SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

169

Stukken inzake beroeping en ontslag als predikant te Utrecht, 1867-1870

169Vin189 Besluit van de Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Utrecht tot beroeping van A. Kuyper als predikant te Utrecht met 'Staat van inkomsten verbonden aan de standplaats', 1867
Number of pages: 31867
169Vin190 Beroepingsbesluit waarop verklaring van A. Kuyper dat hij beroeping aanneemt en goedkeuring door het Classicaal Bestuur te Utrecht, 1867
Number of pages: 51867
169Vin191 Beschikking van Minister van Financiën tot toekenning van een landstractement aan A. Kuyper als predikant te Beesd, 1867
Number of pages: 11867
169Vin192 Besluit van het Classicaal Bestuur van Utrecht tot benoeming van A. Kuyper als lid van de Classis, 1867
Number of pages: 11867
169Vin192a Brieven met gelukwensen met benoeming tot predikant te Utrecht en over huisvesting, 1867
Number of pages: 81867
169Vin193 Besluit van de Kerkenraad der Ned. Hervormde Gemeente te Utrecht tot het verlenen van eervol ontslag uit 'alle betrekkingen op Kerkeraad en Gemeente te dezer plaatse', 1870
Number of pages: 11870
169Vin194 Eervol ontslag als lid van de Classis Utrecht i.v.m. benoeming als predikant te Amsterdam, 1870
Number of pages: 11870
169Vin194a Brief van W.G. Herklots n.a.v. het afscheid als predikant te Utrecht met als bijlage een brief van 'Miss Tanny', 1870
Number of pages: 61870
169Vin194b Brief van E. van Boetzelaer van Dubbeldam n.a.v. het afscheid als predikant te Utrecht, 1870
Number of pages: 41870
169Vin194c Brief van P. van Loon inzake de uitgave in druk van Kuypers afscheidsrede in de Domkerk te Utrecht en zijn intreerede te Amsterdam,1870
Number of pages: 21870
169Vin194d Brief van J.C. Verhoeff te Utrecht over het aan A. Kuyper nog 'competerende tractement' en de boekwerken van het 'Ringleesgezelschap', 1870
Number of pages: 11870
170

Preekschetsen, z.d., 1867-1873

170-1 Cat. 36
Number of pages: 61867-1870
170-2 Cat. XIV
Number of pages: 41867-1870
170-3 Spreut (?) 25:25
Number of pages: 41867-1870
170-4 Joh. 1:14
Number of pages: 41867-1870
170-5 2 Tim. 2:19, 20
Number of pages: 41867-1870
170-6 Matth. XIV:15-23
Number of pages: 61867-1870
170-7 Joh. (?) IX:5
Number of pages: 41867-1870
170-8 Cat. I
Number of pages: 41867-1870
170-9 1 Pet. 1:3, 5
Number of pages: 41867-1870
170-10 Joannes (?) 1:29
Number of pages: 41867-1870
170-11 Joan. 13:18-30; Matth. 26:26-29
Number of pages: 41867-1870
170-12 Jesaia 42:3
Number of pages: 41867-1870
170-13 Cat. 21
Number of pages: 41867-1870
170-14 Pa(?) Matth. 28:1-8
Number of pages: 41867-1870
170-15 Jo. V:21, 22, 23, 27
Number of pages: 71867-1870
170-16 Matth. 21:15-17b
Number of pages: 41867-1870
170-17 Zondag VIII
Number of pages: 81867-1870
170-18 (?) 28
Number of pages: 21867-1870
170-19 Luc. XXIII:5-16
Number of pages: 61867-1870
170-20 Jes. LXIII:1-9
Number of pages: 51867-1870
170-21 Zondag 13
Number of pages: 31867-1870
170-22 Cat. XXXIII
Number of pages: 41867-1870
170-23 Luc. II:1-7
Number of pages: 41867-1870
170-24 1 Cor. XV:45-49
Number of pages: 41867-1870
170-25 Cat. XIV. De Middelaar (?)
Number of pages: 31867-1870
170-26 Cat. XV. “Geleden”
Number of pages: 51867-1870
170-27 Marcus III:20-23
Number of pages: 41867-1870
170-28 1 Cor. 2:11, 12
Number of pages: 41867-1870
170-29 12 (?) Geref. (?), Deut. 5:19
Number of pages: 41867-1870
170-30 1 Chron. 17:16b-19
Number of pages: 41867-1870
170-31 2 Cor. 3:17
Number of pages: 41867-1870
170-32 Jeremia 17:9 en 10
Number of pages: 41867-1870
170-33 Lucas 1:76-79
Number of pages: 41867-1870
170-34 Lucas 1: (?), 35, 38, 48
Number of pages: 41867-1870
170-35 Brief (?)
