SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

209

(LB P5), Ingekomen brieven betreffende de kabinetsformatie (bijlagen uit periode 1870-1896), 1901

209-1 Adres van J.A. op de Macks aan Staten-Generaal, 9 juni 1870
Number of pages: 31870
209-2 Kort verslag van de Nederlandsche Viskwekerij te Velp over 1871-1872
Number of pages: 71871-1872
209-2a Correspondentie der overeengekomen voorwaarden voor het uitsluitend zalmvisrecht op de IJssel en haar monden, 1871-1874
Number of pages: 251871-1874
209-3 Kort verslag van Nederlandsche Viskwekerij over 1873-1875
Number of pages: 41873-1875
209-4 Adres van J.A. op de Macks aan Staten-Generaal, 7 dec. 1874
Number of pages: 41874
209-5 Voorwaarden omtrent het uitsluitend recht der zalmvisserij op de IJssel en haar monden
Number of pages: 21870-1905
209-6 Adres van J.A. op de Macks c.s. aan ministers van Binnenlandse Zaken, Financiën en Justitie, 3 dec. 1875
Number of pages: 221875
209-7 Beknopt overzicht van toestand der Nederlandsche Viskwekerij te Velp, 1871-1876
Number of pages: 101871-1876
209-8 ‘De zalm. Zijn natuurlijke kweking en bescherming.’ door J.A. op de Macks
Number of pages: 151870-1905
209-9 Adres van J.A. op de Macks aan Staten-Generaal, 16 dec. 1887
Number of pages: 21887
209-10 De Nederlandse Zalmcultuur 1871-1890
Number of pages: 131871-1890
209-11 ‘De Nederlandse Zalmcultuur (Riviermethode)’ door J.A. op de Macks, 1892
Number of pages: 381892
209-12 Aan Gedelegeerden bij overeenkomst ‘Zalmtractaat’, 30 juni 1885
Number of pages: 111885
209-13 Adres van J.A. op de Macks aan Tweede Kamer, 16 dec. 1892
Number of pages: 11892
209-14 Adres van J.A. op de Macks aan Staten-Generaal, 7 jan. 1893
Number of pages: 31893
209-15 Verslag van de staat der Nederlandsche Zalmkwekerij, 1892-93
Number of pages: 91892-93
209-16 ‘Amsterdam tot welvaart’ door J.A. op de Macks, 1892
Number of pages: 261892
209-17 Verslag van Nederlandsche Vis-zalmkwekerij over 1893/94
Number of pages: 211893-94
209-18 Verslag van Nederlandsche Vis-zalmkwekerij over 1894/95 en 1895/96
Number of pages: 301894-1896
209-19 Adressen van J.A. op de Macks aan Eerste Kamer, 28 nov. en 19 dec. 1894
Number of pages: 51894
209-20 Brief van J.A op de Macks aan A. Kuyper, 21 juli 1901
Number of pages: 31901
209-21 Brief van J.A op de Macks aan A. Kuyper, 29 juli 1901
Number of pages: 21901
209-22 Brief van J.A op de Macks aan A. Kuyper, 30 juli 1901
Number of pages: 11901
210

