SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

Archive >> Politieke actitiviteiten / Political activities >> Stukken betreffende de Russisch-Japanse oorlog, z.d. 1904-1905

229-1 Gedrukt exemplaar van ‘Bescheiden betreffende de handhaving van de onzijdigheid in Nederlands-Indië gedurende de oorlog tussen Rusland en Japan, febr. 1904-jan. 1905’
Number of pages: 21904-1905
229-2 ‘Bescheiden betreffende de handhaving van de onzijdigheid in Nederlands-Indië gedurende de oorlog tussen Rusland en Japan, febr. 1904-jan. 1905’, eerste vervolg met begeleidend schrijven dd. 8 febr. 1905
Number of pages: 191904-1905
229-3 ‘Bescheiden betreffende de handhaving van de onzijdigheid in Nederlands-Indië gedurende de oorlog tussen Rusland en Japan, febr. 1904-jan. 1905’ in afschriften
Number of pages: 1201904-1905
229-4 Nederlandse vertaling van deel van telegram over toegang van Russische schepen tot havens in Nederlands-Indië (zie nr. 38), 11 dec. 1904?
Number of pages: 11904
229-5 Nota van Raad van State aan Minister van Buitenlandse Zaken, 27 dec. 1904
Number of pages: 41904
229-6 Brief van Van Weede aan Minister van Buitenlandse Zaken, 17 dec. 1904
Number of pages: 21904
229-7 Brief van A. Loudon aan Minister (van Buitenlandse Zaken), 30 dec. 1904 (met als bijlagen nrs. 19, 21-22)
Number of pages: 21904
229-8 Bijlage van concept-antwoord aan Japanse Gezant zoals verzonden op 4 jan. 1905 (zie nrs. 26, 30-31, 39)
Number of pages: 11905
229-9 Nota van de regering inzake de onzijdigheid van Nederland, 12 febr. 1904 (niet aangetroffen)
Number of pages: 0
229-10 Missive van Minister van Koloniën, 21 jan. 1905 (bijlage van nr. 12; Zie ‘Bescheiden etc’ nr 71)
Number of pages: 31905
229-11 Missive van Minister van Koloniën, 21 jan. 1905 (bijlage van nr. 12; Zie ‘Bescheiden etc’ nr. 70)
Number of pages: 71905
229-12 Brief van Minister van Koloniën aan Minister van Binnenlandse Zaken, 21 jan. 1905 (met als bijlagen nrs. 10-11)
Number of pages: 11905
229-13 Brief van Melvil van Lynden aan A. Kuyper, 27 dec. 1904
Number of pages: 21904
229-14 Schrijven van Minister van Buitenlandse Zaken aan Minister van Binnenlandse Zaken, 6 jan. 1905 (=begeleidingsbrief van nr. 1)
Number of pages: 871905
229-15 Afschrift van brief van Nederlandse Gezant te Berlijn aan Minister van Buitenlandse Zaken, 31 dec. 1904 (= ‘Bescheiden etc’ nr 60)
Number of pages: 31904
229-16 Schrijven over verblijf van oorlogsschepen van krijgvoerende landen in de havens van de Oost-Indische Archipel (niet aangetroffen)
Number of pages: 0
229-17 Telegramwisseling tussen Minister van Buitenlandse Zaken en de gezant te Tokio, 30 dec. 1904 en 1 jan. 1905 (= ‘Bescheiden etc.’ nrs. 57-58)
Number of pages: 11904-1905
229-18 Brief van de Gezant te Parijs over de neutraliteit in Azië, 4 jan. 1905 (niet aangetroffen)
Number of pages: 0
229-19 Voorschriften betreffende handhaving van neutraliteit voor ambtenaren in Nederlandsch Indië (bijlage van nr. 7)
Number of pages: 81895-1909
229-20 Buitengewoon nummer van de Javasche Courant, 11 febr. 1904 (= ‘Bescheiden etc.’ nr. 5)
Number of pages: 21904
229-21 Nota over kolenverstrekking en kolenoverlading (bijlage van nr. 7)
Number of pages: 21895-1909
229-22 Afschriften van telegrammen van Minister Koloniën, 27 en 29 dec. 1904 (bijlage van nr. 7)
Number of pages: 21904
229-23 Nota van de gezant te Berlijn, 6 jan. 1905 (=‘Bescheiden etc.’ bijlage van nr. 65)
Number of pages: 21905
229-24 Brief van de Japanse gezant in Nederland aan de Minister van Buitenlandse Zaken, 21 dec. 1904 (niet aangetroffen)
Number of pages: 0
229-25 Afschrift van telegram van H.M. Gezant te Tokio, 4 jan. 1905 (= ‘Bescheiden etc.’ nr. 62)
Number of pages: 21905
229-26 Concept-antwoord aan Japanse Gezant zoals verzonden op 4 jan. 1905 (= ‘Bescheiden etc.’ nr. 51)
Number of pages: 11905
229-27 Aide-mémoire, 30 dec. 1904 (niet aangetroffen)
Number of pages: 0
229-28 Aide-mémoire, Parijs, 3 jan. 1905 (niet aangetroffen)
Number of pages: 0
229-29 Afschrift van telegram van Minister van Buitenlandse Zaken aan de gezant te Tokio, 5 jan. 1905
Number of pages: 11905
229-30 Concept-antwoord aan Japanse Gezant zoals verzonden op 4 jan. 1905 (= ‘Bescheiden etc.’ nr 51)
Number of pages: 61905
229-31 Concept-antwoord aan Japanse Gezant zoals verzonden op 4 jan. 1905 (= ‘Bescheiden etc.’ nr 51) [copy 2]
Number of pages: 31905
229-32 Nota over de neutraliteit (niet aangetroffen)
Number of pages: 0
229-32a Afschrift van ‘note verbale’ op 30 december 1904 door de zaakgelastigde a.i. van Rusland overhandigd
Number of pages: 41904
229-33 Brief van Brevern de la Gardie aan A. Kuyper, 11 jan. 1905
Number of pages: 21905
229-34 Afschrift van telegram van gouverneur van Curaçao aan Minister van Koloniën, 4 jan. 1905
Number of pages: 11905
229-35 Stuk betreffende onze neutraliteit tijdens de Russisch-Japanse oorlog, z.d
Number of pages: 11895-1909
229-36 Concept-antwoord op telegram over toegang van Russische schepen tot havens in Nederlandsch Indië, dec. 1904 (zie nr. 38)
Number of pages: 11904
229-37 Consideratie der Nederlandse Regering inzake de Russische Vloot in de Oost-Indische wateren, z.d
Number of pages: 51895-1909
229-38 Afschrift van gedeelte van telegram over toegang van Russische schepen tot havens in Nederlands-Indië, 11 dec. 1904 (zie nrs. 4, 36)
Number of pages: 11904
229-39 Concept-antwoord aan Japanse Gezant zoals verzonden op 4 jan. 1905 (= ‘Bescheiden etc.’ nr 51)
Number of pages: 11905
229-40 Memorandum van Minister van Buitenlandse Zaken inzake de Russische vloot in de Nederlands-Indische wateren, 7 febr. 1905
Number of pages: 21905