Number of pages: 11867-1870
170-36 Titel (?)
Number of pages: 11867-1870
170-37 Cat. 28
Number of pages: 51867-1870
170-38 Cat. (?) 23
Number of pages: 31867-1870
170-39 Catech. XXII
Number of pages: 41867-1870
170-40 Zondag 12
Number of pages: 61867-1870
170-41 Zondag 7 (?)
Number of pages: 41867-1870
170-42 Zondag 12
Number of pages: 31867-1870
170-43 2e bede Zondag 48
Number of pages: 41867-1870
170-44 Zondag 35
Number of pages: 41867-1870
170-45 Zondag 12
Number of pages: 41867-1870
170-46 Zondag 15
Number of pages: 41867-1870
170-47 Zondag 26 en 27
Number of pages: 41867-1870
170-48 Zondag 3
Number of pages: 41867-1870
170-49 Zondag
Number of pages: 41867-1870
170-50 Zondag II
Number of pages: 41867-1870
170-51 Zondag 37
Number of pages: 41867-1870
170-52 Zondag 41
Number of pages: 41867-1870
170-53 Zondag 9
Number of pages: 41867-1870
170-54 Zondag 9
Number of pages: 41867-1870
170-55 Catech. IX
Number of pages: 41867-1870
170-56 Genesis IV:10. Bo(?)
Number of pages: 41867-1870
170-57 Matth. VII:6
Number of pages: 41867-1870
170-58 Joh. VIII:11
Number of pages: 41867-1870
170-59 Joh. XV:13
Number of pages: 41867-1870
170-60 Jesaia 43:25, 26
Number of pages: 41867-1870
170-61 Cat. 30 en 31
Number of pages: 51867-1870
170-62 Lucas IX:28-36 (?)
Number of pages: 41867-1870
170-63 Jesaia cap. 8
Number of pages: 11867-1870
170-64 Matth. 27:24-26a
Number of pages: 41867-1870
170-65 Matth. 11:29b
Number of pages: 51867-1870
170-66 Jesus en Barabbas. Marc. XV:6-15
Number of pages: 21867-1870
170-67 Cat. 17
Number of pages: 21867-1870
170-68 Catech. 17
Number of pages: 41867-1870
170-69 Zondag 22
Number of pages: 41867-1870
170-70 Cat. 22
Number of pages: 41867-1870
170-71 Zondag XIX
Number of pages: 41867-1870
170-72 Cat. 28-(?)
Number of pages: 41867-1870
170-73 Zondag 40
Number of pages: 41867-1870
170-74 Cat. 47
Number of pages: 41867-1870
170-75 Zondag 44
Number of pages: 61867-1870
170-76 Derde Bede. Cat. XLVIIII
Number of pages: 41867-1870
170-77 Cat. LI. Verger ... (?)
Number of pages: 41867-1870
170-78 Joh. 15:18-21
Number of pages: 41867-1870
170-79 1 Sam. 4
Number of pages: 21867-1870
170-80 Deut. 24:14, 15. Eph. (?) 6:5-8
Number of pages: 41867-1870
170-81 Joan. XIX:25-27
Number of pages: 41867-1870
170-82 Lucas 2:8-12
Number of pages: 51867-1870
170-83 Jo. 19:25-27
Number of pages: 41867-1870
170-84 Joannes XIX:25-27
Number of pages: 41867-1870
170-85 1 Cor. V:7
Number of pages: 41867-1870
170-86 Lucas 7:47
Number of pages: 41867-1870
170-87 Matth. 19:30
Number of pages: 41867-1870
170-88 Joh. XVI:8-11
Number of pages: 41867-1870
170-89 Joh. XVI:7
Number of pages: 41867-1870
170-90 1 Cor. XV:4b (?)