Stukken betreffende troon- en sluitingsreden, 1901-1904

210-1a Openingsrede, 1901
Number of pages: 0
210-1 Sluitingsrede, 1901
Number of pages: 61901
210-2 Brief A. Kuyper aan zijn mede-ministers, 1902
Number of pages: 11902
210-3 Nota voor Minister van Binnenlandse Zaken van het Departement van Oorlog, 26 juni 1902
Number of pages: 31902
210-4 Aan te kondigen wetsontwerpen van Minister van Financiën, 16 juli 1902
Number of pages: 11902
210-5 Nota van Minister Bergansius voor Minister van Binnenlandse Zaken, 2 sept. 1902
Number of pages: 11902
210-6 Nota van Minister van Marine aan Minister van Waterstaat enz., 2 sept. 1902
Number of pages: 11902
210-7 In te dienen wetsontwerpen van Minister van Waterstaat enz., 2 sept. 1902
Number of pages: 41902
210-8 In te dienen wetsontwerpen van Minister Melvil van Lynden, 2 sept. 1902
Number of pages: 31902
210-9 In te dienen wetsontwerpen van Minister van Financiën, 3 sept. 1902
Number of pages: 11902
210-10 Voorstel voor een zinsnede in troonrede, 3 sept. 1902
Number of pages: 11902
210-11 Telegram van Vegelin aan A. Kuyper, 5 sept. 1902
Number of pages: 21902
210-12 Aantekeningen op ontwerp-troonrede van Departement van Waterstaat enz., 9 sept. 1902
Number of pages: 31902
210-13 Goedkeuring van sluitingsrede door koningin, 9 sept. 1902
Number of pages: 11902
210-14 Aantekeningen betreffende sluitingsredenen van 1898 en 1902
Number of pages: 31898-1902
210-15 Sluitingsrede, 13 sept. 1902
Number of pages: 11902
210-16 Aantekeningen betreffende voortgang van in troonrede van 1902 toegezegde wetsontwerpen
Number of pages: 41902
210-17 Ontwerp-troonrede, sept. 1902
Number of pages: 151902
210-18 Troonrede 1902
Number of pages: 21902
210-19 Ouverture des États-Généraux 1902-1903, Discours du Trône
Number of pages: 31902-1903
210-20 Nota van Minister Bergansius voor Minister van Binnenlandse zaken, 1 sept. 1903
Number of pages: 31903
210-21 Schrijven van Minister van Oorlog over ontwerp-sluitingsrede, 2 sept. 1903
Number of pages: 31903
210-22 Schrijven van Minister van Waterstaat enz. over ontwerp-sluitingsrede, 2 sept. 1903
Number of pages: 11903
210-23 Schrijven van Minister van Waterstaat enz. over ontwerp-sluitingsrede, 2 sept. 1903
Number of pages: 31903
210-24 Schrijven van Minister van Marine over ontwerp-sluitingsrede, 2 sept. 1903
Number of pages: 31903
210-25 Schrijven van Minister van Financiën over ontwerp-sluitingsrede, 2 sept. 1903
Number of pages: 31903
210-26 Brief van Minister Koloniën aan Minister van Binnenlandse Zaken, 2 sept. 1903
Number of pages: 21903
210-27 Nota van Minister van Koloniën voor troonrede, [1903]
Number of pages: 41903
210-28 Brief van Minister van Financiën over troonrede, 2 sept. 1903
Number of pages: 11903
210-29 Aantekeningen over sluitingsredenen van 1899 en 1903
Number of pages: 61899-1903
210-30 Concepten van sluitingsrede 1903
Number of pages: 111903
210-31 Ontwerp-troonrede 1903
Number of pages: 231903
210-32 Ontwerp-troonrede 1904
Number of pages: 21904
210-33 Brief van Minister van Oorlog over troonrede, 3 sept. 1904
Number of pages: 21904
210-34 Brief van Minister van Justitie, 5 sept. 1904
Number of pages: 11904
210-35 Brief van Minister van Financiën, 5 sept. 1904
Number of pages: 11904
210-36 Brief van Minister van Koloniën, 5 sept. 1904
Number of pages: 21904
210-37 Brief van Minister van Waterstaat enz., 6 sept. 1904
Number of pages: 21904
210-38 Brief van Minister De Marez Oyens, 8 sept. 1904
Number of pages: 31904
210-39 Brief van Minister Melvil van Lynden, 8 sept. 1904
Number of pages: 21904
210-40 Ontwerp-troonrede 1904
Number of pages: 31904
210-41 Zie nr. 30
Number of pages: 0
210-42 Aantekeningen betreffende troonrede, [1902]
Number of pages: 11902
210-43 Voorstel omtrent de inhoud van troonrede, [1902]
Number of pages: 21902
210-44 Voorstel omtrent de inhoud van troonrede, [1902]
Number of pages: 11902
210-45 Aantekeningen betreffende troon- en sluitingsreden, [1903]
Number of pages: 11903
210-46 Voorstel van Departement van Koloniën betreffende troonrede, [1902]
Number of pages: 31902
211

