A revised and updated version of
Abraham Kuyper: An Annotated Bibliography 1857-2010 by Tjitze Kuipers (2011)

You can buy a printed edition of this book on the site of the publisher.

1857

Theses litterariae, quas praeside viro clar. C.G. Cobet, litt. hum. prof. ord. die Saturni XIII m. Iunii, a. MDCCCLVII, hora XI, in auditorio publico, ad publicam commilitonum disputationem proponet A. Kuyper, Theol. Stud.
(Theses litterariae 1856/1857, no. XIV.)
[S.l., s.n. 1857.] 4 pp., 21cm.
Theses litterariae, quas praeside viro clar. C.G. Cobet, litt. hum. prof. ord. die Iovis XV m. Octobris, a. MDCCCLVII, hora XI, in auditorio publico, ad publicam commilitonum disputationem proponet A. Kuyper, Theol. Stud.
(Theses litterariae 1857/1858, no. II.)
[S.l., s.n. 1857.] 4 pp., 21cm.

1858

Theses litterariae, quas praeside viro clar. C.G. Cobet, litt. hum. prof. ord. die Iovis XXVIII m. Ianuarii, a. MDCCCLVIII, hora XI, in auditorio publico, ad publicam commilitonum disputationem proponet A. Kuyper, Theol. Stud.
(Theses litterariae 1857/1858, no. VII.)
[S.l., s.n. 1858.] 4 pp., 21cm.
Theses litterariae, quas praeside viro clar. C.G. Cobet, litt. hum. prof. ord. die Iovis IV m. Martii, a. MDCCCLVIII, hora XI, in auditorio publico, ad publicam commilitonum disputationem proponet A. Kuyper, Theol. Stud.
(Theses litterariae 1857/1858, no. IX.)
[S.l., s.n. 1858.] 4 pp., 21cm.
Theses litterariae, quas praeside viro clar. C.G. Cobet, litt. hum. prof. ord. die Veneris XXVIII. m. Maii, a. MDCCCLVIII, hora XI, in auditorio publico, ad publicam commilitonum disputationem proponet A. Kuyper, Litt. Hum. Cand. Theol. Stud.
(Theses litterariae 1857/1858, no. XIII.)
[S.l., s.n. 1858.] 4 pp., 21cm.

1860

Graaf von Borries. Hannover en Duitschland.
Leyden, A.W. Sythoff 1860. 32 pp., 24cm.—ƒ0.40.

1862

Disquisitio historico-theologica, exhibens Joannis Calvini et Joannis a Lasco de ecclesia sententiarum inter se compositionem.
Hagae Comitum, Martinus Nyhoff; Amstelodami, Fredericus Muller 1862 (Lugd. Bat., ex typographeo J.C. Drabbe). [10], VI, 190 pp., 23cm.—unbd. ƒ1.50.

1863

[Circular letter.]
[S.l., s.n. 1863 (Leiden, Frederic. Muller).] [2] pp., 27cm.
Johannes a Lasco.
In: De Navorscher 13 (= Nieuwe Reeks, 3) (1863), p. 87.
Schrijver van Carrascon.
In: De Navorscher 13 (= Nieuwe Reeks, 3) (1863), p. 151.

1866

Joannis a Lasco opera tam edita quam inedita. Recensuit vitam auctoris enarravit A. Kuyper.
Amstelodami, Frederic. Muller; Hagae-Comitum, Martin. Nijhoff 1866 (Amstelod., Ex Typographeo Viduae H.F. Bakels et Filii). 2 vol. (CXXI, 572; 771 pp.), 23cm.—unbd. ƒ15.00.

1867

Dr. J.I. Doedes, De Heid. Cat. in zijne eerste levensjaren 1563–1567, hist. bibliogr. nalezing, met 26 facsimilé’s.
In: Godgeleerde Bijdragen voor 1867.
Utrecht, Kemink en Zoon 1867 (Leyden, De Breuk & Smits), pp. 403–422.
Dr. J.I. Doedes, De Heid. Cat. in zijne eerste levensjaren 1563–1567, hist. bibliogr. nalezing, met 26 facsimilé’s.
Utrecht, Kemink en Zoon 1867 [Leyden, De Breuk & Smits]. 20 pp., 23cm.
Bijzonder reglement voor het bestuur der Nederlandsch-Herv. Gemeente te Beest.
Culemborg, A. Blom 1867. 31, [1] pp., 20cm.—ƒ0.25.
De velden wit tot den oogst maar de arbeiders weinigen.
In: De Vereeniging: Christelijke Stemmen 22 (1867/1868), pp. [289]–299.

1868

[Circular letter.]
[Utrecht, J.H. van Peursem 1868.] [2] pp., 28cm.
Statuten der “Marnix-Vereeniging” opgericht te Utrecht 1 April 1868.
[Utrecht, J.H. van Peursem 1868.] [2] pp., 21cm.
Programma der “Marnix-Vereeniging.”
[Utrecht, J.H. van Peursem 1868.] 4 pp., 35cm.
[Cover letter.]
[Utrecht, J.H. van Peursem 1868.] 22cm.
Kerkvisitatie te Utrecht in 1868 met het oog op den kritieken toestand onzer kerk historisch toegelicht.
Utrecht, J.H. van Peursem 1868. [8], 146 pp., 20cm.—ƒ1.20.
Memorie door den Algemeenen Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Utrecht aan het Classicaal Bestuur van Utrecht toegezonden, ter begeleiding van zijn schrijven sub. d. 21 September 1868.
[S.l., s.n. 1868], pp. [4]–19.
Toelichting der memorie ingediend door den Algemeenen Kerkeraad van Utrecht aan het Classicaal Bestuur van Utrecht den 21 September 1868.
Utrecht, Kemink en Zoon 1868. 16 pp., 21cm.—ƒ0.10.
Verzameling van officiëele bescheiden in zake de kerkvisitatie te Utrecht in 1868 uitgegeven op last van den Kerkeraad. I.
Utrecht, Kemink en Zoon 1868. 47, [1] pp., 21cm.—ƒ0.25.
[Circular letter.]
[S.l., s.n. 1868 (Utrecht, Kemink en Zoon).] 7 pp., 21cm.
Schrijven van den Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Utrecht aan zijne medekerkeraden in Nederland.
[S.l., s.n. 1868] (Utrecht, Kemink en Zoon). 7 pp., 21cm.
Programma der “Marnix-Vereeniging.”
[Utrecht, J.H. van Peursem 1868.] 4 pp., 35cm.
[Letter of recommendation.]
[Utrecht, J. H van Peursem 1868.] [1] p., 22cm.

1869

Zestal leerredenen.
Amsterdam, B.H. Blankenberg Jr. 1869 (Amsterdam, H. de Hoogh). [4], 167, [1] pp., 19cm.—ƒ1.50.
De kerkelijke goederen.
In: Bijblad van De Vereeniging: Christelijke Stemmen 9 (1865/1869), no. 20, pp. [297]–317.
De kerkelijke goederen.
Amsterdam, H. Höveker 1869. 23 pp., 24cm.—ƒ0.20.
De werking van artikel 23.
In: De Vereeniging: Christelijke Stemmen 23 (1869/1870), pp. [513]–541.
De werking van artikel 23.
Amsterdam, H. Höveker 1869. 31 pp., 23cm.—ƒ0.25.
Aan den interpellant in het Volksblad van 21 Januari 1869.
In: De Hoop des Vaderlands 1 (1868/1869), no. 45, March 3, 1869.
Aan den interpellant in het Volksblad van 21 Januari 1869.
[Amsterdam, H. de Hoogh en Co. 1869.] 16 pp., 16cm.
De “Nuts”-beweging.
Amsterdam, H. Höveker 1869. IV, 83, [2] pp., 23cm.—ƒ0.60.
[Circular letter.]
[S.l., s.n. 1869.] [3] pp., 27cm.
[Circular letter.—Draft bylaws.]
[S.l., s.n. 1869.] [4] pp., 27cm.
Het graf. Leerrede, uitgesproken aan den avond van Goedevrijdag in de beurt van wijlen Ds. D. Gildemeester.
Utrecht, J.H. van Peursem 1869. 39 pp., 24cm.—ƒ0.30.
Beginselen en richting van het Christelijk nationaal dagblad.
(S.l., s.n. 1869). 7 pp., 21cm.
[1] De eerste kerkvergaderingen of de vestiging onzer Hervormde Kerk, en de strijd om haar zelfstandig bestaan. [2] De eeredienst der Hervormde Kerk en de zamenstelling van haar kerkboek.
In: Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, in tafereelen. Tweede en laatste deel. Onder redactie van B. ter Haar en W. Moll.
Amsterdam, G. Portielje & Zoon 1869, pp. [71]–86, [87]–113.
Eenvormigheid, de vloek van het moderne leven. (Lezing, gehouden in het Odéon te Amsterdam, 22 April 1869.)
Amsterdam, H. de Hoogh [1869.] 34 pp., 26cm.—ƒ0.70.
Kerkvisitatie.
In: De Heraut 20 (1869), no. 28, July 9, 1869.
Kerkelijke goederen.
[S.l., s.n. 1869.] [4] pp., 29cm.
Kerkelijke goederen.
In: De Heraut 20 (1869), no. 38, September 17, 1869.
Eerlijke discussie!!
In: De Heraut 20 (1869), no. 41, October 8, 1869.
De staatsbegrooting en de kerkelijke goederen.
In: Kerkelijk Weekblad 15 (1869/1870), no. 16, October 15, 1869, pp. 62–63.
Beginsellooze houding van Ministerie en Synode in zake de kerkelijke goederen.
In: De Heraut 20 (1869), no. 42, October 15, 1869.
Aan de Besturen der Hulpvereenigingen van de Vereeniging voor Chr.-Nat. Schoolonderwijs.
In: De Hoop des Vaderlands. 2 (1869/1870), no. 26, October 20, 1869.
Een eigen rigting.
In: De Heraut 20 (1869), no. 44, October 29, 1869.
Een onverwachte bekentenis.
In: De Heraut 20 (1869), no. 44, October 29, 1869.
Statistiek.
In: De Heraut 20 (1869), no. 44, October 29, 1869.
Onafgedane polemiek.
In: De Heraut 20 (1869), no. 44, October 29, 1869.
Vergadering van het Schoolverbond te Utrecht. I–III.
In: De Heraut 20 (1869), no. 44, October 29, 1869–no. 46, November 12, 1869.
De kieswet.
In: De Heraut 20 (1869), no. 45, November 5, 1869.
[Political newspaper reviews.]
In: De Heraut 20 (1869), no. 45, November 5, 1869; no. 48, November 26, 1869–no. 49, December 3, 1869; no. 52, December 24, 1869–no. 53, December 31, 1869.
[Christian newspaper reviews.]
In: De Heraut 20 (1869), no. 45, November 5, 1869; no. 47, November 19, 1869; no. 49, December 3, 1869–no. 53, December 31, 1869.
De vrijmaking der kerk. I–IV.
In: De Heraut 20 (1869), no. 46, November 12, 1869–no. 49, December 3, 1869.
Vrijmaking der kerk.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1869 (Amsterdam, Nederlandsche Stoomdrukkerij). 62 pp., 22cm.—ƒ0.20.
Verklaring van Nahuys.
In: De Heraut 20 (1869), no. 46, November 12, 1869.
[Book review.]
In: De Heraut 20 (1869), no. 46, November 12, 1869.
Of de “vrijmaking der kerk” ook noodig is?
In: De Heraut 20 (1869), no. 49, December 3, 1869.
Voorstel ter Schoolwetherziening van liberale zijde.
In: De Heraut 20 (1869), no. 50, December 10, 1869.
Mr. P.P. van Bosse en het Departement van Hervormde Eeredienst.
In: De Heraut 20 (1869), no. 51, December 17, 1869.
De leer der onsterfelijkheid en de staatsschool.
In: De Heraut 20 (1869), no. 52, December 24, 1869.
De staat en de openbare zedelijkheid.
In: De Heraut 20 (1869), no. 53, December 31, 1869.

1870

De Christelijk-Nationalen op de vergadering van “Schoolverbond.” Artikelen verzameld door Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1870 (Amsterdam, Nederl. Stoomdrukkerij). 72 pp., 21cm.—ƒ0.30.
De leer der onsterfelijkheid en de staatsschool.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1870 (Amsterdam, Nederlandsche Stoomdrukkerij). 19 pp., 22cm.—ƒ0.15. For distribution: 25 copies ƒ2.50.
Schoolplichtigheid.
In: De Heraut 21 (1870), no. 1, January 7, 1870.
Christelijke pers.
In: De Heraut 21 (1870), no. 1, January 7, 1870–no. 4, January 28, 1870.
Staatkundige pers.
In: De Heraut 21 (1870), no. 1, January 7, 1870–no. 5, February 4, 1870.
Classicaal program.
In: De Heraut 21 (1870), no. 2, January 14, 1870.
Wet op het hooger onderwijs, I–III.
In: De Heraut 21 (1870), no. 3, January 21, 1870–no. 5, February 4, 1870.
Verkiezing te Amsterdam.
In: De Heraut 21 (1870), no. 4, January 28, 1870–no. 4, February 4, 1870.
Repliek.
In: De Heraut 21 (1870), no. 5, February 4, 1870.
Het wetsontwerp op de bewaarschoolen.
In: De Heraut 21 (1870), no. 6, February 11, 1870.
Een zeer ernstig geschil, [I]–X.
In: De Heraut 21 (1870), no. 11, March 18, 1870; no. 13, April 1, 1870–no. 16, April 22, 1870; no. 18, May 6, 1870–no. 21, May 27, 1870.
[Nine theses.]
In: Philistoria. Vergadering op Maandag 21 maart 1870, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, des namiddags te 8 uren. [S.l., s.n. 1870.] [2] pp., 22cm.
Kerkelijke goederen.
In: De Heraut 21 (1870), no. 12, March 25, 1870.
Repliek aan de N. Rotterdammer.
In: De Heraut 21 (1870), no. 12, March 25, 1870.
Boekbeschouwing.
In: De Heraut 21 (1870), no. 12, March 25, 1870.
Concept-Reglement der Vereeniging voor het vrije beheer van de kerkelijke goederen der Hervormde Gemeenten.
[S.l., s.n. 1870.] 7 pp., 20cm.
Bijbel-album. Geschiedenis der openbaring in beeld en schrift. Uitgegeven door Dr. A. Kuyper.
Tiel, H.C.A. Campagne [1870]. 20 pp., 2 ills., 30cm.—ƒ0.30.
Ter classis.
In: De Heraut 21 (1870), no. 25, June 23, 1870.
Classicale vergadering te Utrecht.
In: De Heraut 21 (1870), no. 26, July 1, 1870.
Kerkelijke goederen.
In: De Heraut 21 (1870), no. 26, July 1, 1870.
Kerkelijke goederen.
In: De Heraut 21 (1870), no. 27, July 8, 1870.
Boekbeschouwing.
In: De Heraut 21 (1870), no. 28, July 15, 1870.
Kerkelijke goederen, I–II.
In: De Heraut 21 (1870), no. 29, July 22, 1870.
Conservatisme en orthodoxie. Valsche en ware behoudzucht. Afscheidsrede, uitgesproken in de Domkerk te Utrecht, 31 Juli 1870.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1870 (Amsterdam, Nederlandsche Stoomdrukkerij). 26 pp., 25cm.—ƒ0.25.
“Geworteld en gegrond.” De kerk als organisme en instituut. Intreêrede, uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 10 Augustus 1870.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1870 (Amsterdam, Nederlandsche Stoomdrukkerij). 35 pp., 35cm.—ƒ0.25.
Een warm pleitbezorger van een verloren zaak, [I]–II.
In: De Heraut 21 (1870), no. 33, August 19, 1870–no. 34, August 26, 1870.
Schrijven aan Ds. B. Bolleman van der Veen, predikant te Eernewoude.
In: De strijd over het vrije beheer te Sneek. Verzameling van bescheiden, ingeleid door B.J.L. baron de Geer van Jutphaas, en gevolgd van een schrijven aan Ds. B. Bolleman van der Veen, door A. Kuyper.
[S.l., s.n., 1870] (Sneek, J. Campen), pp. [133]–141.
[Letter.]
[S.l., s.n. 1870.] [2 pp.]
Kerkelijke goederen, I–II.
In: De Heraut 21 (1870), no. 36, September 9, 1870.
Eenvormigheid, de vloek van het moderne leven. (Lezing, gehouden in het Odéon te Amsterdam, 22 April 1869).
Tweede druk.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1870 (Amsterdam, Nederlandsche Stoomdrukkerij). 36 pp., 22cm.—ƒ0.30.
Tweede zestal leerredenen.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. [1870] (Amsterdam, Nederlandsche Stoomdrukkerij). 209, [1] pp., 20cm.—ƒ1.50.
De Schrift, het Woord Gods.
Tiel, H.C.A. Campagne 1870. 48 pp., 21cm.—ƒ0.50.
De doopskwestie; heeft de kerkeraad eener Christelijk Hervormde Gemeente al dan niet het recht te besluiten, dat alleen de Christelijke doop als doop voor haar gemeente gelden zal?
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1870. 16 pp.
Kerkeraads-protocollen der Hollandsche gemeente te Londen, 1569–1571.
De Hollandsche Gemeente te Londen in 1570/1571.

1871

De Heraut voor vrije kerk en vrije school in het vrije Nederland 22 (1871)–23 (1872).
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1871–1872. 55cm.—Quarterly subscription ƒ1.50, quarterly subscription, postage paid ƒ1.65.
Kerkeraads-protocollen der Hollandsche gemeente te Londen, 1569–1571.
(Werken der Marnix-Vereeniging. Serie 1: deel 1.)
Utrecht, Kemink en Zoon 1870 [= 1871]. VIII, 327, 9 pp., 24cm. [– ƒ2.50].
O, God! Wees mij zondaar genadig! Leerrede op den laatsten dag van 1870 gehouden.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1871 (Amsterdam, Nederlandsche Stoomdrukkerij). 21 pp., 25cm.—ƒ0.07 5.
[Introduction.]
In: De arbeiderskwestie en de kerk. Een woord over het sociale vraagstuk. Naar het Hoogduitsch. Ingeleid door Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, H.J. van Kesteren & Co (B. van der Land) 1871 (Amsterdam, Nederlandsche Stoomdrukkerij), pp. [V]–VIII.
De Hollandsche gemeente te Londen in 1570/1.
(Voor drie-honderd jaren. Volksbladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis: vol. 2, part 8/9.)
Harderwijk, M.C. Bronsveld 1870 [= 1871], pp. [137]–168, 23cm.—ƒ0.50, with subscription: ƒ0.40.
[Platform for the elections of 1871.]
In: De Heraut 22 (1871), no. 16, April 21, 1871.
Anti-moderne blaadjes. No. 2.
Arnhem, J.W. en C.F. Swaan [1871].
[Letter.]
In: Nederlandsche Gedachten, no. 96/97, June 1, 1871, p. 364.
De troost der eeuwige verkiezing.
In: De Gereformeerde Kerkbode 23 (1871), July 15, 1871; July 29, 1871.
Het modernisme een fata morgana op christelijk gebied. Lezing.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1871. 76 pp., 26cm.—ƒ0.65.
Een perel in verkeerde schelp. (Dr. Pierson’s jongste Gidsartikel).
In: De Vereeniging: Christelijke Stemmen 26 (1871/1872), no. 3, pp. [145]–184.
Een perel in verkeerde schelp. (Dr. Pierson’s jongste Gidsartikel).
Amsterdam, Höveker 1871. 40 pp., 24cm.—ƒ0.30.
Zestal leerredenen.
Tweede druk.
Amsterdam, B.H. Blankenberg Jr. (Amsterdam, Nederlandsche Stoomdrukkerij) [1871]. [4], 23; 24; [2], 23; [2], 20; [2], 20; [2], 18, [1] pp., 21cm.—ƒ0.75.
De zending naar de Schrift. Inleidend woord voor het elfde jaarfeest der Nederlandsche Gereformeerde Zendings-Vereeniging.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. (Amsterdam, Nederlandsche Stoomdrukkerij) 1871. 15 pp., 24cm.—ƒ0.15.

1872

“Bekeert U, want het Koninkrijk Gods is nabij!” Leerrede op den laatsten dag van 1871 gehouden.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1872. 24 pp., 24cm.—ƒ0.07 5.
De Standaard [1 (1872)], no. 1, April 1, 1872–73 (1944/1945), no. 21959, December 15, 1944.
[Het Wilhelmus.]
In: Verslag van de negentiende Algemeene Vergadering der Vereeniging van Christelijke Onderwijzers in Nederland, gehouden te Amsterdam, den 24sten en 25sten Mei 1872.
[Utrecht, Kemink en Zoon 1872], pp. 22–29.
Gemeenteblad van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam. 1872, no. 1.
[Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1872.] [4 p.], 24cm.—quarterly subscription ƒ0.45.
De “Naam” in de H. Schrift.
(Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën. [Eerste bundel. Part 1]).
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. [1872]. 67 pp., 20cm.—ƒ0.65; price on subscription to the entire series ƒ0.50.
Officieele bescheiden uit het archief van den Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam. I, [1]. De kwestie “der aanneming tot lidmaat.” (Op last van den Bijzonderen Kerkeraad uitgegeven).
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. [1872]. 15 pp., 31cm.—ƒ0.06.
Memorie van den Amsterdamschen kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente in zake het adres van de HH. G. H. Kuiper c.s. Voor den kerkeraad gesteld.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1872. 144, [1] pp., 21cm.
De Bartholomeusnacht.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1872. 54 pp., 21cm.—ƒ0.35.
Rapport van de Commissie des Kerkeraads in zake de nadere regeling van het vrij beheer der kerkelijke goederen.
[S.l., s.n. 1872.] 23 pp., 33cm.
Officieele bescheiden uit het archief van den Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam. I, 2. De kwestie der “aanneming tot lidmaat” en II. De kwestie “inzake de godsdienstonderwijzeres C. Mouris.”
[Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1872] (Amsterdam, Nederlandsche Stoomdrukkerij), 8 pp., 31cm.—ƒ0,05.
Het vergrijp der zeventien ouderlingen. Memorie van den Amsterdamschen Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente in zake het adres van de HH. G. H. Kuiper c.s. voor den Kerkeraad gesteld.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1872. 144, [1] pp., 24cm.—ƒ0.90.
Reglement der Vereeniging van Kerkeraadsleden, onder de zinspreuk: “Beraad.”
[S.l., s.n. 1872.] 4 pp., 17cm.
Lijst van Psalmverzen, ten dienste van predikdienst, catechisatie en huisgezin.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. [1872].—ƒ0.10.
De sneeuw van de Libanon.
In: De Zaaier 1 (1872/1873), [no. 6], pp. 161–165.
De sneeuw van de Libanon.
[Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1872.] 5 pp., 27cm.
Die moderne Theologie (der Modernismus), eine Fata Morgana auf christlichem Gebiet.
Zürich, S. Höhr 1872 (Druck von Zürcher und Furrer). VI, 73 pp., 19cm.
Hoe moet er in de christelijke kerk gedoopt worden? Een woord tot de gemeente van Jezus Christus in dagen van clericalistische willekeur.
Middelburg, P.G. Wijtman 1872, [1–5], 6–22, [1] pp., 19cm.—ƒ0.10.

1873

Het vergrijp der zeventien ouderlingen. Memorie van den Amsterdamschen Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente, in zake het adres van de HH. G. H. Kuiper c.s. voor den kerkeraad gesteld.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1872 [= 1873] (Amsterdam, Nederlandsche Stoomdrukkerij). [2], 81, [1] pp., 24cm.—ƒ0.30.
Rapport No. 2 van de Commissie in zake het beheer der kerkelijke goederen.
[S.l., s.n. 1873.] 7 pp., 34cm.
Vrijheid. Rede, ter bevestiging van Dr. Ph.S. van Ronkel, gehouden den 23 Maart 1873, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1873 (Amsterdam, Nederl. Stoomdrukkerij). 24, [2] pp., 25cm.—ƒ0.25.
Confidentie. Aan de Weled. Heer J.H. van der Linden.
In: De Vereeniging: Christelijke Stemmen 27 (1872/1873), no. 10, April 1873, pp. [693]–723.
Confidentie. Schrijven aan den Weled. Heer J.H. van der Linden.
Amsterdam, Höveker & Zoon 1873 ([Amsterdam], Amsterdamsche Stoomdrukkerij van Roeloffzen & Hübner). 114 pp., 24cm.—ƒ0.90.
Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën. [Eerste bundel.]
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1873. [6], 515 pp., 20cm.—unbd. ƒ2.50, bd. ƒ2.90.
Eenheid. Rede ter bevestiging van Ds. P. van Son, gehouden 31 Augustus 1873 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1873 (Amsterdam, Nederl. Stoomdrukkerij). 48 pp., 25cm.—ƒ0.35.
Ons huis. Leerrede, gehouden den 18 Augustus 1873, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1873 (Nederlandsche Stoomdrukkerij, Amsterdam). 35 pp., 31cm.
Ons huis. Leerrede, gehouden den 18 Augustus 1873, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Amsterdam, H. de Hoogh & Co. 1873 (Nederlandsche Stoomdrukkerij, Amsterdam). 34 pp., 25cm.—ƒ0.30.
[Proposal.]
[S.l., s.n. 1873.] [3 pp.], 34cm.
De Hollandsche Gemeente te Londen in 1570/1.
In: Voor drie-honderd jaren. Volks-bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. 1570.
Utrecht, C. van Bentum 1873, pp. [37]–168.

1874

[Proposal.]
[S.l., s.n. 1874.] [1] p., 34cm.
Zondagsblad van De Standaard.
[Amsterdam, J.H. Kruyt], 54cm.—quarterly, postage-paid: ƒ2.00, for subscribers to De Standaard: ƒ0.30.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 15 September 1873–19 September 1874. Bijblad tot de Nederlandsche Staats-courant. Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, gedurende het zittingjaar 1873–1874.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1874, pp. 1347–1352, 1382–1384, 1390–1392, 1412–1416, 1419, 1437.
Het Calvinisme oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden. Een Nederlandsche gedachte.
Amsterdam, B. van der Land 1874. 77 pp., 26cm.—ƒ0.90.
Het Calvinisme oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden. Een Nederlandsche gedachte.
Tweede druk.
Amsterdam, B. van der Land 1874 (Nederlandsche Stoomdrukkerij). 76 pp., 26cm.—ƒ0.90.
[De autonomie der gemeente.]
In: Aan de respectieve Kerkeraden der Nederduitsche Hervormde Gemeenten.
[S.l., s.n.] 1874, pp. [2–3], 28cm.
[Draft platform of the Christian Historical members of Parliament.—Cover letter.]
[Amsterdam, (J.H. Kruyt) 1874.] [3] pp. 34cm.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 21 September 1874–18 September 1875. Bijblad tot de Nederlandsche Staats-courant. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, gedurende het zittingjaar 1874–1875.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1875, pp. 127–131, 136–137, 343–347, 371–372, 374, 488–493, 514–516, 624–629, 633–634, 733–734.

1875

[Letter to the editor.]
In: De Bazuin 23 (1875), no. 1, January 1, 1875.
[Letter to the editor.]
In: De Bazuin 23 (1875), no. 4, January 22, 1875.
Rapport der Commissie, benoemd in de Algemeene Vergadering der Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs, gehouden te Utrecht op den 5 Junij 1874.
(S.l., s.n.) 1875, pp. [3]–26.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 21 September 1874–18 September 1875. Bijblad tot de Nederlandsche Staats-courant. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, gedurende het zittingjaar 1874–1875.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1875, pp. 1058–1061, 1064, 1262, 1303–1305, 1326–1330, 1335–1339.
De schoolkwestie. I–VI.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1875 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 20cm.—ƒ0.10 each.
De schoolwet voor de vierschaar van Europa.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1875 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 24 pp., 20cm.—ƒ0.10.
[Report.]
In: Het derde Zuider Zendingsfeest.
Goes, A.C. de Jonge Sjz. 1875, pp. 7–21.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 20 September 1875–16 September 1876. Bijblad tot de Nederlandsche Staats-courant. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, gedurende het zittingjaar 1875–1876.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1876, pp. 278–280, 382–386, 392–393, 435–439, 441–442, 465–466, 488–490, 583–586, 609–612, 699–705, 729, 732, 767–768.
Aan Ds. J.H. Gunning.
In: De Weg ter Godzaligheid 1 (1875/1877), no. 3, pp. [33]–38.
Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën. Eerste bundel.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1873 [= 1875]. [4],-514, [1] pp., 21cm.—unbd. ƒ2.90.
Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën. Tweede bundel.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1875. [4], 464 pp., 21cm.—unbd. ƒ2.90.
[Letter to the editor.]
In: De Standaard 4 (1875), no. 1150, December 24, 1875.

