SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

Archive >> Werkzaamheden als schrijver / Activities as a writer >> Manuscripten, aantekeningen en drukproeven (Zie ook: inv. nrs. 365/5, 366/11, 18 en 365/5)

299 Vers ter gelegenheid van de intocht van de Koning te Amsterdam, z.d
Number of pages: 31866-1920
300 Manuscript van 'De Ontwikkeling der Pauselijke macht onder Nicolaas I', z.d
Number of pages: 1561866-1920
301 Manuscripten van artikelen bestemd voor onder andere De Heraut en De Standaard door J.G. de Lugt verzameld met begeleidend schrijven uit 1982, z.d
Number of pages: 1551982
302 Aantekeningen, manuscripten van meditaties, z.d
Number of pages: 2191866-1920
303

Manuscripten en aantekeningen, z.d., 1866-(1875[?])

303-1 Aantekeningen uit werken van Burke
Number of pages: 391866-1920
303-2 Aantekeningen over Sabbatsviering
Number of pages: 131866-1920
303-3 Voorlezing voor Departement Beest Nut van 't Algemeen: Het Bijgeloof, 25 jan. 1866
Number of pages: 291866
303-4 Aantekeningen betreffende ministeries en interpellaties in de Kamer, 1866-1868
Number of pages: 31866-1868
303-5 Aantekeningen betreffende Project-Kiestabel, [1875]
Number of pages: 271875
303-6 Aantekeningen Kerkgeschiedenis
Number of pages: 231866-1920
303-7 Brieven en bescheiden betreffende de Marnixvereniging, z.d., 1868-1869
Number of pages: 71868-1869
304 Confidentie, getypte versie, 1873[?]
Number of pages: 41873
305 Bede om een dubbel 'Corrigendum', getypte versie, 1880
Number of pages: 91880
306

Manuscripten en aantekeningen, z.d., 1880-1914

306-1 Manuscript voor De Heraut n.a.v. brief van J.H. Feringa over hierarchie in de kerk,1888
Number of pages: 61888
306-2 Manuscript n.a.v. artikel van ds. K.W. Vethake in Geldersche Kerkbode, 1888
Number of pages: 61888
306-3 Manuscript van 'De Diakenen en Spreuken 3:27', 1885
Number of pages: 21885
306-4 Manuscripten van meditaties: LXXX: Slot van de Dienst en LXXXI: Van de collecten, 1881-1882?
Number of pages: 81881-1882
306-5 Manuscript van 'The historial evolution of the Bible in Europe'
Number of pages: 101866-1920
306-6 Manuscript van 'Alexander Comrie. His life and life work in Holland' (zie: LA P5/9)
Number of pages: 141866-1920
306-7 Incompleet manuscript over omvang van de Doleantie in Amsterdam
Number of pages: 11866-1920
306-8 Brief van A. Kuyper aan Bronsveld over diens 'Kroniek', 1880
Number of pages: 51880
306-9 Manuscript over verkiezing van leden van de Eerste Kamer (na 1904)
Number of pages: 51904
306-10 Manuscript van meditatie IV: Eer de bergen geboren… zijt Gij god, Psalm XL:2, 1914
Number of pages: 111914
306-11 Tekening van het kiesdistrict Gouda
Number of pages: 11866-1920
306-12 Collegedictaat Dogmengeschiedenis
Number of pages: 311866-1920
306-13 Program van Actie voor de AR-Partij van 1888 met aantekeningen
Number of pages: 41888
307 Afschriften van artikelen in De Heraut, 1883-1884, 1895-1896
Number of pages: 1141883-1896
308

Stukken betreffende redevoeringen, 1892, 1898

308-1 Incompleet verslag van rede van A. Kuyper (?) gehouden op vergadering van Nederland en Oranje in Stroucken(?), 1898?
Number of pages: 131898
308-2 Aantekeningen van dr. Kuyper voor oratie 'Verflauwing der grenzen', 1892
Number of pages: 301892
309 Incomplete drukproef van rede door A. Kuyper gehouden bij het graf van L.W.C. Keuchenius met knipsel over overlijden, 1893
Number of pages: 61893
310 Aantekeningen, 1893
Number of pages: 241893
311

Biografische aantekeningen over A. Kuyper en L.W.C. Keuchenius, z.d., 1894, 1912

311-1 Artikel over A. Kuyper t.g.v. Hongaarsche uitgave van de Stone Lectures?, 1914?
Number of pages: 61914
311-2 Biografische aantekeningen door F.L. Rutgers over mr. L.W.C. Keuchenius, 1894 (?)
Number of pages: 81894
311-3 Biografische aantekeningen over A. Kuyper door hemzelf, 1912
Number of pages: 51912
312

Artikelen en redevoeringen, 1899-1915

312-1 Manuscript van 'Bilderdijk in zijn nationale beteekenis', 1906
Number of pages: 281906
312-2 Manuscript van laatste deel van 'Onze Eeredienst', 1911
Number of pages: 1291911
312-3 Manuscript van 'The Lords Day's Observance' met brief van A. Kuyper aan Executive Committee of the fourteenth International Lord's Day's Congress, 1915
Number of pages: 771915
312-4 Manuscript van 'Afgeperst', 1912
Number of pages: 51912
312-5 Incompleet manuscript van 'De Evolutie, rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit', 1899
Number of pages: 711866-1920
313 Manuscript van La Crise Sud-Africaine, 1900
Number of pages: 2671900
314 Manuscripten van meditaties, z.d., 1920
Number of pages: 671920