Dossier betreffende bemiddeling in de Boerenoorlog, z.d., 1901-1903

211-1 Franc.W. Fox, Londen, aan A. Kuyper, betreft poging van Nederlandse Regering om boeren met Engelse Regering in onderhandeling te brengen, zullen door deze zonder twijfel worden geaccepteerd, 14 dec. 1901
Number of pages: 61901
211-2 Mr. T.M.C. Asser, Den Haag, aan A. Kuyper, betreft kort advies over het formele van mediation, 17 dec. 1901
Number of pages: 21901
211-3 Franc.W. Fox, Londen, aan A. Kuyper, betreft kort advies over wijze waarop bij Engelse Regering onderhandelingen zijn aan te knopen, 19 dec. 1901
Number of pages: 21901
211-4 Lord Reay (Baron Mackay van Ophemert), Londen, aan A. Kuyper, betreft relaas van onderhoud met L.(andsdowne?), alleszins hoop op goede ontvangst van Nederlandse voorstel, (14 jan. 1902?)
Number of pages: 41902
211-5-5x Joseph Vipond, Oldham, aan A. Kuyper (in Engeland?), betreft conduct van kort schrijven aan Boeren-gedelegeerden vragende of ‘Robisons terms’ aannemelijk zouden zijn, (jan. 1902?)
Number of pages: 41902
211-6-6x Baron Melvil van Lynden, Den Haag, aan A. Kuyper, betreft bezwaren tegen nota van Engeland, en 5 vragen voor Boeren-gedelegeerden, 26 dec. 1901
Number of pages: 41901
211-7-7x Twee concepten van verklaring door Boeren-gedelegeerden te doen, z.d
Number of pages: 21870-1905
211-8 Mr. Z. Bergman, Den Bosch, aan A. Kuyper, betreft mededeling van een interpellatie in de Eerste Kamer te doen, 31 dec. 1901
Number of pages: 31901
211-9 A.D.W. Wolmarans aan A. Kuyper, betreft hetgeen Boeren-gedelegeerden zouden kunnen en moeten verklaren om tot de, ook door hen gewenschte, onderhandeling te komen, z.d. (dec. 1901/jan. 1902?)
Number of pages: 31901-1902
211-10 Concept van punten voor onderhandeling van Nederlandse Regering met Engelse Regering van de hand van A. Kuyper (toen te Parijs?), (jan. 1902?)
Number of pages: 41902
211-11-11xx Concept door A. Kuyper voor nota aan Engelse Regering; voorgestelde amendementen hierop van NN, n.a.v. amendementen gewijzigd concept, (jan. 1902?)
Number of pages: 61902
211-12 Charter of Conciliation, (31 mei 1902?)
Number of pages: 41902
211-13 Concept in het Engels: ‘Suggested programme for Mediation by the Netherlands Government’ etc., (nov. 1901?)
Number of pages: 11901
211-14 A.D.W. Wolmarans aan A. Kuyper, betreft antwoord op 5 vragen van Baron Melvil van Lynden (nr. 6) met conductoire, 30 dec. 1901 en 3 jan. 1902
Number of pages: 31901-1902
211-15 Franc.W. Fox, Londen, aan A. Kuyper, betreft mededeling over hetgeen aan Lord Lansdowne door hem bericht is en kort advies van Boeren-gedelegeerden, 10 jan. 1902
Number of pages: 21902
211-16 Jesse Herbert aan A. Kuyper, betreft mededeling van conferentie met... (pro-Boers?) in Engeland. Hun optreden in deze nog niet nuttig, 12 jan. 1902
Number of pages: 41902