1876

Wedergeboorte en bekeering.
(Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën. Derde bundel, [part 1]).
Amsterdam, J.H. Kruyt [1876] (Wageningsche Boek- en Muziekdrukkerij). 106 pp., 21cm.—subscription price ƒ2.90.

1877

[Letter to the editor.]
In: De Standaard 6 (1877), no. 1504, February 17, 1877.
[Article.]
In: De Standaard 6 (1877), no. 1511, February 26, 1877.
[Letter.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 18 September 1876–15 September 1877. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, gedurende het zittingjaar 1876–1877.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1877, p. 1227.
[Cable.]
In: De Standaard 6 (1877), no. 1558, April 23, 1877.
De Heraut.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1877 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 58cm. Quarterly subscription postage paid ƒ1.90, subscribers of De Standaard: ƒ0.95, single issues ƒ0.15.
Aan Ds. J.H. Gunning.
In: De weg ter Godzaligheid.
Zwolle, J.P. van Dijk 1877, pp. [33]–38.

1878

[Political program.]
[S.l., s.n. 1878.] [4] pp., 34cm.
Concept-Reglement voor het Centraal Comité van Anti-revolutionaire Kiesvereenigingen.
[S.l., s.n. 1878.] [4] pp., 35cm.
[Letter to the editor.]
In: Arnhemsche Courant 65 (1878), no. 7500, May 28, 1878.
Adres aan den koning.
[S.l., s.n. 1878.] [2] pp., 31cm.
Memorie ter adstructie van het smeekschrift aan Zijne Majesteit den Koning in zake de wetsvoordracht tot regeling van het lager onderwijs.
[S.l., s.n. 1878.] 19 pp., 32cm.
[Circular letter.]
Volmaakbaarheid.
(Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën. Derde bundel [part 2].)
Amsterdam, J.H. Kruyt [1878] (Wageningsche Boek- en Muziekdrukkerij). 182 pp., 21cm.—Price for subscription to the entire series ƒ2.90.
Liberalisten en Joden.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1878 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 36 pp., 20cm.—ƒ0.50.
[Official records concerning the People’s Petition.]
In: Gedenkboek betreffende het Volkspetionnement. Bewerkt door N.M. Feringa.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1878, pp. 38–167.
Aan de gereformeerden in den lande.
[S.l., s.n. 1878.] 3 pp., 40cm.
[Letter.]
In: De Standaard 7 (1878), no. 2060, December 9, 1878.

1879

Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën. Derde bundel.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1879 [Wageningsche Boek- en Muziekdrukkerij]. [4], 106, 182, 108, 47, 122 pp., 20cm.—unbd. ƒ3.40, bd. ƒ3.90.
[Letter to the editor.]
In: Opregte Haarlemsche Courant, no. 5, January 6, 1879.
[Letter to the editor.]
In: Opregte Haarlemsche Courant, no. 15, January 17, 1879.
“Ons program.” (Met bijlagen.)
Amsterdam, J.H. Kruyt 1879 [Arnhem, G.J. Thieme]. XXI, [1], 1307, [3] pp., 25cm.—bd. ƒ15,25.
De Leidsche professoren en de executeurs der Dordtsche nalatenschap. Verweerschrift.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1879 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 107 pp., 26cm.—ƒ0.90.
[Letter.]
In: De Standaard 8 (1879), no. 2222, June 23, 1879.
De Collecte van 17 Augustus.
In: De Unie. Collecte van 17 Augustus.
[S.l., s.n. 1879] (Rotterdam, D. van Sijn & Zoon), pp. [2–4].
Twaalftal leerredenen. (Eerste en tweede zestal.) [Part 1.]
Tweede druk.
Amsterdam, B.H. Blankenberg Jr. [1879]. 46 pp., 20cm.—Price for each part ƒ0.30.
De synode der Nederlandsche Hervormde Kerk uit haar eigen vermaan brief geoordeeld.
Amsterdam, H.J. Winter 1879. 24 pp., 22cm.
[Asterism.]
In: De brief van Z.K.H. Prins Alexander: zijn oorzaken en gevolgen. Gerangschikt door een Oranjeklant.
Rotterdam, Van Meurs & Stufkens 1879, pp. 51–52.
Revisie der revisie-legende. Met bijlagen. (Voorafgaat een “Publyck epistel,” met twee annexen, aan Dr. J.J. van Toorenenbergen.)
Amsterdam, J.H. Kruyt 1879 (Amsterdam. Kon. Ned. Stoomdrukkerij). 170 pp., 25cm.—ƒ1.40.
[Rome en Dordt.]
[Amsterdam, J.H. Kruyt, 1879.] 112 pp., 20cm.

1880

Twaalftal leerredenen. (Eerste en tweede zestal.)
Tweede druk.
Amsterdam, B.H. Blankenberg Jr. [1880]. [2], 271, [1] pp., 20cm.—unbd. ƒ1.50, bd. ƒ1.90.
Bede om een dubbel “corrigendum” aan Dr. A.W. Bronsveld.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1880 (Amsterdam, Kon. Ned. Stoomdrukkerij). 40 pp., 26cm.—ƒ0.45.
[Untitled comment.]
In: Heb de waarheid en de vrede lief. Open brief aan Dr. A. Kuyper, hoogleeraar aan de Vrije Universiteit op Gereformeerden Grondslag en redacteur van “De Heraut,” alsmede aan de “Heraut”-lezers en alle gereformeerden in den lande, door L. Lindeboom.
Leiden, D. Donner 1880, pp. 3–6.
Vliegend blad. I–III.
[S.l., s.n. 1880] (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 4 pp. each, 22cm.
Ons program.”
Tweede druk.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1880. XVIII, 493, [3] pp., 25cm.—unbd. ƒ3.50, bd. ƒ4.50.
[Two articles.]
In: De Unie. (Een school met den Bijbel). Collecte van 17 Augustus.
[S.l., s.n. 1880], p. [2].
Antirevolutionair óók in uw huisgezin.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1880. 73 pp., 26cm.,—ƒ0.60.
“Strikt genomen.” Het recht tot universiteitsstichting staatsrechtelijk en historisch getoetst.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1880 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 216 pp., 25cm.—ƒ0.75.
Souvereiniteit in eigen kring. Rede ter inwijding van de Vrije Universiteit, den 20sten October 1880 gehouden, in het koor der Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1880 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 44 pp., 30cm.—ƒ0.90.
[Cable.]
In: De Heraut, no. 150, 31 October 1880.
[Letter.]
In: De Standaard 9 (1880), no. 2669, December 2, 1880.
Honig uit den rotssteen. [Eerste bundel.]
Amsterdam, J.H. Kruyt [1880] (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). [8], 364 pp., 21cm.—unbd. ƒ1.50, bd. ƒ1.90.

1881

Voorwoord.
In: Behoort een Christen in de komedie? Drie pleidooien van G. Tophel, te Genève. Uit het Fransch door A.J. Hoogenbirk. Met een inleidend woord van Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1881 (Wageningsche Boek- en Muziekdrukkerij), pp. V–VI.
17 Augustus.—De vrije school.
In: De Unie “Een school met den Bijbel.”
[S.l., s.n. 1881], pp. [2–3].
Een school met den Bijbel.
In: De Unie “Een school met den Bijbel.”
[S.l., s.n. 1881], p. [2].
Een drievoudige waarschuwing aan de gereformeerde christenheid bij het lezen van haar martelaarsboek.
In: Prospectus eener nieuwe uitgave met platen van de Geschiedenis der Martelaren.
Doesburg, J.C. van Schenk Brill [1881], pp. [1–4], 30cm.
De hedendaagsche schriftcritiek in hare bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1881 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 64 pp., 28cm.—ƒ0.90.
[Parliamentary speeches.]
In: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1881–1882. 74.1.
[’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij s.a.], pp. 19–23, 36–38.
[Letter to the editor.]
In: Wekstem 17 (1881), no. 137, November 19, 1881.

1882

Alexander Comrie: (1) His life and work in Holland. (2) His conflict in Holland. (3) Lessons from his career.
In: The Catholic Presbyterian. Vol. 7 (1882), no. 37, January 1882, pp. 20–29 (1); no. 39, March 1882, pp. 192–201 (2)–no. 40, April 1882, pp. 278–284 (3).
[Letter.]
In: Wekstem 18 (1882), no. 6, January 14, 1882.
[Letter to the editor.]
In: Wekstem 18 (1882), no. 9, January 21, 1882.
Aan Beets. [Poem.]
In: De Heraut, no. 214, January 29, 1882.
Ex ungue leonem ofte Dr. Doedes’ methode van symbool-uitlegging op een enkel cardinaal punt getoetst.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1882 (Amsterdam, Koninkl. Nederl. Stoomdrukkerij). 69 pp., 24cm.—ƒ0.75.
[Meditation.]
In: De Getuige 2 (1882), no. 3, March 15, 1882, pp. 33–35.
D. Francisci Junii opuscula theologica selecta recognovit et praefatus est D. Abr. Kuyperus.
(Bibliotheca Reformata: vol. I.)
Amstelodami, apud Fredericum Muller cum soc. et Joannem Hermanum Kruyt 1882. XX, 494, [2] pp., 23cm.—bd. ƒ7.50.
[Two meditations.]
In: De Christen 3 (1882), no. 18, May 5, 1882, p. 205ff.; no. 26, June 30, 1882, p. 296ff.
Welke zijn de vooruitzichten voor de studenten der Vrije Universiteit?
Amsterdam, J.H. Kruyt 1882 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 40 pp., 24cm.—ƒ0.40.
Aan h.h. bestuursleden van de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging.
[S.l., s.n. 1882.] [4] pp., 29cm.
[Letter.]
In: De Heraut, no. 258, December 3, 1882.

1883

[Cable.]
In: De Unie “Een School met den Bijbel.” De Provinciale Uniedag te Rotterdam gehouden op 28 december 1882.
Schiedam, Gebr. Van Noortwijk [1883], p. 5.
De drie formulieren van eenigheid, met de kerkorde, gelijk die voor de gereformeerde kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Voor kerkelijk en huiselijk gebruik uitgegeven door Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, J.H. Kruyt (Amsterdam, Kon. Nederl. Stoomdrukkerij) 1883. XIV, 113, [1], pp., 25cm.—half cloth ƒ0.85, full cloth ƒ1.20.
Mabdîl.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1883. VIII pp., 19cm.
[Letter.]
In: De Standaard 12 (1883), no. 3450, June 18, 1883.
Schat om schat.
In: De Unie “Een school met den Bijbel.”
[S.l., s.n. 1883], p. [2].
Tractaat van de reformatie der kerken, aan de zonen der Reformatie hier te lande op Luther’s vierde eeuwfeest aangeboden.
Amsterdam, Höveker & Zoon 1883 (Amsterdam, Roeloffzen & Hübner). XXII, [1], 210, [2] pp., 25cm.—unbd. ƒ5.50.
Address to the members of the Anti-Slavery Society and the Aborigines Protection Society.
London, Harrison and Sons, 1883. 15, [1] pp., 21cm.
Honig uit den rotssteen. Tweede bundel.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1883. [8], 448 pp., 21cm.—unbd. ƒ2.40, bd. ƒ2.90.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de gereformeerde kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Uitgegeven voor gemeentelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1883 (Amsterdam, Koninkl. Nederl. Stoomdrukkerij). XVI, 102, [1] pp., 17cm.—unbd. ƒ0.35 (25 copies ƒ7.50; 50 copies ƒ12.50), bd. ƒ0.45 (25 copies ƒ10.-; 50 copies ƒ19.-).
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de gereformeerde kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Uitgegeven voor kerkelijk en huiselijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1883. XVI, 102, [1] pp., 17cm.,—bd. ƒ0.90; interleaved blank pages ƒ1.20.
[Cable.]
In: Vijfde Jaarverslag van De Unie “Een school met den Bijbel.” 1883.
Rotterdam, Stoomdrukkerij D. van Sijn 1884, p. 39.
Een drievoudige waarschuwing aan de gereformeerde christenheid bij het lezen van haar martelaarsboek.
In: Geschiedenis der martelaren. Door J.G. O.
Doesburg, J.C. van Schenk Brill 1883 (Arnhem, G.J. Thieme), pp. [V]–XI.

1884

De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de gereformeerde kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Voor kerkelijk gebruik uitgegeven door Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1884 (Amsterdam, Kon. Nederl. Stoomdrukkerij). XIV, 96, (128) pp., 25cm.—bd. ƒ4,25.
Plancius-rede.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1884 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 24 pp., 24cm.—ƒ0.30.
[Letter.]
In: De Standaard 13 (1884), no. 3694, April 1, 1884.
[Letter.]
In: De Standaard 13 (1884), no. 3701, April 9, 1884.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de gereformeerde kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Uitgegeven voor gemeentelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1884. XVI, 102, [1], 32 pp. 18cm.—unbd. ƒ0.40 (25 copies ƒ9.25; 50 copies ƒ17.50), bd. ƒ0.50 (25 copies ƒ11.25; 50 copies ƒ21.50).
Tractaat van de reformatie der kerken. Aan de zonen der Reformatie hier te lande op Luthers vierde eeuwfeest aangeboden.
Volksuitgave.
Amsterdam, Höveker & Zoon, 1884. XVI, 208, [2] pp., 24cm.—unbd. ƒ2.50.
[Letter.]
In: De Heraut, no. 330, April 20, 1884.
De Augustus-collecte.
In: De Unie “Een school met den Bijbel.”
[S.l., s.n. 1884], p. [2].
Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën. Tweede serie. Eerste bundel. Dat de genade particulier is.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1884 (Arnhem, G.J. Thieme). VII, [1], 453 pp., 21cm.—unbd. ƒ3.40, bd. ƒ3.90, price for subscription to the entire series ƒ2.90.
Stellingen, in den professorenkrans der “Vrije Universiteit,” op 28 November 1884,
te verdedigen door Dr. A. Kuyper.
[S.l., s.n. 1884.] [4] pp., 35cm.
Het fine conto.—Inenting. In: Feiten en woorden. De Delftsche vaccinatie-motie in het ware licht gesteld.
Amsterdam, J.H. Kruyt, 1884, pp. 77–79, 23cm.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de gereformeerde kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Uitgegeven voor gemeentelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, J.H. Kruyt, 1884. VIII, 102, [1] pp., 18cm.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de gereformeerde kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Uitgegeven voor gemeentelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1884. VIII, 102, [1], 32 pp., 18cm.

1885

[Comment.]
In: Open brief aan een vriend naar aanleiding van het “vijftal opmerkingen” over de dusgenaamde “gezangen-quaestie,” voorkomende in het weekblad “De Heraut” van zondag 8 Februari 1885; door L. Schouten Hzn., predikant bij de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente te Utrecht.
Utrecht, Kemink & Zoon 1885, pp. 11–12.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de gereformeerde kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Uitgegeven voor gemeentelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1884 (= 1885). VIII, 102, [1] pp., 18cm.—unbd. ƒ0.35 (25 copies ƒ8.-; 50 copies ƒ15.-), bd. ƒ0.45 (25 copies ƒ10.-; 50 copies ƒ19.-).
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de gereformeerde kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Uitgegeven voor gemeentelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1884 (= 1885). VIII, 102, (1), 32 pp., 18cm.—unbd. ƒ0.40 (25 copies ƒ9.25; 50 copies ƒ17.50), bd. ƒ0.50 (25 copies ƒ11.25; 50 copies ƒ21.50).
Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën. Tweede serie. Tweede bundel. De leer der verbonden.
Amsterdam, J.H. Kruyt (Arnhem, G.J. Thieme) 1885. VIII, 408 pp., 21cm.—unbd. ƒ3.40, bd. ƒ3.90.
[Comment.]
In: “Onze gescheiden broeders hadden ook moeten blijven.” Is dat waar? Door A. Littooy, predikant te Middelburg.
Tweede vermeerderde druk.
Middelburg, F.P. d’Huy 1885, pp. 62–65.
[Editorial.]
In: De Hope 19 (1884/1885), no. 29, May 26, 1885.
[Article.]
In: De Hope 19 (1884/1885), no. 30, June 2, 1885.
IJzer en leem. Rede ter inleiding op het gebed voor de eenige hoogeschool hier te lande, die op Gods Woord gegrond staat; toen gelegenheid voor dit gebed in de Kloosterkerk te ’s Gravenhage geweigerd was; in de Fransche Kerk aldaar den laatste van zomermaand uitgesproken.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1885 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 31 pp., 25cm.—ƒ0.50.
Bedoeld noch gezegd. Schrijven aan Dr. J.H. Gunning Jr.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1885 (Amsterdam, Kon. Nederl. Stoomdrukkerij). 46, [1] pp. 25cm.—ƒ0.50.
De partij van den levenden God.
In: De Unie “Een school met den Bijbel.”
[S.l., s.n. 1885], p. [3].
[People’s Petition.]
In: De Unie “Een School met den Bijbel.” Uitnodiging om lid te worden.
Rotterdam, D. van Sijn & Zoon [1885], pp. 2–4.
[Cable.]
In: The Times (1885), no. 31402, March 24, 1885.

1886

Het dreigend conflict. Memorie van de gevolmachtigde commissie uit den Amsterdamschen Kerkeraad, ter voorlichting der gemeente in zake de attesten, voor de commissie gesteld door Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1886 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 83, [1] pp., 24cm.—ƒ0.45.
Het conflict gekomen. I. Complot en revolutie.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1886 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 40 pp., 24cm.—ƒ0.25.
Het conflict gekomen. II. Ons vrij beheer bedreigd en beveiligd.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1886 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 45, [2] pp., 24cm.—ƒ0.25
Het conflict gekomen. III. De “vredelievenden” in de besturen.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1886 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 51, [1] pp., 24cm.—ƒ0.25.
Het conflict gekomen. I. Complot en revolutie.
Vierde druk.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1886 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 36 pp., 21cm.—ƒ0.15.
Het conflict gekomen. II. Ons vrij beheer bedreigd en beveiligd.
Derde druk.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1886 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 40 pp., 21cm.—ƒ0.15.
Het conflict gekomen. III. De “vredelievenden” in de besturen.
[Tweede druk.]
Amsterdam, J.H. Kruyt 1886 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 47, [1] pp., 21cm.—ƒ0.15.
Het conflict gekomen. I. Complot en revolutie. II. Ons vrij beheer bedreigd en beveiligd. III. De “vredelievenden” in de besturen.
Vijfde druk.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1886 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 127 pp., 21cm.—ƒ0.45.
Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict volgens opdracht van de geschorste leden van den kerkeraad in gereedheid gebracht door Dr. A. Kuyper en Dr. F.L. Rutgers.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1886 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 1–56, 56a–56f., 57–74, [1] pp., 34cm.—ƒ1.50.
[Letter.]
In: De Standaard 15 (1886), no. 4298, March 20, 1886.
Kan de overheid eene goed ingerichte volksschool geven; of is in beginsel de vrije school altijd boven de school van overheidswege te verkiezen?
In: Zevende Jaarverslag van De Unie “Een school met den Bijbel,” gesticht den 23sten januari 1879, te Utrecht.
Rotterdam, D. van Sijn & Zoon 1886, pp. 49–52.
Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict volgens opdracht van de geschorste leden van den Kerkeraad in gereedheid gebracht door Dr. A. Kuyper en Dr. F.L. Rutgers. Met “openbaar schrijven” aan de Algemeene Synode.
Tweede druk.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1886 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 132 pp., 25cm.—ƒ0.90.
Kerken-ordening gesteld in de Nationale Synode der Gereformeerde Kerken, te zamen beroepen en gehouden binnen Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1886 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). [2], 16, [2] pp., 26cm.—ƒ0.25.
Alzoo zal het onder u niet zijn. Op 11 juli 1886 in “Frascati” uitgesproken.
(Uit de diepte. Bijbellezingen door de afgezette leeraren en hun trouwe medebroeders te Amsterdam in “de lokalen” gehouden: I/II.)
Amsterdam, J.A. Wormser 1886 (P. Groenendijk). 32 pp., 20cm.—ƒ0.15.
Aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk te ’s Gravenhage.
[S.l., s.n. 1886.] 8 pp., 30cm.
[Letter to the editor.]
In: Algemeen Handelsblad 59 (1886), no. 17878, September 18, 1886.
Dr. Kuyper voor de synode. Een bijdrage tot de kennis van onze synodale organisatie.
Amsterdam, J.A. Wormser 1886. 39 pp., 23cm.—ƒ0.30.
Aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk.
[S.l., s.n., 1886.] 22 pp., 22cm.
[Untitled part of a report.]
[S.l., s.n., 1886.] [12] pp., 34cm.
[Letter.]
In: De Heraut, no. 463, November 7, 1886.
Laatste woord tot de conscientie van de leden der Synode door de vervolgde leden van den Kerkeraad van Amsterdam.
Amsterdam, J.A. Wormser 1886. 24 pp., 23cm.—ƒ0.30.
[Letter.]
In: De Heraut, no. 466, November 28, 1886.
Laatste woord tot de conscientie van de leden der Synode door de vervolgde leden van den Kerkeraad van Amsterdam.
Goedkope uitgave. Tweede druk.
Amsterdam, J.A. Wormser 1886 (P. Groenendijk). 28, [4] pp., 20cm.—ƒ0.10 (25 copies ƒ2.-; 50 copies ƒ3.50; 100 copies ƒ6.-).
Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën. Tweede serie. Derde bundel. Practijk der Godzaligheid.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1886 (Arnhem, G.J. Thieme). VII, [1], 356 [= 456] pp., 21cm.—price for subscription to the entire series: unbd. ƒ2.90, bd. ƒ3.40.
Afwerping van het juk der synodale hiërarchie. I. Bekendmaking van den Amsterdamschen Kerkeraad. II. Bericht van reformatie. III. Verklaring der ontzette kerkeraadsleden. Ten dienste van den Kerkeraad gesteld door Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, J.A. Wormser 1886 (Amsterdam, Roeloffzen & Hübner). 19 pp., 24cm.—ƒ0.15.
Kerkelijk conflict te Amsterdam.
[S.l., s.n. 1886] (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 4 pp., 23cm.

1887

Gereformeerd Kerkelijk Congres. Gang der werkzaamheden.
[S.l., s.n., 1887.] [3] pp., 35cm.
[Cable.]
In: De Standaard 16 (1887), no. 4548, January 12, 1887.
Derde resolutie: referent Dr. A. Kuyper.
In: Gereformeerd Kerkelijk Congres. Resolutiën.
[S.l., s.n., 1887.] [1] p., 35cm.
Derde referaat. Wat ons tegenover de tweede hiërarchie te doen staat.
In: Gereformeerd Kerkelijk Congres. Het juk der tweede hiërarchie. Drie referaten, op den 11den Januari 1887 in “Frascati” voorgedragen door Dr. F.L. Rutgers, Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman en Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, J.A. Wormser 1887 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij), pp. [29]– 46.
Kerken-ordening gesteld in de Nationale Synode der Gereformeerde Kerken, te zamen beroepen en gehouden binnen Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, met aanwijzing van hetgeen door de staatkundige gebeurtenissen sints 1619 ophield te werken.
Amsterdam, J.A. Wormser 1887 (P. Groenendijk). 16 pp., 25cm.—ƒ0.25.
Kerken-ordening gesteld in de Nationale Synode der Gereformeerde Kerken, te zamen beroepen en gehouden binnen Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, met aanwijzing van hetgeen door de staatkundige gebeurtenissen sints 1619 ophield te werken.
Amsterdam, J.A. Wormser 1887 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 16 pp., 25cm.—ƒ0.10.
Nederduitsche Gereformeerde Kerk. Instructie voor de corporatiën.
[S.l., s.n. 1887.] [2] pp., 22cm.
Een ziel, die zich neerbuigt. Inleiding van het Congres op dinsdag, 11 Januari 1887, voorm. 11 uur.
In: Neemt mijn juk op u. De vier toespraken bij de opening der zittingen van het Gereformeerd Kerkelijk Congres, op 11, 12, 13 en 14 januari gehouden door Dr. A. Kuyper, P. van Son, C.A. Renier en Dr. F.L. Rutgers. (Uit de diepte. Leerredenen door de predikanten der Nederduitsche Gereformeerde Kerk van Amsterdam (doleerende) en hun trouwe medebroeders in de “lokalen” gehouden: XXXI/XXXII).
Amsterdam, J.A. Wormser 1887 (P. Groenendijk), pp. [491]–499.
[De twaalf patriarchen] [I]–XII.
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) 1 (1887), no. 1, February 6, 1887–no. 9, April 3, 1887; no. 11, April 17, 1887; no. 13, May 1, 1887–no. 14, May 8, 1887.
Gereformeerd Kerkelijk Congres. Adviezen der zakelijke sectiën.
Amsterdam, J.A. Wormser 1887. 46, [1] pp., 24cm.
Instructiën voor moderatoren, consulenten en agenten op last van het Gereformeerd Kerkelijk Congres vastgesteld.
[S.l., s.n. 1887] (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). [12] pp., 23cm.
Concept-formulieren voor de afwerping van het juk der synodale hiërarchie, volgens besluit van het Gereformeerd Kerkelijk Congres, d.d. 11–14 Januari 1887 te Amsterdam gehouden.
Amsterdam, J.A. Wormser 1887 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). [24] pp., 23cm.
Concept-formulieren voor de afwerping van het juk der synodale hiërarchie, volgens besluit van het Gereformeerd Kerkelijk Congres, d.d. 11–14 januari 1887 te Amsterdam gehouden. Tweede reeks. Voor kerken, wier kerkeraad in zijn meerderheid tegen de reformatie is.
Amsterdam, J.A. Wormser 1887 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 27 pp., 24cm.
[Article.]
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) 1 (1887), no. 4, February 27, 1887.
[Article.]
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) 1 (1887), no. 5, March 6, 1887.
[Article.]
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) 1 (1887), no. 6, March 13, 1887.
[Article.]
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) 1 (1887), no. 7, March 20, 1887.
[Article.]
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) 1 (1887), no. 8, March 27, 1887.
[Miscellanea.]
In: Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat. De eerste bladzijde der tweede afscheiding beschreven door Dr. G.J. Vos Az.
Dordrecht, J.P. Revers 1887 (Nijmegen, H.C.A. Thieme), pp. 12–14; 164–165; 205–206; 395–398.
[Article.]
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) 1 (1887), no. 15, May 15, 1887.
“Het onderwijs in de godgeleerdheid, dat aan de hoogescholen hier te lande gegeven wordt, en dat meest gebruikt wordt om voor de bediening des Woord wetenschappelijk op te leiden, is hiervoor niet alleen ongeschikt, maar schadelijk.”
In: Zevende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel (Keizersgracht 162) 1887 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij), pp. XXIII–XXVI.
[Letter to the editor.]
In: Kerkelijke Courant. Weekblad voor de Nederlandsche Hervormde Kerk 1887, no. 24, June 11, 1887.
Tweeërlei vaderland. Ter inleiding van de zevende jaarvergadering der Vrije Universiteit.
Amsterdam, J.A. Wormser 1887. 40 pp., 25cm.—ƒ0.50.
Agendum voor het Synodaal Convent der ontkomene Gereformeerde Kerken in Nederland, door den Kerkeraad van Voorthuizen naar Rotterdam sâamgeroepen tegen 28 Juni 1887.
[S.l., s.n., 1887.] 8 pp., 34cm.
Agendum voor het Synodaal Convent van ontkomene Gereformeerde Kerken in Nederland, door den Kerkeraad van Voorthuijzen naar Rotterdam sâamgeroepen tegen 25 Juni 1887.
In: Synodaal Convent van Gereformeerde Kerken te Rotterdam. 28 Juni–1 Juli 1887.
[S.l., s.n., 1887.] (Rotterdam, Handelsdrukkerij A. ter Weeme), pp. [9]–23.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de gereformeerde kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Vijfde vijfduizend.
Amsterdam, J.A. Wormser 1887. VIII, 102, (2), 32 pp., 16cm.—bd. ƒ0.40 (25 copies ƒ9.50; 50 copiesƒ18.-).
“Sion door recht verlost.” Tijdrede.
Amsterdam, J.A. Wormser 1887. 31 pp., 25cm.—ƒ0.50.
[Draft letter.]
[S.l., s.n. 1887.] 28cm.
Institutie ofte onderwijsinghe in de Christelicke religie. In vier boeken beschreven door Johannes Calvinus, in sijn leven herder ende professor der Kercke Christi tot Geneven. Nu van nieuws uyt het Latijn en François getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus, wijlen dienaer des Heyligen Euangelii tot Baerdvviick, onder het Classis van Gorinchem. Daer benevens voorsien met de citatien der Schriftuer-plaetsen nae de Nieuwe Oversettinge, ende verrijckt met het leven en sterven van Johannes Calvinus door Theodorus Beza. Met Calvini eigen verhael van syne beroepinge tot den heyligen kerckendienst, ende syn wedervaren daerin; item met getuygenissen eeniger pausselyke schryvers belangende Johannes Calvinus. Ende oock na een nieuw register van de saken ende namen in dese Institutie begrepen.
Doesburg, J.C. van Schenk Brill [1887] ([Arnhem, G.J. Thieme]). XLVII pp., 32cm.—ƒ0.42 5.
[Article.]
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) 1 (1887), no. 32, September 11, 1887.
De verborgene dingen voor den Heere onzen God.
(Uit de diepte. Leerredenen door de predikanten der Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende): XIII/XIV).
Amsterdam, J.A. Wormser 1887 [P. Groenendijk], pp. [178]–208, 20cm.—ƒ0.15.
[Reports and recommended decisions.]
In: Acta van het Synodaal Convent van Nederduitsche Gereformeerde Kerken (Doleerende) in Nederland. Gehouden te Rotterdam op 28, 29, 30 Juni en 1 Juli 1887.
Amsterdam, J.A. Wormser 1887 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij), pp. 18–20, 24–26, 31–32, 38–40, 51.
De twaalf patriarchen. Bijbelsche karakterstudiën.
Amsterdam, J.A. Wormser [1887] (Amsterdam, Stoomdrukkerij Roeloffzen & Hübner). [4], 72, [3] pp., 19cm.—unbd. ƒ0.75, bd. ƒ1.-.
De vleeschwording des Woords.
Amsterdam, J.A. Wormser 1887. LVI, 235, [1] pp., 20cm.—unbd. ƒ1.90, bd. ƒ2.40.
Quaestio II, VII and XI.
In: Stellingen voor de conferentie van Deputaten van het Synodaal Convent met de H.H. Docenten der Theologische School te Kampen, op 17 November 1887.
Amsterdam, J.A. Wormser 1887, pp. [5]–7, [19]–21 and [27]–28.
“Dagen van goede boodschap.” I. In den Kerstnacht.
Amsterdam, J.A. Wormser 1887. VI, [2], 142 pp., 20cm.—unbd. ƒ1.20, bd. ƒ1.70; subscription to the entire series (4 volumes) unbd. ƒ3.60, bd. ƒ5.60.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Vijfde vijfduizend.
Amsterdam, J.A. Wormser 1887. XVI, 102, [1] pp., 17cm.—bd. ƒ0.90; with added blank pages ƒ1.20.
[Cable.]
In: De Christelijke Gereformeerde Kerk en De Nederduitsche Gereformeerde Kerken (Doleerenden) in hunne overeenstemming en in hun verschil, door H. de Cock.
D. Gysberti Voetii Selectarum disputationum fasciculus recognovit et praefatus est D. Abr. Kuyper.

1888

Stellingen voor de publieke conferentie in zake de hereeniging der Gereformeerden.
[S.l., s.n. 1888.] 31cm., [8] pp.
[Letter to the editor.]
In: De Wageninger 16 (1888), no. 16, February 24, 1888.
[Meditations.—Propositions.—Articles.]
In: De Hope 22 (1887/1888), no. 18, March 14, 1888; no. 20, March 28, 1888; no. 40, August 22, 1888; no. 41, August 29, 1888; no. 43, September 12, 1888; 23 (1888/1889), no. 2, November 21, 1888.
“Dagen van goede boodschap.” II. De Paaschmorgen. (Met Goede Vrijdag.)
Amsterdam, J.A. Wormser 1888. VI, [2], 185, [2] pp., 20cm.—unbd. ƒ1.20, bd. ƒ1.70; subscription to the entire series (4 volumes) unbd. ƒ3.60, bd. ƒ5.60.
D. Gysberti Voetii selectarum disputationum fasciculus recognovit et praefatus est D. Abr. Kuyper.
(Bibliotheca Reformata: vol. IV).
Amstelodami, Sumptibus Societatis pro edenda Bibliotheca Reformata, apud Joannem Adamum Wormser 1887 [1888]. XXIII, [1], 376, [1] pp., 22cm.—unbd. ƒ7.50.
“Dagen van goede boodschap.” III. Op den Pinksterdag. (Met Hemelvaart.)
Amsterdam, J.A. Wormser 1888. VI, [2], 175 pp., 20cm.,—unbd. ƒ1.20, bd. ƒ1.70; subscription to the entire series (4 volumes) unbd. ƒ3.60, bd. ƒ5.60.
[Article.]
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) 2 (1888), no. 71, June 10, 1888.
“Zal de Vereeniging zich wenden tot de ontkomene kerken, om verband met deze te zoeken voor de Theol. Faculteit?”
In: Achtste jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel (Keizersgracht 162) 1888 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij), pp. XXII–XXIV.
Het werk van den Heiligen Geest. Eerste deel. Het werk van den Heiligen Geest voor de kerk in haar geheel.
Amsterdam, J.A. Wormser (Nijmegen, H.C.A. Thieme) 1888. [6], XXX, [2], 265 pp., 26cm.—unbd. ƒ2.50.
[Reports.]
In: Acta der Voorlopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, gehouden te Utrecht 1888. Eerste gedeelte.
Amsterdam, J.A. Wormser (Amsterdam, Stoomdrukkerij Ellerman, Harms & Co.) 1888, pp. 17, 34–35.
Het Calvinisme en de kunst. Rede bij de overdracht van het rectoraat der Vrije Universiteit op 20 October 1888.
Amsterdam, J.A. Wormser 1888. 87 pp., 28cm.—ƒ0.90.
[“Our program,” section 254.]
In: “Wat staat ons te wachten?” Eene toelichting uit Indië van de koloniale staatkunde der Anti-Revolutionaire Partij met eene inleiding en aanteekeningen medegedeeld door Th.Ch.L. Wijnmalen.
Amsterdam, J.A. Wormser 1888, pp. 19–20.
Keizersgrachtkerk.
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) 2 (1888), no. 91, October 28, 1888.
Het werk van den Heiligen Geest. Tweede deel. Het werk van den Heiligen Geest in de enkele personen.
Amsterdam, J.A. Wormser 1888. [6], 297 pp.—unbd. ƒ2.50.
“Dagen van goede boodschap.” IV. Oud en Nieuwjaar.
Amsterdam, J.A. Wormser 1888. VI, [2], 198 pp. 20cm.—unbd. ƒ1.20, bd. ƒ1.70; subscription to the entire series (4 volumes) unbd. ƒ3.60, bd. ƒ5.60.

1889

Rapport aan de Voorlopige Synode van Gereformeerde Kerken in Nederland, zittende te Utrecht.
[S.l., s.n. 1889.] 4 pp., 40cm.
[De twaalf oud-patriarchen] I–XII.
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) 3 (1889), no. 105, February 3, 1889–no. 116, April 21, 1889.
[Three reports.]
In: Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, (voortzetting der Synode te Assen,) gehouden te Kampen van 15–18 Januari 1889.
Leiden, D. Donner 1889 (Leiden, Boekdrukkerij van D. Donner), pp. 6–7, 8, 56–58.
[Two reports.]
In: Acta der Voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, gehouden te Utrecht 1889. Tweede gedeelte.
Amsterdam, J.A. Wormser 1889 (Amsterdam, Ellerman & Co.), pp. 89–91, 108–114.
[Letter to the editor.]
In: Nieuwe Rotterdamsche Courant 46 (1889), no. 79, March 20, 1889.
Handenarbeid.
Amsterdam, J.A. Wormser [1889]. 32 pp., 25cm.—ƒ0.15.
Niet de vrijheidsboom maar het kruis. Toespraak ter opening van de tiende Deputatenvergadering in het eeuwjaar der Fransche Revolutie.
Amsterdam, J.A. Wormser [1889]. 32 pp., 25cm.—ƒ0.40.
[Cable.]
In: De Standaard 18 (1889), no. 5260, May 4, 1889.
[Address.]
In: Negende jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel (Keizersgracht 162) 1889 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij), pp. XXXIII–XXXVII.
Eer is teer. Tegen Mr. W.H. de Beaufort’s Gidsartikel “De deputatenvergadering.”
Amsterdam, J.A. Wormser 1889. 59 pp., 25cm.—ƒ0.90.
Het werk van den Heiligen Geest. Derde deel. Het werk van den Heiligen Geest in de enkele personen.
Amsterdam, J.A. Wormser 1889. [6], 343 pp., 26cm.—unbd. ƒ2.50, part 1–3 in one volume ƒ8.90.
Institutie ofte onderwijsinghe in de Christelicke religie.
Doesburg, J.C. van Schenk Brill 1889 (Arnhem, G.J. Thieme), [4], 14, [4], XVII–LXIII, [5], 883, [30] pp., portr., 32cm.—unbd. (in installments) ƒ8.50, bd. ƒ10.50.
“Onnauwkeurig”? Aan “Het Vaderland” in zake Mr. W.H. de Beaufort’s verweerschrift.
Amsterdam, J.A. Wormser 1889 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 51 pp., 25cm.—ƒ0.90.
Scolastica, of ’t geheim van echte studie.
Amsterdam, J.A. Wormser [1889] (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 32 pp., 20cm.—ƒ0.40.
Gomer voor den sabbath. Meditatiën over en voor den sabbath.
Amsterdam, J.A. Wormser 1889. 260, III pp., 20cm.—unbd. ƒ1.90, bd. ƒ2.40.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Zesde Vijfduizend.
Amsterdam, J.A. Wormser 1889. VIII, 102, (2), 32 pp., 17cm.—bd. ƒ0.40 (25 copies ƒ9.50; 50 copies ƒ18.-).

1890

Scolastica, of ’t geheim van echte studie.
Tweede druk.
Amsterdam, J.A. Wormser [1890] (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 32 pp., 20cm.—ƒ0.40.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Zevende vijfduizend.
Amsterdam, J.A. Wormser 1890. VII, 102, (2), 32 pp., 17cm.—bd. ƒ0.40 (25 copies ƒ9.50; 50 copies ƒ18.-).
[Article.]
In: De Hope 24 (1889/1890), no. 16, February 26, 1890.
Tractaat van den sabbath. Historische dogmatische studie.
Amsterdam, J.A. Wormser (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij) 1890. 168 pp., 20cm.—unbd. ƒ1.60, bd. ƒ2.10.
[Theses on mission and report.]
In: Acta van het Zending-Congres, gehouden te Amsterdam, volgens opdracht der Voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, op den 28sten, 29sten en 30sten Januari 1890, waarin zijn opgenomen eene bijdrage van Dr. Mr. W. van den Bergh; de referaten van Dr. A. Kuyper, Ds. A.O. Schaafsma, Dr. Th.C.L. Wijnmalen, Ds. F. Lion Cachet, Dr. L.H. Wagenaar, Ds. N.A. de Gaay Fortman; en de Zendingrede van Ds. J.C. Sikkel. Met twee kaarten.
Amsterdam, J.A. Wormser 1890 (Rotterdam, Stoomdrukkerij A. ter Weeme), pp. 2–10.
Eenige Kameradviezen uit de jaren 1874 en 1875.
Amsterdam, J.A. Wormser 1890 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 320 pp., 25cm.—ƒ3.90.
[Report.]
In: Tiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel (Keizersgracht 162) 1890 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij), pp. XXIII–XXVI.
Is er aan de publieke universiteit ten onzent plaats voor een faculteit der theologie? Referaat voor de meeting, gehouden ter gelegenheid van de tiende jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag.
Amsterdam, J.A. Wormser 1890. 43 pp., 24cm.—ƒ0.60.
Aan Heeren Deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerk, benoemd in haar jongste synode te Kampen, voor de zaak der hereeniging van alle gereformeerde kerken in Nederland.
[S.l., s.n. 1890.] [2] pp., 34cm
Bijbel.
Middelharnis, Flakkeesche Boekdrukkerij [1890]. 48 pp., 33cm.—ƒ0.45, with ills. ƒ0.60.
Inleidend woord op deze nieuwe uitgave.
In: Verklaring der Nederlandsche Geloofsbelijdenis van Ds. A. Rotterdam. Op nieuw uitgegeven, en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door Dr. A. Kuyper.
Rotterdam, Gebroeders Huge 1890, pp. [V]–XVI.
Vrouwen uit de H. Schrift. I–X.
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk alhier 4 (1890), no. 193, October 12, 1890; no. 195, October 26, 1890–no. 199, November 23, 1890; no. 201, December 7, 1890–no. 204, December 28, 1890.
Separatie en Doleantie.
Amsterdam, J.A. Wormser 1890. 72 pp., 25cm.—ƒ0.50.
[Concluding words.]
In: Acta der tweede Voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, gehouden te Leeuwarden in 1890.
Amsterdam, J.A. Wormser 1890, p. 95.

1891

Vrouwen uit de H. Schrift. XI–XLIX.
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk alhier 5 (1891), no. 205, January 4, 1891–no. 230, June 28, 1891; no. 244, October 4, 1891–no. 256, December 27, 1891.
[Meditations.]
In: De Hope 25 (1890/1891), no. 15, February 18, 1891; no. 33, June 24, 1891.
Onze gedragslijn bij de Stembus van 1891. (Overgedrukt uit “De Standaard.”)
[S.l., s.n. 1891.] 40 pp., 22cm.
[Review.]
In: De Plaatsen der verzoeking, of: Ons hart geneigd tot alle kwaad. Nog eens: kan men niet aan twee universiteiten tegelijk studeeren? Door een rechtsgeleerde.
Amsterdam, A. Fernhout 1891, pp. 64–66.
Maranatha. Rede ter inleiding van de Deputaten-vergadering, gehouden te Utrecht op 12 Mei 1891.
Amsterdam, J.A. Wormser 1891 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij). 24 pp., 25cm.—ƒ0.25.
Maranatha. Rede ter inleiding van de Deputaten-vergadering, gehouden te Utrecht op 12 Mei 1891.
Tweede druk.
Amsterdam, J.A. Wormser 1891 (Amsterdam, Roeloffzen & Hubner). 24 pp., 25cm.—25 copies ƒ5.-; 50 copies ƒ8.75; 100 copies ƒ15.-; 300 copies ƒ30.-.
Calvinism and confessional revision.
In: The Presbyterian and Reformed Review, vol. 2 (1891), no. 7, July 1891, pp. 369–399.
Voetius’ catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus. Naar Poudroyen’s editie van 1662 op nieuw uitgegeven, bij ons publiek ingeleid, en met enkele aanteekeningen voorzien door Dr. A. Kuyper.
Rotterdam, Gebroeders Huge 1891. 80 pp., facs., ill., 17cm.—ƒ0.35.
Bijlage A.—Bijlage C.
In: Aan de Voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, vergaderd te ’s Gravenhage.
[S.l., s.n. 1891], pp. [9]–11, 14–15, 28cm.
Calvinism and confessional revision.
In: The Presbyterian Quarterly, no. 18, October 1891, pp. [479]–516.
Calvinism and confessional revision.
[S.n., s.l. 1891.] 31 pp., 24cm.
[Reports.—Appendices.]
In: Acta der derde Voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, gehouden te ’s Gravenhage in 1891.
Amsterdam, J.A. Wormser 1891, pp. 11–12; [23]–26; 84–87; 89–90; 93–95; 132–133.
Het sociale vraagstuk en de christelijke religie. Rede bij de opening van het Sociaal Congres, op 9 November 1891 gehouden.
Amsterdam, J.A. Wormser 1891. 77 pp., + a loose leaf with 6 corrections, 25cm.—ƒ1.-
Het sociale vraagstuk en de christelijke religie. Rede ter opening van het Sociaal Congres op 9 November 1891, gehouden.
Amsterdam, J.A. Wormser [1891]. 32 pp., 25cm.
Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den heiligen Doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig Avondmaal.
Amsterdam, J.A. Wormser [1891]. XIII, [3], 275 pp., 20cm.—unbd. ƒ1.80, bd. ƒ2.30.
Ons program.”
Derde, door den auteur herziene druk.
Amsterdam, J.A. Wormser, 1891. 48 pp., 25cm.—ƒ0.30.
Locus de creatione. College-dictaat van onderscheidene studenten.
[Amsterdam, J.A. Wormser 1891 (Roeloffzen & Hubner)]. 62, [1] pp., 22cm.
Locus de creaturis. A. Locus de angelis. College-dictaat van onderscheidene studenten.
[Amsterdam, J.A. Wormser 1891 (Roeloffzen & Hubner).] 54 pp., 22cm.
Locus de creaturis. B. Locus de creaturis materialibus. College-dictaat van onderscheidene studenten.
[Amsterdam, J.A. Wormser 1891 (Roeloffzen & Hubner).] 42 pp., 22cm.
Locus de creaturis. C. Locus de homine. College-dictaat van onderscheidene studenten.
[Amsterdam, J.A. Wormser 1891 (Roeloffzen & Hubner).] 133 pp., 22cm.
Locus de Sacra Scriptura. College-dictaat van een der studenten. Pars prima.
[Amsterdam, J.A. Wormser 1891 (Roeloffzen & Hubner).] 160 pp., 22cm.
Locus de Christo. College-dictaat van onderscheidene studenten. Pars prima.
[Amsterdam, J.A. Wormser 1891 (Roeloffzen & Hubner).] 153, [2] pp., 22cm.
Locus de Christo. College-dictaat van onderscheidene studenten. Pars secunda.
[Amsterdam, J.A. Wormser (Roeloffzen & Hubner) and A. Fernhout 1891.] 114 pp., 22cm.
Locus de Sacra Scriptura. College-dictaat van onderscheidene studenten. Pars secunda.
[Amsterdam, J.A. Wormser (Roeloffzen & Hubner) and A. Fernhout.] 1891.] 241 pp.,
22cm.
Locus de peccato. College-dictaat van onderscheidene studenten.
[Amsterdam, A. Fernhout 1891.] [2], 144 pp., 22cm.
Locus de Christo. College-dictaat van onderscheidene studenten. Pars tertia.
[Amsterdam, A. Fernhout 1891.] 196 pp., 22cm.
Locus de salute. College-dictaat van onderscheidene studenten.
[Amsterdam, A. Fernhout 1891.] 157 pp., 22cm.
Locus de sacramentis. College-dictaat van een der studenten.
[Amsterdam, A. Fernhout 1891.] 253 pp., 22cm.
Bijlage A.—Bijlage C.
In: “De Vereeniging der Gereformeerde Kerken.” Verzameling van officieële besluiten en gewisselde stukken.
Groningen, Jac. Veenhoff & Co. [s.a.], pp. 12–18, 25–27.
Calvinism and confessional revision.
New York, Anson D.F. Randolph & Co. 1891 (MacCallan & Company, Printers). 31 pp., 24cm.

1892

Vrouwen uit de H. Schrift. L.
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk alhier 6 (1892), no. 257, January 3, 1892.
Aan den Senaat van het Studentencorps der Vrije Universiteit.
[S.l., s.n. 1892], [2] pp., 35cm.
Leerrijke cijfers. [I], II.
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk alhier. 6 (1892), no. 263, February 14, 1892–no. 264, February 21, 1892.
Huisbezoek.
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk alhier. 6 (1892), no. 267, March 13, 1892.
Calvinism and art. [1–2.]
In: Christian Thought. Lectures and papers on philosophy, Christian evidence, biblical elucidation. Ninth series. February 1892, pp. [259]–282 (1); June 1892, pp. 447–459 (2).
Voetius’ catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus.
Naar Poudroyen’s editie van 1662 op nieuw uitgegeven, bij ons publiek ingeleid, en met enkele aanteekeningen voorzien door Dr. A. Kuyper
Rotterdam, Gebroeders Huge 1891 [= 1891–1892] (Arnhem, G.J. Thieme). 2 vol. (598 pp.; [2]. 599–1227. [1] pp.), 17cm., ill.—unbd. ƒ5.60, bd. ƒ6.50.
Patroonsvereeniging. Open Schrijven van het bestuur der Patroons-vereeniging aan de Christelijke patroons in Nederland.
Amsterdam, Höveker & Zoon (1892). 15, (1) pp. + subscription form, 25cm.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Achtste vijfduizend.
Amsterdam, J.A. Wormser 1892. X, 132, [2] pp., 16cm.—ƒ0.40.
[Review.]
In: De Plaatsen der verzoeking, of: Ons hart geneigd tot alle kwaad. Nog eens: kan men niet aan twee universiteiten tegelijk studeren? Door een rechtsgeleerde.
Tweede druk.
Amsterdam, A. Fernhout 1892, pp. 64–66.
[Address.—Reports.]
In: Proces-verbaal van het Sociaal Congres, gehouden te Amsterdam den 9, 10, 11, 12 November 1891.
Amsterdam, Höveker & Zoon 1892 (Nijmegen, H.C.A. Thieme), pp. 38–69, 129–133, 135–136, passim.
Onze scholen in nood! Bede om hulp gericht tot de leden der Nederduitsche Gereformeerde Kerk te Amsterdam.
Amsterdam, Höveker & Zoon 1892. 16 pp. + subscription form, 21cm.
Boäz. De naam van ons maandblad.
In: Boäz. Maandblad der Vereeniging van Patroons, Mei 1892, p. 1.
De schoone naam “patroon.”
In: Boäz. Maandblad der Vereeniging van Patroons, Mei 1892, pp. 2–4.
Vrouwen uit de H. Schrift. Tweede reeks. I–XVI.
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken alhier 6 (1892), no. 277, May 22, 1892–no. 281, June 19, 1892; Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Gereformeerde Kerk alhier, B. 6 (1892), no. 284, July 10, 1892–no. 285, July 17, 1892; Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Gereformeerde Kerken alhier 6 (1892), no. 286, July 24, 1892–no. 305, December 4, 1892.
“Is de aanstelling van een hoogleeraar in de psychiatrie geraden, zoolang de medische faculteit als zoodanig niet is ingesteld?”
In: Twaalfde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel (Keizersgracht 162) 1892 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij), pp. XXXVII–XLII.
Aan de buitenlandsche Gereformeerde Kerken.—To the Reformed Churches in other lands.
(S.l., s.n.) 1892. [3] pp., 30cm.
E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. Eerste deel.
Amsterdam, J.A. Wormser 1892. [6], 493, [3] pp., 25cm.—unbd. ƒ6.-, unbd. premium copy ƒ3,-.
[Addresses.]
In: Acta der vierde Voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, gehouden te Amsterdam in 1892.
Amsterdam, J.A. Wormser 1892, pp. [151]–153, 178, 198–200.
Bijlage A.—Bijlage C.—Address.
In: Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, in de 9 zittingen door haar gehouden te Amsterdam, van 7–17 Juni 1892.
Leiden, D. Donner 1892 (Leiden, Boekdrukkerij van D. Donner), (Bijlagen) pp. 14–19, 22–24, (Acta) pp. 9–11.
[Cable.]
In: Boäz. Maandblad der Vereeniging van Patroons, September and October 1892, p. 173.
[Letter.]
In: De Heraut, no. 774, October 23, 1892.
[Letter.]
In: De Heraut, no. 776, November 6, 1892.
De cholera.
(“Filippus,” no. 184.)
[S.l.], Gereformeerd Traktaatgenootschap “Filippus” 1892 (Breukelen, J. den Boer). 4 pp., 19cm.—ƒ0.01, 100 copies ƒ0.60, 250 copies ƒ1.40, 500 copies ƒ2.70, 1000 copies ƒ5.00.
[Article.]
In: De Hope 27 (1892/1893), no. 3, November 23, 1892.
Ons program.”
Derde, door den auteur herziene druk.
Amsterdam, J.A. Wormser 1892. XVI, 497, [6] pp., 25cm.—unbd. ƒ3.60, bd. ƒ4.50.
Locus de consummatione saeculi. College-dictaat van een der studenten.
[Amsterdam, A. Fernhout 1892.] 327, [1] pp., 22cm.
Locus de ecclesia. College-dictaat van een der studenten.
[Amsterdam, A. Fernhout 1892.] 293, [2] pp., 22cm.

1893

Vrouwen uit de H. Schrift. Tweede reeks. XVII–XXX.
In: Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Gereformeerde Kerken alhier 7 (1893), no. 309, January 1, 1893; no. 311, January 15, 1893; no. 313, January 29, 1893–no. 314, February 5, 1893; no. 317, February 26, 1893; no. 319, March 12, 1893; no. 328, May 14, 1893; no. 330, May 28, 1893; no. 335, July 2, 1893–no. 336, July 9, 1893; no. 338, July 23, 1893–no. 340, August 6, 1893; no. 342, August 20, 1893.
“Ligt het op den weg der Vrije Universiteit, zich ook voor de opleiding tot de zending onder de Joden, Mahomedanen en Heidenen in te richten, en zoo ja, wat zou hiertoe van de zijde der drie faculteiten kunnen gedaan worden?”
In: Dertiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel (Keizersgracht 162) 1893 (Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij), pp. XXXIV, XLV–XLIX.
E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. Tweede deel.
Amsterdam, J.A. Wormser 1893. 566, [2] pp., 25cm.—unbd. ƒ6.-, unbd. premium copy ƒ3.-.
Pantheism’s destruction of boundaries. Part I–II.
In: The Methodist Review. (Bimonthly). 75 (= 5th series, 9) (1893), July/August 1893, pp. 520–537—September/October 1893, pp. 762–778.
Pantheism’s destruction of boundaries. Translated by J. Hendrik De Vries, M.A., Bronxville, N.Y.
[New York, s.n. 1893.] [39] pp., 22cm.
Gereformeerde Jongelingsvereenigingen.
In: Ter herinnering aan den Bondsdag te Amsterdam. Hemelvaartsdag 1893. Bijdragen tot de kennis van wezen, doel en streven van de Gereformeerde Jongelingsvereeniging in Nederland. Uitgegeven door den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag. Met medewerking van de Heeren: Ds. P. Biesterveld, Dr. A.G. Honig, F. Kortlang JEz. en N. Oosterbaan.
Rotterdam, A. ter Weeme 1893, p [2].
[Letter to the editor.]
In: De Roeper 11 (1893), no. 47, November 23, 1893.
In de schaduwe des doods. Meditatiën voor de krankenkamer en bij het sterfbed.
Amsterdam, J.A. Wormser 1893. XI, [1], 291 pp., 20cm.—unbd. ƒ1.90, bd. ƒ2.40.
Wat we hier uitdroegen naar het graf, is het stoffelijk overschot van een trouwen wapenbroeder, onzen Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius ….
[S.l., s.n. 1893.] 7 pp., 16cm.
Locus de magistratu. College-dictaat van een der studenten.
[Amsterdam, A. Fernhout 1893.] 445, [3] pp., 22cm.

1894

Encyclopædie der heilige godgeleerdheid. Deel een: Inleidend deel.
Amsterdam, J.A. Wormser 1894 (Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij). VII, [1], 486, [2], VI pp., 25cm.—complete set (= 3 vols.) unbd. ƒ16.75, bd. ƒ21.25.
[Contributions.]
In: Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Dordrecht in den jare 1893.
Amsterdam, J.A. Wormser 1893 [= 1894], pp. 71–72, 94, 125, 151, 212.
Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den heiligen Doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig Avondmaal.
Amsterdam, J.A. Wormser [1894] (Amsterdam, P. Groenendijk). VIII, 168 pp., 20cm.—unbd. ƒ0.60 (25 copies ƒ12.50; 50 copies ƒ22.50), bd. ƒ0.90.
[Address.]
In: De Standaard 23 (1894), no. 6768, March 31, 1894.
[Letter.]
In: De Standaard 23 (1894), no. 6770, April 3, 1894.
[Letter to the editor.]
In: De Tijd, no. 14190, April 4, 1894.
[Letter to the editor.]
In: Algemeen Handelsblad 67 (1894), no. 20403, April 4, 1894.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Negende vijfduizend.
Amsterdam, J.A. Wormser 1894. X, 132 (2) pp., 16cm.—bd. ƒ0.40.
[Letter to the editor.]
In: De Standaard 23 (1894), no. 6793, April 30, 1894.
[Letter.]
In: De Standaard 23 (1894), no. 6847, July 4, 1894.
Encyclopædie der heilige godgeleerdheid. Deel twee: Algemeen deel.
Amsterdam, J.A. Wormser 1894. VI, [2], 634 pp., 25cm.—complete set (= 3 vols.) unbd. ƒ16.75, bd. ƒ21.25.
Encyclopædie der heilige godgeleerdheid. Deel drie: Bijzonder deel.
Amsterdam, J.A. Wormser 1894. VI, [2], 585, [3] pp., 25cm.—complete set (= 3 vols.) unbd. ƒ16.75, bd. ƒ21.25.
E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. Derde Deel.
Amsterdam, J.A. Wormser 1894. 630, [4] pp. 25cm.—unbd. ƒ6.-, unbd. premium copy ƒ3.-.
[Cable.]
In: Boaz. Maandblad van de Vereeniging van Nederlandsche Patroons “Boaz” 3 (1894/1895), nr 6, October 15, 1894, p. 83.
[Letters.—Articles.—Meditation.]
In: De Heraut, no. 880, November 4, 1894–no. 885, December 9, 1894.
[Meditation.]
In: De Hope 29 (1894/1895), no. 5, December 12, 1894.

