Tractaat van de reformatie der kerken, aan de zonen der Reformatie hier te lande op Luther’s vierde eeuwfeest aangeboden

Voorrede

Inleiding

Hoofdstuk I. Algemeene beginselen.

Hoofdstuk II. De rechte formatie der kerken.

Hoofdstuk III. Van de deformatie der kerken.

Hoofdstuk IV. Van de reformatie der kerken.

Inhoud

x
This website is using cookies. Accept