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Sloten met uitnodiging voor bezoek aangezien er nog geen antwoord is ontvangen op de beroepingsbrief, 1877
Number of pages: 21877
177 Verslag over ingebruikname van kerk op Marken, z.d. (N.b. Zie inv. nr. 465 brief 1 okt. 1937)
Number of pages: 41937
178 Stukken betreffende 'Bewijs van Deelgerechtigheid aan de Tweede of Nieuwe Weduwenbeurs der Classis van Zalt-Bommel', 1917
Number of pages: 41917