1895

[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 18 September 1894–14 September 1895. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten- Generaal gedurende het zittingjaar 1894–1895.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1895, pp. 737–741, 770–773.
[Letter.]
In: Gereformeerd Jongelingsblad 6 (1894/1895), no. 17, June 1, 1895.
[Letter to the editor.]
In: De Standaard 24 (1895), no. 7145, June 24, 1895.
Dienst des Woords. I–VI.
In: Gereformeerde Stemmen uit vroeger en later tijd.
[First series], no. 1, July 1895–no. 6, December 1895.
Rotterdam, Mannenvereeniging “Voetius” 1895 (Rotterdam, A. ter Weeme).
E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. Vierde deel.
Amsterdam, J.A. Wormser 1895. 586, [2] pp., 25cm.—unbd. ƒ6.-, unbd. premium copy ƒ3.-.
Calvinism: The origin and safeguard of our constitutional liberties.
In: The Bibliotheca Sacra, 52 (1895), no. 207, July, 1895, pp. [385]–410 [sections I and II]–no. 208, October, 1895, pp. 646–675 [sections III and IV].
Mr. Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius.
In: Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten bijeengebracht door Dr. E.D. Pijzel 26 (1895), issue 5–6, pp. [155]–272, portr., 21cm.
Mr. Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius.
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink 1895, pp. [155]–272, portr., 21cm.—ƒ1.50.
Mr. Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius.
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink 1895. 118 pp., portr., 21cm.—ƒ1.50.
Zucht niet tegen elkander!
In: Gereformeerde Stemmen uit vroeger en later tijd.
[First series], no. 2, August 1895.
Rotterdam, Mannenvereeniging “Voetius” 1895 (Rotterdam, A. ter Weeme), pp. [9]–11.
Bijbel.
Middelharnis, Flakkeesche Boekdrukkerij 1895. [8], 1179, [5], 428, [4] pp., 34cm.—unbd. ƒ15.30 (without ills.), ƒ20.40 (ills.); bd. ƒ32.50.
Niet onszelven behagen!
In: Gereformeerde Stemmen uit vroeger en later tijd.
[First series], no. 3, September 1895.
Rotterdam, Mannenvereeniging “Voetius” 1895 (Rotterdam, A. ter Weeme), pp. [17]–18.
De Christus en de sociale nooden en Democratische klippen.
Amsterdam, J.A. Wormser 1895 (Middelharnis, Flakkeesche Boekdrukkerij). 95 pp., 24cm.—ƒ0.30 (25 ex. ƒ6.25; 50 ex. ƒ10.-; 100 ex. ƒ15.-; 500 ex. ƒ62.50); for members of Patrimonium: ƒ0.10.
In welk opzicht de naam Calvinisten voor de Gereformeerden geldt.
In: Gereformeerde Stemmen uit vroeger en later tijd.
[First series], no. 4, October 1895.
Rotterdam, Mannenvereeniging “Voetius” 1895 (Rotterdam, A. ter Weeme), pp. 26–27.
Orthodox.
In: Gereformeerde Stemmen uit vroeger en later tijd.
[First series], no. 4, October 1895.
Rotterdam, Mannenvereeniging “Voetius” 1895 (Rotterdam, A. ter Weeme), pp. 29–30.
[Letter to the editor.]
In: De Standaard 24 (1895), no. 7237, October 9, 1895.
[Letter to the editor.]
In: De Standaard 24 (1895), no. 7243, October 16, 1895.
[Letter to the editor.]
In: De Standaard 24 (1895), no. 7244, October 17, 1895.
Aan den schrijver van “Van dag tot dag” in het Handelsblad.
In: Algemeen Handelsblad 68 (1895), no. 20967, October 24, 1895.
Noch tak noch wortel!
In: Gereformeerde Stemmen uit vroeger en later tijd
[First series], no. 5, November 1895.
Rotterdam, Mannenvereeniging “Voetius” 1895 (Rotterdam, A. ter Weeme), pp. [33]–35.
[Letter to the editor.]
In: De Bazuin 43 (1895), no. 46, November 15, 1895.
Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken.
Amsterdam, J.A. Wormser [1895] (Amsterdam, J.B. Vrolijk). 102, [1] pp., 25cm.—ƒ0.40.
Keuren.
In: Gereformeerde Stemmen uit vroeger en later tijd.
[First series], no. 6, December 1895.
Rotterdam, Mannenvereeniging “Voetius” 1895 (Rotterdam, A. ter Weeme), pp. 43–45.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 17 September 1895–12 September 1896. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1895–1896.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1896, pp. 491–493, 502, 535–536, 538, 572–574, 583–584.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Tiende vijfduizend.
Amsterdam, J.A. Wormser 1895. X, 102, [1] pp., 16cm.—ƒ0.90; with added blank pages ƒ1.25.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Tiende vijfduizend.
Amsterdam, J.A. Wormser 1895. X, 137, [1] pp., 16cm.—bd. ƒ0.40.
[Letter.]
In: Jaarboekje voor 1896 ten dienste van de Christelijke Jongelingsvereenigingen in Nederland.
Vijfde jaargang.
[S.l.] Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond” [s.a.], p. 69.

1896

Uw nek een ijzeren zenuw.
In: Gereformeerde Stemmen uit vroeger en later tijd.
[First series], no. 7, January 1896.
Rotterdam, Mannenvereeniging “Voetius” 1896 (Rotterdam, A. ter Weeme), pp. [49]–50.
Dienst des Woords. VII–XVIII.
In: Gereformeerde Stemmen uit vroeger en later tijd.
[First series], no. 7, January 1896–no. 15, October 1896.
Rotterdam, Mannenvereeniging “Voetius” 1896 (Rotterdam, A. ter Weeme).
Voorwerpelijk en Onderwerpelijk.
In: Gereformeerde Stemmen uit vroeger en later tijd.
[First series], no. 8, February 1896.
Rotterdam, Mannenvereeniging “Voetius” 1896 (Rotterdam, A. ter Weeme), pp. 59–61.
[Letter to the editor.]
In: De Bazuin. 44 (1896), no. 6, February 7, 1896.
Bevestiging van leden. Kerk en Staat.
In: Gereformeerde Stemmen uit vroeger en later tijd.
[First series], no. 9, March 1896; no. 11, May 1896.
Rotterdam, Mannenvereeniging “Voetius” 1896 (Rotterdam, A. ter Weeme), pp. 68–69.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 17 September 1895–12 September 1896. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1895–1896.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1896, pp. 960–963, 1082–1086, 1118–1121, 1133–1134, 1152–1155, 1207–1211, 1222–1223, 1234–1235, 1241–1242, 1244–1249, 1255, 1268–1270, 1315–1317, 1339, 1341–1343, 1345–1346, 1353–1356.
Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den heiligen Doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig Avondmaal.
Amsterdam, J.A. Wormser [1896] (Amsterdam, P. Groenendijk). VIII, 168 pp., 20cm.—unbd. ƒ0.60, bd. ƒ0.90, subscription to the 1st series of cheap editions ƒ5.25 (unbd.).
[Meditations.]
In: De Hope 30 (1895/1896), no. 22, April 8, 1896; no. 31, June 10 1896; no. 33, June 24, 1896; no. 43, September 2, 1896; 31 (1896/1897), no. 6, December 16, 1896.
[Cable.]
In: Gereformeerd Jongelingsblad 7 (1895/1896), no. 18, June 15, 1896.
[Report.]
In: Zestiende jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel (Keizersgracht 162) 1896 (Amsterdam, Firma Fernhout), pp. XXXII–XXXVII.
Bijbel.
Middelharnis, Flakkeesche Boekdrukkerij 1896. [8], 1002, [4], 338 pp., ills., 25cm.—unbd. ƒ1.60, full cloth ƒ3.-, half leather ƒ3.40.
Honig uit den rotssteen. Eerste bundel.
Tweede druk.
Amsterdam, J.A. Wormser [1896]. [4], 249, [3] pp., 20cm.—unbd. ƒ1.50, bd. ƒ1.90, subscription to the 1st series of cheap editions ƒ5.25 (unbd.).
De zegen des Heeren over onze kerken. Rede ter inleiding op het gebed voor het samenkomen der Gereformeerde Kerken in Generale Synode, gehouden in de Noorderkerk te Middelburg, op 10 Augustus 1896.
Amsterdam, J.A. Wormser 1896. 31 pp., 25cm.—ƒ0.35.
Rapport inzake de Zending.
(S.l., s.n.) 1896. [1]–12, [1]–5, [1]–2 pp., 31cm.
Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën. Eerste bundel.
Tweede druk.
Amsterdam, J.A. Wormser [1896]. [4], 279 pp., 20cm.—unbd. ƒ1.75, bd. ƒ2.25, subscription to the 1st series of cheap editions ƒ5.25 (unbd.).
Aan het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen.
[S.l., s.n.] 1896. 6 pp., 36cm.
Oefening en dienst des Woords.
In: Gereformeerde Stemmen uit vroeger en later tijd.
[First series], no. 16, November 1896.
Rotterdam, Mannenvereeniging “Voetius” 1896 (Rotterdam, A. ter Weeme), pp. 124–128.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 15 September 1896–18 September 1897. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1896–1897.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1897, pp. 144–147, 209–213, 215–220, 226–227, 304–306, 315–317, 319, 378–380, 382–384.
Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën. Tweede bundel.
Tweede druk.
Amsterdam, J.A. Wormser [1896]. [4], 251 pp., 20cm.—unbd. ƒ1.75, bd. ƒ2.25, subscription to the 1st series of cheap editions ƒ5.25 (unbd.).
Gereformeerde beginselen van Staatsrecht.
In: De correspondentie over het ontslag van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, als Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit, aangevuld door Mr. Th. Heemskerk, fungeerend Secretaris van Curatoren der Vrije Universiteit, ingevolge opdracht van het Curatorium.
Amsterdam/Pretoria, N.V. Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1896, pp. [29]–35.
Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den heiligen Doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig Avondmaal.
Derde druk.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [s.a.]. VIII, 168 pp., 20cm.—unbd. ƒ0.60, bd. ƒ0.90.
De Bartholomeusnacht.
Amsterdam, Gebr. Koster 1896. 48 pp., 20cm.—ƒ0.35.
[Review.]
In: De plaatsen der verzoeking of: Ons hart geneigd tot alle kwaad. Nog eens: Kan men niet aan twee universiteiten tegelijk studeeren? Door T. de Vries, Jur. cand
Appingedam, W. van der Ploeg 1896, pp. 64–65.
Locus de Deo. College-dictaat van een der studenten. [Pars prima.]
[Amsterdam, A. Fernhout 1896.] 418, [1] pp., 22cm.

1897

[Reports.—Speech.]
In: Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Middelburg, van 11 Aug. tot 4 Sept. 1896.
Leiden, D. Donner 1897, pp. 27–34, 36–37, 39–40, 65–79, 89, 92–95.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 15 September 1896–18 September 1897. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1896–1897.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1897, pp. 710, 715–717, 749–753, 767–770, 772, 785, 798–799, 806–807, 810–811, 814–818, 820, 823, 841–845, 848–851, 862, 948.
[Letter to the editor.]
In: Algemeen Handelsblad 70 (1897), no. 21444, February 12, 1897.
Ontwerp voor het Program van Actie bij de Stembus van Juni 1897 met toelichting en bijlagen.
[S.l., s.n. 1897.] 83, [1] pp., 20cm.—ƒ0.40.
Openingswoord ter Deputatenvergadering, 29 April 1897.
[S.l., s.n. 1897.] 16 pp., 25cm.
[Address.]
In: Gereformeerd Jongelingsblad 8 (1896/1897), no. 19, June 11, 1897.
Verklaring.
Amsterdam, [s.n. 1897] (Herdes & Co), 23cm.
De wacht bij het beginsel.
In: Zeventiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel (Keizersgracht 162) 1897, pp. LXXVI–LXXXIV.
Schlaflose Nächte.
In: Der Pilger 8 (1897), no. 25, June 19, 1897, pp. [193]–196.
[Introduction.]
In: Het verband van doop en wedergeboorte. Nagelaten dogmatische studie van G. Kramer doctorandus in de godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit.
Breukelen, Uitgevers Maatschappij “De Vecht” 1897, pp. [I]–V.
[Letter to the editor.]
In: Algemeen Handelsblad 70 (1897), no. 21589, July 8, 1897.
[Letter to the editor.]
In: Algemeen Handelsblad 70 (1897), no. 21592, July 11, 1897.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 21 September1897–17 September 1898. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten- Generaal gedurende het zittingjaar 1897–1898.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1898, pp. 54, 68–69, 81–82, 91–94, 120–123, 159–162, 185–187, 269–275, 296–298, 301–302, 393–394, 426–429, 432–433, 435–437, 441, 445, 474, 525, 528, 536, 576–579, 598–599, 685, 687–688, 690.
[Letter to the editor.]
In: Algemeen Handelsblad 70 (1897), no. 21675, October 2, 1897.
[Reports.—Speech.]
In: Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Middelburg, van 11 Aug. tot 4 Sept. 1896.
Tweede druk.
Leiden, D. Donner 1897, pp. 29–39, 40–42, 65–78, 87, 89–93.
[Speech.—Poem.—Expression of thanks.]
In: Gedenkboek. Opgedragen door het feestcomité aan prof. dr. A. Kuyper, bij zijn vijf en twintigjarig jubileum als hoofdredacteur van “De Standaard.” 1872.–1 April.–1897.
Amsterdam, G.J.C. Herdes 1897, pp. 59–77, [286].
Vrouwen uit de Heilige Schrift.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1897]. [8], 244, [4] pp., 20cm., bd. ƒ2.90.
De berijmde Psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen, en hare liturgie, met het Kort Begrip en den Ziekentroost. Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper.
Middelharnis, Flakkeesche Boekdrukkerij 1897. [4], 256, 123, [1] pp., 24cm.—bd. ƒ2.50.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Elfde vijfduizend.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser. 1897. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.
[Short comment.]
In: De Hope 31 (1896/1897), no. 52, November 3, 1897.
Verjaardag-Album met motto’s uit de werken van Dr. A. Kuyper.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1897]. Pages unnumbered, 18cm.—unbd. ƒ1.25, bd. ƒ1.90.
Honig uit den rotssteen. Tweede bundel.
Tweede druk.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1897]. [8], 311, [1] pp., 20cm.–unbd. ƒ1.75, bd. ƒ2.25, subscription to the 2nd series of popular editions ƒ5.50 (unbd.).
Rede van Prof. Dr. A. Kuyper, op den Bondsdag te Utrecht, 27 Mei 1897.
In: Voor het Leven onzer Vereenigingen. Premie bij het Jaarboekje, jaargang 1898.
Uitgave van de Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond.”
Amsterdam, W. Kirchner 1897, pp. [3]–9.
[Letter to the editor.]
In: De Telegraaf 5 (1897), no. 1563, April 12, 1897.
[Letter to the editor.]
In: De Telegraaf 5 (1897), no. 1572, April 21, 1897.

1898

[Letters.]
In: Briefwisseling tussen Dr. A. Kuyper en Charles Boissevain. (Overgedrukt uit het “Handelsblad”).
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink 1898. 48 pp., 25cm.—ƒ0.25.
Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën. Derde bundel.
Tweede druk.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1898]. [4], 254 pp., 20cm.–unbd. ƒ1.75, bd. ƒ2.25, subscription to the 2nd series of popular editions ƒ5.50.
[Meditations.—Asterism.—Parting word.—Cable.]
In: De Hope 32 (1897/1898), no. 29, May 25, 1898; no. 35, July 6, 1898; no. 37, July 20, 1898; no. 38, July 27, 1898; no. 39, August 3, 1898; no. 43, August 31; no. 44, September 7, 1898; no. 48, October 5, 1898.
Is de oprichting van een leerstoel voor de Homœopathie aan te bevelen?
In: Achttiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel (Keizersgracht 162) 1898, pp. XXXV–XLI.
Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën. Tweede serie. Eerste bundel. Dat de genade particulier is.
Tweede druk.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1898]. [4], 255 pp., 20cm.–unbd. ƒ1.75, bd. ƒ2.25, subscription to the 2nd series of popular editions ƒ5.50 (unbd.).
Le parti antirévolutionnaire.
In: Les Pays-Bas. Manuel en deux parties.
Leide, A.W. Sijthoff [1898], II, pp. [71]–79.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 21 September 1897–17 September 1898. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1897–1898.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1898, pp. 1052–1054.
[Letter.]
Amsterdam, Boek- en Steendrukkerij v/h Ellerman Harms & Co. [1898], 5 pp. letter paper, 26cm.
“Bij de gratie Gods.”
In: Officiëel gedenkboek van de feestelijke ontvangst en de inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria binnen Amsterdam in 1898. Tweede stuk.
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1898, pp. [139]–152.
Bijbel.
Middelharnis, Flakkeesche Boekdrukkerij 1898. [8], 892, [4], 307 pp., ills., 29cm.—bd. ƒ2.50; bd. together with 1898.11: ƒ4.50.
De Berijmde Psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude Geloofsbelijdenissen, en hare Liturgie, met het Kort Begrip en den Ziekentroost. Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper.
Middelharnis, Flakkeesche Boekdrukkerij 1898. [4], 225, 102 pp., 28cm.—bd. ƒ2.50.
Encyclopedia of sacred theology. Its principles. Translated from the Dutch by Rev. J. Hendrik De Vries. With an introduction by Benjamin B. Warfield.
New York, Charles Scribner’s Sons 1898 (Norwood Mass. U.S.A., J.S. Cushing & Co.—Berwick & Smith). XXV, [1], 683 pp., 23cm.—bd. $4.-.
[Cable.]
In: De Standaard 27 (1898), no. 8137, September 13, 1898.
Van het kerkelijk ambt. (Met toestemming van den schrijver overgedrukt uit “De Heraut” 1887–1888.)
In: Gereformeerde Stemmen uit vroeger en later tijd.
Second series, no. 1, September 1898.
Rotterdam, Mannenvereeniging “Voetius” 1898 (A. ter Weeme), 45, [2] pp., 27cm.
Calvinism. Six lectures.
[S.l., s.n. 1898.] 37, 43, 38, 38, 35, 34 pp., 32cm.
In de schaduwe des doods. Meditatiën voor de krankenkamer en bij het sterfbed.
Tweede druk.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1898]. [8], 200 pp., 20cm.–unbd. ƒ1.25, bd. ƒ1.75.
Vrouwen uit de Heilige Schrift.
Tweede druk.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel Höveker & Wormser [1898]. [4], 178, [2] pp., 20cm.—unbd. ƒ1.25, bd. ƒ1.75.
[Letter to the editor.]
In: Grand Rapids Democrat vol. 36 (1898/1899), no. 14, October 30, 1898.
Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën. Tweede serie. Tweede bundel. De leer der verbonden.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel Höveker & Wormser [1898]. [4], 227 pp., 20cm.—unbd. ƒ1.75, bd. ƒ2.25.
Rede van Dr. A. Kuyper, gehouden in de Historical Presbyterian Society te Philadelphia, over het veldwinnend ritualisme.
In: De Heraut, no. 1095, December 18, 1898–no. 1096, December 25, 1898.
False theories of sovereignty.
In: The Independent, vol. 50 (1898), no. 2613, December 29, 1898.
[Letter.]
In: Jaarboekje voor 1899, ten dienste van de Christelijke Jongelingsvereenigingen in Nederland.
Achtste jaargang.
[S.l.], Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond” [1898], p. 85.
Ons program.”
Vierde, door den auteur herziene druk.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [s.a.] (Nijmegen, P.A. Geurts). XXVI, [11]–497, [6] pp., 25cm.—unbd. ƒ3.60, bd. ƒ4.50.
Die Verwischung der Grenzen. Autorisierte Übersetzung von W. Kolfhaus.
Leipzig, A. Deichert’sche Verlagsbuchh. Nachf. (G. Böhme) 1898 (Naumburg a/S., Lippert & Co. (G. Pätz’sche Buchdr.)). IV, 92, [4] pp., 21cm.—M. 1.35.
Schuldbesef. Leerrede naar aanleiding van Ps. 19:13. Uitgesproken in de Domkerk, te Utrecht, Nederland, anno 1868.
Grand Rapids, De Gids [1898]. 15 pp., 20cm.—$0.05.
Locus de Deo. College-dictaat van een der studenten. Pars altera.
[Amsterdam, A. Fernhout 1898(?).] 255 pp., 22cm.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht.
Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Twaalfde vijfduizend.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1898. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.
[Statement and defence.] In: Algemeen Handelsblad 71 (1898), no. 21988, August 12, 1898.

1899

[Meditations.—Article.]
In: De Hope 33 (1898/1899), no. 9, January 4, 1899; no. 11, January 18, 1899; no. 14, February 8, 1899.
Die zwölf Patriarchen. Biblische Charakterstudien. Vom Verfasser genehmigte deutsche Ausgabe v. S.
Leipzig, Verlag von Ernst Sonnenhol 1899 (Kassel, Ernst Röttger). 79 pp., 19cm.—unbd. M. 0.80, bd. M. 1,-.
Encyclopedia of sacred theology. Its principles. With an introduction by Benjamin B. Warfield.
London, Hodder and Stoughton 1899. XXV, [I], 683 pp., 23cm.—price 12 s.
[Meditations.]
In: The Christian Intelligencer 70 (1899), no. 1 (whole no. 3571), January 4, 1899, pp. 3–4; no. 5 (whole no. 3575), February 1, 1899, pp. 67–68.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 20 September 1898– 16 September 1899. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1898–1899.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1899, pp. 795–797, 804–805, 809–810, 812–814, 868–871, 935, 950–956, 989–990, 1010–1011, 1204.
Upon this rock I will build my church.
In: The Christian Intelligencer 70 (1899), no. 10 (whole no. 3580), March 8, 1899, pp. 151–152.
Our earthly house of this tabernacle.
In: The Christian Intelligencer 70 (1899), no. 14 (whole no. 3584), April 5, 1899, pp. 219–220.
Voorstel.
(S.l., s.n.) 1899. 6 pp., 34cm.
Thou renewest the face of the earth.
In: Christian Intelligencer 70 (1899), no. 19 (whole no. 3589), May 10, 1899, pp. 299–300.
Zendingsorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
[S.l., s.n., 1899.] 24 pp., 20cm.—ƒ0.25 (postage paid).
[Open letter.]
In: Nieuwe Rotterdamsche Courant 56 (1899), no. 114, May 13, 1899.
A new life of Calvin.
In: The Christian Intelligencer 70 (1899), no. 22 (whole no. 3592), May 31, 1899, p. 355.
Uit het Woord. Stichtelijke Bijbelstudiën. Tweede serie. Derde bundel. Practijk der Godzaligheid.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel Höveker & Wormser [1899]. [4], 258, [2] pp., 20cm.- unbd. ƒ1.75,
bd. ƒ2.25.
The heaven and the earth.
In: The Christian Intelligencer 70 (1899), no. 24 (whole no. 3594), June 14, 1899, p. 383.
Varia Americana.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1899] ([’s Gravenhage] Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij). [4], 191 pp., 22cm.—unbd. ƒ1.25, bd. ƒ1.90.
Op welke wijze kan de Vrije Universiteit zich, voor zooveel aan haar hangt, de mogelijkheid waarborgen, van steeds mannen beschikbaar te vinden, die bij vacatures tot hoogleeraar kunnen worden aangesteld?
In: Negentiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel (Keizersgracht 162) 1899, pp., XLI–XLV.
Election and Selection.
In: The Independent 51 (1899), no. 2638, June 22, 1899, pp. 1693–1694.
Band aan het woord. Antwoord op de vraag Hoe is eene universiteit aan het woord van God te binden? Voorgedragen op de meeting gehouden te Middelburg op 28 Juni 1899.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1899]. 40 pp., 23cm.—ƒ0.40.
Calvinism. Six Stone-lectures.
Amsterdam/Pretoria, Höveker & Wormser Ltd.; Edinburg, T. & T. Clark; London, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co. Ltd.; New York-Chicago-Toronto, Fleming H. Revell Company [1899] (’s Gravenhage, Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij). [6], 275 pp., 22cm.—bd. ƒ2.50.
The antithesis between symbolism and revelation: Lecture delivered before the Historical Presbyterian Society in Philadelphia, PA.
Amsterdam/Pretoria, Höveker & Wormser Ltd.; Edinburg, T. & T. Clark; London, Simpkin, Marshall,
Hamilton, Kent, & Co. Ltd. [1899]. 24 pp., 25cm.—ƒ0.30.
Election and selection.
In: The United Presbyterian 57 (1899), no. 26, July 6, 1899, p. 19.
[Letter.]
In: De Bazuin 47 (1899), no. 27, July 7, 1899.
[Introducing Minas Tchéraz to the audience. Speech of thanks.]
In: Conférence Arménienne à Amsterdam par Monsieur Minas Tchéraz sous la présidence de M. le Dr. A. Kuyper membre des Etats Généraux des Pays Bas. Sujet: La Conference de la Paix et les massacres Arméniens.
Amsterdam/Pretoria, Librairie Höveker & Wormser [1899], pp. [3]–7, 30–32.
For his God doth instruct him.
In: The Christian Intelligencer 70 (1899), no. 30 (whole no. 3600), July 26, 1899, pp. 479–480.
Het Calvinisme. Zes Stone-lezingen in october 1898 te Princeton (N.-J.) gehouden.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1899]. [4], 197, [2] pp., 26cm. –
unbd. ƒ2.50, bd. ƒ3.25; cheap part of the print run: unbd. ƒ1.10, bd. ƒ1.75.
[Letter.]
In: Daily Chronicle, no. 11700, September 1, 1899, p. 4.
Whereupon are the foundations thereof fastened?
In: The Christian Intelligencer 70 (1899), no. 39 (whole no. 3609), September 27, 1899, pp. 622–623.
Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet.
Leiden, D. Donner 1899. 102 pp., 24cm.—ƒ0.50.
Evolutie. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1899 gehouden.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1899. 56 pp., 28cm.—ƒ0.60.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 19 September 1899– 15 September 1900. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1899–1900.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1900, pp. 101–104, 135–139, 143–144, 147–148, 177–188, 202–203, passim 210–406, 413–415, 567–572, 588, 609–612, 619–621.
Le réveil du Calvinisme dans les Pays-Bas.
In: La Foi et la Vie 2 (1899), no. 21, November 1, 1899, pp. [321]–324.
Als gij in uw huis zit. Meditatiën voor het huislijk saamleven.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel Höveker & Wormser [1899]. VI, [2], 285, [3] pp., 20cm., unbd.—ƒ1.90, bd. ƒ2.40.
[Submitted report.]
In: De Standaard 28 (1899), no. 8493, November 7, 1899.
And forget not all his benefits.
In: The Christian Intelligencer 70 (1899), no. 45 (whole no. 3615), November 8, 1899, pp. 719–720.
[Letter.]
In: Het Nieuws van den Dag, no. 9171, December 6, 1899.
Wonderfull.
In: The Christian Intelligencer 70 (1899), no. 50 (whole no. 3620), December 13, 1899, pp. 812–813.
Transvaal op de Vredesconferentie. Redevoering in de Staten-Generaal.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1899]. 14 pp., 24cm.
Calvinism. Six lectures delivered in the Theological Seminary at Princeton.
New York/Chicago/Toronto, Fleming H. Revell Company [1899]. [6], 275 pp., 22cm.

