Gereformeerde dogmatiek. 1e druk

DEEL IV.

HOOFDSTUK IX. Over de Kerk.

§ 47. Het wezen der kerk.

§ 48. De regeering der kerk.

§ 49. De macht der kerk.

HOOFDSTUK X. Over de Middelen der Genade.

§ 50. Het Woord.

§ 51. De Sacramenten.

§ 52. De Doop.

§ 53. Het Avondmaal.

HOOFDSTUK XI. Over de Laatste Dingen.

§ 54. De tusschentoestand.

§ 55. De Wederkomst van Christus.

§ 56. De voleinding der eeuwen.

Breedere inhoudsopgave. Deel I — Deel IV

Register van min of meer verklaarde Schriftuurplaatsen

Register van Namen

Register van Zaken

Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept