A revised and updated version of
Abraham Kuyper: An Annotated Bibliography 1857-2010 by Tjitze Kuipers (2011)

You can buy a printed edition of this book on the site of the publisher.

1870

Schrijven aan Ds. B. Bolleman van der Veen, predikant te Eernewoude.
In: De strijd over het vrije beheer te Sneek. Verzameling van bescheiden, ingeleid door B.J.L. baron de Geer van Jutphaas, en gevolgd van een schrijven aan Ds. B. Bolleman van der Veen, door A. Kuyper.
[S.l., s.n., 1870] (Sneek, J. Campen), pp. [133]–141.
Published: September 1870.
Dated: Utrecht, 23 Maart 1870.
RKB 26.
ET: Letter to Rev. B. Bollemann van der Veen, pastor at Eernewoude.

This letter reveals Kuyper’s authorship of the circular sent by the executive commission of the Central Committee concerning Church Properties (see 1869.17). Rev. B. Bolleman van der Veen (1818–1892) had objected to this circular and his objection had been published in De Kerkelijke Courant (October 9, 1869—cf. 1937.01, app. 3, p. 373). Kuyper’s letter deals with this objection and with a misunderstanding that had arisen between the two men.