Number of pages: 41867-1870
170-91 Jesaia 26:10
Number of pages: 41867-1870
170-92 Num. 11:11, 12 en 1 Cor. 1:30
Number of pages: 41867-1870
170-93 Jesaia 33:22
Number of pages: 41867-1870
170-94 Matth. 13:33
Number of pages: 41867-1870
170-95 Matth. 13:33
Number of pages: 31867-1870
170-96 2 Chron. 34:1, 2, 8, 14, 15, 18, 19
Number of pages: 41867-1870
170-97 Avondmaal
Number of pages: 11867-1870
170-98 Matth. V:17, 18
Number of pages: 31867-1870
170-99 Ezech. 36:25a, 26, 27, 31, 32
Number of pages: 41867-1870
170-100 Ezechiel 36:25-27, 31-32
Number of pages: 41867-1870
170-101 Jeremia XIV:8
Number of pages: 41867-1870
170-102 Matth. 24(27?):24-26a
Number of pages: 41867-1870
170-103 Verlo(?) van Petrus. Marc. XIV:66-72
Number of pages: 41867-1870
170-104 Cat. Zondag 39. 5e Gebod
Number of pages: 41867-1870
170-105 Cat. 39
Number of pages: 41867-1870
170-106 Zondag 25
Number of pages: 41867-1870
170-107 Zondag 25
Number of pages: 41867-1870
170-108 Catechismus XLVII. “van (?)”
Number of pages: 41867-1870
170-109 Zondag 41. 7e gebod
Number of pages: 41867-1870
170-110 Cat. II (4?)
Number of pages: 41867-1870
170-111 Catech. III
Number of pages: 41867-1870
170-112 Zondag 4
Number of pages: 41867-1870
170-113 Cat. XVI
Number of pages: 41867-1870
170-114 Jesaia 61:1b
Number of pages: 41867-1870
170-115 Zondag 21
Number of pages: 41867-1870
170-116 Zondag 42
Number of pages: 41867-1870
170-117 Titel (?)
Number of pages: 11867-1870
170-118 Hebouw voor Evangelisatir under de Fabricks Arbeiders te (?)
Number of pages: 11867-1870
170-119 Filipp. IV:4-8
Number of pages: 41867-1870
170-120 Matth. 28:1a
Number of pages: 41867-1870
170-121 Lucas 24:13-35
Number of pages: 41867-1870
170-122 Luc 24:13-35
Number of pages: 41867-1870
170-123 Rom. 15:7
Number of pages: 51867-1870
170-124 Filipp. IV:4-8
Number of pages: 41867-1870
170-125 Marc. 8:35
Number of pages: 41867-1870
170-126 Hand. II:1-4
Number of pages: 21867-1870
170-127 1 Joh. 3:1-3
Number of pages: 61867-1870
170-128 Marc. 9:17-29 en 38-40
Number of pages: 81867-1870
170-129 Rom. XIII:1-6
Number of pages: 81867-1870
170-130 Jesaia 45:15
Number of pages: 41867-1870
170-131 Hal(?) 41:16
Number of pages: 91867-1870
170-132 Lucas VI:19
Number of pages: 11867-1870
170-133 Johannes I:17
Number of pages: 41867-1870
170-134 Rom. V:15
Number of pages: 41867-1870
170-135 Haud. II:1-4
Number of pages: 41867-1870
170-136 Joh. IV:21-24
Number of pages: 41867-1870
170-137 1 Petr. 3:22b
Number of pages: 41867-1870
170-138 Luc. 24:34
Number of pages: 41867-1870
170-139 Micha 4:9, 10
Number of pages: 41867-1870
170-140 Matth. IV:1-4
Number of pages: 41867-1870
170-141 Titel (?)
Number of pages: 71867-1870
170-142 Johannes I:31-34
Number of pages: 41867-1870
170-143 Matth. IV:17
Number of pages: 41867-1870
170-144 Matth. II:1-12
Number of pages: 41867-1870
170-145 Numer. (?) 24:16-18
Number of pages: 51867-1870
170-146 5e lydenstead (?). Joh. 13:1-16
Number of pages: 41867-1870
170-147 Joh. 3:1-16
Number of pages: 21867-1870
170-148 Zacharias III
Number of pages: 31867-1870
170-149 Joannes XIII:1-17
Number of pages: 31867-1870
170-150 Titel (?)
Number of pages: 41867-1870
170-151 De 2e Psalm
Number of pages: 41867-1870
170-152 Joannes 19:2-5
Number of pages: 41867-1870
170-153 1 Koningen 11:39c
Number of pages: 61867-1870
170-154 Richteren XII
Number of pages: 81867-1870
170-155 Nahum 1:3b
Number of pages: 41867-1870
170-156 Matth. 13:33
Number of pages: 41867-1870
170-157 Matth. 13:33
Number of pages: 21867-1870
170-158 Matth. IX:8
Number of pages: 41867-1870
170-159 1 Cor. VI:19, 20
Number of pages: 21867-1870
170-160 Hebreen XI:1
Number of pages: 41867-1870
170-161 1 Cor. XV:17, 18
Number of pages: 41867-1870
170-162 1 Cor. XV:17, 18
Number of pages: 21867-1870
170-163 1 Cor. XV:54b-58
Number of pages: 41867-1870
170-164 1 Cor. 15:54b (?)
