SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

Archive >> Politieke actitiviteiten / Political activities >> Brieven en stukken betreffende de regeringsperiode, z.d., 1901-1905

212-1 Uittreksel uit de Zweedse handelsstatistiek, 1899 (bijlage van nr. 13)
Number of pages: 41899
212-2 Lijst van wetsontwerpen, 24 sept. 1897-21 okt. 1903
Number of pages: 151897-1903
212-3 Ontwerp van het Program van Actie bij de stembus van 1901 (niet aanwezig)
Number of pages: 121901
212-4 Stukken van Ministerie van Financiën over verplaatsing van ambtenaren i.v.m. zondagsrust, 1901
Number of pages: 71901
212-5 Stuk over verplaatsing van ambtenaren op zondag, 13 sept. 1901
Number of pages: 21901
212-6 Stukken over inlichtingen van Minister van Financiën aan Minister van Binnenlandse Zaken over de begroting voor 1902, 18 sept. 1901
Number of pages: 21902-1901
212-7 Stuk over de niet-uitnodiging van de Zuid Afrikaanse Republiek ter Vredesconferentie, 18 sept. 1901
Number of pages: 41901
212-8 Nota omtrent de Wet op de Landstorm, 20 sept. 1901
Number of pages: 31901
212-9 Stuk inzake de kosten van snelvuurgeschut, 20 sept. 1901
Number of pages: 41901
212-10 Artikel uit The Times over invoerrechten, 6 nov.1901 (bijlage van nr. 12)
Number of pages: 51901
212-11 Aantekeningen uit ‘Protection and Prosperity’ by G.B. Curtis
Number of pages: 21870-1905
212-12 Brief betreffende Britse Handelspolitiek, 19 nov. 1901
Number of pages: 11901
212-13 Nota betreffende invoerrechten, 25 okt. 1901
Number of pages: 51901
212-14 Opgave van geraamde uitgaven voor 1903 voor grote werken enz., 1902
Number of pages: 41903-1902
212-15 Nota over de Ministerraad in België, 7 jan. 1902
Number of pages: 61902
212-16 Stuk over maatregelen in het belang van de nijverheid, 20 jan. 1902
Number of pages: 51902
212-17 Brief van de burgemeester van Enschede over de staking, 25 jan. 1902
Number of pages: 41902
212-18 Stukken van A.F. Diepen omtrent de examens voor hoofdakte, 24 juli 1902
Number of pages: 351902
212-19 Stukken over Gemeindeschulen in Berlijn, dec. 1902
Number of pages: 41902
212-20 Stukken over scholen in Dusseldorf, dec. 1902
Number of pages: 31902
212-21 Stuk over oprichting van een M.T.S., 25 febr. 1903
Number of pages: 41903
212-22 Stukken over herziening van tarief van invoerrechten, 25-26 febr. 1903
Number of pages: 71903
212-23 Stukken over huisvesting Departementen van Algemeen Bestuur, juli-aug. 1903
Number of pages: 91903
212-24 Stuk over zakenverlof van militairen, 16 maart 1903
Number of pages: 41903
212-25 Brief burgemeester van Amsterdam over spoorwegstaking, 22 maart 1903
Number of pages: 41903
212-26 Brief met als bijlageartikelen over invoerrechten door S. Blok, 14 dec. 1903
Number of pages: 61903
212-27 Brieven betreffende de staking in Amsterdam, maart-april 1903
Number of pages: 51903
212-28 Brief inzake vacature-Rosenstein aan de Universiteit van Leiden, 4 juli 1903
Number of pages: 31903
212-29 Diverse stukken, febr.-apr. 1904
Number of pages: 211904
212-30 Brief van het Comité tot steun van diamantwerkers aan A. Kuyper, 27 mei 1904
Number of pages: 21904
212-31 Brief van Macalester Loup inzake benoeming van personeel, 16 juni 1904
Number of pages: 81904
212-32 Nota over de begroting voor 1904/1905, 23 juli 1904
Number of pages: 51904-1905
212-33 Stukken over tijdstip van aftreding van leden der Eerste Kamer, okt. 1904
Number of pages: 61904
212-34 Beantwoording door A. Kuyper over bevoegdheid en daden van het ministerie, maart 1905
Number of pages: 71905
212-35 Stuk over status demissionair kabinet, 4 aug. 1905
Number of pages: 41905
212-36 Aantekeningen inzake de toestand van handel, nijverheid en landbouw, (1902?)
Number of pages: 81902
212-37 Stuk inzake voorslagen voor directe belastingen, (april 1901?)
Number of pages: 71901
212-38 Aantekeningen van A. Kuyper, (1902?)
Number of pages: 31902
212-39 Incompleet ontwerp van nota aan de Koningin over de positie van het Ministerie, (juli 1905?)
Number of pages: 31905
212-40 Memorie van A. Kuyper (incompleet)
Number of pages: 51870-1905
212-41 Financiële nota’s van Minister van Binnenlandse Zaken, (1904/1905?)
Number of pages: 91904-1905
212-42 Rede van minister Pierson, Handel 1897-1898 (over Liberale Partij)
Number of pages: 41897-1898
212-43 Extracten uit redevoeringen van verschillende staatslieden
Number of pages: 71870-1905
212-44 Uitspraken van verschillende filosofen over de doodstraf
Number of pages: 41870-1905
212-45 Stuk over het ‘recht van uitzetting’
Number of pages: 31870-1905
212-46 Opgave van actief dienende vlagofficieren
Number of pages: 21870-1905
212-47 Nota inzake opleiding van Nederlands-Indische administratieve ambtenaren, (1904?)
Number of pages: 421904
212-48 Concept-rapporten van A. Kuyper aan de Koningin inzake buitengewone bijeenroeping van de Staten van Overijssel, 1904
Number of pages: 101904
212-49 Memorie van A. Kuyper aan de Raad van Ministers (?) betreffende conflict met de minister van Buitenlandse Zaken, (1904/1905?)
Number of pages: 81904-1905
212-50 Benoeming van Minister van Binnenlandse Zaken tot voorzitter van de Raad van Ministers, 1 nov. 1901
Number of pages: 21901
212-51 Schrijven over verhoging gemeentelijke belastingen in Groningen, 30 dec. 1902
Number of pages: 21902