211-17 E.J.S… aan Gross betreft informatie in het Engels, dat de Engelse Regering alle onderhandeling slechts langs diplomatieke weg wil zien lopen, 13 jan. 1902
Number of pages: 31902
211-18 Lord Reay (zie nr. 4) aan A. Kuyper, betreft informatie als bij nr. 17 met opneming van schrijven in het Engels van Lord L. aan Lord R. daarover, waaruit wordt afgeleid dat de Engelse Regering liever in Zuid Afrika zou onderhandelen, 16 jan. 1902
Number of pages: 31902
211-19-19xxx Meteuhaske (Japanse legatie, Den Haag ?) aan A. Kuyper met krantenknipsels als bijlage, 19 jan. 1902
Number of pages: 51902
211-20-20x Twee communiqués aan de ‘Times’ van A. Kuyper, z.d.
Number of pages: 31870-1905
211-21 Fischer, Wessels en Wolmarans aan A. Kuyper, betreft antwoord op de hun medegedeelde punten als basis voor onderhandeling (nr. 13); bereid om eventueel naar Zuid Afrika te gaan; waardering voor de poging der Nederlandse Regering (N.b. al in 1938 niet meer in het archief aanwezig), 20 jan. 1902
Number of pages: 0
211-22 Franc.W. Fox, Londen, aan A. Kuyper over plan der Nederlandse Regering (Mr. C. te Birmingham zijnde geraadpleegd weigert ‘to agree to the proposal’), 25 jan. 1902
Number of pages: 41902
211-23-23x Concept-nota door Nederlandse Gezant aan de Engelse Regering aangeboden op 25 jan. 1902
Number of pages: 91902
211-24 Antwoord (vertaald) van de Engelse Regering (get. Landsdowne) op de nota (nr. 23) aan de Nederlandse Gezant te Londen, 29 jan. 1902
Number of pages: 41902
211-25 Lord Reay (zie nr. 4) aan A. Kuyper, betreft mededeling dat Engelse Regering waarschijnlijk voorstel niet aanneemt; wat Boeren-Gedelegeerden zouden moeten verklaren; over heer Leyds, 1 febr. 1902
Number of pages: 41902
211-26 Edm. Verney, Winslow, aan A. Kuyper, betreft aanbieding van steun en hulp, 1 febr. 1902
Number of pages: 21902
211-27 Lord Reay (zie nr. 4) aan A. Kuyper betreffende vraag of Boeren-Gedelegeerden met voorstel instemmen; over heer Leyds, 5 febr. 1902
Number of pages: 31902
211-28 Sympathie-betuiging van William Tebb, Burstow, aan A. Kuyper, 5 febr. 1902
Number of pages: 21902
211-29 Lord Reay (zie nr. 4) aan A. Kuyper betreffende verhouding tussen Boeren-Gedelegeerden en heer Leyds, 7 febr. 1902
Number of pages: 31902
211-30-30.4 Beschouwingen door A. Kuyper over twee openbaargemaakte stukken (Nederlandse en Engelse Regering), (febr. 1902?)
Number of pages: 51902
211-31 David J. Hill (Secretary of State, V.S.) aan Will.A. Smith inzake Amerikaanse Consulaat te Pretoria en Bloemfontein, 9 april 1901
Number of pages: 11901
211-32 Schrijven (met copie) van K. Heyblom (schuilnaam voor A. Kuyper?), 16 dec. 1901
Number of pages: 41901
211-33 Schrijven van K. Heyblom (schuilnaam voor A. Kuyper?) inzake onderhandeling, (kerst 1901?)
Number of pages: 21901