Number of pages: 41867-1870
170-165 Rom. 1:17
Number of pages: 51867-1870
170-166 Luc. 2:15, 20
Number of pages: 31867-1870
170-167 (?), Lucas 2:15-20
Number of pages: 41867-1870
170-168 Matth. V:17, 18
Number of pages: 41867-1870
170-169 Matth. 3:1, 2
Number of pages: 41867-1870
170-170 Zondag 21
Number of pages: 41867-1870
170-171 Luc. 10:30-37
Number of pages: 41867-1870
170-172 1 Sam. 13:19
Number of pages: 71867-1870
170-173 Jesaia XIV:11, 12a
Number of pages: 41867-1870
170-174 Matth. 1:48
Number of pages: 41867-1870
170-175 Ezechiel 16:6
Number of pages: 41867-1870
170-176 Psalm 119:105
Number of pages: 41867-1870
170-177 Zeuduigsrede(?). Joan. XXI:21
Number of pages: 61867-1870
170-178 Gen. 17:1
Number of pages: 41867-1870
170-179 Marcus IX:43-49
Number of pages: 41867-1870
170-180 Hebr. 11:8-10
Number of pages: 31867-1870
170-181 Psalm 119:105
Number of pages: 41867-1870
170-182 Matth. V:48
Number of pages: 41867-1870
170-183 Matth. V:8
Number of pages: 41867-1870
170-184 Matth. 5:8
Number of pages: 41867-1870
170-185 Matth. 11:29b
Number of pages: 51867-1870
170-186 Zondag 46
Number of pages: 31867-1870
170-187 Cat. Z[ondag]. XLIV
Number of pages: 31867-1870
170-188 Cat. 2. (Z.?) X
Number of pages: 41867-1870
170-189 Ezechiel 36:25-32
Number of pages: 41867-1870
170-190 Jesaia 41:9, 10
Number of pages: 41867-1870
170-191 Het (?) van onsen Heiland. Joh. XIX:30b
Number of pages: 41867-1870
170-192 Hosea XI:1
Number of pages: 61867-1870
170-193 Titel (?)
Number of pages: 11867-1870
170-194 (?)gever
Number of pages: 11867-1870
170-195 Daniel VII
Number of pages: 41867-1870
170-196 Daniel 4
Number of pages: 41867-1870
170-197 Zacharias IX:11, 12
Number of pages: 41867-1870
170-198 Zondag II
Number of pages: 41867-1870
170-199 Joan. V:21 en 22
Number of pages: 41867-1870
170-200 Dauksegging (Deut. 7:6, 7, 8)
Number of pages: 41867-1870
170-201 Koning
Number of pages: 11867-1870
170-202 Rechter
Number of pages: 11867-1870
170-203 Matth. III:13-17
Number of pages: 21867-1870
170-204 Het Kon. Des heur (?). Matth. 4:17
Number of pages: 71867-1870
170-205 Luc. II:13, 14
Number of pages: 41867-1870
170-206 Opeub. (?) 13:6-10
Number of pages: 41867-1870
170-207 Matth. 13:44
Number of pages: 41867-1870
170-208 Ef. 4:16
Number of pages: 41867-1870
170-209 Spreut. 25:25
Number of pages: 41867-1870
170-210 Titel (?)
Number of pages: 21867-1870
170-211 (?)dvertintien van (?)
Number of pages: 21867-1870
170-212 Titel (?)
Number of pages: 11867-1870
170-213 Opeub (?) 13:6-10. 1 Cor. 15:24-26
Number of pages: 31867-1870
170-214 Nieuwe Kerk. Voo(?) den 28 Septr 1873
Number of pages: 11867-1870
170-215 De groote Kracht Gods (?)
Number of pages: 41867-1870
170-216 Ef. 4:11, 12, 13a
Number of pages: 41867-1870
170-217 Titel (?)
Number of pages: 11867-1870
170-218 Advertensien (?)
Number of pages: 11867-1870
170-219 Pui(?). (?) 2:1-6 (4?)
