SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

224

Stukken betreffende diamantindustrie, z.d., 1896, 1904

224-1 Concept-statuten van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond, z.d
Number of pages: 61895-1909
224-2 Brief van Bestuur der afd. Diamantbewerkers van Patrimonium(?) aan A. Kuyper, 18 febr. 1896
Number of pages: 61896
224-3 Telegram van Kampfraath aan A. Kuyper, 1904
Number of pages: 21904
224-4 Herhaald aanbod van A. Kuyper tot interventie in het geschil in diamantvak, z.d
Number of pages: 31895-1909
225 Brief met als bijlage: Een voorstel tot betere regeling van het Voorbereidende en van het Vakonderwijs voor de kleine Nijverheid en den Klein-Handel te Groningen, 1901
Number of pages: 91901
226

Stukken betreffende buitenlands technisch onderwijs (documentatie uit 1894-1904), 1902-1904

226-1 Brief van inspecteur provincial du Brabant aan A. Kuyper, 30 maart 1902
Number of pages: 11902
226-2 Lijst van werken over technisch onderwijs, 25 juli 1902
Number of pages: 21902
226-3 Brief van E. Rombaut aan A. Kuyper met als bijlage briefwisseling tussen E. Rombaut en I. de Koning over technisch onderwijs van okt.- nov. 1903, 27 jan. 1904
Number of pages: 141904
226-4 Urentabellen voor technische scholen (bijlage van nr. 3)
Number of pages: 21895-1909
226-5 Adres van bestuur van Bond van Technici aan Minister van Binnenlandse Zaken, 25 nov. 1904
Number of pages: 91904
226-6 Uittreksel uit jaarverslag 1903 van Bond van Technici, 12 mei 1904
Number of pages: 121904
226-7 Introductie van ‘Schweizerisches Industrie-Departement’ voor A. Kuyper, 1 aug. 1902
Number of pages: 11902
226-8 Introductie van Eidgen.-Departement des Innern voor A. Kuyper, 2 aug. 1902
Number of pages: 11902
226-9 Schrijven van ‘Minister für Cultur und Unterricht’ aan A. Kuyper, 21 aug. 1902
Number of pages: 21902
226-10 Bundel programma’s van technische scholen
Number of pages: 7331895-1909
227

Stukken betreffende het onderwijs, 1902-1905

227-1 Bericht van inspecteur middelbaar onderwijs aan Minister van Binnenlandse Zaken inzake regeling van technisch onderwijs met bijlagen, 28 juni 1902
Number of pages: 1061902
227-2 Rapport behorend bij schrijven van 8 mei 1902 betreffende technisch onderwijs door inspecteur van middelbaar onderwijs
Number of pages: 531902
227-3 Notificaties betreffende technisch onderwijs in Pruisen, 1904-1905
Number of pages: 141904-1905
227-4 Nota betreffende uitvoering van Hooger Onderwijswet inzake technische hogeschool, 24 nov. 1904
Number of pages: 81904
227-5 Nota betreffende Lager Onderwijs bij behandeling van de begroting 1905, 10 april 1905
Number of pages: 31905
227-6 Nota van afd. Onderwijs aan secretaris-generaal i.v.m. wetsontwerp Middelbaar Onderwijs, 27 febr. 1905
Number of pages: 41905
228

Stukken betreffende Banken van Leening (documentatie uit 1895-1909), 1903-1909

228-1 Brief van H.C. van Woerden aan A. Kuyper, 30 nov. 1903
Number of pages: 11903
228-2 Nota betreffende de Bank van Leening (bijlage van nr. 1)
Number of pages: 331895-1909
228-3 De opheffing der Stedelijke Bank van Leening te Arnhem door H.C. van Woerden, 1896 (bijlage van nr. 1)
Number of pages: 541896
228-4 Nota van bestuur der Wijkvereeniging ‘Klarendal’ te Arnhem aan Commissie van Advies tot opheffing der Stedelijke Bank van Leening, juli 1895 (bijlage van nr. 1)
Number of pages: 81895
228-5 Brief van H. Wolsak en W.I.D. Luyrink aan A. Kuyper, 10 maart 1909
Number of pages: 41909
228-6 Reglement der Stadsbank van Leening te Amsterdam, 1 april 1907 (bijlage van nr. 5)
Number of pages: 81907
228-7 Verslag van de toestand der Stadsbank van Leening te Amsterdam over 1907 (bijlage van nr. 5)
Number of pages: 421907
228-8 De Stadsbank van Leening te Amsterdam, z.d. (bijlage van nr. 5)
Number of pages: 241895-1909
228-9 Instellingen tot wering van den woeker, 1909 (bijlage van nr. 5)
Number of pages: 291909
228-10 Artikel over Banken van Leening in De Standaard, 5 okt. 1908 (bijlage van nr. 5)
Number of pages: 11908
228-11 Model-verordening op de Pandjeshuizen, z.d. (bijlage van nr. 5)
Number of pages: 151895-1909
228-12 Memorie over particuliere pandhuizen, z.d. (bijlage van nr. 5)
Number of pages: 91895-1909
229

