SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

Archive >> Politieke actitiviteiten / Political activities >> Dossier betreffende bemiddeling in de Boerenoorlog, z.d., 1901-1903

211-1 Franc.W. Fox, Londen, aan A. Kuyper, betreft poging van Nederlandse Regering om boeren met Engelse Regering in onderhandeling te brengen, zullen door deze zonder twijfel worden geaccepteerd, 14 dec. 1901
Number of pages: 61901
211-2 Mr. T.M.C. Asser, Den Haag, aan A. Kuyper, betreft kort advies over het formele van mediation, 17 dec. 1901
Number of pages: 21901
211-3 Franc.W. Fox, Londen, aan A. Kuyper, betreft kort advies over wijze waarop bij Engelse Regering onderhandelingen zijn aan te knopen, 19 dec. 1901
Number of pages: 21901
211-4 Lord Reay (Baron Mackay van Ophemert), Londen, aan A. Kuyper, betreft relaas van onderhoud met L.(andsdowne?), alleszins hoop op goede ontvangst van Nederlandse voorstel, (14 jan. 1902?)
Number of pages: 41902
211-5-5x Joseph Vipond, Oldham, aan A. Kuyper (in Engeland?), betreft conduct van kort schrijven aan Boeren-gedelegeerden vragende of ‘Robisons terms’ aannemelijk zouden zijn, (jan. 1902?)
Number of pages: 41902
211-6-6x Baron Melvil van Lynden, Den Haag, aan A. Kuyper, betreft bezwaren tegen nota van Engeland, en 5 vragen voor Boeren-gedelegeerden, 26 dec. 1901
Number of pages: 41901
211-7-7x Twee concepten van verklaring door Boeren-gedelegeerden te doen, z.d
Number of pages: 21870-1905
211-8 Mr. Z. Bergman, Den Bosch, aan A. Kuyper, betreft mededeling van een interpellatie in de Eerste Kamer te doen, 31 dec. 1901
Number of pages: 31901
211-9 A.D.W. Wolmarans aan A. Kuyper, betreft hetgeen Boeren-gedelegeerden zouden kunnen en moeten verklaren om tot de, ook door hen gewenschte, onderhandeling te komen, z.d. (dec. 1901/jan. 1902?)
Number of pages: 31901-1902
211-10 Concept van punten voor onderhandeling van Nederlandse Regering met Engelse Regering van de hand van A. Kuyper (toen te Parijs?), (jan. 1902?)
Number of pages: 41902
211-11-11xx Concept door A. Kuyper voor nota aan Engelse Regering; voorgestelde amendementen hierop van NN, n.a.v. amendementen gewijzigd concept, (jan. 1902?)
Number of pages: 61902
211-12 Charter of Conciliation, (31 mei 1902?)
Number of pages: 41902
211-13 Concept in het Engels: ‘Suggested programme for Mediation by the Netherlands Government’ etc., (nov. 1901?)
Number of pages: 11901
211-14 A.D.W. Wolmarans aan A. Kuyper, betreft antwoord op 5 vragen van Baron Melvil van Lynden (nr. 6) met conductoire, 30 dec. 1901 en 3 jan. 1902
Number of pages: 31901-1902
211-15 Franc.W. Fox, Londen, aan A. Kuyper, betreft mededeling over hetgeen aan Lord Lansdowne door hem bericht is en kort advies van Boeren-gedelegeerden, 10 jan. 1902
Number of pages: 21902
211-16 Jesse Herbert aan A. Kuyper, betreft mededeling van conferentie met... (pro-Boers?) in Engeland. Hun optreden in deze nog niet nuttig, 12 jan. 1902
Number of pages: 41902
211-17 E.J.S… aan Gross betreft informatie in het Engels, dat de Engelse Regering alle onderhandeling slechts langs diplomatieke weg wil zien lopen, 13 jan. 1902
Number of pages: 31902
211-18 Lord Reay (zie nr. 4) aan A. Kuyper, betreft informatie als bij nr. 17 met opneming van schrijven in het Engels van Lord L. aan Lord R. daarover, waaruit wordt afgeleid dat de Engelse Regering liever in Zuid Afrika zou onderhandelen, 16 jan. 1902
Number of pages: 31902
211-19-19xxx Meteuhaske (Japanse legatie, Den Haag ?) aan A. Kuyper met krantenknipsels als bijlage, 19 jan. 1902
Number of pages: 51902
211-20-20x Twee communiqués aan de ‘Times’ van A. Kuyper, z.d.