Number of pages: 41867-1870
170-220 Psalm 24. coll. 118:19, 20
Number of pages: 41867-1870
170-221 Haud. 1:9-12
Number of pages: 41867-1870
170-222 Zondag 49. 3e bede
Number of pages: 41867-1870
170-223 Zondag 48
Number of pages: 61867-1870
170-224 Titel (?)
Number of pages: 11867-1870
170-225 Nieh Wei(?) der bidden
Number of pages: 51867-1870
170-226 Deut. 24:14 en 15. Ef. 6:5-8
Number of pages: 61867-1870
170-227 Daniel. Ho(?) V
Number of pages: 41867-1870
170-228 Cat. 49
Number of pages: 51867-1870
170-229 Niet Lieude (?) gloorende
Number of pages: 31867-1870
170-230 Marc. III:20, 21, 22
Number of pages: 61867-1870
170-231 Hebrees(?) 1:1-4
Number of pages: 41867-1870
170-232 Maria (?)
Number of pages: 11867-1870
170-233 Titel (?)
Number of pages: 31867-1870
170-234 Gen. 43:1
Number of pages: 11867-1870
170-235 Misc. Notes
Number of pages: 131867-1870
170-236 Heidelb. Catechismus. Zondag 1
Number of pages: 41867-1870
170-237 Zondag 2
Number of pages: 41867-1870
170-238 De (?). Lucas 2:8-12
Number of pages: 41867-1870
170-239 “Voeteuasfeting” (?). 5e lyderish. (?) Joh. XIII:1-17
Number of pages: 41867-1870
170-240 “(?) worden gelasherd (?)”. 1 Cor. 4:13a
Number of pages: 41867-1870
170-241 Heidelberische Catechismus. Zondag 9
Number of pages: 61867-1870
170-242 Zondag 9
Number of pages: 101867-1870
170-243 Misc. Notes
Number of pages: 31867-1870
170-244 De ontdekking van den verrader. Marc. XIV:18-21
Number of pages: 41867-1870
170-245 Eli, Eli, Lamma Sabachtani. Marc. 15:34
Number of pages: 41867-1870
170-246 (?). Lucas 24:16, 31a
Number of pages: 41867-1870
170-247 Heidelb. Cat. 44 (Zond. 16). De vederdaling tekelce (?)
Number of pages: 41867-1870
170-248 Walmeer is, die (?). Rom. VIII:34b
Number of pages: 41867-1870
170-249 Heidelb. Catech. 20. de Heilige Geest
Number of pages: 41867-1870
170-250 Het de werld de. H.G. ontragh (?). Haud. 2:12, 13
Number of pages: 41867-1870
170-251 Titel (?)
Number of pages: 11867-1870
170-252 De mitwersting von (?). Huad. 2:12, 13
Number of pages: 41867-1870
170-253 De vorderleuar (?). Joh. 16:8, 9, 11
Number of pages: 41867-1870
170-254 Zelfer(?). Ezra 9:5, 6
Number of pages: 41867-1870
170-255 Heidelbergsche Catechismus. Zondag 30: over de mis
Number of pages: 41867-1870
170-256 De (?) Gods (?). Joh. 17:3
Number of pages: 41867-1870
170-257 De (?) met den (?). Efese VI:11
Number of pages: 41867-1870
170-258 Een bede om Gods (?) in ons midden. Jeremia XIV:8b
Number of pages: 41867-1870
170-259 Schrift gen algets begripp(?)
Number of pages: 41867-1870
170-260 Titel (?)
