SEARCH


The papers of Herman Bavinck (1854-1921) were bequeathed to the Vrije Universiteit in the 1950s. In 1984 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 346. Over the years several inventories have been composed. The present organization of the documents is based on the most recent inventory, finished in 2013.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2021.

The archive holds more than 900 letters to and from Herman Bavinck, documents regarding his personal life and his family, like diaries, and documents related to Bavinck’s public role as pastor, journalist, politician, professor, church leader, and author: manuscripts, note books, lectures, class notes. Quite a few documents have no date or title, and are identified by the first words of the text. Notes and newspaper clippings are often inserted in documents.

Herman Bavinck's Complete Archive

Archive >> Particulier leven >> Opleiding >> Universiteit Leiden

19 Kasboekje van Bavinck tijdens zijn studentenjaren in Leiden, 1874-1879.
1 stuk
20-35 Collegedictaten, door Bavinck bij colleges genoteerd, (met ingevoegde aantekeningen), 1874-1879, z.d.
16 omslagen
20 Colleges van M. de Vries betreffende ‘Floris ende Blancefloer’, middeleeuwse letteren en linguistische taalbeschouwing, 1874-1876.
21 Colleges van prof. J.P.N. Land betreffende een ‘In-leiding der Logica’ en ‘Analytische Logica’, 1874, 1875.
22 [Colleges over] de ‘Hollandsche taal’ en publicaties van Eelco Verwijs over ‘Middel-Nederlansch’, 1875, z.d.
23 Colleges betreffende ‘Inleiding tot Genesis’, 1876, 1877.
24 Colleges van prof. J.N. Land betreffende ‘Metaphysica’, 1876, 1877.
25 Colleges van prof. L.W.E.Rauwenhoff betreffende ‘Encyclopaedie’ I-III, 1876, 1877.
26 Colleges van van [J.H.] Scholten betreffende ‘Theo-logica Biblica N.T.’, 1876, [1877].
27 Colleges van prof. Rauwenhoff betreffende ‘Kerk-geschiedenis’, 1876-1878.
28 Ingebonden collegedictaten van colleges betreffende ‘Geschiedenis der Israelitische Letterkunde’, ‘Bijbelsche Geschiedenis’ en ‘Geschiedenis van Israels Godsdienst’, 1876-1879.
29 Colleges betreffende het ‘Christelijke moraal (zede-kunde)’ en ‘De leer van het geweten’, 1876-1879.
Bevat ingevoegde aantekeningen en krantenknipsels van latere data, 1904, 1912-1916, z.d.
De aantekeningen staan o.a. genoteerd op de achterzijde van een rooster van de ‘Theologische School van “De Gereformeerde Kerken in Nederland.” Series Lectionum Cursus 1892-sept.-1893.’, 1892, 1893.
30 Colleges van prof. Oort betreffende ‘Exegese Jesaia 49 vgl.’, 1877.
31 Colleges betreffende ‘Dogmatiek’ en de ‘Nederlandsche Geloofsbelijdenis’, 1877, 1878.
32 Colleges van prof. C.P. Tiele betreffende een ‘Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis’, 1877, [1878].
33 Colleges van [prof. Tiele] betreffende de ‘Geschiedenis van den Godsdienst’, 1877, 1878.
34 Colleges van prof. Land over ‘Historia Litteraria’ en aantekeningen betreffende de Syrische taal en collegedictaten, 1878.
35 Colleges van prof. J.G.R. Acquoy en aantekeningen betreffende de ‘Geschiedenis der Nerderl. Hervormde Kerk en hare Leerstellingen’, z.d.
In deel III is de tweede helft van de dictaten in een ander handschrift geschreven.
36 Notitie(boekje)s met aantekeningen betreffende de Arabische taal, collegetijden, het Bijbelboek Job, de Afscheiding en Hebreeuwse woorden, 1875, 1877, 1879, z.d.
1 omslag
37 Manuscripten ‘De ethiek van Ulrich Zwingli’ en ‘De ethische principes van Huldrich Zwingli’ en aantekeningen betreffende Zwingli en de dissertatie De ethiek van Ulrich Zwingli (Kampen 1880), z.d.
1 omslag