211-34 Schrijven over vredesvoorstellen (bijlage van nr. 35?), z.d.
Number of pages: 21870-1905
211-35 T.M.C. Asser aan A. Kuyper inzake rede Lord Roseberry, 18 dec. 1901
Number of pages: 31901
211-36 Melvil van Lynden aan A. Kuyper betreft knipsel ‘Times’ van 27 dec. 1901, 28 dec. 1901
Number of pages: 21901
211-37 Telegram, (1902?)
Number of pages: 21902
211-38 Telegram van Nieuwe Rotterdamsche Courant aan A. Kuyper, 15 jan. 1902
Number of pages: 11902
211-39 Telegram van Amsterdamsche Comité tot hulp vrouwen en kinderen in concentratiekampen aan A. Kuyper, 11 juli 1902
Number of pages: 31902
211-40 Knipsel uit Financial News: ‘A Glimpse of peace’, 15 jan. 1902
Number of pages: 21902
211-41 Knipsel uit Paris-Bourse: ‘La Hollande et le Transvaal’, 17 jan. 1902
Number of pages: 11902
211-42 Knipsel uit Le Siècle: ‘Le Dr. Kuyper á Londres’, 17 jan. 1902
Number of pages: 31902
211-43 Knipsel uit La Patrie: ‘Service de Londres’, 18 jan. 1902
Number of pages: 21902
211-44 Interview met Dr. Leyds in Paris Nouvelles, 29 jan. 1902
Number of pages: 11902
211-45 Nota inzake Médiation spéciale (voordeel boven simpele mededeeling) door T.M.C. Asser (bijlage van nr. 2)
Number of pages: 21870-1905
211-46 Sir Hiram Maxim, London, aan A. Kuyper inzake onderhandelingen, 17 febr. 1902
Number of pages: 131902
211-47 Sir Hiram Maxim, London, aan A. Kuyper inzake onderhandelingen, 7 maart 1902
Number of pages: 71902
211-48 Telegram van Leyds en Fischer aan A. Kuyper, 15 maart 1902
Number of pages: 21902
211-49 Sir Hiram Maxim, London, aan A. Kuyper inzake onderhandelingen, 17 maart 1902
Number of pages: 61902
211-50 Sympathiebetuiging van Executive Committee of the British Group of the International Union voor initiatief aan A. Kuyper, 17 maart 1902
Number of pages: 31902
211-51 Lord Reay (zie nr. 4) aan A. Kuyper, betreft informatie, 19 maart 1902
Number of pages: 41902
211-52 Melvil van Lynden aan A. Kuyper betreffende dr. Leyds en Fischer, 3 mei 1902
Number of pages: 21902
211-53 Witboek inzake correspondentie betreffende voorwaarden van overgave, juni 1902
Number of pages: 151902
211-54 Gelukwens-telegram van Jesse Herbert aan A. Kuyper, 2 juni 1902
Number of pages: 21902
211-55 Gelukwens-telegram van Van Santen aan A. Kuyper, 2 juni 1902
Number of pages: 21902
211-56 Gelukwensch van Francis W. Fox aan A. Kuyper, 3 juni 1902
Number of pages: 31902
211-57 Mackay van Ophemert (zie nr. 4) aan A. Kuyper betreffende de terugkeer van de heer Wessels, 20 juni 1902
Number of pages: 41902
211-58 Knipsel uit Daily News: ‘The Peace Settlement’, 16 juli 1902
Number of pages: 31902
211-59 Nota met betrekking tot de NZASM (Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij?), 24 jan. 1903
Number of pages: 71903
211-60 Francis W. Fox aan A. Kuyper over gevoerde correspondentie, 30 april 1903
Number of pages: 91903
212

