SEARCH


The papers of Herman Bavinck (1854-1921) were bequeathed to the Vrije Universiteit in the 1950s. In 1984 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 346. Over the years several inventories have been composed. The present organization of the documents is based on the most recent inventory, finished in 2013.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2021.

The archive holds more than 900 letters to and from Herman Bavinck, documents regarding his personal life and his family, like diaries, and documents related to Bavinck’s public role as pastor, journalist, politician, professor, church leader, and author: manuscripts, note books, lectures, class notes. Quite a few documents have no date or title, and are identified by the first words of the text. Notes and newspaper clippings are often inserted in documents.

Herman Bavinck's Complete Archive

Archive >> Scribent >> Zonder datum >> Theologie

223 Manuscript, eerste zin ‘Nu is er op 3 plaatsen in de dogmatiek van toerekening sprake.’, met de paragraaf: ‘§38. (49) De heiligmaking.’, z.d.
1 stuk
Het getal 49 is potlood erbij geschreven.
224 Manuscript, eerste zinnen ‘[...] van vroomheid. Elk dogmaticus geeft zijn eigenschappen.’, z.d.
1 stuk
225 Manuscript, eerste zin ‘van staat (als in Rome; Constantijn, Byzantinisme) of we kerk heerschend over staat ([.]oden, indie, Egypte). De kerk in het oosten werd [...] papistisch geconsolideerd, nog zoo de tsaar in Rusland.’, bevat de onderdelen ‘De consummiationem seculi’ en ‘Locus de Deo’, z.d.
1 stuk
226 Manuscript, eerste zin ‘Geschiedenis der godsdiensten. De naam: Gesch. v. den godsdienst is aftekenen, is herkomstig uit het moderne tuig[huis].’, z.d.
1 stuk
Bevat het volgende deel en de paragrafen:
‘§24. Dogmatiek’
‘Deel IV. Practische Theologie. §25. Begrip en taak en verdeling der Pr. Theol.’
‘§26. Verdeeling der Pr. Godg.’
‘§27. Ethiek’
‘§28. Homiletiek en Catechetiek’
‘§29. Kerkrecht’
‘§30. Recapitulatie. Methodologisch overzicht’, z.d.
227 Manuscript, eerste zin ‘Terwijl dus de e[...] theologie de stof levert, de hist. ons doet [kennen] hoe die stof al verwerkt is, saam de voedende, vegetatieve deelen zijn, komt nu de System. Theol. en verwerkt die stof naar de behoefte van dezen tijd; zij formu-leert, systamatiseert, bewijst, verdedigt die stof enz.’, z.d.
1 stuk
Bevat de volgende paragrafen (het hogere getal is met potlood voor het §-teken geschreven):
‘28. §13. Theol. Naturalis (Geschiedenis der Godsdiensten)’
‘29 §14. Dogmatiek en ethiek’
‘30 §15. Apologetiek, polemiek, [.]reniek’
‘31 §16. Geschiedenis, begrip, indeeling, plaats der practische theologie’
‘32 §17. Kerkrecht [(gubernetiek)] of formul[..] van [o]derl.’
‘33 §18. Charismatiek’
‘34 §19. Homiletiek’
‘35 §20. Liturgiek’, z.d.
‘36 §21. Catechetiek’
‘37 §22. Leer van het doctoraat’, met ingevoegd manuscript getiteld ‘Het doctoraat’
‘38 §23. [Eubernetiek] of presbyteraat’
‘39 §24. Leer van het diakonaat’
‘40 §25. Leer van de zending’

Zie inv.nr. 50 voor meer over het doctoraat.