SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

Archive >> Politieke actitiviteiten als ARP-politicus / Political activities as an ARP politician >> Partij-programma’s en andere stukken betreffende de Antirevolutionaire Partij

235

Dossier betreffende de totstandkoming van Ons Program (1878), [1874]-1878

235-1 Ontwerp voor program der Antirevolutionaire richting, 1 ex. in handschrift Kuyper met 2 afschriften, [1874]
Number of pages: 121874
235-2 Ontwerp voor Ons Program in handschrift Kuyper
Number of pages: 31874-1919
235-3 Incomplete ontwerp voor Ons Program in handschrift Kuyper
Number of pages: 51874-1919
235-4 Zes exemplaren met reacties en aantekeningen van eerste gedrukte versie van ontwerp voor Ons Program
Number of pages: 241874-1919
235-5 Geschreven ontwerp voor een AR program
Number of pages: 31874-1919
235-6 Schrijven van P.J. Elout van Soeterwoude n.a.v. eerste gedrukte versie van ontwerp voor Ons Program
Number of pages: 21874-1919
235-7 Schrijven van A.W. Bronsveld, 25 juni 1877
Number of pages: 31877
235-8 Schrijven van A.W. Bronsveld, 12 juli 1877
Number of pages: 31877
235-9 Schrijven van De Savornin Lohman, 13 juli 1877
Number of pages: 41877
235-10 Schrijven van De Geer, 22 juli 1877
Number of pages: 21877
235-11 Incomplete brief van De Savornin Lohman, 3 nov. 1877
Number of pages: 21877
235-12 Gedrukt gewijzigd ontwerp (tweede versie) voor Ons Program, 2 exx z.d., 1 ex. dd. 6 nov. 1877
Number of pages: 121877
235-13 Opmerkingen van A.F. de Savornin Lohman n.a.v. tweede gedrukte versie van Ons program, 8 nov. 1877
Number of pages: 41877
235-14 Brief van B.I. Gratama, 8 nov. 1877
Number of pages: 31877
235-15 Brief van B.I. Gratama, 22 nov. 1877
Number of pages: 31877
235-16 Brief van Kuyper aan Centraal Comité dd. 3 dec. 1877 met machtiging dd. 4 dec. 1877 door Heijblom en Wormser om program aan kiesverenigingen toe te zenden
Number of pages: 11877
235-17 Brief van De Geer, 5 dec. 1877
Number of pages: 31877
235-18 Briefkaart van B.I. Gratama, 5 dec. 1877
Number of pages: 11877
235-19 Brief van A.W. Bronsveld, 15 dec. 1877
Number of pages: 41874-1919
235-20 Brief van M. Noordtzij, 15 dec. 1877
Number of pages: 71877
235-21 Aanmerkingen op het concept-program van 6 nov. 1877 van J.J. Teding van Berkhout, 17 dec. 1877
Number of pages: 31877
235-22 Briefkaart van (ds.) W.D.(iemer) te Dokkum, 18 dec. 1877
Number of pages: 11877
235-23 Brief van A. Brummelkamp en C. Mulder, 21 dec. 1877
Number of pages: 41877
235-24 Minute van verklaring van instemming met Ons Program door Elout van Soeterwoude, De Geer, Gratama en Lohman (handschrift Kuyper)
Number of pages: 11874-1919
235-25 Concept van Ons Program met inleidende aanhef zoals op 1 jan.1878 te publiceren
Number of pages: 41878
235-26 Ons Program zoals op 1 jan. 1878 gepubliceerd in folio met brede marge
Number of pages: 41878
235-27 Ons Program als nr. 26 in octavo formaat zonder marge
Number of pages: 41874-1919
235-28 Aanbiedingsbrief door Centraal Comité bij Ons Program, 7 jan. 1878
Number of pages: 21878
235-29 Concept-Reglement voor Centraal Comité van Anti-revolutionnaire Kiesverenigingen
Number of pages: 31874-1919
235-30 Schrijven n.a.v. Concept-Reglement voor Centraal Comité van G.J.Th. Beelaerts van Blokland, 10 jan. 1878
Number of pages: 31878
235-31 Schrijven van secretaris der AR Kiesvereeniging ‘Nederland en Oranje’ voor hoofdkiesdistrict Winschoten aan J.A. Wormser, 26 maart 1878
Number of pages: 51878
235-32 Schrijven van secretaris der Kiesvereeniging ‘Met God voor Nederland en Oranje’ in district Zuidhorn aan J.A. Wormser, 22 maart 1878
Number of pages: 11878
235-33 Schrijven van G.J. van der F.(lier) te D.(elft), 4 april 1878
Number of pages: 11878
235-34 Lijst met afgevaardigden van kiesverenigingen naar vergadering te Utrecht ter bespreking van het Program?
Number of pages: 11874-1919
235-35 Lijst met afgevaardigden van kiesverenigingen naar vergadering te Utrecht ter bespreking van het Program? [copy 2]
Number of pages: 21874-1919
236