Number of pages: 71867-1870
170-261 Bybeloefeuring Psalm 43:1-18
Number of pages: 41867-1870
170-262 Heidelb. Catechismus. Zond. 34
Number of pages: 41867-1870
170-263 Het speler met het leven en de levensernst (?). Matth. XI:16, 17
Number of pages: 41867-1870
170-264 Het eerwig Evangelie. (?). Opeubar 14:6-12
Number of pages: 41867-1870
170-265 De Engeleus(?) ordeel. Opeub. XIV:6-11
Number of pages: 41867-1870
170-266 (?) des Heeren. Rom. XIV:8b
Number of pages: 31867-1870
170-267 Heidelb. Catechismus. 3e Gebod. Zondag 36
Number of pages: 41867-1870
170-268 Geeshel(?) en Oppa(?). 1 Jo. 3:14
Number of pages: 41867-1870
170-269 (?). Rom. 14:23b
Number of pages: 41867-1870
170-270 Heidelbergsche Catechismus. 5e gebod
Number of pages: 41867-1870
170-271 Jesus weerde. Joh. XI:35
Number of pages: 41867-1870
170-272 Doop en opstauerng(?). 1 Pe. 3:21
Number of pages: 41867-1870
170-273 Huivelijksu(?) 19 Nov. 1888. Gen. I:25
Number of pages: 21867-1870
170-274 (?). Jesaia 5:4a
Number of pages: 41867-1870
170-275 Heidelb. Catechismus. Zond. 46
Number of pages: 41867-1870
170-276 Bybellering Rom. 6:12-16
Number of pages: 41867-1870
170-277 48 Zondag
Number of pages: 41867-1870
170-278 De doop van Jesus. Matth. III:13-17
Number of pages: 41867-1870
170-279 (?). Matth. VI:10
Number of pages: 41867-1870
170-280 Verzvening in de(?). Matth. IV:1-11
Number of pages: 41867-1870
170-281 52e Zondagafdeeling
Number of pages: 41867-1870
170-282 Toesprach(?) (?). 17 Teor. 1869
Number of pages: 41867-1870
170-283 Heidelb. Catechismus. Zondag I
Number of pages: 41867-1870
170-284 Gethsemane. Matth. 26:36-46
Number of pages: 41867-1870
170-285 Heidelb. Catech. Zondag 3
Number of pages: 41867-1870
170-286 (?). Matth. 23:29-24:2
Number of pages: 41867-1870
170-287 Tiel dep mensch. Joh. XIX:1-6
Number of pages: 51867-1870
170-288 Jo. XIX:1-6
Number of pages: 11867-1870
170-289 De profetie van den lydende Merfias in Jesus lyden veureld(?). Matth. 27:33-38
Number of pages: 41867-1870
170-290 De Emmansgaugers(?). Luc. 24:13-35
Number of pages: 51867-1870
170-291 De shwerde zondaar teger(?). Luc. 23:39-43
Number of pages: 41867-1870
170-292 De opshauding desteurs(?). Matth. 28:1-8
Number of pages: 41867-1870
170-293 De eerste verfehining aan Simon(?). Luc. 24:34b
Number of pages: 41867-1870
170-294 Petrus hers leeing in het Apostolaas. (?). Joan. 21:15-17
Number of pages: 41867-1870
170-295 Zondag VIII
Number of pages: 41867-1870
170-296 Bybellering Filipp. 3:7-11
Number of pages: 41867-1870
170-297 Christus de Profeel. Hoogepriester. Koning. Heidel. Cat. 12e Zondag
Number of pages: 41867-1870
170-298 Pinksteren het feese der vryheid(?). Haud. II:1-4
Number of pages: 41867-1870
170-299 Heidelb. Catechismus. Zondag 13
Number of pages: 41867-1870
170-300 Haar de geest de Heere is, doore is vryheid(?). 2 Cor. 3:17
Number of pages: 41867-1870
170-301 De verbergen hede von het Christendom in het dagilykserlever(?). Ef. V:32, 33
Number of pages: 41867-1870
170-302 Zwaarder ondeel naarmale merder is verworfres(?). Matth. XI:20-24
Number of pages: 41867-1870
170-303 Heidelb. Catechismus. 20e Zondag. 53 waag(?)
Number of pages: 41867-1870
170-304 Levensverlierer Levensleho(?). Luc. 17:33
Number of pages: 41867-1870
170-305 Heidelb. Catechismus. Hederopp. Der (?) erde een ee(?). Zond. 22
Number of pages: 41867-1870
170-306 Luilijs er ggeshelyr geloof (?). Lucas 24:16-31
Number of pages: 41867-1870
170-307 Abraham's witgang wit Haran. (?). Hebr. XI:8, 9, 10. coll. 14, 15, 16
Number of pages: 41867-1870
170-308 De laakt (?) als wiender(?)
Number of pages: 11867-1870
170-309 Psalm 30:5, 6
Number of pages: 41867-1870
170-310 2 P(?) 2:19. (?) 1872
Number of pages: 41867-1870
170-311 Puef(?) 1873. Haud. II:22-36
Number of pages: 41867-1870
170-312 Zondag 2
Number of pages: 41867-1870
170-313 Hebr. VI:17-20. (?) 1873
Number of pages: 41867-1870
171 Predikbeurten bij de Gereformeerde Gemeente te Utrecht, nr. 23, 1868
Number of pages: 11868
172 Dichtregelen opgedragen aan den weleerw. Zeer gel. Heer Dr. A. Kuyper bij ZEw. Vertrek uit Utrecht naar de Hervormde Gemeente van Amsterdam, 1870
Number of pages: 121870