Brieven en stukken betreffende de regeringsperiode, z.d., 1901-1905

212-1 Uittreksel uit de Zweedse handelsstatistiek, 1899 (bijlage van nr. 13)
Number of pages: 41899
212-2 Lijst van wetsontwerpen, 24 sept. 1897-21 okt. 1903
Number of pages: 151897-1903
212-3 Ontwerp van het Program van Actie bij de stembus van 1901 (niet aanwezig)
Number of pages: 121901
212-4 Stukken van Ministerie van Financiën over verplaatsing van ambtenaren i.v.m. zondagsrust, 1901
Number of pages: 71901
212-5 Stuk over verplaatsing van ambtenaren op zondag, 13 sept. 1901
Number of pages: 21901
212-6 Stukken over inlichtingen van Minister van Financiën aan Minister van Binnenlandse Zaken over de begroting voor 1902, 18 sept. 1901
Number of pages: 21902-1901
212-7 Stuk over de niet-uitnodiging van de Zuid Afrikaanse Republiek ter Vredesconferentie, 18 sept. 1901
Number of pages: 41901
212-8 Nota omtrent de Wet op de Landstorm, 20 sept. 1901
Number of pages: 31901
212-9 Stuk inzake de kosten van snelvuurgeschut, 20 sept. 1901
Number of pages: 51901
212-10 Artikel uit The Times over invoerrechten, 6 nov.1901 (bijlage van nr. 12)
Number of pages: 51901
212-11 Aantekeningen uit ‘Protection and Prosperity’ by G.B. Curtis
Number of pages: 21870-1905
212-12 Brief betreffende Britse Handelspolitiek, 19 nov. 1901
Number of pages: 11901
212-13 Nota betreffende invoerrechten, 25 okt. 1901
Number of pages: 51901
212-14 Opgave van geraamde uitgaven voor 1903 voor grote werken enz., 1902
Number of pages: 41903-1902
212-15 Nota over de Ministerraad in België, 7 jan. 1902
Number of pages: 61902
212-16 Stuk over maatregelen in het belang van de nijverheid, 20 jan. 1902
Number of pages: 51902
212-17 Brief van de burgemeester van Enschede over de staking, 25 jan. 1902
Number of pages: 41902
212-18 Stukken van A.F. Diepen omtrent de examens voor hoofdakte, 24 juli 1902
Number of pages: 351902
212-19 Stukken over Gemeindeschulen in Berlijn, dec. 1902
Number of pages: 41902
212-20 Stukken over scholen in Dusseldorf, dec. 1902
Number of pages: 31902
212-21 Stuk over oprichting van een M.T.S., 25 febr. 1903
Number of pages: 41903
212-22 Stukken over herziening van tarief van invoerrechten, 25-26 febr. 1903
Number of pages: 71903
212-23 Stukken over huisvesting Departementen van Algemeen Bestuur, juli-aug. 1903
Number of pages: 91903
212-24 Stuk over zakenverlof van militairen, 16 maart 1903
Number of pages: 41903
212-25 Brief burgemeester van Amsterdam over spoorwegstaking, 22 maart 1903
Number of pages: 41903
212-26 Brief met als bijlageartikelen over invoerrechten door S. Blok, 14 dec. 1903
Number of pages: 61903
212-27 Brieven betreffende de staking in Amsterdam, maart-april 1903
Number of pages: 51903
212-28 Brief inzake vacature-Rosenstein aan de Universiteit van Leiden, 4 juli 1903
Number of pages: 31903
212-29 Diverse stukken, febr.-apr. 1904
Number of pages: 211904
212-30 Brief van het Comité tot steun van diamantwerkers aan A. Kuyper, 27 mei 1904
Number of pages: 21904
212-31 Brief van Macalester Loup inzake benoeming van personeel, 16 juni 1904
Number of pages: 81904
212-32 Nota over de begroting voor 1904/1905, 23 juli 1904
Number of pages: 51904-1905
212-33 Stukken over tijdstip van aftreding van leden der Eerste Kamer, okt. 1904
Number of pages: 61904
212-34 Beantwoording door A. Kuyper over bevoegdheid en daden van het ministerie, maart 1905
Number of pages: 71905
212-35 Stuk over status demissionair kabinet, 4 aug. 1905
Number of pages: 41905
212-36 Aantekeningen inzake de toestand van handel, nijverheid en landbouw, (1902?)
Number of pages: 81902
212-37 Stuk inzake voorslagen voor directe belastingen, (april 1901?)
Number of pages: 71901
212-38 Aantekeningen van A. Kuyper, (1902?)
Number of pages: 31902
212-39 Incompleet ontwerp van nota aan de Koningin over de positie van het Ministerie, (juli 1905?)
Number of pages: 31905
212-40 Memorie van A. Kuyper (incompleet)
Number of pages: 51870-1905
212-41 Financiële nota’s van Minister van Binnenlandse Zaken, (1904/1905?)
Number of pages: 91904-1905
212-42 Rede van minister Pierson, Handel 1897-1898 (over Liberale Partij)
Number of pages: 41897-1898
212-43 Extracten uit redevoeringen van verschillende staatslieden
Number of pages: 71870-1905
212-44 Uitspraken van verschillende filosofen over de doodstraf
Number of pages: 41870-1905
212-45 Stuk over het ‘recht van uitzetting’
Number of pages: 31870-1905
212-46 Opgave van actief dienende vlagofficieren
Number of pages: 21870-1905
212-47 Nota inzake opleiding van Nederlands-Indische administratieve ambtenaren, (1904?)
Number of pages: 421904
212-48 Concept-rapporten van A. Kuyper aan de Koningin inzake buitengewone bijeenroeping van de Staten van Overijssel, 1904
Number of pages: 101904
212-49 Memorie van A. Kuyper aan de Raad van Ministers (?) betreffende conflict met de minister van Buitenlandse Zaken, (1904/1905?)
Number of pages: 81904-1905
212-50 Benoeming van Minister van Binnenlandse Zaken tot voorzitter van de Raad van Ministers, 1 nov. 1901
Number of pages: 21901
212-51 Schrijven over verhoging gemeentelijke belastingen in Groningen, 30 dec. 1902
Number of pages: 21902
213 ‘Benoemingen gedurende het ministerschap van dr. A. kuyper 1901-1905’.
Number of pages: 11901-1905
214

Voordracht voor burgemeestersbenoeming te Zuid Beierland (bijlagen uit 1896-1902[?]), 1902[?]