1900

[Letter.]
In: Mededeelingen van het Bestuur van den Nederlandschen Journalistenkring, no. 23, January 1900, p. 6.
In the beauties of holyness.
In: The Christian Intelligencer 71 (1900), no. 4 (whole no. 3626), January 24, 1900, pp. 50–51.
La crise sud-africaine.
In: Revue des deux Mondes 70 (1900), vol. 157, no. 3, February 1, 1900, pp. [481]–533.
Redeemer from everlasting is thy name.
In: The Christian Intelligencer 71 (1900), no. 8 (whole no. 3630) February 21, 1900, p. 115.
La crise sud-africaine. Extrait de la Revue des deux Mondes du 1er Février 1900.
Paris, Bureau de la Revue des deux Mondes, 1900 (Paris, Chamerot et Renouard). 55 pp., 25cm.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 19 September 1899–15 September 1900. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1899–1900.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1900, pp. 1073–1080, 1115–1119, 1202–1204, 1264–1267, 1293–1295, 1316–1318, 1329, 1368–1369, 1483–1484, 1496–1497, 1546–1547, 1550, 1556–1558, 1559–1560, 1638, 1641, 1643–1644, 1650–1652, 1745, 1783–1784, 1817–1818, 1827–1828, 1831, 1843–1844, 1850.
De crisis in Zuid-Afrika. Uit de “Revue des deux Mondes” vertaald door C.K. Elout.
Eerste druk.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser, 1900. [2], 62 pp., 23cm.—ƒ0.50.
[Two letters.]
In: Le Siècle 65 (1900), no. 23385, March 30, 1900; no. 23398, April 14, 1900.
Arrayed in fine linen, bright and pure.
In: The Christian Intelligencer 71 (1900), no. 17 (whole no. 3639), April 25, 1900, pp. 263–264.
Die Krisis in Südafrika. Ins Deutsche übersetzt von W.K. in R.
Berlin, Verlag von Martin Warneck 1900 (Berlin SW, Thormann & Goetsch). 51 pp., 24cm.—M. 0.60.
Seen of above five hundred brethren.
In: The Christian Intelligencer 71 (1900), no. 21 (whole no. 3643), May 23, 1900, p. 328.
The South-African crisis. Reprinted from the Revue des deux Mondes for February 1900. Translated and prefaced by A.E. Fletcher.
First edition.
London, Stop the War Committee [1900] (Amsterdam (Holland), Roeloffzen-Hübner & Van Santen). IV, 81 pp., 23cm.
[Two letters.]
In: La politique Boer. Faits et documents en réponse au Docteur Kuyper.
[Paris], Bureaux du “Siècle” 1900 (Paris, Soc. Anonyme de l’Imp. Kugelmann), pp. 102–103.
Sanningen om Boerna och den Sydafrikanska Krisen. Öfversättning från Franskan.
(Ur det moderna samhällslifvet. 21).
Stockholm, Albert Bonniers förlag [1900] (Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri). 86 pp., 19cm.—75 Öre.
La crise sud-africaine.
Paris, Librairie Académique Didier. Perrin et Cie, Libraires-Éditeurs 1900 (Tours, Imprimerie Deslis Frères). [4], 149 pp., 19cm.—unbd. 2 Frs.
Full of new wine.
In: The Christian Intelligencer 71 (1900), no. 27 (whole no. 3649), July 4, 1900, pp. 423–424.
Der Gegensatz zwischen Symbolismus und Offenbarung.
In: Reformirte Kirchen-Zeitung 23 (1900), no. 29, July 22, 1900–no. 32, August 12, 1900.
To eat of the tree of life.
In: The Christian Intelligencer 71 (1900), no. 30 (whole no. 3652), July 25, 1900, pp. 471–472.
The work of the Holy Spirit. Translated from the Dutch with explanatory notes by Henri De Vries. With an introduction by Benjamin B. Warfield.
New York/London, Funk & Wagnalls Company 1900. XXXIX, [1], 664 pp., 23cm.—$3.
A pillar in the temple.
In: The Christian Intelligencer 71 (1900), no. 35 (whole no. 3657), August 29, 1900, p. 551.
Inleidend woord op de nieuwe uitgave.—Tweede uitgave.
In: Verklaring der Nederlandsche Geloofsbelijdenis van Ds. A. Rotterdam. Op nieuw uitgegeven, en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door Dr. A. Kuyper.
[Tweede uitgave.]
Rotterdam, Gebroeders Huge 1900 (Leiden, Stoomdruk Eduard IJdo), pp. [V]– XVI.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 18 September 1900– 14 September 1901. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1900–1901.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1901, pp. 63–64, 77–78, 83, 85–86, 87, 89, 91, 116–118, 122–123, 140–141, 151, 393–396, 508–515, 557, 559–565, 574, 630–631, 734.
Scolastica II. Om het zoeken of om het vinden? Of het doel van echte studie.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1900]. 32 pp., 20cm.—ƒ0.40.
Evolutionismus das Dogma moderner Wissenschaft. Übersetzt von W. Kolfhaus.
Leipzig, A. Deichert’sche Verlagsbuchhandlung Nachf. (Georg Böhme) 1901 [= 1900] (Naumburg a.S. Lippert & Co. (G. Pätz’sche Buchdr.)). IV, 50 pp., 20cm.—M. 0.90.
[Two letters.]
In: Boer politics. By Yves Guyot.
Translated from the French.
London, John Murray, Albemarle Street 1900, pp. [124]–126.
I will write upon him the name of my God.
In: The Christian Intelligencer 71 (1900), no. 44 (whole no. 3666), October 31, 1900, pp. 695–696.
Als gij in uw huis zit. Meditatiën voor het huislijk saamleven.
Tweede druk.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1900]. VI, [2], 252 pp., 20cm.—unbd. ƒ1.25, bd. ƒ1.75.
Now I know in part.
In: The Christian Intelligencer 71 (1900), no. 51 (whole no. 3673), December 19, 1900, pp. 823–824.
Locus de foedere. College-dictaat van een der studenten.
[Amsterdam, W. Kirchner 1900.] 154 pp., 22cm.
Locus de Deo. College-dictaat van een der studenten. Pars tertia.
[Amsterdam, W. Kirchner 1900.] 258 pp., 22cm.
Locus de providentia. College-dictaat van een der studenten.
[Amsterdam, W. Kirchner 1900.] 247 pp., 22cm.
Locus de Creatione. Tweede bewerking (1899/1900). College-dictaat van een der studenten.
[Amsterdam, W. Kirchner 1900.] 127 pp., 22cm.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Dertiende vijfduizend.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1900. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.
[Asterism.]
In: Boer boekje. Gevleugelde woorden door Dr. Abraham Kuyper, Prof. Henry E. Dosker, Ds. Henry Beets, Ds. Peter Ekster, Ds. Peter Moerdijke, Ds. H. Vander Werp, Ds. L.J. Hulst, en anderen.
[S.l., s.n., s.a.], pp. 4–5.
[Letter to the editor.]
In: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland (1900), no. 1214, September 30, 1900.

1901

Evolutionismus das Dogma moderner Wissenschaft. Übersetzt von W. Kolfhaus.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 18 September 1900–14 September 1901. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1900–1901.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1901, pp. 917–918, 1035–1041, 1080–1081, 1092, 1098, 1119–1120, 1128, 1135, 1137, 1145–1150, 1166–1168, 1178–1180, 1185–1186, 1188–1189, 1194–1195, 1199, 1201, 1248, 1253, 1256, 1274–1277, 1282, 1291–1296, 1297–1298, 1358–1359, 1361, 1459, 1532–1535, 1570–1571, 1573–1574, 1611–1613, 1626–1627, 1667–1669, 1676–1677.
The riches of the glory of his inheritance in the saints.
In: The Christian Intelligencer 72 (1901), no. 6 (whole no. 3680), February 6, 1901, pp. 83–84.
Women of the Bible.
In: The Christian Intelligencer 72 (1901), no. 11 (whole no. 3685), March 13, 1901 (pp. 164–165); no. 17 (whole no. 3691), April 24, 1901(p. 265); no. 30 (whole no. 3704), July 24, 1901 (p. 472); no. 35 (whole no. 3709), August 28, 1901 (p. 551); no. 42 (whole no. 3716), October 16, 1901 (p. 664); no. 51 (whole no. 3725), December 18, 1901 (pp. 824–825).
Zijn uitgang te Jerusalem. Meditatiën over het lijden en sterven onzes Heeren.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1901] (Nijmegen, P.A. Geurts). VII, [1], 241, [3] pp., 20cm.—unbd. ƒ1.90, bd. ƒ2.40.
Pluriformiteit.
In: Antwoord van en aan Dr. Kuyper door Th.F. Bensdorp, Congr.SS.Red.
Amsterdam, G. Borg 1901, pp. [3]–4.
Pluriformiteit.
In: Pluriformiteit. Een fundamenteele misvatting van Dr. A. Kuyper of een hopeloos pleidooi. Eene studie over Dr. Kuyper’s pluriformiteitsstelsel door Th.F. Bensdorp Congr.SS.Red. Benevens een antwoord van en aan Dr. Kuyper. Door denzelfde.
Amsterdam, G. Borg 1901, pp. [55]–56.
Volharden bij het ideaal. Openingswoord ter Deputatenvergadering, van 17 April 1901.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1901]. 23 pp., 25cm.—ƒ0.25.
So that bread may come forth from the earth.
In: The Christian Intelligencer 72 (1901), no. 24 (whole no. 3698), June 12, 1901, p. 375.
[Cable.]
In: Gereformeerd Jongelingsblad 12 (1900/1), no. 35, June 7, 1901.
Drie kleine vossen.
Kampen, J.H. Kok 1901. 158 pp., 20cm.—unbd. ƒ0.80, bd. ƒ1.25.
[Cable.]
In: De Standaard 30 (1901), no. 9022, August 19, 1901.
[Letter.]
In: De Standaard 30 (1901), no. 9030, August 28, 1901.
[Ministerial speeches.]
In: Verslag van de Handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 17 September 1901–13 September 1902. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1901–1902.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1902, pp. 54–56, 58–59, 63–64, 132, 133–134, 320–325, 327–334, 336, 370–376, 461–462, 464, 465, 474–477, 478–480, 482, 485–487, 497–499, 501–502, 505–506, 507–511, 513, 516–517, 518–520, 525–528, 533–534, 545–547, 549–550, 551, 568, 576–578, 583–585, 587–590.
[Letter.]
In: Mededeelingen van het Bestuur van den Nederlandschen Journalistenkring no. 28, September 1901, p. 3.
[Cable.]
In: Jaarboekje voor 1902 ten dienste van de Christelijke Jongelingsvereenigingen in Nederland.
Eleventh volume.
[S.l.], Association “De Gereformeerde Jongelingsbond” [1901], pp. 130–131.
Buerit ja sota Etelä-Afrikassa.
Kirj. Tohtori A. Kuyper Amsterdamissa. Suomennos.
Kuopio, Osakeyhtiö Kuopion Uusi Kirjapaino 1901. 86 pp., 19cm.—1 mk. 5 p.

1902

[Cable.]
In: The Times, no. 36669, January 20, 1902.
[Ministerial speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 17 September 1901–13 September 1902. Verslag der handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1901–1902.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1902, pp. 141, 148–157, 159–160, 187–191, 193–194, 254–255, 294.
Women of the Bible.
In: The Christian Intelligencer 73 (1902), no. 10 (whole no. 3736), March, 5, 1902 (p. 149); no. 16 (whole no. 3742), April 16, 1902 (p. 249); no. 29 (whole no. 3755), July 16, 1902, p. 461.
[Ministerial speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 17 September 1901–13 September 1902. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1901–1902.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1902, pp. 1117–1119, 1133–1135, 1347–1348, 1355–1356, 1357–1358, 1520, 1555, 1643, 1690–1697, 1703–1704, 1713–1716, 1723, 1725, 1749.
[Cable.]
In: Gereformeerd Jongelingsblad 13 (1901/1902), no. 32, May 16, 1902.
[Cable.]
In: De Standaard 31 (1902), no. 9257, May 27, 1902.
De engelen Gods.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1902]. [4], 289, [I]–II, [3] pp., 26cm.—unbd. ƒ2.50, bd. ƒ3.25.
Clothed with humility.
In: The Christian Intelligencer 73 (1902), no. 23 (whole no. 3749), June 4, 1902, pp. 361–362.
The corn of wheat in the earth.
In: The Christian Intelligencer 73 (1902), no. 33 (whole no. 3759), August 13, 1902, pp. 523–524.
[Cable.]
In: De Standaard 31 (1902), no. 9349, September 11, 1902.
[Ministerial speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 16 September 1902–12 September 1903. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1902–1903.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1903, pp. 46–47, 49–51, 91–94, 101, 400–408, 440–445, 525–527, 529, 532, 539–541, 542, 546–550, 552–554, 556, 557, 561–562, 564, 572–574, 576–577, 577–578, 585–586, 592–596, 621–624, 632, 633–635, 644–648, 654–656, 662, 663–666, 889–891, 893.
[Ministerial speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 16 September 1902–12 September 1903. Verslag der handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1902–1903.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1903, pp. 35–39, 69–72, 89, 104–105, 105–106.
De gemeene gratie. Eerste deel. Het geschiedkundig gedeelte.
Leiden, D. Donner 1902. [8], 501, [3] pp., 25cm.—complete set (= 3 vols.): premium copy unbd. ƒ9.-; trade edition unbd. ƒ17.70.
The letter killeth, but the Spirit quickeneth.
In: The Christian Intelligencer 73 (1902), no. 44 (whole no. 3770), October 29, 1902, pp. 700–701.
Motto’s van Dr. A. Kuijper.
[Amsterdam, B. van der Land 1902]. 11cm.—unbd. ƒ0.90, bd. ƒ1.25.
Bijbel.
Rotterdam, D. Bolle [1902]. [6], 1179, [5], 428, [4] pp., 33cm.—bd. ƒ14.50 (without ills.), ƒ17.00 (ills.)
In Jezus ontslapen. Meditatiën.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1902] (Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij). IX, 270 pp. 20cm.—unbd. ƒ1.90, bd. ƒ2.40.
In Jezus ontslapen. Meditatiën.
Tweede druk.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker en Wormser [s.a.] (Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij). VIII, 221, (3) pp., 20cm.—unbd. ƒ1.25, bd., unbd. ƒ1.75.
[Cable.]
In: Jaarboekje voor 1903 ten dienste van de Christelijke Jongelingsvereenigingen in Nederland.
Twaalfde jaargang.
[S.l.], Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond” [1902], p. 116.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Veertiende vijfduizend.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1902. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.

1903

[Ministerial speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 16 September 1902–12 September 1903. Verslag der handelingen van de Eerste Kamer der Staten- Generaal gedurende het zittingjaar 1902–1903.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1903, pp. 151–153, 181, 188–193, 195, 219, 267–268, 315–316.
Women of the Bible.
In: The Christian Intelligencer 74 (1903), no. 3 (whole no. 3782), January 21, 1903 (p. 37); no. 11 (whole no. 3790), March 18, 1903 (p. 165); no. 25 (whole no. 3804), June 24, 1903 (p. 397); no. 31 (whole no. 3810), August 5, 1903 (p. 493); no. 34 (whole no. 3813), August 26, 1903 (p. 541); no. 40 (whole no. 3819), October 7, 1903 (p. 637); no. 52 (whole no. 3831), December 30, 1903 (p. 853).
[Cable.]
In: De Standaard 32 (1903), no. 9461, January 23, 1903.
[Ministerial speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 16 September 1902–12 September 1903. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1902–1903.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1903, pp. 926, 948–953, 972–975, 1088–1092, 1234–1237, 1241–1245, 1257–1260, 1354–1379, 1383, 1389–1391, 1391–1393.
Aan het Moderamen van de Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Arnhem in Augustus 1902.
In: Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Arnhem, van 12 Aug. tot 5 Sept. 1902.
Leiden, D. Donner 1903, pp. 8–9.
[Cable.]
In: Gereformeerd Jongelingsblad 14 (1902–1903), no. 25, March 20, 1903.
[Cable.]
In: De Standaard 32 (1903), no. 9530, April 15,1903.
[Government policy statement concerning the strikes of 1903.]
In: Februari-stormen en Maartsche buien door P. Brouwer.
Wageningen, Drukkerij “Vada” [1903], pp. 16–18.
[Cable.]
In: De Standaard 32 (1903), no. 9570, June 3, 1903.
[Letter.]
In: Gedenkboek van het Nederlandsch Jongelingsverbond. 1853–1903.
Amsterdam, B. van der Land [1903] (J.H. de Bussy, Amsterdam), p. 105.
[Reply.]
In: De ware schuldigen. Debat tusschen Mr. P.J. Troelstra en Dr. Abr. Kuyper over de oorzaken en gevolgen der Aprilstaking, gehouden in de Tweede Kamer op 30 Juni en 1 Juli 1903, met een inleiding en naschrift van Mr. P.J. Troelstra.
Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P [1903]. (Amsterdam, Masereeuw & Bouten), pp. 20–25.
[Government policy statement concerning the strikes of 1903.]
In: Geschiedenis van de “Spoorwegstakingen” en de totstandkoming der “Spoorwegwetten” in Nederland, 1903, door A.J. Stilting.
Utrecht, J.L. Beijers 1903 (L.E. Bosch & Zoon), pp. 20–23.
De gemeene gratie. Tweede deel. Het leerstellig gedeelte.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1903 ([Leiden, D. Donner]). [4], 685, [3] pp., 25cm.—complete set (= 3 vols.): premium copy unbd.ƒ9.-, trade edition unbd. ƒ17.70.
[Ministerial speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 15 September 1903–23 Juli 1904. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1903–1904.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1904, pp. 46–49, 54–57, 60–61, 92–96, 101–103, 106, 109–110, 120–121, 128–131, 133, 135–136, 144–147, 151–152, 157, 255–256, 393–395, 650–664, 703–706, 814–817, 819–820, 822–823, 829–830, 833, 835–837, 838, 840–841, 853–856, 858–864, 869–871, 873–875, 875–877, 880–885, 886, 887–890, 963–970, 977, 980, 982–983, 985–986, 990–991, 993–994, 1002–1005, 1008–1009, 1009–1011.
[Cable.]
In: De Standaard 32 (1903), no. 9674, October 2, 1903.
Die Fleischwerdung des Worts, von Dr. A. Kuyper. Vom Verfasser autorisierte Übersetzung nebst Vorwort von N.M. Steffens, D.D.
Dubuque, IA, Western Publishing Co. 1903. VIII, 218 pp., 21cm.—unbd. $0.55, bd. $0.85.
[Government policy statement concerning the strikes of 1903.]
In: Actestukken der Samenzwering. Gedenkboek der Werkstakingen van 1903. Deel I. Voorspel. Eerste en tweede Periode.
Wageningen, Naamlooze Vennootschap Drukkerij “Vada” 1903, pp. 205–207, 348–364, 367–372.
A. De politiek van het kabinet. (Uit de Memorie van Antwoord op Hoofdstuk I der Staatsbegroting van 1904.)B. Rede van Z. Exc. Dr. A. Kuyper, Minister van Binnenlandsche Zaken, gehouden in de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Vrijdag 4 December 1903.C. Repliek van Minister Kuyper, in de Kamerzitting van Zaterdag 5 December 1903.
In: Christelijke Politiek. I.
Amsterdam, W. Kirchner [1903] (Amst., De Roever Kröber & Bakels) pp. 5–51 pp.
[Cable.]
In: De partijdag te Oud-Beijerland door M.H.A. van der Valk, Pred. der Ned. Herv. Gem. te Boxtel.
Rotterdam, M. van Antwerpen 1903, p. 17.
[Ministerial speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 15 September 1903–23 Juli 1904. Verslag der handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1903–1904.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1904, pp. 100–101, 101–102.
De drie formulieren van eenigheid gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Vijftiende vijfduizend.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1903. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.

1904

A. De politiek van het kabinet. (Uit de Memorie van Antwoord op Hoofdstuk I der Staatsbegroting van 1904).B. Rede van Z. Exc. Dr. A. Kuyper, Minister van Binnenlandsche Zaken, gehouden in de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Vrijdag 4 December 1903.C. Repliek van Minister Kuyper, in de Kamerzitting van Zaterdag 5 December 1903.
In: Christelijke Politiek. I.
Tiende druk.
Amsterdam, W. Kirchner [1904] (Amst., De Roever Kröber & Bakels), pp. 5–51 p.
[Ministerial speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 15 September 1903–23 Juli 1904. Verslag der handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1903–1904.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1904, pp. 206–208, 215–216, 269–275, 278–279, 284–286, 287, 435–436, 482–491.
Bekeerden en onbekeerden.
[S.l., s.n. 1904.] 15 pp. 20cm.
Women of the Bible.
In: The Christian Intelligencer 75 (1904), no. 5 (whole no. 3836), February 3, 1904 (p. 69); no. 10 (whole no. 3841), March 9, 1904 (p. 149); no. 16 (whole no. 3847), April 20, 1904 (p. 245); no. 20 (whole no. 3851), May 18, 1904 (p. 309); no. 29 (whole no. 3860), July 20, 1904 (p. 457); no. 35 (whole no. 3866), August 31, 1904 (p. 553); no. 40 (whole no. 3871), October 5, 1904 (p. 633); no. 50 (whole no. 3881), December 14, 1904 (pp. 802–803).
[Cables on mediation.]
In: Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond 10 (1904), no. 8, February 19, 1904; no. 13, March 25, 1904.
[Ministerial speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 15 September 1903–23 Juli 1904. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1903–1904.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1904, pp. 1356–1364, 1366–1373, 1436–1445, 1447–1450, 1458–1462, 1466, 1466–1472, 1473–1475, 1481–1482, 1484–1486, 1488–1489, 1490–1493, 1499–1501, 1506–1507, 1509–1511, 1514–1517, 1519–1521, 1524, 1527–1528, 1530–1531, 1535–1537, 1542, 1544–1545, 1551–1553, 1554–1555, 1560, 1566–1567, 1570–1574, 1576–1577, 1653, 1688–1691, 1695–1696, 1699–1701, 1739–1746, 1773–1776, 1782, 1793–1794, 1798–1799, 1801–1802, 1808, 1810, 1828–1831, 1834–1838, 1846–1847, 1862–1864, 1885–1887, 1895–1898, 1900–1901, 1906–1907, 1910–1911, 1921–1922, 1930, 1937–1940, 1949–1950, 1952–1953, 1958, 1963–1964, 1966–1967, 1967, 1972–1975, 1980, 1984–1986, 1988, 1990–1991, 1994, 1996–1999, 2002–2003, 2007, 2009, 2012, 2015–2016, 2018–2019, 2020–2021, 2024–2025, 2028, 2032, 2035–2036, 2038, 2039–2040, 2041–2044, 2045, 2047–2048, 2050–2052, 2062–2067, 2069–2071, 2073, 2086–2087, 2092–2095, 2097–2100, 2114–2116, 2117–2118, 2122–2124, 2126, 2132, 2134–2136, 2141, 2142, 2144–2145, 2147, 2150–2151, 2187, 2188–2192, 2201–2206, 2207, 2209, 2209–2212, 2215–2217, 2221–2125, 2227–2230, 2230–2232, 2296–2299, 2299–2303, 2308.
[Two letters to the editor.]
In: Het Vaderland 36 (1904), no. 58, March 9, 1904; no. 74, March 27/28, 1904.
“Vier uwe vierdagen.” Meditatiën.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1904] (Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij). VIII, 309 pp., 20cm.—unbd. ƒ1.90, bd. ƒ2.40.
Gomer voor den Sabbath. Meditatiën over en voor den sabbath.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1904] (Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij). 214, [2] pp., 20cm.—unbd. ƒ1.25, bd. ƒ1.75.
[Cable.]
In: De Standaard 33 (1904), no. 9823, March 28, 1904.
[Letter.]
In: Orgaan van den Nederlandschen Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn. 21 (1904/1905), no. 1, May 1904, pp. [1]–3.
[Cable.]
In: Gereformeerd Jongelingsblad 15 (1903/1904), no. 37, May 20, 1904.
[Cable.]
In: De Standaard 33 (1904), no. 9872, May 27, 1904.
[Speech.]
In: Actestukken der Samenzwering. Gedenkboek der Werkstakingen van 1903. Deel II. Derde en Vierde Periode. Naspel. Bijlage en Register.
Wageningen, Naamlooze Vennootschap Drukkerij “Vada” 1904, pp. 514–531.
[Letter.]
In: Vier-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel (Keizersgracht 162) 1904, p. XXXIII.
[Cable.]
In: De Bazuin 52 (1904), no. 25, June 17, 1904.
[Government policy statement concerning the strikes of 1903.]
In: Mouvement gréviste aux Pays-Bas en 1903. Grèves des chemins de fer et législation par A.J. Stilting.
Utrecht, J.L. Beijers/Paris, V. Giard & E. Brière/Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht/Anvers, Nederlandsche Boekhandel 1904 (J.H. de Bussy, Amsterdam), pp. 28–30.
[Speech.]
In: Correspondentieblad van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen, no. 4, 1904.
[Cable.]
In: De Tijd, no. 17293, July 14, 1904.
[Ministerial speech.]
In: W.H. Gispen Jr., Calvinisme en geheel-onthouding. (Correspondentie-Orgaan der Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding: no. 12).
Amsterdam, Gebr. Gimbel [1904], pp. [27]–36.
Onderdanig in de vreeze Gods.
(“Filippus,” no. 354).
[Utrecht,] 1904 (Breukelen, P. Mobach). 4 pp., 20cm.—ƒ0.01; 100 copies ƒ0.60; 250 copies ƒ1.40; 500 copies ƒ2.70; 1000 copies ƒ5.00.
Reformation wider Revolution. Sechs Vorlesungen über den Calvinismus. Gehalten zu Princetown von Dr. Abraham Kuyper. Übersetzt von Martin Jaeger.
[Berlin,] Gr. Lichterfelde, Reich Christi Verlag 1904 (Osterwieck a. Harz, A.W. Zickfeldt). [8], 196 pp., 25cm.—full cloth M. 4.-.
[Ministerial speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 20 September 1904–16 September 1905. Verslag der handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1904–1905.
’s. Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij 1905, pp. 11, 11–12, 17–18, 20, 31–37, 39–40, 76–84, 149–150.
[Ministerial speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 20 September 1904–16 September 1905. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1904–1905.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1905, pp. 63–68, 78–79, 535–543, 604–610, 813–816, 818–819, 821–823, 844–847, 852, 854, 859–860, 864–865, 869, 872–873, 901–902, 904–905, 907–911, 923–925, 928, 929–932, 930, 933–935.
The biblical criticism of the present day.
In: The Bibliotheca Sacra 61 (1904), no. 243, July 1904, pp. [409]–442; no. 244, October 1904, pp. 666–688.
E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. Eerste deel.
Amsterdam/Pretoria/Potchefstroom, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1904 (P.A. Geurts, Nijmegen). [6], 493, [3] pp., 25cm.—complete set (= 4 vols.) unbd. ƒ19.-, bd. ƒ22.-.
[Cable.]
In: Provinciale Drentsche en Asser Courant 81 (1904), no. 259, November 3, 1904.
[Letter.]
In: Het Volk 5 (1904), no. 1409, November 5, 1904.
Bijbel.
Rotterdam, Uitgevers-genootschap “Biblia” [1904]. 48 pp., 29cm.—ƒ0.15.
A. Rede van ZEx. Dr. A. Kuyper, Minister van Binnenlandse Zaken, gehouden in de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Zaterdag 10 December 1904.B. Repliek van ZEx. Dr. A. Kuyper, in de Kamerzitting van Dinsdag 13 December 1904.
In: Van het Binnenhof I.
Wageningen, Nederbragt & Co. [1904], pp. [1]–32.
Bijbel.
Middelharnis, Flakkeesche Boek- en Handelsdrukkerij 1904. [8], 1002, [4], 338 pp., ills., 25cm.—full cloth ƒ3.-, Russian leather with clasps ƒ7.50.
[Cable.]
In: Jaarboekje voor 1905 ten dienste van de Christelijke Jongelingsvereenigingen in Nederland.
Veertiende jaargang.
[S.l.], Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond” [1904], p. 160.
Jubileumrede bij het vijftigjarig bestaan van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen.
In: Verslag van de Een-en-vijftigste Algemeene Vergadering ter viering van het gouden jubileum der Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen, gehouden te Amsterdam, op Dinsdag 24, Woensdag 25 en Donderdag 26 Mei 1904.
Zwolle, Stoomdruk Firma H. Tulp, pp. 17–30.
The work of the Holy Spirit. Translated from the Dutch with explanatory notes by Henri De Vries. With an introduction by Benjamin B. Warfield.
New York/London, Funk & Wagnallis Company 1904. XXXIX, 664 pp., 23cm.
[Cable.]
In: De Partijdag te Oud-Beijerland door M.H.A. van der Valk, Predikant der Ned. Herv. Gem. te Boxtel.
Boxtel, Wilhelm van Eupen, 1904, p. 16.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Zestiende vijfduizend.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel Höveker & Wormser 1904. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.
De gemeene gratie. Derde deel. Het practische gedeelte.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1904 [Leiden, D. Donner].

