SEARCH


The papers of Herman Bavinck (1854-1921) were bequeathed to the Vrije Universiteit in the 1950s. In 1984 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 346. Over the years several inventories have been composed. The present organization of the documents is based on the most recent inventory, finished in 2013.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2021.

The archive holds more than 900 letters to and from Herman Bavinck, documents regarding his personal life and his family, like diaries, and documents related to Bavinck’s public role as pastor, journalist, politician, professor, church leader, and author: manuscripts, note books, lectures, class notes. Quite a few documents have no date or title, and are identified by the first words of the text. Notes and newspaper clippings are often inserted in documents.

Herman Bavinck's Complete Archive

Archive >> Correspondentie

1 Doorslag van een oude lijst met brieven in het archief, z.d.
1 omslag
2-11 Brieven, 1870-1933, 1954, z.d.
10 omslagen
2 1870-1888
3 1889-1894
4 1895-1896
5 1897-1901
6 1902
7 1903-1904
8 1905-1906
Bevat als bijlage van een brief Propia Cures jrg. 16 afl. 16-19, 21-23 (1905).
9 1907-1912
10 1913-1917
11 1918-1933, 1954, z.d.
De brieven vanaf 1921 zijn gericht aan Johanna, de weduwe van Bavinck, de brief uit 1954 is gericht aan zijn dochter [mevrouw H. Ruys-Bavinck].
12 Brieven van H.E. Dosker, 1873-1878, 1880-1882, 1887-1892, 1894, 1896, 1899, z.d.
1 omslag
13 Brief van F.T. Salverda betreffende de meegestuurde citaten ‘Ethiek van prof. Beets’ en het stuk ‘De zegen die het leven der Chr. gehoorzaamheid met zich medebrengt’, 1882.
1 omslag
14 Brief van [H. van V...], het manuscript ‘Program van actie 1888’ en twee gedrukte resoluties betreffende standpunten (van het ARP) m.b.t. verkiezingen, 1888, 1894, 1897, z.d.
1 omslag
Het handschrift van het manuscript is van een ander dan Bavinck.
15 Geprinte emails van J.P. de Vries aan H. Seijlhouwer betreffende aangetroffen brieven in het manuscript ‘Gereformeerde ethiek’ (inv.nr. 56), 1897, 1898, 2011.
1 omslag
Bevat als bijlagen:
– Een kopie van een brief van J. van Haeringen, neef van Bavinck, betreffende een verzoek om advies over een huwelijk in Schiedam,1898. Zie inv.nr. 56 voor de oorspronkelijke brief.
– Brief van Den Houten betreffende een verzoek om advies over ‘de sexueele quaestie’ en zwangerschap, waarover hij een vergadering van het ‘Chr. Natuur- en Geneesk.’ moet inleiden, met aantekeningen van Bavinck over kuisheid in het huwelijk, 1897.
– Brief van H. Koops betreffende een ‘dringend [verzoek om] (...) op te treden’ voor de Zendingsvereeniging op Hemelvaartsdag, met aantekeningen van Bavinck over het celibaat, het huwelijk en impotentie, 1897.
– Brief van W. Bouwman betreffende verzoek om advies over een eventueel huwelijk tussen een man ‘en de dochter van zijn halfzuster’, 1914.