214-1 ‘Pro memorie’ door J.P. Hebly
Number of pages: 21870-1905
214-2 ‘Eereblijken en belooningen’ door J.P. Hebly
Number of pages: 21870-1905
214-3 ‘Tumult van 7 febr. 1901’ door J.P. Hebly
Number of pages: 31901
214-4 ‘Kwestie fanfarekorps 1902’ door J.P. Hebly
Number of pages: 21902
214-5 ‘Telefoonkwestie 1902’ door J.P. Hebly
Number of pages: 21902
214-6 Notulen van raadsvergadering van 23 okt. 1896
Number of pages: 11896
214-7 Brief van D. Kluifhoofd aan de secretaris, 26 okt. 1896
Number of pages: 11896
214-8 Notulen van raadsvergadering van 7 sept. 1897
Number of pages: 21897
214-9 Notulen van raadsvergadering van 22 febr. 1901
Number of pages: 21901
214-10 Notulen van raadsvergadering van 22 maart 1901
Number of pages: 11901
214-11 Notulen van raadsvergadering van 1 april 1901
Number of pages: 21901
214-12 Notulen van raadsvergadering van 10 juni 1901
Number of pages: 11901
214-13 Brief van D. Kluifhoofd aan S., 21 juni 1901
Number of pages: 21901
214-14 Voorstel van voordracht voor onderwijzer aan de openbare lagere school, 12 juli 1901
Number of pages: 11901
214-15 Schrijven van A. v.d. Waal aan A. Kuyper over vacante burgemeesterspost, (1902?)
Number of pages: 21902
215 Stukken betreffende vacatures voor schoolopzieners, 1902-1905
Number of pages: 2841902-1905
216

Stukken betreffende koninklijke onderscheidingen en diverse ambten, 1902-1905

216-1 Brieven betreffende koninklijke onderscheidingen enz., a-v
Number of pages: 411870-1905
216-2 Brieven betreffende professorenbenoemingen enz., a1-a3, b1-b3, c1-c2, d1-d2
Number of pages: 331870-1905
216-3 Brieven betreffende examencommissies, a1-a2, b1-b2
Number of pages: 121870-1905
216-4 Brieven betreffende benoeming van bodes, concierges enz., a-bb
Number of pages: 771870-1905
216-5 Brieven betreffende verschillende functies, a-m
Number of pages: 1131870-1905
217

Stukken betreffende vacante burgemeestersposten, 1903-1905

217-1 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Purmerend, a
Number of pages: 91903-1905
217-2 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Zuilen, a-d
Number of pages: 111903-1905
217-3 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Rijnsburg, a-d
Number of pages: 91903-1905
217-4 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Baflo, a
Number of pages: 41903-1905
217-5 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Dantumadeel, a-e
Number of pages: 21903-1905
217-6 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Doorwerth, a-c
Number of pages: 241903-1905
217-7 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Bloemendaal, a
Number of pages: 51903-1905
217-8 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Ridderkerk, a-r
Number of pages: 451903-1905
217-9 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Pannerden, a
Number of pages: 21903-1905
217-10 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Woudrichem, a-d
Number of pages: 121903-1905
217-11 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Stad aan’t Haringvliet, a-l
Number of pages: 211903-1905
217-12 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Oudshoorn, a
Number of pages: 81903-1905
217-13 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Hoogcarspel, a-c
Number of pages: 71903-1905
217-14 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: ‘s-Graveland
Number of pages: 51903-1905
217-15 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Benthuizen, a-d
Number of pages: 111903-1905
217-16 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Esch, a-b
Number of pages: 71903-1905
217-17 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Noordwijkerhout, a-c
Number of pages: 51903-1905
217-18 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Bovenkarspel, a-l
Number of pages: 131903-1905
217-19 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Princenhage, a
Number of pages: 41903-1905
217-20 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Zwaag, a-b
Number of pages: 61903-1905
217-21 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Rithem a-b
Number of pages: 61903-1905
217-22 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Nijkerk o/V, a-i
Number of pages: 211903-1905
217-23 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Colijnsplaat, a-i
Number of pages: 291903-1905
217-24 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Giesendam, a-o
Number of pages: 431903-1905
217-25 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Den Ham, a-j
Number of pages: 301903-1905
217-26 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Westervoort, a-j
Number of pages: 91903-1905
217-27 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Stukken met verzoek voor burgemeester te Ooltgensplaat
Number of pages: 131903-1905
217-28 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Lijst van burgemeesters in Utrecht en Gelderland
Number of pages: 61903-1905
218

Stukken betreffende vacante burgemeestersposten, 1903-1905

218-1 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Schoonebeek, a-m
Number of pages: 341903-1905
218-2 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Scherpenisse, a
Number of pages: 211903-1905
218-3 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Gasselte-Nijveen, a-e
Number of pages: 151903-1905
218-4 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Oost-Dongeradeel, a-b
Number of pages: 71903-1905
218-5 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Ede, a-s; Eede (Zeeland), a
Number of pages: 591903-1905
218-6 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Cuyck en St. Agatha, a
Number of pages: 21903-1905
218-7 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Wymbritseradeel, a
Number of pages: 41903-1905
218-8 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Brandwijk-Molenaarsgraaf-Wijngaarden, a-n
Number of pages: 431903-1905
218-9 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Hoorn, a
Number of pages: 11903-1905
218-10 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Gendringen, a-d
Number of pages: 191903-1905
218-11 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Batenburg, a-d
Number of pages: 71903-1905
218-12 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Oostzaan, a-b
Number of pages: 61903-1905
218-13 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Muntendam, a-b
Number of pages: 141903-1905
218-14 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Meeuwen, a
Number of pages: 21903-1905
218-15 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Holthen, a-d
Number of pages: 121903-1905
218-16 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Papendrecht, a-b
Number of pages: 41903-1905
218-17 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Vlaardingen-Ambacht, a-d
Number of pages: 121903-1905
218-18 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Driebergen, a-b
Number of pages: 61903-1905
218-19 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Valkenburg (bij Leiden), a-c
Number of pages: 91903-1905
218-20 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Nieuwerkerk a/d IJsel, a-j
Number of pages: 201903-1905
218-21 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Wierden, a-n
Number of pages: 451903-1905
218-22 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Nieuwe Tonge, a-b
Number of pages: 51903-1905
218-23 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Ransdorp, a-h
Number of pages: 151903-1905
218-24 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: Zuidland
Number of pages: 341903-1905
218-25 Benoemingen van burgemeesters, 1903-1905: ‘s-Gravenhage
Number of pages: 41903-1905
219

Stukken betreffende vacante burgemeestersposten, 1904-1905

219-1 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Heesbeen-Drongelen-Genderen-Eethen a-g
Number of pages: 211904-1905
219-2 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Puttershoek, a-b
Number of pages: 81904-1905
219-3 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Westdongeradeel, a-c
Number of pages: 61904-1905
219-4 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Goedereede en Stellendam, a-i
Number of pages: 301904-1905
219-5 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Willemstad, a-c
Number of pages: 121904-1905
219-6 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Sluis, a
Number of pages: 21904-1905
219-7 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Woudenberg, a
Number of pages: 31904-1905
219-8 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Boskoop, a-e
Number of pages: 141904-1905
219-9 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Waterlandkerkje, a-h
Number of pages: 121904-1905
219-10 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: ‘s-Gravenzande, a-g
Number of pages: 181904-1905
219-11 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Geldermalsen, a-d
Number of pages: 81904-1905
219-12 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Texel, a-c
Number of pages: 141904-1905
219-13 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Aduard, a
Number of pages: 31904-1905
219-14 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Zoeterwoude, a-e
Number of pages: 111904-1905
219-15 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Gouderak en Berkenwoude, a-m
Number of pages: 251904-1905
219-16 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Eethen en Drongelen, a (zie nr. 1)
Number of pages: 0
219-17 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Renswoude, a
Number of pages: 51904-1905
219-18 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Buurmalsen, a-e
Number of pages: 121904-1905
219-19 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Schaik, a-c
Number of pages: 81904-1905
219-20 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Philippine, a-b
Number of pages: 61904-1905
219-21 Benoemingen van burgemeesters, 1904-1905: Berlicum, a
Number of pages: 51904-1905