1905

[Cable.]
In: De Standaard 34 (1905), no. 10069, January 13, 1905.
Women of the Bible.
In: The Christian Intelligencer 76 (1905), no. 4 (whole no. 3887), January 25, 1905 (p. 53); no. 9 (whole no. 3892), March 1, 1905 (p. 133); no. 17 (whole no. 3900), April 26, 1905 (p. 261); no. 32 [= 33] (whole no. 2915 [= 3916]), August 16, 1905 (p. 519); no. 38 [= 39] (whole no. 2921 [= 3922]), September 27, 1905 (p. 615).
[Cable.]
In: “De man der kleine luyden” door D. Hans.
Rotterdam, Vrijzinnig-Politieke Propagandaclub [1905], p. 8.
[Ministerial speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 20 September 1904–16 September 1905. Verslag der handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1904–1905.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1905, pp. 262–271, 285–291, 332–336, 343–345, 446–451, 448–470, 471, 505–514, 516–517, 524–525, 554–556.
A. Rede van Z.Exc. Dr. A. Kuyper, Minister van Binnenlandsche Zaken. Gehouden in de zitting van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, op Woensdag 1 Februari 1905.B. Repliek van Z.Exc. Dr. A. Kuyper, Minister van Binnenlandsche Zaken. Gehouden in de zitting van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, op Donderdag 2 Februari 1905.
In: Van het Binnenhof. III.
Wageningen, Nederbragt & Co. Uitgevers [1905], pp. [1]–32.
[Ministerial speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 20 September 1904–16 September 1905. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1904–1905.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1905, pp. 1075–1079, 1081–1082, 1084, 1086–1088, 1090, 1092, 1094–1099, 1104–1105, 1110–1112, 1114–1115, 1124–1126, 1220–1227, 1258–1264, 1266, 1268, 1273, 1276, 1280–1282, 1284–1285, 1287, 1289–1290, 1305, 1307–1308, 1310–1312, 1323, 1335–1339, 1354–1356, 1360, 1364–1366, 1368–1377, 1377–1379, 1381, 1382, 1383, 1385–1386, 1389, 1390–1391, 1392, 1393–1394, 1521–1522, 1527–1529, 1595–1604, 1694–1700, 1707–1708, 1715–1716, 1724–1726, 1768–1769, 1770–1773, 1777–1778, 1783, 1789–1791, 1793–1796, 1809–1814, 1825–1826, 1833–1836, 1842–1843, 1853–1859, 1861, 1871, 1876, 1878–1883, 1905–1909, 1917–1918, 1919–1922, 1924–1925, 1928–1933, 1933–1934, 2011–2012, 2013–2014, 2015, 2017–2018, 2018–2021, 2026–2029, 2039–2043, 2045–2048, 2051–2052, 2052–2053.
[Speech.]
In: Zes-en-twintigste jaarverslag van de Unie “Een School met den Bijbel,” gesticht den 23sten Januari 1879, te Utrecht.
Rotterdam, D. van Sijn & Zoon 1905, pp. 48–53.
De gemeene gratie. Derde deel. Het practische gedeelte.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1904 [= 1905] ([Leiden, D. Donner]). [4], 480 pp., 25cm.—complete set (= 3 vols.): premium copy unbd. ƒ9.- (+ 3 bindings: ƒ11.-); trade edition unbd. ƒ17.70, bd. ƒ20.25.
[Cable.]
In: De Standaard 34 (1905), no. 10148, April 15, 1905.
[Letter.]
In: Mededeelingen van den Nederlandschen Journalistenkring, no. 63, April 1905.
[Cable.]
In: De Standaard 34 (1905), no. 10158, April 28, 1905.
Sociale hervormingen. Voorstellen van wet door het Ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend.
Wageningen, Nederbragt & Co, 1905. 3 vols. ([6], 469 pp.; 662 pp.; 511, [1] pp.)—3 vols. ƒ9.-; 8 parts ƒ10.-.
[Letter.]
In: Mededeelingen van den Nederlandschen Journalistenkring, no. 64, May 1905.
Un voisin en fête.
In: Journal de Bruxelles 85 (1905), no. 138, May 18, 1905.
[Cable.]
In: De Standaard 34 (1905), no. 10188, June 3, 1905.
[Cable.]
In: Het Gereformeerd Jongelingsblad 16 (1904/1905), no. 42, June 23, 1905.
See also: 1905.24.
BTUK.
E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. Tweede deel.
Amsterdam/Pretoria/Potchefstroom, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1905 (Nijmegen, P.A. Geurts). 566, [2] pp., 25cm.—complete set (= 4 vols.) unbd. ƒ19.-, bd. ƒ22.-.
[Letter.]
In: De Standaard 34 (1905), no. 10235, July 29, 1905.
[Cable.]
In: De Standaard 34 (1905), no. 10307, October 21, 1905.
Bijdrage tot de questie van het Volksleger.
In: De Standaard 34 (1905), no. 10326, November 13, 1905.
De gemeene gratie in wetenschap en kunst.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1905 (Leiden, Boekdrukkerij van D. Donner). [4], 87 pp., 25cm.—ƒ0.90.
Zijn uitgang te Jerusalem. Meditatiën over het lijden en sterven onzes Heeren.
Tweede druk.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1905] (Nijmegen, P.A. Geurts). VIII, 192 pp.—unbd. ƒ1.25, bd. ƒ1.75.
[Government policy statement concerning the strikes of 1903.]
In: Dr. A. Kuyper. Als leider van het Volk en als Minister, door H. de Wilde, lid van de Staten van Zuid Holland.
’s Gravenhage, Nederbragt & Co 1905 (Koch & Knuttel Gouda), pp. 103–104.
[Cable.]
In: Jaarboekje voor 1906 ten dienste van de Christelijke Jongelingsvereenigingen in Nederland.
Vijftiende jaargang.
[S.l.], Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond” [1905], pp. 133–134.
[Aide-mémoire.]
In: British and Foreign State Papers. 1901–1902. Vol. XCV.
London, His Majesty’s Stationery Office 1905 (London, Harrison and Sons), pp. 605–606.
E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. Derde deel.
Amsterdam/Pretoria/Potchefstroom, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1905.
E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. Vierde deel.
Amsterdam/Pretoria/Potchefstroom, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1905.

1906

Women of the Bible.
In: The Christian Intelligencer 77 (1906), no. 2 (whole no. 2737 [= 3937]), January 10, 1906 (p. 21); no. 10 (whole no. 2745 [= 3945]), March 7, 1906 (p. 149); no. 18 (whole no. 2753 [= 3953]), May 2, 1906 (p. 277); no. 36 (whole no. 3970 [= 3971]), September 5, 1906 (p. 573).
Aan de gereformeerden in den lande.
In: Almanak van het Studentencorps a/d Vrije-Universiteit. Nil Desperandum Deo Duce. 1906.
[Amsterdam, NDDD 1906] (Amsterdam, J. Clausen Boekdrukker), pp. 309–314.
E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. Derde deel.
Amsterdam/Pretoria/Potchefstroom, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1905 [= 1906]. 631, [3] pp., 25cm.—complete set [= 4 vols.] unbd. ƒ19.-, bd. ƒ22.-.
A fata morgana.
In: The Methodist Review 88 (= 5th series, vol. 22) [1906], no. 2, March/April 1906, pp. 185–203; no. 3, May/June 1906, pp. [355]–378.
The true genius of Presbyterianism.
In: The Presbyterian 76 (1906), no. 18, May 2, 1906, pp. 12–14.
Kamerlid. [I–II.]
In: Het Parlementarisme in zijn wezen en toepassing door F. Domela Nieuwenhuis.
Amsterdam, W. Sligting [1906], pp. 23– 32.
[Cable.]
In: Zesentwintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel: Keizersgracht 162. 1906, p. LXX.
[Letter to the editor.]
In: Nieuwe Rotterdamsche Courant 63 (1906), no. 148, June 22, 1906.
[Letter to the editor.]
In: Nieuwe Courant 6 (1906), no. 194, July 16, 1906.
Bilderdijk in zijne nationale beteekenis. Rede gehouden te Amsterdam op 1 Oct. 1906.
Amsterdam/Pretoria, Höveker & Wormser [1906] (Amsterdam, Van Ipenbuur en Van Seldam). 85, [2], 28cm.—ƒ0.90.
[Letter to the editor.]
In: Orgaan van den Algemeenen Nederlandschen Bond “Vrede door Recht” 7 (1906), no. 8, October 1906, p. 60.
Verplichte Verzekering. Overgedrukt uit “De Standaard.” Nos. 10612 tot 10620.
Maassluis, Bruininks & Co. December 1906. 32 pp., 25cm.—ƒ0.10.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Zeventiende vijfduizend.
Amsterdam/Pretoria/Potchefstroom, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1906. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.
[Letter to the editor.]
In: Nieuwe Rotterdamse Courant 63 (1906), no. ?, October 6, 1906.

1907

Women of the Bible.
In: The Christian Intelligencer 89 [= 78] (1907), no. 5 (whole no. 3991), January 30, 1907 (p. 69); 78 (1907) no. 15 (whole no. 4001), April 10, 1907 (p. 229); no. 25 (whole no. 4012 [= 4011]), June 19, 1907 (p. 392).
[Letter to the editor.]
In: De Standaard 36 (1907), no. 10701, February 4, 1907.
“Alles is het uwe, doch gij zijt van Christus” (1Cor. 3:21, 23).
In: Ons Tijdschrift 11 (1906/1907), no. 10/11, January/February 1907, pp. [629]-638.
“Alles is het uwe, doch gij zijt van Christus.” (1Cor. 3:21, 23).
[S.l., s.n. 1907.] 10 pp., 23cm.
[Cable.]
In: De Standaard 36 (1907), no. 10717, February 22, 1907.
[Letter.]
In: Journal des débats politiques et littéraires 119 (1906/1907), no. 57, February 27, 1907.
Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den heiligen Doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig Avondmaal.
Derde druk.
Amsterdam/Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser [1907]. VIII, 168 pp., 20cm.—unbd. ƒ0.60.
[Letter to the editor.]
In: Journal des débats politiques et littéraires 119 (1906/1907), no. 80, March 22, 1907.
Aan Ds. E. Lacheret, predikant bij de Gereformeerde Kerk te Parijs.
In: Haagsche Stemmen. Christelijk weekblad voor Nederland 1 (1906/1907), no. 35, March 9, 1907–no. 36, March 16, 1907.
[Letter to the editor.]
In: De Zeeuw 21 (1907), no. 160, April 9, 1907.
[Response to an inquiry into religiosity.]
In: Mercure de France. (Série moderne) 18, Tome 66, Mars-Avril 1907.
Paris, Société du Mercure de France 1907, p. 580.
[Cable.]
In: De Standaard 36 (1907), no. 10827, July 5, 1907.
Om de oude wereldzee. I. Het Aziatisch gevaar—Rumenië—Rusland—De Zigeuners–Het Joodsche probleem—Constantinopel—Klein Azië—Syrië—Het Heilige land.
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf [1907]. VIII, 548 pp., ills., 30cm.—12 installments, each ƒ0.50; in two unbd. parts ƒ6.-; bd. in one volume ƒ7.25; half leather binding ƒ8.-.
De kerkelijke strijd in Frankrijk.
In: Wat zegt de Schrift? Gereformeerd Tijdschrift 8 (1907), no. 8/9, p. 293.
Aan Ds. E. Lacheret, predikant bij de Gereformeerde Kerk te Parijs.
In: Wat zegt de Schrift? Gereformeerd Tijdschrift 8 (1907), no. 8/9, pp. 294–305, 313–316.
In thy light we see light.
In: The Christian Intelligencer 78 (1907), no. 40 (whole no. 4026), October 2, 1907, pp. 631–632.
De nachtrust in het bakkersbedrijf tegenover de ordinantiën Gods.
In: Officieel verslag van het te Utrecht op 24, 25 en 26 September 1907 gehouden congres voor afschaffing van den nachtarbeid in het bakkersbedrijf.
[S.l.,] Uitgave van het Congresbestuur [1907], pp. [89]–94, 96–97.
[Letter.]
In: Gereformeerd Jongelingsblad 19 (1907/1908), no. 15, November 15, 1907.
[Cable.]
In: De Standaard 36 (1907), no. 10943, November 18, 1907.
[Cable.]
In: De Standaard 36 (1907), no. 10945, November 20, 1907.
Preface.
In: Wetenschappelijke bijdragen tot bevestiging der Oudtestamentische geschiedenis. Van Prof. G.F. Wright. Vertaald door C. Oranje. Met een voorrede van Dr. A. Kuyper.
Rotterdam, D.A. Daamen 1907 (Leiden, J.J. Groen en Zoon), pp. V–X.
Ons program.”
Vijfde door den auteur herziene druk.
Hilversum/Pretoria, Höveker & Wormser 1907. XIX, 499, [6] pp., 25cm.—unbd. ƒ3.60, bd. ƒ4.50.
Onze stamgenoten in Amerika.
In: Historische lectuur, door F. van Rijsens.
Groningen, J.B. Wolters 1907, pp. 241–245.
De drie formulieren van eenigheid gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Achttiende vijfduizend.
Pretoria/Potchefstroom/Amsterdam, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1907. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.

1908

[Letter to the editor.]
In: De Standaard 37 (1908), no. 10992, January 17, 1908.
E Voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. Vierde deel.
Amsterdam/Pretoria/Potchefstroom, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1905 [= 1908] (Nijmegen, P.A. Geurts). 586, [2], [4], 76 pp., 25cm.—complete set [= 4 vols.] unbd. ƒ19.-, bd. ƒ22.-.
De vrucht der lippen.
In: Uit Hollands taalschat. Een bundel proza en poëzie samengesteld en van aanteekeningen voorzien door A.L. van Hulzen.
[S.l.], Uitgave van de Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond” 1908, pp. 17–20.
Sociale organisatie onder eigen banier.
Den Haag, J. Bootsma [1908]. 22 pp., 23cm.—ƒ0.20.
[Letter to the editor.]
In: De Standaard 37 (1908), no. 11000, January 27, 1908.
Women of the Bible.
In: The Christian Intelligencer 79 (1908), no. 5 (whole no. 4044), January 29, 1908 (p. 69); no. 17 (whole no. 4056), April 22, 1908 (p. 261); no. 27 [= 28] (whole no. 4066 [= 4067]), July 8, 1908 (p. 441); no. 36 (whole no. 4075), September 2, 1908 (pp. 569–570); no. 48 [= 50] (whole no. 4088 [= 4089]), December 9, 1908 (p. 807).
[Letter.]
In: Correspondentieblad van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen, no. 1, 1908.
The work of God in our work.
In: Homiletic Review (British edition) 55 (1908), no. 2, February 1908, pp. 136–138.
[Women of the Bible.]
In: The Banner 43 (1908), no. 598, February 13, 1908; no. 620, July 23, 1908; no. 630, October 1, 1908.
Om de oude wereldzee. I. Het Aziatisch gevaar—Rumenië—Rusland—De Zigeuners—Het Joodsche probleem—Constantinopel—Klein Azië—Syrië—Het Heilige Land.
Derde onveranderde druk.
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf [1908]. VIII, 548 pp., ills., 30cm.—bd. ƒ7.25.
[Report.]
In: Kuyper-gedenkboek 1907 bevattende een overzicht van de feestviering op 29 October 1907 ter gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van Prof. Dr. A. Kuyper, Oud-Minister van Binnenlandsche Zaken, te ’s Gravenhage, benevens een verzameling van tal van couranten-artikelen uit binnen- en buitenland, dat jubileum betreffende.
’s Gravenhage, [Johan A. Nederbragt] 1908 [Gouda, Koch & Knuttel], pp. 37–40.
Use and abuse of apologetics.
In: The Bibliotheca Sacra, 52 (1908), no. 258, April, 1908, pp. 374–379.
[Letter.]
In: Het huldeblijk van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen. Aan Dr. A. Kuyper op zijn zeventigsten verjaardag, 29 October 1907.
Doetinchem, Typ. W.H. Zurich & Co. [1908], p. 5.
Ons instinctieve leven. (Overgedrukt uit “De Standaard.”) Uitgave van de Vereeniging “Christelijke Politiek.” VII.
Amsterdam, W. Kirchner [1908]. 38 pp., 25cm.—ƒ0.30; for distribution: 25 copies ƒ5.-
[Report.—Cable.]
In: Achtentwintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel (Keizersgracht 162) 1908, pp. XLVIII–XLIX.
[Two letters.]
In: Staatkundige gedachten. Twee brieven van Dr. A. Kuyper besproken, door Mr. D.P.D. Fabius.
Kampen, J.H. Bos 1908, pp. [131]–139.
[Cable.]
In: De Standaard 37 (1908), no. 11133, July 4, 1908.
Zelfstandig gemeentewezen. Inleidend woord bij de stichting van den Bond van Antirevolutionaire gemeenteraadsleden.
Den Haag, J. Bootsma 1908. 18 pp., 24cm.—ƒ0.25.
[Report.]
In: De Zutphensche Bondsdag. Redevoeringen en referaat gehouden op de 20e Algemeene Vergadering van den Nederl. Bond van Jongel. Vereenigingen op Geref. Grondslag—28 Mei 1908.
[S.l.], Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond” [1908], pp. [30]–36.
Parlementaire redevoeringen. Deel I. Kameradviezen.
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf [1908]. [4], 715 pp., 26cm.—unbd. ƒ6.25; bd. ƒ7.50.
Nabij God te zijn. Meditatiën.
Kampen, J.H. Kok 1908 (Amsterdam, J.R. Vrolijk). 2 vols. ([8], 372, [3] pp.; [4], 351, [4] pp.), 20cm.—unbd. ƒ2.25; bd. ƒ2.75.
[Letter.]
In: De Standaard 37 (1908), no. 11224, October 19, 1908.
Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid. Eerste deel. Inleidend deel.
Tweede, herziene druk.
Kampen, J.H. Kok 1908 (Arnhem, G.J. Thieme). VII, [1], 546, [1] pp., 25cm.—3 vols. unbd. ƒ16.75, bd. ƒ21.25.
[Letter.]
In: De Standaard 37 (1908), no. 11243, November 10, 1908.
Om de oude wereldzee. II. Het raadsel van den Islam—Het land der pharao’s—Soedan—De Hellenen—Sicilië—Het Protectoraat van Tunis—De Algerijnsche kolonie—Marokko—Spanje—Portugal.
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf [1908]. VIII, 516 pp., ills., folding map, 30cm.—12 installments, each ƒ0.50; in two unbound parts ƒ6.-; bd. in one volume ƒ7.25; half leather binding ƒ8.-.
Verjaardag-Album. Met motto’s uit de werken van Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf [1908]. Unpaged, 18cm.
The work of the Holy Spirit. Translated from the Dutch with explanatory notes by Henri De Vries. With an introduction by Benjamin B. Warfield.
New York/London, Funk & Wagnalls 1908. XXXIX, 644 pp., 23cm.
Bijbel.
Rotterdam, Uitgeversgenootschap “Biblia” 1908. [8], 1002, [4], 338 pp., 24cm., ills.—bd. ƒ1.85; full leather with clasps ƒ9.-.

1909

Verkrummeling van kracht.—De “broederlijke liefde.”—Broedertwist.—Be- staande orde van zaken. (Overdrukken uit “De Standaard.”)
In: Christelijke politiek. VIII.
Amsterdam, W. Kirchner [1909], pp. [5]–13.
Pilate’s wife.
In: The Banner, 44 (1909), January 14, 1909.
[Cable.]
In: De Standaard 38 (1909), no. 11315, February 5, 1909.
[Circular letter.]
[S.l., s.n.] 1909. 29cm.
[Cable.]
In: De Standaard 38 (1909), no. 11349, March 17, 1909.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 15 September 1908–11 September 1909. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1908–1909.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1909, pp. 1877–1879, 2354–2355.
Brief aan de uitgevers.
In: Dr. Kuyper in de caricatuur. Platen van Johan Braakensiek, Albert Hahn, Louis Raemaekers, Orion, Patrick Kroon, J. Linse, Toon van Tast, Chris Kras Kzn., enz. Met een brief aan de uitgevers van Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1909, pp. [5–8].
Wij Calvinisten …. Openingswoord ter Deputaten-vergadering van 22 April 1909.
Kampen, J.H. Kok 1909. 24 pp., 25cm.—ƒ0.25.
[Cable.]
In: De Standaard 38 (1909), no. 11380, April 24, 1909.
[Cable.]
In: De Standaard 38 (1909), no. 11383, April 28, 1909.
[Letter.]
In: De Standaard 38 (1909), no. 11398, May 15, 1909.
Het groote keerpunt. Rede gehouden voor de Centrale A-R. Kiesvereeniging te Dordrecht op Vrijdag 4 Juni 1909.
Dordrecht, J. de Longte [1909]. 8 pp. 25cm.
“Het groote keerpunt,” rede gehouden voor de Centrale A.-R. Kiesvereeniging te Dordrecht op Vrijdag 4 juni 1909.
[Dordrecht, J. de Longte 1909.] 8 pp., 24cm.
[Cable.]
In: Negen-en-twintigste jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel (Keizersgracht 162) 1909, p. XXXI.
Voor den slag.
(“Om het roer van Staat.” Serie politieke vlugschriften onder redactie van Prof. Dr. H. Visscher en Prof. Mr. P.A. Diepenhorst met medewerking van Mr. A. Anema, S.H. Buytendijk, L.F. Duymaer van Twist, Mr. V.H. Rutgers, G.W.C. Vunderink: no. 8.)
Utrecht, G.J.A. Ruys 1909. 16 pp., 25cm.—ƒ0.10.
Voor den slag.
Utrecht, G.J.A. Ruys [1909]. 16 pp., 25cm.
Haastig in woorden.
In: Uit Hollands taalschat. Een nieuwe bundel proza en poëzie samengesteld en van aanteekeningen voorzien door A.L. van Hulzen.
[S.l.], Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond” 1901, pp. [11]–16.
Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid. Tweede deel. Algemeen deel.
Tweede, herziene druk.
Kampen, J.H. Kok 1909 (Arnhem, G.J. Thieme) VI, [2], 640 pp.—3 vols. unbd. ƒ16.75, bd. ƒ21.25.
[Letter.]
In: Het Volk 10 (1909), no. 2829, June 27, 1909.
[Letter to the editor.]
In: De Standaard 38 (1909), no. 11434, June 29, 1909.
Rede van Dr. A. Kuyper.
In: De Haagsche Bondsdag. Redevoeringen en referaat gehouden op de 21ste Algemeene Vergadering van den Nederl. Bond van Jongel. Vereenigingen op Geref. Grondslag—20 Mei 1909.
[S.l.] Uitgave van de Vereenging “De Gereformeerde Jongelingsbond” [1909], pp. [37]–42.
[Letter to the editor.]
In: De Standaard 38 (1909), no. 11443, July 9, 1909.
Het groote keerpunt. Rede gehouden voor de Centrale A-R. Kiesvereeniging te Dordrecht op vrijdag 4 Juni 1909.
Dordrecht, J. de Longte [1909]. 8 pp. 26cm.—ƒ0.10.
[Asterism.]
In: Den leider trouw. Een woord naar aanleiding van den politieken moordaanslag op Dr. Kuyper. [Door] H. de Wilde.
Goes, Oosterbaan & Le Cointre [1909], pp. [15]–16.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 14 September 1909–17 September 1910. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1909–1910.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1910, pp. 330–332, 364–369, 1069–1070, 1138–1141.
Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid. Derde deel. Bijzonder deel.
Tweede, herziene druk.
Kampen, J.H. Kok 1909 (Arnhem, G.J. Thieme). VI, [2], 583 pp., 25cm.—3 vols. unbd. ƒ16.75, bd. ƒ21.25.
Nadere verklaring.
’s Gravenhage, J. Bootsma 1909. 23 pp., 25cm.—ƒ0.20.
Woorden van Troost I–XVI, XXXIX.
In: Woorden van Troost. Bijeengezocht door J.H. Kuyper.
’s Gravenhage, J. Bootsma [1909].
Parlementaire redevoeringen. Deel II. Ministerieele redevoeringen Tweede Kamer I.
Amsterdam, Holkema & Warendorf [1909]. [4], 684 pp., 26cm.—unbd. ƒ6.25, bd. ƒ7.50.
[Letter.]
In: Gedenkboek. Vijf en twintig jaren arbeids van den Nederlandschen Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn. Bewerkt door Mevrouw Douairière Beelaerts van Blokland-Kneppelhout en Jonkvrouwe A. van Hogendorp.
Groningen, G. Römelingh & Co. [1909], pp. 31–33.
De drie formulieren van eenigheid gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Negentiende vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok 1909. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.
Practijk der Godzaligheid. Stichtelijke Bijbelstudiën.
(Uit het Woord: zesde bundel.)
De leer der verbonden. Stichtelijke Bijbelstudiën.
(Uit het Woord: vijfde bundel.)
Het heil in ons. Stichtelijke Bijbelstudiën.
(Uit het Woord: derde bundel.)
Dat de genade particulier is. Stichtelijke Bijbelstudiën.
(Uit het Woord: vierde bundel.)
Het heil ons toekomende. Stichtelijke Bijbelstudiën.
(Uit het Woord: tweede bundel.)
Honig uit den Rotssteen. Stichtelijke Bijbelstudiën. II.
Heilstermen. Stichtelijke Bijbelstudiën.
(Uit het Woord: eerste bundel.)
Honig uit den Rotssteen. Stichtelijke Bijbelstudiën. I.