Stukken betreffende de Russisch-Japanse oorlog, z.d. 1904-1905

229-1 Gedrukt exemplaar van ‘Bescheiden betreffende de handhaving van de onzijdigheid in Nederlands-Indië gedurende de oorlog tussen Rusland en Japan, febr. 1904-jan. 1905’
Number of pages: 21904-1905
229-2 ‘Bescheiden betreffende de handhaving van de onzijdigheid in Nederlands-Indië gedurende de oorlog tussen Rusland en Japan, febr. 1904-jan. 1905’, eerste vervolg met begeleidend schrijven dd. 8 febr. 1905
Number of pages: 191904-1905
229-3 ‘Bescheiden betreffende de handhaving van de onzijdigheid in Nederlands-Indië gedurende de oorlog tussen Rusland en Japan, febr. 1904-jan. 1905’ in afschriften
Number of pages: 1201904-1905
229-4 Nederlandse vertaling van deel van telegram over toegang van Russische schepen tot havens in Nederlands-Indië (zie nr. 38), 11 dec. 1904?
Number of pages: 11904
229-5 Nota van Raad van State aan Minister van Buitenlandse Zaken, 27 dec. 1904
Number of pages: 41904
229-6 Brief van Van Weede aan Minister van Buitenlandse Zaken, 17 dec. 1904
Number of pages: 21904
229-7 Brief van A. Loudon aan Minister (van Buitenlandse Zaken), 30 dec. 1904 (met als bijlagen nrs. 19, 21-22)
Number of pages: 21904
229-8 Bijlage van concept-antwoord aan Japanse Gezant zoals verzonden op 4 jan. 1905 (zie nrs. 26, 30-31, 39)
Number of pages: 11905
229-9 Nota van de regering inzake de onzijdigheid van Nederland, 12 febr. 1904 (niet aangetroffen)
Number of pages: 0
229-10 Missive van Minister van Koloniën, 21 jan. 1905 (bijlage van nr. 12; Zie ‘Bescheiden etc’ nr 71)
Number of pages: 31905
229-11 Missive van Minister van Koloniën, 21 jan. 1905 (bijlage van nr. 12; Zie ‘Bescheiden etc’ nr. 70)
Number of pages: 71905
229-12 Brief van Minister van Koloniën aan Minister van Binnenlandse Zaken, 21 jan. 1905 (met als bijlagen nrs. 10-11)
Number of pages: 11905
229-13 Brief van Melvil van Lynden aan A. Kuyper, 27 dec. 1904
Number of pages: 21904
229-14 Schrijven van Minister van Buitenlandse Zaken aan Minister van Binnenlandse Zaken, 6 jan. 1905 (=begeleidingsbrief van nr. 1)
Number of pages: 871905
229-15 Afschrift van brief van Nederlandse Gezant te Berlijn aan Minister van Buitenlandse Zaken, 31 dec. 1904 (= ‘Bescheiden etc’ nr 60)
Number of pages: 31904
229-16 Schrijven over verblijf van oorlogsschepen van krijgvoerende landen in de havens van de Oost-Indische Archipel (niet aangetroffen)
Number of pages: 0
229-17 Telegramwisseling tussen Minister van Buitenlandse Zaken en de gezant te Tokio, 30 dec. 1904 en 1 jan. 1905 (= ‘Bescheiden etc.’ nrs. 57-58)
Number of pages: 11904-1905
229-18 Brief van de Gezant te Parijs over de neutraliteit in Azië, 4 jan. 1905 (niet aangetroffen)
Number of pages: 0
229-19 Voorschriften betreffende handhaving van neutraliteit voor ambtenaren in Nederlandsch Indië (bijlage van nr. 7)
Number of pages: 81895-1909
229-20 Buitengewoon nummer van de Javasche Courant, 11 febr. 1904 (= ‘Bescheiden etc.’ nr. 5)
Number of pages: 21904
229-21 Nota over kolenverstrekking en kolenoverlading (bijlage van nr. 7)
Number of pages: 21895-1909
229-22 Afschriften van telegrammen van Minister Koloniën, 27 en 29 dec. 1904 (bijlage van nr. 7)
Number of pages: 21904
229-23 Nota van de gezant te Berlijn, 6 jan. 1905 (=‘Bescheiden etc.’ bijlage van nr. 65)
Number of pages: 21905
229-24 Brief van de Japanse gezant in Nederland aan de Minister van Buitenlandse Zaken, 21 dec. 1904 (niet aangetroffen)
Number of pages: 0
229-25 Afschrift van telegram van H.M. Gezant te Tokio, 4 jan. 1905 (= ‘Bescheiden etc.’ nr. 62)
Number of pages: 21905
229-26 Concept-antwoord aan Japanse Gezant zoals verzonden op 4 jan. 1905 (= ‘Bescheiden etc.’ nr. 51)
Number of pages: 11905
229-27 Aide-mémoire, 30 dec. 1904 (niet aangetroffen)
Number of pages: 0
229-28 Aide-mémoire, Parijs, 3 jan. 1905 (niet aangetroffen)
Number of pages: 0
229-29 Afschrift van telegram van Minister van Buitenlandse Zaken aan de gezant te Tokio, 5 jan. 1905
Number of pages: 11905
229-30 Concept-antwoord aan Japanse Gezant zoals verzonden op 4 jan. 1905 (= ‘Bescheiden etc.’ nr 51)
Number of pages: 61905
229-31 Concept-antwoord aan Japanse Gezant zoals verzonden op 4 jan. 1905 (= ‘Bescheiden etc.’ nr 51) [copy 2]
Number of pages: 31905
229-32 Nota over de neutraliteit (niet aangetroffen)
Number of pages: 0
229-32a Afschrift van ‘note verbale’ op 30 december 1904 door de zaakgelastigde a.i. van Rusland overhandigd
Number of pages: 41904
229-33 Brief van Brevern de la Gardie aan A. Kuyper, 11 jan. 1905
Number of pages: 21905
229-34 Afschrift van telegram van gouverneur van Curaçao aan Minister van Koloniën, 4 jan. 1905
Number of pages: 11905
229-35 Stuk betreffende onze neutraliteit tijdens de Russisch-Japanse oorlog, z.d
Number of pages: 11895-1909
229-36 Concept-antwoord op telegram over toegang van Russische schepen tot havens in Nederlandsch Indië, dec. 1904 (zie nr. 38)
Number of pages: 11904
229-37 Consideratie der Nederlandse Regering inzake de Russische Vloot in de Oost-Indische wateren, z.d
Number of pages: 51895-1909
229-38 Afschrift van gedeelte van telegram over toegang van Russische schepen tot havens in Nederlands-Indië, 11 dec. 1904 (zie nrs. 4, 36)
Number of pages: 11904
229-39 Concept-antwoord aan Japanse Gezant zoals verzonden op 4 jan. 1905 (= ‘Bescheiden etc.’ nr 51)
Number of pages: 11905
229-40 Memorandum van Minister van Buitenlandse Zaken inzake de Russische vloot in de Nederlands-Indische wateren, 7 febr. 1905
Number of pages: 21905