Stukken betreffende de (organisatie van) A.R. partij, 1881-1919

236-1 Brief van J.M. Westendorp aan A. Kuyper met bijlagen 1-1a, april 1904
Number of pages: 411904
236-2 Aantekeningen van A. Kuyper voor AR-Staatkunde, 1916
Number of pages: 141916
236-3 ‘Maatregelen ter versterking van den invloed der AR-partij’ door Bestuur AR-Kiesvereniging Loenen, 29 jan. 1914
Number of pages: 101914
236-4 Rapport over organisatie der AR-partij, [1914]
Number of pages: 101914
236-5 Schrijven van 20 maart 1919 met als bijlage: ‘Toelichting op het schema voor een hervormingsprogram der AR-partij’ door ds. S. Huismans en W.S.J. Tenkink
Number of pages: 211919
236-6 Schrijven van De Monté ver Loren met als bijlage reacties door Beumer, De Monté ver Loren en Rutgers op toegezonden nota betreffende wijzigingen in organisatie en statuten van AR-Partij, 7 juni 1917
Number of pages: 251917
236-7 Memorie van A. Kuyper aan het Centraal Comité n.a.v. herstemming in Zevenbergen in juni 1881
Number of pages: 81881
236-8 Circulaire van Schaepman aan afgevaardigden van katholieke kiesverenigingen om op AR-kandidaten te stemmen met als bijlage ‘Staat van sterkte van RK en AR partij in de Tweede Kamer in 1888 en 1897’, april 1897 (Zie voor begeleidende brief van 27-4-1897: inv. nr. 129)
Number of pages: 71888-1897
237

Stukken betreffende de totstandkoming van het Program van Actie (1897), de organisatie van het Centraal Comité en de kiesverenigingen, de oprichting van de Hulpvereniging voor het Centraal Comité en het verweerschrift van A. Kuyper inzake het conflict met