1910

[Letter.]
In: “De Gedachtenis des rechtvaardigen.” Het leven van H.I. Dibbetz—Een vriend van Dr. A. Kuyper—door J. Bressen.
[S.l.], Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond” [1910] (Kampen, J.H. Kok), pp. 130–133.
[Letter.]
In: “De Gedachtenis des rechtvaardigen.” Het leven van H.I. Dibbetz—Een vriend van Dr. A. Kuyperdoor J. Bressen.
Kampen, J.H. Kok 1909 [= 1910], pp. 130–133.
[Letters and statements.]
In: Het lintje. De feiten der Kuyper-zaak. Door Ed. Polak, redacteur vanHet Volk.”
Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P. 1910 (Amsterdam, N.V. Electr. Drukkerij “Vooruitgang”), pp. 11–15, 17–18, 21–30, 43–44, 48.
Tafereelen uit de Heilige Schrift in beeld gebracht door beroemde hedendaagsche schilders van alle landen toegelicht, door Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij “Elsevier” 1911. [8], 3 pp., 3 ills., 52cm.—ƒ2.-.
Autour de l’ancienne mer du monde. [Vol. I.]
Traduit du néerlandais.
Bruxelles, Librairie Albert Dewit 1910. [4], X, 874 pp., 24cm.
Practijk der Godzaligheid. Stichtelijke Bijbelstudiën.
(Uit het Woord: zesde bundel).
Volksuitgave.
Kampen, J.H. Kok 1909 [= 1910]. [4], 258, [2] pp., 20cm.—unbd. ƒ0.75, bd. ƒ1.10; set of 6 vols. unbd. ƒ3.60, bd. ƒ5.40.
Memorie.
’s Gravenhage, J. Bootsma [1910]. 59 pp., 35cm.
De leer der verbonden. Stichtelijke Bijbelstudiën.
(Uit het Woord: vijfde bundel).
Volksuitgave.
Kampen, J.H. Kok 1909 [= 1910]. [6], 227 pp., 20cm.—unbd. ƒ0.75, bd. ƒ1.10; set of 6 vols. unbd. ƒ3.60, bd. ƒ5.40.
[Letter to the editor.]
In: Land en Volk 6 (1910), no. 162, 13 July 1910.
Een kroon van doornen.
In: Onze letterkunde. Overzicht der Nederlandsche letterkunde met bloemlezing. Deel III. Koninkrijk. Door Dr. J. van der Valk.
Rotterdam, J.M. Bredée 1910 (Gouda, Koch & Knuttel), pp. 168–173.
Het heil in ons. Stichtelijke Bijbelstudiën.
(Uit het Woord: derde bundel).
Volksuitgave.
Kampen, J.H. Kok 1909 [= 1910]. [6], 254 pp., 20cm.—unbd. ƒ0.75, bd. ƒ1.10; set of 6 vols. unbd. ƒ3.60, bd. ƒ5.40.
[Devotions.]
In: Reformirte Kirchen-Zeitung. Organ des reformirten Bundes für Deutschland 33 (1910), no. 32, August 7, 1910–no. 37, September 11, 1910.
Dat de genade particulier is. Stichtelijke Bijbelstudiën.
(Uit het Woord: vierde bundel).
Volksuitgave.
Kampen, J.H. Kok 1909 [= 1910]. [6], 255 pp., 20cm.—unbd. ƒ0.75, bd. ƒ1.10; set of 6 vols. unbd. ƒ3.60, bd. ƒ5.40.
Het heil ons toekomende. Stichtelijke Bijbelstudiën.
(Uit het Woord: tweede bundel).
Volksuitgave.
Kampen, J.H. Kok 1909 [= 1910]. [6], 251p., 20cm.—unbd. ƒ0.75, bd. ƒ1.10; set of 6 vols. unbd. ƒ3.60, bd. ƒ5.40.
Parlementaire redevoeringen. Deel III. Ministerieele redevoeringen II.
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf [1910]. [4], 463, [1] pp., 26cm.—unbd. ƒ6.25, bd. ƒ7.50.
Honig uit den rotssteen. Stichtelijke Bijbelstudiën. II.
Volksuitgave.
Kampen, J.H. Kok 1909 [= 1910]. [10], 311, [1] pp., 20cm.—unbd. ƒ0.75, bd. ƒ1.10; set of 6 vols. unbd. ƒ3.60, bd. ƒ5.40.
[Cable.]
In: De Standaard 39 (1910), no. 11853, November 5, 1910.
Heilstermen. Stichtelijke Bijbelstudiën.
(Uit het Woord.—Eerste bundel).
Volksuitgave.
Kampen, J.H. Kok 1909 [= 1910]. [6], 279 pp., 20cm.—unbd. ƒ0.75, bd. ƒ1.10.
[Devotions.]
In: Reformirte Kirchen-Zeitung. Organ des reformirten Bundes für Deutschland 33 (1910), no. 50, December 11, 1910–no. 52, December 25, 1910.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 20 September 1910–16 September 1911. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingsjaar 1910–1911.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1911, pp. 455–457, 485–491, 645–648, 731–733, 1197–1199.
[Letters, statements, and asterisms.]
In: Historisch overzicht. Pro en contra over een belangrijke kwestie, of wat deze en gene sprak en schreef over den onderstelden ridder-orde-verkoop door Dr. A. Kuyper, Oud-Minister van Binnenlandsche Zaken en Minister van Staat. Bijeenverzameld door M.A. Keller, rechtskundig adviseur, Apeldoorn.
Apeldoorn, Stoomdrukkerij Nieuwe Apeldoornsche Courant [s.a.], pp. 10, [17]–19, 57, [61]–62, [64], [86]–93., 175–176.
[Dictaten dogmatiek van Dr. A. Kuyper. I.] Locus de Deo. College-dictaat van een der studenten.
Tweede druk. Met een woord vooraf van Dr. A. Kuyper.
Kampen, J.H. Kok [1910]. XX, 418, 255, [1], 258 pp., 24cm.—subscription price to the series (5 vols.), cl. ƒ40.-, mco. ƒ44.-.
Dictaten dogmatiek van Dr. A. Kuyper. [I.] Locus de Deo. Collegedictaat van een der studenten.
Tweede druk. Met een woord vooraf van Dr. A. Kuyper.
Grand Rapids, Boekhandel van J.B. Hulst (Kampen, J.H. Kok). XX, 418, 255, [1], 258 pp., 24cm.—prepublication subscription price to the series (5 vols.) $15; after publication, $20.
Modern masters as interpreters of Holy Writ. A series of 72 mezzogravures from the work of some of the leading modern painters. With explanatory text by Dr. A. Kuyper and an introduction by the Right Reverend Arthur Foley Winnington-Ingram D.D. Lord Bishop of London.
London, The Gresham Publishing Company [1910], 52cm.
Honig uit den rotssteen. Stichtelijke Bijbelstudiën. I.
Volksuitgave.
Kampen, J.H. Kok 1909 [= 1910]. [2], 249, [3] pp., 20cm.—unbd. ƒ1.50, bd. ƒ1.90.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Twintigste vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok 1910. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.

1911

Prof. Dr. F.L. Rutgers.
In: Almanak van het Studentencorps a/d Vrije-Universiteit. Nil Desperandum Deo Duce. 1911.
[Amsterdam, NDDD] 1911 (Amsterdam, J. Clausen), pp. 51–57, portr.
Debórah.
In: Uit eigen land. Nederlandsch leesboek voor Christelijke scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs, hoogere burgerscholen, gymnasia, kweek- en normaalscholen. Verzameld door L. Bückmann, met een inleiding van Dr. J. van der Valk rector van het Marnix Gymnasium te Rotterdam. Eerste deel.
Utrecht, H. Honig 1911, pp. [350]–353.
Pro Rege of het Koningschap van Christus. Eerste deel. Het Koningschap van Christus in zijn hoogheid.
Kampen, J.H. Kok 1911 (’s Gravenhage, J. Bootsma). VIII, 498, [2] pp., 25cm.—unbd. complete set (3 vols.), premium copy ƒ7.50; unbd. complete set, trade edition ƒ15.-.
[Letter.]
In: Onze Toekomst, March 24, 1911.
Een drievoudige waarschuwing aan de Gereformeerde Christenheid bij het lezen van haar martelaarsboek, gegeven bij de uitgave van Ao. 1881.
In: Historie der martelaren.
Rotterdam, D. Bolle [1911] (Gouda, Koch & Knuttel), pp. [V]–XI.
[Devotions.]
In: Reformirte Kirchen-Zeitung. Organ des reformirten Bundes für Deutschland 34 (1911), no. 16, April 16, 1911–no. 18, April 30, 1911.
[Cable.]
In: De Standaard 40 (1911/1912), no. 12016, May 18, 1911.
Pro Rege. Slot van het eerste deel. (Ter vervanging van pagina’s 481e.v.)
[Kampen, J.H. Kok 1911] (Den Haag, J. Bootsma), pp. 481–570, [2].
[Circular letter.]
[S.l., s.n.] 1911. 29cm. [4] pp.
[Cable.]
In: Gereformeerd Jongelingsblad 22 (1910/1911), no. 39, June 2, 1911.
[Contribution.]
In: Aan Ds. H. Pierson, zijnen kinderen, behuwd- en kleinkinderen, opgedragen bij gelegenheid van de aanneming der Wet tot bestrijding der Zedeloosheid. 29 Juni 1911.
[S.l., s.n.] 1911 (Arnhem, Van Mastrigt en Verhoeven), p. [11].
Een struikelblok op den weg der zondagsschool.
In: Gedenkboek. Feestuitgave ter gelegenheid van het 40–jarig bestaan der Gereformeerde Zondagsschool-Vereeniging “Jachin.”
Nijkerk, G.F. Callenbach 1911, pp. [282]–283.
[Double chamber system I, II.]
In: The Daily Telegraph, no. 17575, August 22, 1911.
Pro Rege of het Koningschap van Christus. Tweede deel. Het koningschap van Christus in zijn werking.
Kampen, J.H. Kok 1911 (’s Gravenhage, J. Bootsma). [4], 541, [3] pp., 25cm.—unbd. complete set (3 vols.), premiun copy ƒ7.50; unbd. complete set, trade edition ƒ15.-.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zittingen van 16 September 1911–14 September 1912. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingsjaar 1911–1912.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1912, pp. 108–111, 599–601, 672–674, 715–716, 1036–1041, 1115–1118, 1136–1137, 1261–1263, 1413–1416, 1645–1646.
Onze Eeredienst.
Kampen, J.H. Kok 1911. 557, [3] pp., 25cm.—full cloth ƒ4.50, quarter calf ƒ5.50.
[Letter.]
In: De Standaard 40 (1911/1912), no. 12191, December 11, 1911.
Propaganda.
In: Almanak van het Studentencorps a/d Vrije-Universiteit. Nil desperandum Deo duce. 1912.
[Amsterdam, NDDD 1911] (Amsterdam, J. Clausen), pp. [137]–142.
Autour de l’ancienne mer du monde. II. Traduit du néerlandais par Léon Hebbelynck et Jules Kleyntjens.
Bruxelles, Librairie Albert Dewit 1911. IX, 618 pp., 24cm.
[Dictaten dogmatiek van Dr. A. Kuyper. II.] Locus de Sacra Scriptura, Creatione, Creaturis. College-dictaat van een der studenten.
Tweede druk. Met een woord vooraf van Dr. A. Kuyper.
Kampen, J.H. Kok [1911]. XIV, 160, 241, 127, 54, 133 pp., 25cm.—subscription price to the series (5 vols.) cl. ƒ40.-, mco. ƒ44.-.
Dictaten dogmatiek van Dr. A. Kuyper. [II.] Locus de Sacra Scriptura, Creatione, Creaturis. College-dictaat van een der studenten.
Tweede druk. Met een woord vooraf van Dr. A. Kuyper.
Grand Rapids, Boekhandel van J.B. Hulst (Kampen, J.H. Kok). XIV, 160, 241, 127, 54, 133 pp., 25cm.—prepublication subscription price to the series (5 vols.) $15; after publication, $20.
[Dictaten dogmatiek van Dr. A. Kuyper. III.] Locus de Providentia, Peccato, Foedere, Christo. College-dictaat van een der studenten.
Tweede druk. Met een woord vooraf van Dr. A. Kuyper.
Kampen, J.H. Kok [1911]. [2], 247, [2], 144, 154, 153, 114, 186, XVIII pp., 25cm.—subscription price to the series (5 vols.) cl. ƒ40.-, mco. ƒ44.-.
Dictaten Dogmatiek van Dr. A. Kuyper. [III.] Locus de Providentia, Peccato, Foedere, Christo. College-dictaat van een der studenten.
Tweede druk. Met een woord vooraf van Dr. A. Kuyper.
Grand Rapids, Boekhandel van J.B. Hulst (Kampen, J.H. Kok). [2], 247, [2], 144, 154, 153, 114, 186, XVIII pp., 25cm.—prepublication subscription price to the series (5 vols.) $15; after publication, $20.
Vrede op aarde.—De vossen hebben holen.
In: Nederlandsch Leesboek voor Christelijke gymnasia, hoogere burgerscholen, kweekscholen en normaallessen, door J. Gras, directeur der Kweekschool m/d Bijbel te Gorinchem, G. Meima, leeraar aan de Kweekschool m/d Bijbel te Groningen, J. Strikwerda, hoofd der Bijz. School en directeur der Bijz. Normaallessen te Bedum en Dr. G.A. Nauta, Arondissements-Schoolopziener. Eerste deel.
Sneek, J.F. van Druten 1911, pp. [87]–89, 176–178.
“Voor de menschen.” Spreken, niet zwijgen.
In: Van nabij en ver. Leesboek voor M.U.L.O. scholen, gymnasia, H.B.S., Kweek- en Normaalscholen, door Dr. A. van der Hoeven, G.J. uit den Bogaard en J.J. Deetman, leeraar a/h Chr. Gymnasium; directeur der Ned. Herv. Burgerschool; en hoofd eener Bijzondere School; te Utrecht. Derde deel.—Met portretten.
Groningen, J.B. Wolters 1911, pp. 230–234, portr.
De drie formulieren van eenigheid gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Een-en-twintigste vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok 1911. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.
Tafereelen uit de Heilige Schrift in beeld gebracht door beroemde hedendaagsche schilders van alle landen, toegelicht door Dr. A. Kuyper.

1912

Pro Rege of het Koningschap van Christus. Derde deel. Het Koningschap van Christus in zijn werking.
Kampen, J.H. Kok 1912 (’s Gravenhage, J. Bootsma). [4], 623 pp., 25cm.—unbd. complete set (3 vols.) ƒ7.50; complete set, trade edition unbd. ƒ15.-, bd. ƒ17.50.
[Parliamentary speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zittingen van 16 September 1911–14 September 1912. Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten- Generaal gedurende het zittingsjaar 1911–1912.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1912, pp. 1674–1679, 2196–2197, 2479–2484, 3130–3130, 3133, 3135–3136.
[Cable.]
In: De Standaard 40 (1911/1912), no. 12270, March 15, 1912.
Memorandum.
In: Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 22 juni 1909, No. 26. Met Nota’s en Bijlagen.
’s Gravenhage, Js. Bootsma 1912, pp. [52]–55.
Uit het diensthuis uitgeleid. Rede te Leeuwarden, te Groningen en te Rotterdam gehouden.
Kampen, J.H. Kok 1912. 24 pp., 25cm.—ƒ0.25.
Uit het diensthuis uitgeleid. Rede te Leeuwarden, te Groningen en te Rotterdam gehouden.
Kampen, J.H. Kok 1912. 31 pp., 25cm.—ƒ0.25.
Afgeperst. Naar aanleiding van het Kamerdebat op 6 December 1911.
Kampen, J.H. Kok 1912. 111, [1] pp., 26cm.—ƒ0.75.
[Cable.]
In: De Standaard 41 (1912/1913), no. 12322, May 18, 1912.
Memorandum.
In: Verslag der Grondwetscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 24 maart 1910, No. 16.
[S.l., s.n., s.a.], pp. [1]–3.
Nabij God te zijn. Meditatiën.
Volksuitgave.
Kampen, J.H. Kok [1912]. 2 vols. ([8], 280 pp.; [4], 262 pp.) 20cm.—complete series (4 vols.): unbd. ƒ2.40, bd. ƒ3.60; separate copies (I–II) unbd. ƒ1.50, bd. ƒ2.20.
Zijn uitgang te Jerusalem. Meditatiën over het lijden en sterven onzes Heeren.
Volksuitgave.
Kampen, J.H. Kok 1912. VIII, 192 pp., 20cm.—complete series (4 vols.): unbd. ƒ2.40, bd. ƒ3.60; separate copies unbd. ƒ0.75, bd. ƒ1.10.
In Jezus ontslapen. Meditatiën.
Volksuitgave.
Kampen, J.H. Kok 1912. VIII, 221, [3] pp., 20cm.—complete series (4 vols.): unbd. ƒ2.40, bd. ƒ3.60; separate copies unbd. ƒ0.75, bd. ƒ1.10.
Tafereelen uit de Heilige Schrift in beeld gebracht door beroemde hedendaagsche schilders van alle landen. Toegelicht door Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij “Elsevier” 1911 [= 1912]. 2 bifoliums, 72 numbered sheets; 72 unnumbered ills., 52cm.—ƒ48.-.
Een geloofsstuk. Rede ter inleiding van de 32ste jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag saamgekomen te Haarlem op 4 Juli 1912.
Kampen, J.H. Kok 1912. 32 pp., 25cm.—ƒ0.25.
[Cable.]
In: De Standaard 41 (1912/1913), no. 12361, July 4, 1912.
[Cable.]
In: De Standaard 41 (1912/1913), no. 12361, July 4, 1912.
[Letter and two enclosures.]
In: De Standaard 41 (1912/1913), no. 12418, September 9, 1912.
[Cable.]
In: De Standaard 41 (1912/1913), no. 12433, September 26, 1912.
Parlementaire redevoeringen. Deel IV. Ministerieele redevoeringen. III.
Amsterdam, Holkema & Warendorf [1912]. [4[, 1010 pp. 26cm.—unbd. ƒ6.25, bd. ƒ7.50.
[Cable.]
In: De Standaard 41 (1912/1913), no. 12465, November 2, 1912.
Modern masters as interpreters of Holy Writ. A series of 72 mezzogravures from the work of some of the leading modern painters. With explanatory text by Dr. A. Kuyper and an introduction by the Right Reverend Arthur Foley Winnington-Ingram D.D. Lord Bishop of London.
London, The Gresham Publishing Company [1912]. [4] pp., 72 leaves, [72] plates., 52cm.
Dictaten Dogmatiek van Dr. A. Kuyper. [IV.] Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis. College-dictaat van een der studenten.
Tweede druk. Met een woord vooraf van Dr. A. Kuyper.
Kampen, J.H. Kok [1912]. XXII, 157, 293, 253 pp., 25cm.
Dictaten Dogmatiek van Dr. A. Kuyper. [IV.] Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis. College-dictaat van een der studenten.
Tweede druk. Met een woord vooraf van Dr. A. Kuyper.
Grand Rapids, Boekhandel van J.B. Hulst (Kampen, J.H. Kok). XXII, 157, 293, 253 pp., 25cm.—prepublication subscription price to the series (5 vols.) $15; after publication, $20.
De drie formulieren van eenigheid gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Twee-en-twintigste vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok 1912. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.
[Letter to the editor.]
In: De Nederlander 19 (1912), no. 5734, June 24, 1912.
[Letter to the editor.]
In: De Nederlander 19 (1912), no. 5736, June 26, 1912.
[Letter to the editor.]
In: De Nederlander no. 5801, September 11, 1912.
[Letter to the editor.]
In: De Nederlander no. 5805, September 16, 1912.

1913

[Letter.]
In: De Standaard 41 (1912/1913), no. 12533, February 17, 1913.
[’t Ontleedmes in de Grondwet.]
In: Bij de stembus van 1913. Beschrijvingsbrief van het Centraal Comité aan de Besturen der Antirevolutionaire Kiesvereenigingen.
Niet in den handel.
Amsterdam, [s.n.] 1913, pp. 19–21.
Dictaten dogmatiek van Dr. A. Kuyper. [V.] Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi. College-dictaat van een der studenten.
Tweede druk. Met een woord vooraf van Dr. A. Kuyper
Kampen, J.H. Kok [1913]. XXVI, [2], 445, 327 pp., 25cm.—subscription price for the series (5 vols.) cl. ƒ40.-, mco. ƒ44.-.
Dictaten dogmatiek van Dr. A. Kuyper. [V.] Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi. College-dictaat van een der studenten.
Tweede druk. Met een woord vooraf van Dr. A. Kuyper.
Grand Rapids, Boekhandel van J.B. Hulst (Kampen, J.H. Kok). XXVI, [2], 445, 327 pp., 25cm.—prepublication subscription price to the series (5 vols.), $15; after publication, $20.
[Cable.]
In: De Standaard 41 (1913), no. 12589, April 25, 1913.
[Cable.]
In: De Standaard 41 (1913/1914), no. 12589, April 25, 1913.
De Meiboom in de kap. Openingswoord ter Deputaten-vergadering van 24 April 1913.
Kampen, J.H. Kok 1913. 24 pp., 25cm.—ƒ0.25.
Der Jongelingen sieraad is hun kracht. Feestrede bij het Jubileum van den Bond van Gereformeerde Jongelingsvereenigingen op 30 April 1913 te ’s Gravenhage gehouden.
Kampen, J.H. Kok 1913. 24 pp., 25cm.—ƒ0.25.
De meiboom in de kap. Openingswoord ter Deputaten-vergadering van 24 April 1913.
Goedkope volksuitgave.
Kampen, J.H. Kok 1913. 16 pp., 25cm.—ƒ0.10.
Heilige orde. Rede in den Bond van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen te Amsterdam op 30 Mei 1913.
Kampen, J.H. Kok 1913. 30 pp., 25cm.—ƒ0.25.
Heilige orde. Rede in den Bond van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen te Amsterdam gehouden op 30 Mei 1913.
Goedkope uitgave uitsluitend bestemd voor de kiesvereenigingen.
Kampen, J.H. Kok 1913. 16 pp., 25cm.—ƒ0.10.
[Two cables.]
In: Drie-en-dertigste jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel: Keizersgracht 162. 1913, pp. XXVII–XXVIII.
Salve Princeps! 15. Juni 1888–15. Juni 1913.
In: Kaisernummer der Magdeburgischen Zeitung. June 15, 1913, p. 2.
De pers als vredesapostel.
In: Grotius. Internationaal jaarboek voor 1913.
’s Gravenhage, Martinus Nijhoff 1913, pp. [54]–65.
Predicatiën in de jaren 1867 tot 1873, tijdens zijn Predikantschap in het Nederlandsch Hervormde Kerkgenootschap, gehouden te Beesd, te Utrecht en te Amsterdam.
Herdruk.
Kampen, J.H. Kok 1913. 468 pp., 24cm.—unbd. ƒ3.25, bd. ƒ3.90.
Calvinism. Six Stone-lectures.
Grand Rapids, Eerdmans-Sevensma Co. 1913. 275 pp.—$1.
De berijmde Psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare Formulieren van Eenigheid, met de drie oude Geloofsbelijdenissen, en hare Liturgie, met het Kort Begrip en den Ziekentroost. Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper.
Middelharnis, Flakkeesche Boekdrukkerij 1913. [4], 256, 123 pp., 24cm.—bd. ƒ1.60.
De berijmde Psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare Formulieren van Eenigheid, met de drie oude Geloofsbelijdenissen, en hare Liturgie, met het Kort Begrip en den Ziekentroost. Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper.
Middelharnis, Flakkeesche Boekdrukkerij 1913. [4], 225, 102 pp., 28cm.—bd. ƒ2.-.
De drie formulieren van eenigheid gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Drie-en-twintigste vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok 1913. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.

1914

[Senatorial speeches.—Letter.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 16 September 1913–12 September 1914. Verslag der handelingen van de Eerste Kamer der Staten- Generaal gedurende het zittingjaar 1913–1914.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1914, pp. 123–132, 187.
[Cable.]
In: De Standaard 42 (1914), no. 12849, February 28, 1914.
Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den heiligen Doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig Avondmaal.
Vierde druk.
Kampen, J.H. Kok 1914. VIII, 221 pp., 22cm.—unbd. ƒ1.90, bd. ƒ2.40.
Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den heiligen Doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig Avondmaal.
Vierde druk.
Kampen, J.H. Kok 1914. VIII, 167 pp., 20cm.—unbd. ƒ0.60 (25 copies ƒ12.50, 50 copies ƒ22.50), bd. ƒ0.90.
Ons land en Denemarken.
In: Orgaan van den Algemeenen Nederlandschen Bond “Vrede door Recht” 15 (1914), no. 5, May 1914, pp. 145–148.
Ons land en Denemarken.
In: Denemarken Nederland. De taak der kleine staten.
[’s Gravenhage], Alg. Ned. Bond “Vrede door Recht” 1914 (’s Gravenhage, “Luctor et Emergo”), pp. 9–20.
[Cable.]
In: De Standaard 43 (1914/1915), no. 12918, May 23, 1914.
[Cable.]
In: De Standaard 43 (1914/1915), no. 12926, June 3, 1914.
[Preface.]
In: Van strak gespannen snaren, [door] Ds. R.J.W. Rudolph. Met een voorwoord van Dr. A. Kuyper en een kort levensbericht van den schrijver door Ds. G. Verrij.
Rotterdam, J.H. Donner 1914, pp. [5–7].
[Miscellanea.]
In: Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25–jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888–1913.
[S.l.], Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond” 1914 (Kampen, J.H. Kok), pp. 53, 87, 96–97, 102–104, 106–109, 112–113, 164, 290, 386–396.
[Cable.]
In: De Standaard 43 (1914/1915), no. 12952, July 3, 1914.
De eerepositie der vrouw.
Kampen, J.H. Kok 1914. 71 pp., 21cm.—unbd. ƒ0.50, bd. ƒ0.80.
[Senatorial speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 15 September 1914–18 September 1915. Verslag der handelingen van de Eerste Kamer der Staten- Generaal gedurende het zittingjaar 1914–1915.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1915, pp. 7–9.
[Letter to the editor.]
In: De Bazuin 62 (1914), no. 40, October 2, 1914.
[Letter to the editor.]
In: Het Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1914, no. 10, October 1914.
Wageningen, J. Zomer, Drukkerij “Vada” 1914, pp. 147–151.
[Letter to the editor.]
In: De Macedoniër. Zendingstijdschrift 18 (1914), no. 11, November 1, 1914.
Groningen, Bouwman & Venema, 1914, pp. [337]–344.
Een Joodsche buitenslands.
In: Nederlandsch leesboek voor de Christelijke scholen. Door D. Wouters en F. André. Geïllustreerd door T. Bottema. [Vol.] X.
Groningen, P. Noordhoff 1914, pp. 6–11, ill.
[Introduction.]
In: Zions roem en sterkte.
Kampen, J.H. Kok 1914, pp. [V]–XIV.
Debórah.
In: Uit eigen land. Nederlandsch leesboek voor Christelijke scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs, hoogere burgerscholen, gymnasia, kweek- en normaalscholen. Verzameld door L. Bückmann, met een inleiding van Dr. J. van der Valk rector van het Marnix Gymnasium te Rotterdam. Eerste deel.
Tweede druk.
Utrecht, H. Honig 1914, pp. [396]–399.
A Kálvinizmus Lényege. Irta Dr Kuyper Ábrahám. Forditották Csürös József, váralmási Ref. Lelkész, Czeglédi Sándor, nagysallói Ref. Lelkész, Theol. M. Tanár. A forditást átnézte és bevezetéssel ellátta Sebestyén Jenö, Budapesti Ref. Vallástanár, Theol. M. Tanár.
(A Kálvin-szövetség kiadványai. XIV.)
Kókai Lajos könyvkereskedö bizománya.
Nagybánya, Nánásy Istvan Könyvnyomdája, 1914. XI, 266, [2] pp., 1 portr., 21cm.—unbd. 3.50 K.
Bijbel.
Maassluis, Uitgevers-genootschap “Biblia” 1914. [8], 1002, [6], 338 pp., ills., 24cm.
Bijbel.
Maasssluis, Uitgevers-genootschap “Biblia” 1914. [8], 892, [4], 307 pp., ills., 28cm.
De drie formulieren van eenigheid gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Vier-en-twintigste vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok 1914. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.
[Address to the members of the Anti-Slavery Society and the Aborigines Protection Society.]
In: Het insluiten van de Boeren-Republieken. Een vervolg op De eerste annexatie van de Transvaal. I. [Door] Dr. W.J. Leyds.

1915

[Cable.]
In: Jaarboekje voor 1915 ten dienste van de Christelijke Jongelingsvereenigingen in Nederland.
Vier en twintigste jaargang.
[Zwijndrecht,] Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond” [1915], p. 179.
Bij de nagedachtenis van Willem Hovy.
In: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, no. 1968, March 14, 1915.
Declaratie van Dr. A. Kuyper, in zake de Missie in de Buitenbezittingen.
In: Acta van de Generale Synoden der Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te ’s Gravenhage 16 Juli, 10 September en 17 October 1912 en van 27 October tot 6 November 1914.
Rotterdam, W. Zwagers [1915], pp. 277–280.
[Six asterisms.]
In: “Opruiing?” Open brief aan Dr. A. Kuyper, hoofdredacteur van “De Standaard,” naar aanleiding van de critiek op mijn brochure: “Gij, Calvinisten,” door H. Koffyberg v.d.m.
Amsterdam, W. ten Have v.h. Höveker’s Boekhandel 1915, pp. 6, 10, 13–14, 16–17, 18–19, 21–22.
[Cable.]
In: Vijfendertigste jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel: Keizersgracht 162. 1915, p. XXXV.
Plicht tot getuigen, ook al roeit ge er het kwaad niet mee uit.
In: Vrede door Recht. Officieel orgaan van den Algemeenen Nederlandschen Bond “Vrede door recht” 16 (1915), no. 5–6, May/June 1915, p. 98.
[Senatorial speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 15 September 1914–18 September 1915. Verslag der handelingen van de Eerste Kamer der Staten- Generaal gedurende het zittingjaar 1914–1915.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1915, pp. 374–378, 394–395, 411–414.
Nadere Toelichting op het program van de Antirevolutionaire Partij. Eerste deel. De beginselen.
Kampen, J.H. Kok 1915. IX, 64 pp., 25cm.—ƒ0.70.
Ter inleiding.
In: Vader Cats en de vrouw. Een boek voor gehuwden en voor hen die zich tot het huwelijk bereiden door Johanna Breevoort. Met een inleidend woord van Dr. A. Kuyper.
Kampen, J.H. Kok 1915, pp. [IX]–XIII.
Eudokia. Rede gehouden bij het 25–jarig jubileum van het Rotterdammer gesticht Eudokia, op 21 Oct. 1915.
Kampen, J.H. Kok 1915. 29 pp., 2 portr., 25cm.—unbd. ƒ0.40.
Perspolemiek.
In: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, no. 2000, October 24, 1915.
Starrentritsen. Editio castigata.
Kampen, J.H. Kok 1915. 102 pp., 25cm.—ƒ0.70.
[Cable.]
In: De Standaard 44 (1915/1916), no. 13358, October 28, 1915.
[Asterism.]
In: Leider en leiding in de Anti-Revolutionaire Partij door Mr. A. Anema, Dr. H. Bavinck, Mr. P.A. Diepenhorst, Mr. Th. Heemskerk en Mr. S. de Vries Czn.
Amsterdam, W. ten Have 1915, p. 31.
[Circular letter.]
In: De strijd voor kerkherstel in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw. Historisch geschetst door J.C. Rullmann.
Amsterdam, W. Kirchner 1915 (Nijmegen, G.J. Thieme), pp. 162–164.
[Cable.]
In: De Standaard 44 (1915/1916), no. 13399, December 15, 1915.
The Lord’s Day’s observance.
[’s-Gravenhage, Author 1915] (’s Gravenhage, Js. Bootsma). 15 pp., 24cm.
The evolution of the use of the Bible in Europe.
[’s-Gravenhage, Author 1915] (’s Gravenhage, Js. Bootsma), 12 pp. 24cm.
[Letter to the editor.]
In: Berliner Tageblatt 44 (1915), no. 441, August 30, 1915.
[Letter to the editor].
In: Het Volk 16 (1915), no. 4728, August 31, 1915.

