SEARCH


The papers of Herman Bavinck (1854-1921) were bequeathed to the Vrije Universiteit in the 1950s. In 1984 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 346. Over the years several inventories have been composed. The present organization of the documents is based on the most recent inventory, finished in 2013.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2021.

The archive holds more than 900 letters to and from Herman Bavinck, documents regarding his personal life and his family, like diaries, and documents related to Bavinck’s public role as pastor, journalist, politician, professor, church leader, and author: manuscripts, note books, lectures, class notes. Quite a few documents have no date or title, and are identified by the first words of the text. Notes and newspaper clippings are often inserted in documents.

Herman Bavinck's Complete Archive

Archive >> Scribent >> Zonder datum >> Overig

242 Manuscript, eerste zin ‘Wat de geref. tuchtoefening aangaat: a) object van haar zijn geen onpersoonlijke dingen, landen enz. maar alleen menschen, en geen menschen in ’t algemeen, want die [buiten] zijn oordeelt God I Cor 5:10, maar alleen leven, hetzij door doop hetzij ook door belijdenis der kerk.’, bevat de volgende paragraaf: ‘§41. De genademiddelen. 1. Het woord God en sacram. in ’t algemeen’, z.d.
1 stuk
243 Manuscript, eerste zin ‘Vooral I Cor 12:4 spreekt P. van de verschillende charismata deszelfden Geestes, van de verschillende [Gr] deszelfden Heeres van de verschillende [Gr] deszelfden Gods; en hij telt op [Gr] ’t onderwerp in de hoogen christ. wijsheid I C 2:6v. (...)’, z.d.
1 stuk
[Gr.] = Grieks woord
244 Manuscript, eerste zin ‘L.R. 82. Israels geest, leven, streven is in d. Bijbel uitgedrukt’ met notities betreffende theologische en politieke termen, en een ingevoegde paragraaf ‘§10. ’t Woord Gods in de gemeente’, z.d.
1 stuk
245 Manuscript, eerste zin ‘dier, maar kan wel dier en zelfs duivel worden.’, betreffende de ontwikkeling van de maatschappij, het christendom en de wetenschap, z.d.
1 stuk
246 Manuscript [voor publicatie in Nieuwe banen], z.d.
1 stuk
247 Laatste vier pagina’s van een geschreven tekst betreffende het menselijke bewustzijn en enkele losse vellen met literatuuraantekeningen, z.d.
1 omslag
248 Pagina 25 en 26 van een manuscript betreffende godsdienstige onderwijs en opvoeding, z.d.
1 stuk
249 Laatste twee pagina’s van een door Bavinck ondertekent stuk betreffende ‘Omvat [in] inzoover de heer Kramer dit in het licht stelt, zijn wij voor zijne studie ten hoogste dankbaar.’, z.d.
1 stuk
250 Losse bladzijde 213 uit een manuscript betreffende de puberteit, z.d.
1 stuk