Gereformeerde Dogmatiek, 2e druk. Reformed Dogmatics

Derde Deel

Volume III

Hoofdstuk VI. Over de wereld in haar gevallen staat

Par. 40. De Oorsprong der Zonde.

Par. 41. De Verbreiding der Zonde.

Par. 42. Wezen en Werking van de Zonde.

Par. 43. De Straf der Zonde.

Hoofdstuk VII. Over de Persoon en het Werk van Christus

Par. 44. Het Verbond der Genade.

Par. 45. De Persoon van Christus.

Par. 46. Het werk van Christus in Zijn vernedering.

Par. 47. Het werk van Christus in Zijn verhoging.

Hoofdstuk VIII. Over de weldaden van het Verbond

Par. 48. De Heilsorde.Part I. The Fallen World

1. The Origin of Sin

2. The Spread of Sin

3. The Nature of Sin

4. The Punishment of Sin

Part II. Christ the Redeemer

5. The Covenant of Grace

6. The Person of Christ

Part III. The Work of Christ

7. Christ’s Humiliation

8. Christ’s Exaltation

Part IV. Salvation in Christ

9. The Order of Salvationx
This website is using cookies. Accept