237-1 Citaat uit kladnotulen der Deputatenvergadering van 30 maart 1894 t.b.v. verweerschrift (nr. 13) ingevolge besluit van Centraal Comité van 9 okt. 1896
Number of pages: 101896
237-2 Wijzigingen in statuten van Centraal Comité overwogen in vergadering van 10 okt. 1896
Number of pages: 31896
237-3 De organisatie in het land. Besluiten en wensen der vergadering van het Centraal Comité, 10 okt. 1896
Number of pages: 41896
237-4 Nota van wijzigingen in statuten der Hulpvereniging van Centraal Comité, opgericht 10 okt. 1896
Number of pages: 21896
237-5 Brief van A.I. Korteweg aan Centraal Comité, 23 okt. 1896
Number of pages: 31896
237-6 Brief van T.A.J. van Asch van Wijck aan A. Kuyper met bijlage: Utrechtsch Dagblad d.d. 25 maart 1891, 25 okt. 1896
Number of pages: 31891-1896
237-7 Nota van T.A.J. van Asch van Wijck betreffende Program van Actie, 26 okt 1896 (bijlage van nr. 6)
Number of pages: 121896
237-8 Opmerkingen van T.A.J. van Asch van Wijck betreffende stukken inzake organisatie, 26 okt. 1896
Number of pages: 111896
237-9 Brief van J. Bossers aan redactie van De Standaard, 27 okt.1896
Number of pages: 11896
237-10 Brief van B. Quist aan Centraal Comité, 28 okt. 1896
Number of pages: 11896
237-11 Brief van D. Mulder aan Centraal Comité, 29 okt. 1896
Number of pages: 21896
237-12 Brief van E.W. Heijblom aan Centraal Comité, 29 okt. 1896
Number of pages: 11896
237-13 Verweerschrift van A. Kuyper aan Centraal Comité, 31 okt. 1896
Number of pages: 61896
237-14 Circulaire over Program van Actie, nov. 1896
Number of pages: 141896
237-15 Gedrukt concept van Program van Actie, 1896
Number of pages: 111896
237-16 Nota van T.A.J. van Asch van Wijck betreffende evenredige vertegenwoordiging voor gemeenteraadsverkiezingen, (1894/95 ?)
Number of pages: 201894
237-17 Statuten van Centraal Comité, 20 dec. 1887
Number of pages: 91887
237-18 Statuut van provinciale comité’s van AR-kiesverenigingen, 2 nov. 1896
Number of pages: 91896
237-19 Proeve van Statuut voor centrale kiesvereniging, 1 nov. 1896
Number of pages: 101896
237-20 Statuut voor Bond van AR-kiesverenigingen, [nov. 1896]
Number of pages: 81896
237-21 Statuut voor Districts-kiesverenigingen, [nov. 1896]
Number of pages: 91896
237-22 Statuut van Hulpvereniging voor Centraal Comité, [nov. 1896]
Number of pages: 41896
237-23 Brief van Joh. Krap aan Centraal Comité, nov. 1896
Number of pages: 21896
237-24 Brief van J. van Oversteeg aan Centraal Comité, 2 nov. 1896
Number of pages: 11896
237-25 Brief van H. v.d. Vegte aan Centraal Comité, 2 nov. 1896
Number of pages: 21896
237-26 Brief van M. Noordtzij aan Centraal Comité, 3 nov. 1896
Number of pages: 11896
237-27 Brief van J.H. de Waal-Malefijt aan A. Kuyper, 4 nov.1896
Number of pages: 21896
237-28 Brief van G.J.M. Oudenampsen aan A. Kuyper, 6 nov.1896
Number of pages: 11896
237-29 Brief van R. v.d. Borch van Verwolde aan Centraal Comité, 7 nov. 1896
Number of pages: 41896
237-30 Brief van J.C. Wirtz Cz. aan Centraal Comité, 7 nov. 1896
Number of pages: 21896
237-31 Brief van J.H. de Waal Malefijt aan A. Kuyper, 12 nov. 1896
Number of pages: 41896
237-32 Brief van D.P.D. Fabius aan A. Kuyper, 13 nov. 1896
Number of pages: 11896
237-33 Brief van J.C. van Eyken aan Centraal Comité, 14 nov. 1896
Number of pages: 21896
237-34 Besluiten van Centraal Comité genomen in vergadering van 14 nov. 1896 (bijlage van nr. 36)
Number of pages: 31896
237-35 Schets Concept-Program van Actie behandeld in vergadering van Centraal Comité van 14 nov. 1896 (bijlage van nr. 36)
Number of pages: 191896
237-36 Brief van Van Oordt aan A. Kuyper, 17 nov.1896
Number of pages: 11896
237-37 Brief van J. Donner aan A. Kuyper, 16 dec. 1896
Number of pages: 41896
237-38 Schrijven van administrateur van De Heraut aan A. Kuyper, jan 1897?
Number of pages: 11897
237-39 Avant-project. Program van Actie voor verkiezingen in 1897, 9 en 10 okt. 1896
Number of pages: 61896-1897
237-40 Brief met bijlage van J.G. Mellink Pz. aan A. Kuyper, 19 jan. 1897
Number of pages: 31897
237-41 Brief van T. Tromp aan A. Kuyper, 6 febr. 1897
Number of pages: 41897
