SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

153Vin166a-1 Rom. VIII:28b, Godsdienst, bron van levensgeluk
Number of pages: 441864
153Vin166a-2 1 Joh. V:14, De Verhooring des gebeds
Number of pages: 361864
153Vin166a-3 Mattheus XIV:23, De eenzaamheid
Number of pages: 181864
153Vin166a-4 Ps. 39:8, Nieuwjaarsmorgen en Bevestiging van Kerkeraadsleden
Number of pages: 221864
153Vin166a-5 Luc. II:34, Jezus' optreden de crisis in de zedelijke wereldorde
Number of pages: 321864
153Vin166a-6 Luc.12:8, De belijdenis van den Xus (voorbereiding)
Number of pages: 311864
153Vin166a-7 Jozua 24:15, De gang naar het avondmaal een bij hernieuwing zich verbinden tot de dienst van God
Number of pages: 321864
153Vin166b-1 Jo. 6:56, Jezus de Spijze onzer Ziele, Avondmaal
Number of pages: 171864
153Vin166b-2 Matth. 23:37, Jezus zondaarsliefde afstuitende op de onwil des zondaars
Number of pages: 311864
153Vin166b-3 Jo. XIII:1-15, eerste lijdenstekst A, De voetwasschinge
Number of pages: 311864
153Vin166b-4 Matth. XXVI:63-65, derde lijdenstekst A, Jezus' veroordeling door het Sanhedrin
Number of pages: 311864
153Vin166b-5 Luc. XXIII:6-12, Jezus voor Herodes
Number of pages: 311864
153Vin166b-6 Joh. XIX:5b, Ziet den Mensch
Number of pages: 311864
153Vin166b-7 Luc. XXIII:26-31, De gang naar het Kruis
Number of pages: 311864
153Vin166b-8 Matth. 27:54, De hoofdman aan 't Kruis, Voorbereiding bevestiging van ledematen
Number of pages: 311864
153Vin166c-1 1 Cor. XV:19,20, Christus de eersteling der ontslapenen
Number of pages: 311864
153Vin166c-2 Joh. XIX:30m, Goede Vrijdag II, Het is volbracht
Number of pages: 311864
153Vin166c-3 Luc. XXIV:35, Jezus ontdekt zich aan de Emmausgangers onder het breken des broods, Dankzegging-Avondmaal, schets
Number of pages: 11864
153Vin166c-4 Avondmaalsbediening III, Paaschfeest, Marc. 16:6m
Number of pages: 171864
153Vin166c-5 Jo. XXI:16, Hebt Gij mij lief?
Number of pages: 311864
153Vin166c-6 Gal. VI:7, Noodzakelijk verband tusschen het leven voor en na den dood
Number of pages: 311864
153Vin166d-1 Ef. V:14, Het openen der oogen voor Christus' Licht
Number of pages: 311864
153Vin166d-2 Jo. IV:8, De kennis van God op Christelijk gebied een zedelijk vraagstuk
Number of pages: 311864
153Vin166d-3 Jo. III:5, De wedergeboorte
Number of pages: 311864
153Vin166d-4 Luc. XXIV:51, De Hemelvaart, Het scheiden van deze aarde
Number of pages: 311864
153Vin166d-5 Matth. XXIV:35, Het onvergankelijke karakter van Jezus woorden
Number of pages: 311864
153Vin166d-6 Act. I:8a, Het feest der Herschepping, Eerste Pinksterdag
Number of pages: 311864
153Vin166d-7 Act. I:13, De Stichters der Gemeente, Tweede Pinksterdag
Number of pages: 311864
153Vin166e-1 1 Cor. XIII:16, De inwoning des H.G. in den mensch
Number of pages: 311864
153Vin166e-2 Psalm 39:9,10, Den Heere te Zwijgen, Ter herinnering aan Calvijn, Obiit Calvinus 27 mei 1564
Number of pages: 311864
153Vin166e-3 Marc. XVI:21-29, De ure der verzoeking, Kermispreek
Number of pages: 311864
153Vin166e-4 Acta VII:60, Stephanus
Number of pages: 311864
153Vin166e-5 Matth. XIII:35, De gelijkenissen van Jezus
Number of pages: 311864
153Vin166e-6 Matth. XIII:1sqq, Gelijkenis voor den zaaijer
Number of pages: 311864
153Vin166e-7 Matth. XIII:24-30, 36-43, Gelijkenissen Nr. 2, Het onkruid onder de tarwe
Number of pages: 311864
153Vin166e-8 Ef. IV:5, Dankzegging na het Avondmaal, Eenheid der Gemeente
Number of pages: 281864
153Vin166f-1 1 Co. X:17a, Avondmaalsbediening
Number of pages: 181864
153Vin166f-2 Marc. IV:30-32, Het mosterdzaad
Number of pages: 311864
153Vin166f-3 Matth. XIII:33, Gelijkenissen 4, Het zuurdeeg
Number of pages: 321864
153Vin166f-4 Matth. XIII:44, De schat in den akker
Number of pages: 311864
153Vin166f-5 Gal. I:9 en II:9, 10, Een woord van verzoening op den Hervormingsdag
Number of pages: 311864
153Vin166f-6 Gen. V: 26, Lang leven (levenstrek en levensduur)
Number of pages: 321864
153Vin166f-7 Jo. 14:6, Jezus de Waarheid
Number of pages: 321864
153Vin166g-1 Jo. 14:6c, Jezus het Leven
Number of pages: 311864
153Vin166g-2 Jo. XIV:6a, Jezus, de weg
Number of pages: 311864
153Vin166g-3 Jesaia VII:14, Jesaia's profetie van den Imanuël
Number of pages: 311864
153Vin166g-4 Haggaï II:18, Jezus geboorte de grondsteenlegging van den geestelijken tempel
Number of pages: 281864
153Vin166g-5 Luc. II:14b, Jezus' menschwording de eere der menschheid
Number of pages: 281864
153Vin166g-6 Jer. 40:6-8, Wat vergaat, wat blijft, Oudejaarsavond
Number of pages: 261864