SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

154Vin167a-1 1 Kon. 14:14b, Een vraag aan de toekomst
Number of pages: 71865
154Vin167a-2 Ex. 17:7b, Volksrampen een bezoeking des Heeren
Number of pages: 271865
154Vin167a-3 Matth. XI:28, Het Avondmaal een roepstem van Jezus aan de vermoeiden van ziel, Voorbereiding
Number of pages: 261865
154Vin167a-4 Matth. IV:1-19, Marc. I:12, Luc. IV:1-12, De verzoeking in de woestijn
Number of pages: 261865
154Vin167a-5 Luc. VII:36, De boetvaardige zondares
Number of pages: 261865
154Vin167b-1 Matth. XIV:23-33, Geloof aan Jezus als den Zoon van God behoedt voor de schipbreuk des levens
Number of pages: 281865
154Vin167b-2 Marc. I:27a, De indruk door Jezus op zijn omgeving gemaakt
Number of pages: 261865
154Vin167b-3 Joan. XII:21-28a, Jezus' gemoedstoestand bij 't naderen van Zijn lijden
Number of pages: 251865
154Vin167b-4 Luc. XXII:31-40, Jezus en Zijn jongeren bij het naderen van Zijn lijden
Number of pages: 251865
154Vin167b-5 Matth. 26:36-46, Gethsemane
Number of pages: 261865
154Vin167b-6 Joh. XVIII:40, Jezus en Barabbas
Number of pages: 231865
154Vin167b-7 Joan. 19:26, Jezus' liefde in Zijn lijden, (Maria bij 't Kruis)
Number of pages: 201865
154Vin167c-1 Jo. XIX:38-42, De begrafenis van Jezus (Goede Vrijdag nr. 3)
Number of pages: 171865
154Vin167c-2 Matth. XXVII:55, 56, De vrouwen bij het Kruis (Bevestiging van lidmaten)
Number of pages: 191865
154Vin167c-3 1 Cor. V:7b, 8a, Het Avondmaal vooral op Paschen een vreugdefeest
Number of pages: 81865
154Vin167c-4 1 Cor. XV:1-18, 11, 16-18, Jezus' opstanding en haar beteekenis
Number of pages: 181865
154Vin167c-5 Joan. XXI:19-22, Bemoeizucht, onverschilligheid en belangstelling op geestelijk gebied
Number of pages: 181865
154Vin167c-6 Jo. XXI:19-22, Bemoeizucht, onverschilligheid en belangstelling in anderer geestelijk leven (op achterzijde preek van 22 okt. 1865)
Number of pages: 71865
154Vin167d-1 Col. 3:1-3, Aardschgezindheid, ideaal, hemelzin
Number of pages: 171865
154Vin167d-2 Matth. VII:33, Het burgerschap van het Koningrijk Gods de grondslag ook van aardsch geluk
Number of pages: 181865
154Vin167d-3 Marc. XI:23, 's Menschen kracht in zijn geloof gelegen
Number of pages: 181865
154Vin167d-4 Marc. XVI:19a, Jezus Hemelvaart (2)
Number of pages: 161865
154Vin167d-5 Matth. 28:20, Jezus' voortdurende gemeenschap met de Zijnen
Number of pages: 161865
154Vin167d-6 Hand. 1:8, De stichting der Gemeente de voltooying van Jezus verschijning
Number of pages: 161865
154Vin167e-1 2 Cor.V:17, De menschen met en de menschen zonder een Pinksterfeest
Number of pages: 161865
154Vin167e-2 Num 11:29, 'Och! of al het volk des Heeren profeten waren'
Number of pages: 81865
154Vin167e-3 Jesaia 43:1, Jubilaeum van Waterloo
Number of pages: 151865
154Vin167e-4 Gen. 3:24, De zondaar van 't geluk verbannen
Number of pages: 151865
154Vin167e-5 1 Sam. 16:5m, Voorbereiding voor het avondmaal
Number of pages: 141865
154Vin167e-6 1 Sam. XVI:7, Schijn en wezen
Number of pages: 151865
154Vin167e-7 Jesaia 1:3, Het instinct der Godskennis
Number of pages: 151865
154Vin167f-1 Ps. 1:1, Het kwade voorbeeld
Number of pages: 151865
154Vin167f-2 Gen. 4:9, Onze verantwoordelijkheid voor anderen
Number of pages: 151865
154Vin167f-3 Rom. 14:8, Overgave van onszelven in leven en sterven van Jezus
Number of pages: 151865
154Vin167f-4 Openb. XIX:9, Zalig zijn de geroepenen tot het Avondmaal, Voorbereiding
Number of pages: 151865
154Vin167f-5 1 Petr. 1-18, Het Avondmaal een vreugdevolle uiting der liefde, door het geloof voor Jezus in ons hart gewekt (zie achterzijde preek 22 april 1865)
Number of pages: 61865
154Vin167f-6 1 Cor. 1:27b, Het recht der minderheid
Number of pages: 141865
154Vin167f-7 Jesaia 55:1-4, Gods ontferming, in Christus den mensch aangeboden om niet
Number of pages: 151865
154Vin167f-8 1 Sam. 30:6b, 31, 4b, De stemming van den godsdienstigen en van den ongodsdienstigen mensch in dagen van tegenspoed
Number of pages: 61865
154Vin167g-1 Matthaeus XI:11, Humanisme en Christendom
Number of pages: 161865
154Vin167g-2 Luk. IV:16, De openbare Godsvereering van het bestaan der Kerk
Number of pages: 141865
154Vin167g-3 Joh. XVII:21, Het gemeenschapsleven der menschheid einddoel van Jezus' Kerk en middel harer ontwikkeling (tweede deel betreft: preek van 24 dec. 1865)
Number of pages: 141865
154Vin167h-1 Luc. IX:57-62, Besliste keuze het blijk dat men de zaak van Jezus waardeert (tweede deel betreft: preek van 25 dec. 1865)
Number of pages: 141865
154Vin167h-2 Mal. 3:1, 18, Het prophetisme, Het kerstfeest voorbereid (zie: preek 11 dec. 1865)
Number of pages: 111865
154Vin167h-3 Joh. 1:14, De geboorte van den Godmensch, Kerstfeest nr. 1 (zie aantekening preek 17 dec. 1865)
Number of pages: 121865
154Vin167h-4 Micha IV:1, 2, Jesaia 60:6, Wijzen uit het oosten, Kerstfeest nr. 2
Number of pages: 111865
154Vin167h-5 Ps. 90:9, Het vluchtige des levens, Oudejaarsmorgen
Number of pages: 111865
154Vin167h-6 Joann. VII:37, De Christus op den laatsten dag des jaars, Oudejaarsavond
Number of pages: 151865