Number of pages: 31870-1905
211-21 Fischer, Wessels en Wolmarans aan A. Kuyper, betreft antwoord op de hun medegedeelde punten als basis voor onderhandeling (nr. 13); bereid om eventueel naar Zuid Afrika te gaan; waardering voor de poging der Nederlandse Regering (N.b. al in 1938 niet meer in het archief aanwezig), 20 jan. 1902
Number of pages: 0
211-22 Franc.W. Fox, Londen, aan A. Kuyper over plan der Nederlandse Regering (Mr. C. te Birmingham zijnde geraadpleegd weigert ‘to agree to the proposal’), 25 jan. 1902
Number of pages: 41902
211-23-23x Concept-nota door Nederlandse Gezant aan de Engelse Regering aangeboden op 25 jan. 1902
Number of pages: 91902
211-24 Antwoord (vertaald) van de Engelse Regering (get. Landsdowne) op de nota (nr. 23) aan de Nederlandse Gezant te Londen, 29 jan. 1902
Number of pages: 41902
211-25 Lord Reay (zie nr. 4) aan A. Kuyper, betreft mededeling dat Engelse Regering waarschijnlijk voorstel niet aanneemt; wat Boeren-Gedelegeerden zouden moeten verklaren; over heer Leyds, 1 febr. 1902
Number of pages: 41902
211-26 Edm. Verney, Winslow, aan A. Kuyper, betreft aanbieding van steun en hulp, 1 febr. 1902
Number of pages: 21902
211-27 Lord Reay (zie nr. 4) aan A. Kuyper betreffende vraag of Boeren-Gedelegeerden met voorstel instemmen; over heer Leyds, 5 febr. 1902
Number of pages: 31902
211-28 Sympathie-betuiging van William Tebb, Burstow, aan A. Kuyper, 5 febr. 1902
Number of pages: 21902
211-29 Lord Reay (zie nr. 4) aan A. Kuyper betreffende verhouding tussen Boeren-Gedelegeerden en heer Leyds, 7 febr. 1902
Number of pages: 31902
211-30-30.4 Beschouwingen door A. Kuyper over twee openbaargemaakte stukken (Nederlandse en Engelse Regering), (febr. 1902?)
Number of pages: 51902
211-31 David J. Hill (Secretary of State, V.S.) aan Will.A. Smith inzake Amerikaanse Consulaat te Pretoria en Bloemfontein, 9 april 1901
Number of pages: 11901
211-32 Schrijven (met copie) van K. Heyblom (schuilnaam voor A. Kuyper?), 16 dec. 1901
Number of pages: 41901
211-33 Schrijven van K. Heyblom (schuilnaam voor A. Kuyper?) inzake onderhandeling, (kerst 1901?)
Number of pages: 21901
211-34 Schrijven over vredesvoorstellen (bijlage van nr. 35?), z.d.
Number of pages: 21870-1905
211-35 T.M.C. Asser aan A. Kuyper inzake rede Lord Roseberry, 18 dec. 1901
Number of pages: 31901
211-36 Melvil van Lynden aan A. Kuyper betreft knipsel ‘Times’ van 27 dec. 1901, 28 dec. 1901
Number of pages: 21901
211-37 Telegram, (1902?)
Number of pages: 21902
211-38 Telegram van Nieuwe Rotterdamsche Courant aan A. Kuyper, 15 jan. 1902
Number of pages: 11902
211-39 Telegram van Amsterdamsche Comité tot hulp vrouwen en kinderen in concentratiekampen aan A. Kuyper, 11 juli 1902
Number of pages: 31902
211-40 Knipsel uit Financial News: ‘A Glimpse of peace’, 15 jan. 1902
Number of pages: 21902
211-41 Knipsel uit Paris-Bourse: ‘La Hollande et le Transvaal’, 17 jan. 1902
Number of pages: 11902
211-42 Knipsel uit Le Siècle: ‘Le Dr. Kuyper á Londres’, 17 jan. 1902
Number of pages: 31902
211-43 Knipsel uit La Patrie: ‘Service de Londres’, 18 jan. 1902
Number of pages: 21902
211-44 Interview met Dr. Leyds in Paris Nouvelles, 29 jan. 1902
Number of pages: 11902
211-45 Nota inzake Médiation spéciale (voordeel boven simpele mededeeling) door T.M.C. Asser (bijlage van nr. 2)
Number of pages: 21870-1905
211-46 Sir Hiram Maxim, London, aan A. Kuyper inzake onderhandelingen, 17 febr. 1902
Number of pages: 131902
211-47 Sir Hiram Maxim, London, aan A. Kuyper inzake onderhandelingen, 7 maart 1902
Number of pages: 71902
211-48 Telegram van Leyds en Fischer aan A. Kuyper, 15 maart 1902
Number of pages: 21902
211-49 Sir Hiram Maxim, London, aan A. Kuyper inzake onderhandelingen, 17 maart 1902
Number of pages: 61902
211-50 Sympathiebetuiging van Executive Committee of the British Group of the International Union voor initiatief aan A. Kuyper, 17 maart 1902
Number of pages: 31902
211-51 Lord Reay (zie nr. 4) aan A. Kuyper, betreft informatie, 19 maart 1902
Number of pages: 41902
211-52 Melvil van Lynden aan A. Kuyper betreffende dr. Leyds en Fischer, 3 mei 1902
Number of pages: 21902
211-53 Witboek inzake correspondentie betreffende voorwaarden van overgave, juni 1902
Number of pages: 151902
211-54 Gelukwens-telegram van Jesse Herbert aan A. Kuyper, 2 juni 1902
Number of pages: 21902
211-55 Gelukwens-telegram van Van Santen aan A. Kuyper, 2 juni 1902
Number of pages: 21902
211-56 Gelukwensch van Francis W. Fox aan A. Kuyper, 3 juni 1902
Number of pages: 31902
211-57 Mackay van Ophemert (zie nr. 4) aan A. Kuyper betreffende de terugkeer van de heer Wessels, 20 juni 1902
Number of pages: 41902
211-58 Knipsel uit Daily News: ‘The Peace Settlement’, 16 juli 1902
Number of pages: 31902
211-59 Nota met betrekking tot de NZASM (Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij?), 24 jan. 1903
Number of pages: 71903
211-60 Francis W. Fox aan A. Kuyper over gevoerde correspondentie, 30 april 1903
Number of pages: 91903