237-42 Het AR-Program met korte toelichting door Commissie van Advies, maart 1897
Number of pages: 91897
237-43 Brief van Van Oordt aan A. Kuyper met bijlage, 17 maart 1897
Number of pages: 31897
237-44 Briefkaart van H. Pollema aan A. Kuyper, 19 maart 1897
Number of pages: 11897
237-45 Ontwerp voor het Concept-Program van Actie met toelichting, 20 maart 1897
Number of pages: 781897
237-46 Briefkaart van J.T. Stroom aan A. Kuyper, 25 maart 1897
Number of pages: 11897
237-47 Rapport inzake het verhandelde in kiesverenigingen over Concept-Program van Actie, 21 april 1897
Number of pages: 121897
237-48 Brief van Van Coevorden Adriani aan Centraal Comité, 24 april 1897
Number of pages: 21897
237-49 Brief van F.A. van Veldman aan ds. v.d. Berg, 26 april 1897 (bijlage van nr. 76?)
Number of pages: 21897
237-50 Brief van Den Houter aan NN, 26 april 1897
Number of pages: 31897
237-51 Brief van A. Brummelkamp aan A. Kuyper, 27 april 1897
Number of pages: 11897
237-52 Brief van E.W. Heijblom aan A. Kuyper, 27 april 1897
Number of pages: 31897
237-53 Brief van M.H.A. van der Valk aan A. Kuyper, 27 april 1897
Number of pages: 21897
237-54 Brief van C.J. de Bordes aan J. van Oordt tot Bunschoten, 28 april 1897
Number of pages: 11897
237-55 Brief van D.P.D. Fabius aan Centraal Comité, 28 april 1897
Number of pages: 11897
237-56 Brief van B.J.L. de Geer van Jutfaas aan NN, 28 april 1897
Number of pages: 21897
237-57 Brief van Th. Heemskerk aan Centraal Comité, 28 april1897
Number of pages: 11897
237-58 Brief van E.W. Heijblom aan Centraal Comité, 28 april 1897
Number of pages: 11897
237-59 Brief van Meijboom aan A. Kuyper, 28 april 1897
Number of pages: 21897
237-60 Brief van A. Wiersinga aan A. Kuyper, 28 april 1897
Number of pages: 11897
237-61 Telegram van H. Pollema(?) aan Centraal Comité, 28 april 1897
Number of pages: 21897
237-62 Brief van J.A. Wormser, 28 april 1897
Number of pages: 11897
237-63 Concept-Resolutiën voor Deputatenvergadering van 29 april 1897
Number of pages: 21897
237-64 Afschriften van brief van L. Loggers aan A. van Dedem en van A. van Dedem aan kiesvereeniging Nederland en Oranje te Zwolle, 5 en 6 mei 1897
Number of pages: 61897
237-65 Kladnotulen van vergadering van Centraal Comité van 19 mei 1897 met begeleidend schrijven van Van Oordt, 12 juni 1897
Number of pages: 131897
237-66a Verkiezingen voor Tweede Kamer: uitslag 15 juni 1897
Number of pages: 51897
237-66b Verkiezingen voor Tweede Kamer: uitslag herstemmingen 25 juni 1897
Number of pages: 81897
237-67 Ontwerp voor Program van Actie bij de stembus van juni 1897, 20 maart 1897
Number of pages: 841897
237-68 Samenstelling van Centraal Comité, 1897?
Number of pages: 21897
237-69 Raadgeving bij herstemming
Number of pages: 31874-1919
237-70 Aantekeningen van A. Kuyper, 1897?
Number of pages: 41897
237-71 Agendum
Number of pages: 51874-1919
237-72 Aantekeningen van A. Kuyper
Number of pages: 31874-1919
237-73 Lijst van ingekomen brieven voor vergadering van 14 nov. 1896?
Number of pages: 11896
237-74 Stemmenaantallen bij verkiezingen
Number of pages: 71874-1919
237-75 Nieuw rooster Centraal Comité, 1895
Number of pages: 11895
237-76 Brief van J. v.d. Berg aan A. Kuyper, (april 1897?)
Number of pages: 21897
237-77 Staat van het district Steenwijk
Number of pages: 11874-1919
237-78 Modellen A, B en C van Staat van leden, begunstigers of donateurs door Correspondent van de Hulpvereniging voor Centraal Comité in te zenden
Number of pages: 161874-1919
237-79 Beknopte handleiding bij de Kieswet door H. Pyttersen Fz, 1896
Number of pages: 891896
237-80 ‘Iets over den nationalen arbeid i.v.m. de aanstaande verkiezingen’ door W.Reyenga Tz., 1893?
Number of pages: 171893
237-81 ‘Wat wil Boaz voor onzen Vaderlandschen landbouw?’, 1896?
Number of pages: 151896
237-82 ‘Wijzigingen in het Corps-Reglement der Nederlandsche Weerbaarheidsvereeniging.’, 1896
Number of pages: 41896
237-83 ‘Wij vragen recht! door mr. Z., 14 okt. 1896
Number of pages: 41896
237-84 Oproep aan alle protestanten, 1897
Number of pages: 11897
238 Circulaires met verzoeken voor financiële bijdragen aan kas van Centraal Comité, 1909-1911
Number of pages: 51909-1911