1916

Geest, geestdrift, geestkracht. Rede van Dr. A. Kuyper, op den Bondsdag te Utrecht 27 Mei 1897.
In: Jaarboekje voor 1916 ten dienste van de Christelijke Jongelingsvereenigingen in Nederland.
Vijf en twintigste jaargang.
[Zwijndrecht,] Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond” [1916], pp. 222–227.
[Preface.]
In: Van strak gespannen snaren. [Door] Ds. R.J.W. Rudolph. Met een voorwoord van Dr. A. Kuyper en een kort levensbericht van den schrijver door Ds. G. Verrij.
Derde druk.
Rotterdam, J.H. Donner 1916, pp. [5–7].
[Proposed motion.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 22 September 1915– 16 September 1916. Verslag der handelingen van de Eerste Kamer der Staten- Generaal gedurende het zittingjaar 1915–1916.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1916, pp. 377–379.
[Cable.]
In: De Standaard 45 (1916/1917), no. 13523, May 12, 1916.
[Cable.]
In: Gereformeerd Jongelingsblad 27 (1915/1916), no. 40, June 9, 1916.
Antirevolutionaire staatkunde met nadere toelichting op ons program. Eerste deel. De beginselen.
Kampen, J.H. Kok 1916. XII, 728 pp., 25cm.—unbd. ƒ7.70, bd. ƒ8.50.
De wortel in de dorre aarde. Openingsrede ter Deputatenvergadering van 2 November 1916.
Kampen, J.H. Kok 1916. 21, (3) pp., 25cm.—ƒ0.30.
[Cable.]
In: De Standaard 45 (1916/1917), no. 13671, November 3, 1916.
[Letter.]
In: De Standaard 45 (1916/1917), no. 13672, November 4, 1916.
[Letter.]
In: De Standaard 45 (1916/1917), no. 13672, November 4, 1916.
[Articles.—Editorials.]
In: De Doleantie in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw historisch geschetst door J.C. Rullmann.
Amsterdam, W. Kirchner 1916 (Nijmegen, G.J. Thieme), pp. 231–234, 247–248, 269–270.
[Asterism.]
In: Een pleidooi voor gewetensvrijheid [door J.A. van Sijn].
Rotterdam, D. van Sijn & Zonen 1916, pp. 25–27.
Open schrijven van het Bestuur der Patroonsvereeniging aan de Christelijke patroon[s] in Nederland.
In: Boaz. 25 (1916), no. 12, pp. [217]–231.
Die Niederlande. Von Staatsminister a. D. Dr. Abraham Kuyper, ehemaligem Königlich Niederländischen Ministerpräsidenten.
In: Die Woche 18 (1916), no. 52, December 23, 1916, pp. 1821–1825.
Bete en bede.
In: Gedenkschrift uitgegeven ter herinnering aan het vijftig-jarig bestaan der Gereformeerde Jongelingsvereeniging “Samuël” te Dordrecht.
Dordrecht, J. de Longte [1916], pp. 53–55.
The evolution of the use of the Bible in Europe.
(Centennial Pamphlets: no. 2.)
New York, American Bible Society 1916. 25cm., 12 pp.—$0.05.
[Statement.]
[S.l., s.n. 1916.] 6 pp., 34cm.
[Asterisms.—Letter.]
In: [Untitled document].
[S.l., s.n. 1916], pp. 13, 14–15, 18, 19, 21–22.
Pluriformiteit.
In: De pluriformiteit der waarheid. Een fundamenteele misvatting van Dr. A. Kuyper of een hopeloos pleidooi. Eene studie over Dr. Kuyper’s pluriformiteitsstelsel door Th.F. Bensdorp Congr.SS.Red. Benevens een antwoord op het wederwoord van Dr. Kuyper door denzelfde.
Amsterdam, N.V. De R.K. Boek-centrale 1916, pp. 69–71.
Memorandum.
In: Handelingen over de Herziening der Grondwet. Uitgegeven onder toezicht van Mr. J.B. Kan, Secretaris-Generaal v.h. Ministerie van Binnenlandsche zaken. Eerste deel. Voorstellen Staatscommissie en Regeering, schriftelijke behandeling van de veranderings-voorstellen.
’s Gravenhage, Boekh. Vh. Gebr. Belinfante 1916, pp. [129]–132.
De drie formulieren van eenigheid gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Vijf-en-twintigste vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok 1916. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.

1917

[Cable.]
In: Jaarboekje voor 1917 ten dienste van de Christelijke Jongelingsvereenigingen in Nederland.
Zes en twintigste jaargang.
[Zwijndrecht,] Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond”, p. 186.
[Cable.]
In: De Standaard 45 (1916/1917), no. 13729, January 14, 1917.
[Cable.]
In: De Standaard 45 (1916/1917), no. 13752, February 9, 1917.
Antirevolutionaire staatkunde met nadere toelichting op ons program. Tweede deel. De toepassing.
Kampen, J.H. Kok 1917. VII, [1], 654 pp., 25cm.—unbd. ƒ7.-, bd. ƒ7.80.
[Asterism.]
In: Een pleidooi voor gewetensvrijheid [door J.A. van Sijn].
Rotterdam, D. van Sijn & Zonen 1917, pp. 24–26.
Bij het portret van Charles Boissevain.
In: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, no. 2077, April 14, 1917.
[Cable.]
In: De Standaard 46 (1917/1918), no. 13834, May 19, 1917.
Een Joodsche buitenslands.
In: Nederlandsch leesboek voor de Christelijke scholen. Door D. Wouters en F. André. Geïllustreerd door T. Bottema. [Vol.] X.
Tweede, vermeerderde druk.
Groningen, P. Noordhoff 1917, pp. 6–11, ill.
De gedenkdag der Hervorming.
In: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, no. 2105, October 27, 1917.
Aan Beets.
In: Bijvoegsel van De Stichtse Courant, no. 4371, October 27, 1917.
“De kleyne luyden.” Openingsrede ter Deputatenvergadering van 23 November 1917.
Kampen, J.H. Kok 1917. 23 pp., portr., 25cm.—ƒ0.45.
Nog in den band van voorheen.
In: Nog in den band van voorheen.
[S.l.], Studentencorps aan de Vrije Universiteit 1917, pp. [27]–39, 2 portr.
[Articles.—Editorials.]
In: De Doleantie in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw historisch geschetst door J.C. Rullmann.
Tweede, herziene druk.
Amsterdam, W. Kirchner 1917 (Nijmegen, G.J. Thieme), pp. 231–234, 247–248, 269–270.
[Circular letter.]
In: De strijd voor kerkherstel in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw. Historisch geschetst door J.C. Rullmann.
Tweede, herziene druk.
Amsterdam, W. Kirchner 1917 (Nijmegen, G.J. Thieme), pp. 162–164.
De drie formulieren van eenigheid gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Zes-en-twintigste vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok 1917. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.
[Notification.]
In: Gereformeerd Jongelingsblad 29 (1917/1918), no. 10, November 9, 1917.

1918

Vir clarissimus F.L. Rutgers.
In: Almanak van het Studentencorps a/d Vrije-Universiteit. 1918.
[Amsterdam, NDDD] 1918 (Amsterdam, J. Clausen), pp. [49]–56, portr.
Vir clarissimus F.L. Rutgers.
[Amsterdam, NDDD] 1918 (Amsterdam, J. Clausen), 8 pp., 21cm.
[Cable.—Letter.]
In: Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Gehouden te Rotterdam van 20 Augustus–6 September 1917.
Kampen, J.H. Kok [1918], pp. 51–52, 125.
[Cable.]
In: De Standaard 47 (1918/1919), no. 14127, May 3, 1918.
[Article.]
In: Het Platteland 1 (1918/1919), no. 1, May 16, 1918.
[Cable.]
In: Gereformeerd Jongelingsblad 29 (1917/1918), no. 36, May 17, 1918.
[Cable.]
In: De Standaard 47 (1918/1919), no. 14143, May 24, 1918.
“Hier sta ik. Ik kan niet anders. God helpe mij.”
In: Luther herdacht in 1917. “Hier sta ik. Ik kan niet anders. God helpe mij.” Door Dr. A. Kuyper, Minister van Staat. Had Luther, R.C. Priester, recht zich te verzetten tegen kerkelijk machtsmisbruik en pauselijke macht? Door Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, Minister van Staat.
[Amsterdam, H. v.d. Linde, 1918] (Leiden, Buurman & De Kler), pp. [5]–7, ill.
To be near unto God.
Grand Rapids. MI, Eerdmans-Sevensma Co. 1918. [2], 288 pp., 12cm.—$0.50.
To be near unto God.
Grand Rapids. MI, Eerdmans-Sevensma Co. 1918. [2], 611 pp., 14cm.—$1.
To be near unto God.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans [s.a.]. [4], 611 pp., 14cm.,—$1; full leather $2.
[Article.]
In: Dr. F.L. Rutgers in zijn leven en werken geschetst door J.C. Rullmann.
Rotterdam, Libertas 1918, pp. 134–135.
[Letter.]
In: De Standaard 47 (1918/1919), no. 14284, November 5, 1918.
[Cable.]
In: De Standaard 47 (1918/1919), no. 14301, November 25, 1918.
De Jongelings Vereeniging.
In: Programma van de jubileum-vergaderingen ter herdenking van het 25–jarig bestaan van de Geldersche Afdeeling van den Nederlandschen Bond van Jongelings-Vereenigingen op Gereformeerden Grondslag, 2den Kerstdag den 26 December 1918 te Arnhem.
[1918] (Arnhem, A. Meyer), pp. 14–15.
[Articles from De Heraut.]
In: Apologetica van Th.F. Bensdorp C.ss.R. Verzameld en ingeleid door M. Stocks C. ss. R. [Eerste deel.]
Amsterdam, De R.K. Boek-centrale 1918, pp. 12–13, 303–304, 635–637.
[Government policy statement concerning the strikes of 1903.]
In: Staatkundige geschiedenis van Nederland van 1887–1917. Door Dr. N. Japikse.
Leiden, A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij 1918, pp. 233–234.
De drie formulieren van eenigheid gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Zeven-en-twintigste vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok 1918. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.

1919

[Cable.]
In: Jaarboekje voor 1919 ten dienste van de Christelijke Jongelingsvereenigingen in Nederland.
Acht en twintigste jaargang.
[S.l.], Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond” [1919], pp. 133–134.
[Letter.]
In: De Standaard 47 (1918/1919), no. 14330, January 2, 1919.
[Letter.]
In: Gereformeerd Jongelingsblad 30 (1918/1919), no. 19, January 10, 1919.
[Letter.]
In: De Standaard 47 (1918/1919), no. 14354, January 30, 1919.
[Cable.]
In: De Standaard 47 (1918/1919), no. 14355, January 31, 1919.
[Senatorial speeches.]
In: Verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 17 September 1918–13 September 1919. Verslag der handelingen van de Eerste Kamer der Staten- Generaal gedurende het zittingjaar 1918–1919.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1919, pp. 231–237, 307, 411–415.
Onze Christelijke Jongelingschap.
In: De Rijpere Jeugd 8 (1919/1920), no. 1, May 1919, pp. 4–8.
[Contribution in recommendation of financial support for a new church building.]
In: A circular letter, 34cm.
[Press jubilee.]
In: Mededeelingen van den Nederlandschen Journalistenkring, no. 271, June 4, 1919.
[Postcard.]
In: Gereformeerd Jongelingsblad 30 (1918/1919), no. 39, June 6, 1919.
[Cable.]
In De Heraut, no. 2165, July 20, 1919.
[Contribution in recommendation of financial support for a new church building.]
In: Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper, door Ds. W.F.A. Winckel.
Amsterdam, W. ten Have [1919], pp. 310–311.
[Address to the members of the Anti-Slavery Society and the Aborigines Protection Society.]
In: Het insluiten van de Boeren-Republieken. Een vervolg op De eerste annexatie van de Transvaal. I. [Door] W.J. Leyds.
Amsterdam, Allert de Lange; Amsterdam/Pretoria/Johannesburg, J.H. de Bussy; Kaapstad, v.h. J. Dusseau & Co 1914 [= 1919], pp. [351]–360.
[Address to the members of the Anti-Slavery Society and the Aborigines Protection Society.]
In: The Transvaal Surrounded. A Continuation of “The First Annexation of the Transvaal.” By W.J. Leyds, LL.D.
London, T. Fisher Unwin 1919, pp. 492– 499.
[Contribution.]
In: Gedenkboek Noord-Hollandsche Afdeeling van den Nederlandschen Bond van Jongelings-Vereenigingen op Gereformeerden Grondslag. 1892–1917.
Hilversum, C.H. van den Berg [1919] (Baarn, R.K. van den Berg), p. 97.
Der Calvinismus und die protestantische Staatsidee, Reformation wider Revolution.
In: Die protestantische Staatsidee. Der Nordgeist Germaniens im lichte der deutsch-niederländischen und skandinavisch-baltischen Wissenschaft.
Unter Mitarbeit von Prof. D. Dr. Adolf von Harnack/Prof. Dr. Theodor Schiemann/ Georg Lasson/Prof. D. Dr. Max Lenz/Ministerpräsident A. Kuyper/Heinrich Driesmans/Albert Ritter/Paul Rüffer/Dr. Ferdinand Runkel—herausgegeben von K.H.L. Walter van der Bleek.
Leipzig, Fr. Wilh. Grunow 1919, pp. 58–69.
De drie formulieren van eenigheid gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Acht-en-twintigste vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok 1919. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.

1920

[Postcard.]
In: Jaarboekje voor 1920 ten dienste van de Christelijke Jongelingsvereenigingen in Nederland.
Negen en twintigste jaargang.
[S.l.], Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond” [1920. (Rotterdam, Drukkerij Libertas)], p. 143.
[Cable.]
In: De Standaard 49 (1920/1921), no. 14722, April 14, 1920.
[Cable.]
In: Gereformeerd Jongelingsblad 31 (1919/1920), no. 37, May 21, 1920.
[Letter.]
In: De Standaard 49 (1920/1921), no. 14766, June 7, 1920.
[Cable.]
In: Veertigste jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel Keizersgracht 164. 1920, p. XXVII.
[Letter.]
In: De Heraut, no. 2216, July 11, 1920.
Een Joodsche buitenslands.
In: Nederlandsch leesboek voor de Christelijke scholen. Door D. Wouters en F. André. Geïllustreerd door T. Bottema. [Vol.] X.
Derde onveranderde druk.
Groningen, P. Noordhoff 1920, pp. 6–11, ill.
[Letter of resignation.]
In: Verslag van de Handelingen der Staten-Generaal. Zitting van 21 September 1920–17 September 1921. Verslag van de handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingjaar 1920–1921.
’s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1921, p. 4.
[Poem.]
In: De Heraut, no. 2235, November 21, 1920.
[Poem.]
In: Aan den berg Hor. Gedachtenisrede op den eersten rustdag na het overlijden van Dr. A. Kuyper gehouden in de Gereformeerde Kerk (Kuiperstraat) te Vlaardingen door Ds. D.B. Hagenbeek.
[Vlaardingen, 1920] (Dorsman & Odé), p. 10.
[Prospectus.—Preface.]
In: Geldersche Kerkbode 33 (1920), November 27, 1920.
[The “beatification” of Jeanne d’Arc.]
In: Apologetica van Th.F. Bensdorp C.ss.R. Verzameld en ingeleid door M. Stocks C.ss.R. Tweede deel.
Amsterdam, De R.K. Boek-centrale 1920, pp. 792–795.
Debórah.
In: Uit eigen land. Nederlandsch leesboek voor Christelijke scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs, hoogere burgerscholen, gymnasia, kweek- en normaalscholen. Verzameld door L. Bückmann, met een inleiding van Dr. J. van der Valk rector van het Marnix Gymnasium te Rotterdam. Eerste deel.
Derde druk.
Utrecht, H. Honig 1920, pp. [396]–399.
[Cable.]
In: De Standaard 49 (1920), no. 12788, July 2, 1920.

1921

[Letters.—Cables.]
In: De levensavond van Dr. A. Kuyper door H.S.S. en J.H. Kuyper.
Kampen, J.H. Kok 1921, pp. 20, 28, 55–56, 72, 88.
[Letters.—Cables.]
In: De levensavond van Dr A. Kuyper door H.S.S. en J.H. Kuyper.
Tweede vermeerderde druk.
Kampen, J.H. Kok 1921, pp. 22, 30, 59, 77, 93.
[Poems.]
In: Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam. (Standaard-Serie V.).
Amsterdam, W. ten Have 1921, pp. [4], 59, 94, 155.
[Letter.]
In: Een en veertigste jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Amsterdam, Bureel (Keizersgracht 164) 1921, p. XXIII.
De gemeene gratie. Eerste deel. Het geschiedkundig gedeelte.
Tweede onveranderde druk.
Kampen, J.H. Kok [1921]. 508 pp., 26cm.—unbd. ƒ8.-, bd. ƒ9.25.
[Poem.]
In: Het Kuyperhuis. Een verzameling van 20 illustraties met verklarenden tekst van R.A. den Ouden en R.C. Verweyck en een inleidend woord van H. Colijn en A.W.F. Idenburg.
Baarn, E.J. Bosch 1921 (Amsterdam, Drukkerij Holland), p. 48.
[Letters.—Cables.]
In: De levensavond van Dr A. Kuyper door H.S.S. en J.H. Kuyper.
Derde druk onveranderde volksuitgave.
Kampen, J.H. Kok 1921, pp. 18, 23, 45, 58, 71.
Kamerlid. [I–II.]
In: Het Parlementarisme in zijn wezen en toepassing door F. Domela Nieuwenhuis.
Amsterdam, De Roode Bibliotheek [1921], pp. 19–27.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Negen-en-twintigste vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok 1921. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.40.
[Article.—Letter.] In: Elise van Calcar-Schiotling. Haar leven en omgeving / Haar arbeid / Haar geestesrichting. By J.H. Sikemeier.
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1921, pp. 842–843.

1922

[Articles.—Asterisms.]
In: De Standaard. Jubileumnummer 1872–1922, p. 2.
De gemeene gratie. Tweede deel. Het leerstellig gedeelte.
Tweede onveranderde druk.
Kampen, J.H. Kok [1922]. 692 pp., 26cm.—unbd. ƒ8.-, bd. ƒ9.25.
[Letters.]
In: Herinneringen van de oude garde aan den persoon en den levensarbeid van Dr. A. Kuyper. Verzameld en van toelichting voorzien door H.S.S. Kuyper en J.H. Kuyper. (Standaard-Serie VI.)
Amsterdam, W. ten Have 1922, pp. 17–23, 150–151, 183.
De gemeene gratie. Derde deel. Het practische gedeelte.
Tweede onveranderde druk.
Kampen, J.H. Kok [1922]. 484+91 pp., 26cm.—unbd. ƒ8.-, bd. ƒ9.25.
Een Joodsche buitenslands.
In: Nederlandsch leesboek voor de Christelijke scholen. Door D. Wouters en F. André. Geïllustreerd door T. Bottema. [Vol.] X.
Vierde onveranderde druk.
Groningen, P. Noordhoff 1922, pp. 6–11, ill.
De twaalf patriarchen. Bijbelsche karakterstudiën.
Kampen, J.H. Kok [1922]. 94, [1] pp., 22cm.—unbd. ƒ1.-, bd. ƒ1.90.
“Dagen van goede boodschap.” I. In den Kerstnacht.
Kampen, J.H. Kok 1922. [8], 151 pp., 22cm.—unbd. ƒ1.60 (4 vols. ƒ5.50), bd. ƒ2.50 (4 vols. ƒ9.-).
“Dagen van goede boodschap.” IV. Oud- en Nieuwjaar.
Kampen, J.H. Kok 1922. [8], 211 pp., 22cm.—unbd. ƒ1.60 (4 vols. ƒ5.50), bd. ƒ2.50 (4 vols. ƒ9.-).
Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den heiligen Doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig Avondmaal.
Vijfde druk.
Kampen, J.H. Kok 1922. X, 232 pp., 22cm.—unbd. ƒ2.50, bd. ƒ3.75.
Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den heiligen Doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig Avondmaal.
Vijfde druk.
Kampen, J.H. Kok 1922. VIII, [9]–175 pp., 20cm.—unbd. ƒ0.90 (10 copies or more: ƒ0.75), bd. ƒ1.50.
De sneeuw van den Libanon.
In: Jaarboekje voor 1923 ten dienste van de Christelijke Jongelingsvereenigingen in Nederland.
Eenendertigste jaargang.
Amersfoort, Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond” [1922], pp. [185]–195.
De sneeuw van de Libanon.
Amersfoort, Bondsbureau 1922 (Amersfoort, S.W. Melchior). 15 pp., 20cm.—ƒ0.37 5.
[Articles from De Heraut.]
In: Apologetica van Th.F. Bensdorp C.ss.R. Verzameld en ingeleid door M. Stocks C. ss. R. Derde deel.
Amsterdam, De R.K. Boek-centrale 1922, pp. 64–65, 75, 77–79.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Dertigste vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok 1922. VIII, 152 pp., 16cm.—ƒ0.55.
A Kálvinizmus Lényege. Irta Dr. Kuyper Ábrahám, Hollandia egykori miniszterelnöke. Forditották Csürös József, váralmási ref. lelkész, Czeglédi Sándor, györi ref. esperes-lelkész. A forditást átnézte, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Dr. Sebestyén Jenö, budapesti ref. theologiai tanár. A szerzó arczképével és Kuyper Henriette elöszavával.
(Holland-Magyar Kálvinista Könyvtar. I.)
Második Kiadás.
Budapest, Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Részv.-Társ. 1922. XV, 245, [2] pp., 1 portr., 22cm.—240 Korona.

1923

Dagen van goede boodschap. II. De Paaschmorgen. (Met Goede Vrijdag.)
Kampen, J.H. Kok 1923. [8], 200 pp., 21cm.—unbd. ƒ1.60 (4 vols. ƒ4.50), bd. ƒ2.50 (4 vols. ƒ9.-).
Dagen van goede boodschap. III. Op den Pinksterdag. (Met Hemelvaart.)
Kampen, J.H. Kok 1923. [8], 190 pp., 21cm.—unbd. ƒ1.60 (4 vols. ƒ4.50), bd. ƒ2.50 (4 vols. ƒ9.-).
E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. Eerste deel.
Derde druk.
Kampen, J.H. Kok [1923]. [6], 496 pp., 25cm.—bd. ƒ6.75 (4 vols. ƒ27.-; 30 installments at ƒ0.75. each).
E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. Tweede deel.
Derde druk.
Kampen, J.H. Kok [1923]. 568 pp., 25cm.—bd. ƒ6.75 (4 vols. ƒ27.-; 30 installments at ƒ0.75. each).
E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. Derde deel.
Derde druk.
Kampen, J.H. Kok [1923]. 632 pp., 25cm.—bd. ƒ6.75 (4 vols. ƒ27.-; 30 installments at ƒ0.75. each).
De engelen Gods.
Tweede druk.
Kampen, J.H. Kok 1923. 294 pp., 25cm.—unbd. ƒ3.50, bd. ƒ4.50.
[Miscellanea.]
In: Kuyper-Bibliografie door J.C. Rullmann met een inleidend woord van Z.Exc. den Oud-Minister H. Colijn. Deel I (1860–1879).
’s Gravenhage, Js. Bootsma 1923, pp. 83–84, 87–88, 115–120, 157, 171–173, 181–182.
Debórah.
In: Uit eigen land. Nederlandsch leesboek voor Christelijke scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs, hoogere burgerscholen, gymnasia, kweek- en normaalscholen. Verzameld door L. Bückmann, met een inleiding van Dr. J. van der Valk rector van het Marnix Gymnasium te Rotterdam. Eerste deel.
Vierde herziene druk.
Utrecht, H. Honig 1923, pp. [407]–410.
A Kálvinizmus politikai jelentösége. A Kálvinizmus mint az alkotmányos szabadságok alapja és biztosítéka. Irta Dr. Kuyper Ábrahám. Fordította Miklós Ödön.
Budapest, Kiadja a Holland-Magyar Református Bizottság 1923 (Budapest, Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai R.-T.). 76 pp., 22cm.—75 korona.
A Biblia N˝oalakjai. Els˝o sorozat. Irta Dr. Kuyper Ábrahám. Hollandból fordította Dr. Nagy Zsigmond a Debreczeni Ref. Kollégium N. Ny. Tanara.
(Holland-Magyar Kálvinista Könyvtar. IV.)
Budapest, Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Részv.-Társ 1923. 48 pp., 21cm.—75 korona.

1924

Preface.
In: Behoort een Christen in de komedie? Drie pleidooien van G. Tophel, predikant te Genève. Uit het Fransch door A.J. Hoogenbirk. Met een inleidend woord van Dr. A. Kuyper.
Onveranderde herdruk.
Amsterdam, W. Kirchner 1924 (Nijmegen-Arnhem, Boek-, Courant- en Steendrukkerij G.J. Thieme), pp. [V]–VI.
Een Joodsche buitenslands.
In: Nederlandsch leesboek voor de Christelijke scholen. Door D. Wouters en F. André. Geïllustreerd door T. Bottema. [Vol.] X.
Vijfde onveranderde druk.
Groningen, P. Noordhoff 1924, pp. [6]–11, ill.
[Asterisms.—Articles.]
In: Publiek vermaak. Asterisken en artikelen over het ook destijds aan de orde zijnde vraagstuk. Geschreven door Dr. A. Kuyper en Dr. F.L. Rutgers in De Standaard (1880–1881).
Amsterdam, Dagblad en Drukkerij De Standaard [1924], pp. [5]–17, [23]–90.
E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. Vierde deel.
Derde druk.
Kampen, J.H. Kok [1924]. 644 pp., 25cm.—bd. ƒ6.75 (4 vols. ƒ27.-; 30 installments at ƒ0.75. each).
[Letters to J.H. Gunning jr.—Articles.]
In: Prof. Dr. J.H. Gunning leven en werken door Dr. J.H. Gunning J. Hz. Derde deel.
Rotterdam, J.M. Bredée [1924], pp. 906–913, 924–932, 933–935, 974–977, 989–990.
De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Een-en-dertigste vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok [1924]. 156 pp., 16cm.—ƒ0.55.
De drie formulieren van eenigheid gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Twee-en-dertigste vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok [1924]. 156 pp., 16cm.—ƒ0.55.
[Two poems.—Cable.]
In: Dr. Abraham Kuyper 1837–1920. Ein Lebensbericht, erstattet von Wilhelm Kolfhaus.
Elberfeld, Buchhandlung des Erziehungs-Vereins Chr. Buyer 1924, pp. 44, 155, 219.
[An editorial on apologetics.]
In: Apologetics: A study and a critique. Comprising also an illuminating letter by Prof. S. Volbeda. D.D., and an editorial by A. Kuyper, D.D.
Ontario, N.Y., Gerrit H. Hospers [Author] 1924, pp. 30–32.
Modernism, a fata morgana in the Christian world. By Abraham Kuyper, D.D.
In: The Reformed Principle of Authority. The Scripture Principle of the Reformation Set Forth in the Light of our Times. By Gerrit Hendrik Hospers.
Grand Rapids, MI, The Reformed Press 1924, pp. 15–35.

1925

Het Calvinisme. Zes Stone-lezingen in october 1898 te Princeton (N.-J.) gehouden.
Tweede druk.
Kampen, J.H. Kok [1925]. 183, [1] pp., 25cm.—undb. ƒ1.90, bd. ƒ2.75.
Vrouwen uit de Heilige Schrift.
Derde druk.
Kampen, J.H. Kok [1925]. 203 pp., 20cm.—unbd. ƒ1.90, bd. ƒ2.75.
Palestina het Heilige Land.
Kampen, J.H. Kok [1925]. 171 pp., ills., 21cm.—unbd. ƒ2.25, bd. ƒ3.-.
[Letter.]
In: Van dag tot dag. Verzamelde opstellen van Charles Boissevain. Uitgezocht en gerangschikt door Leopold Aletrino.
Amsterdam, N.V. Drukkerij Jacob van Campen [1925], pp. 66–69.
De nacht.
In: Protestantsch letterkundige essays. Verzameld en ingeleid door Dr. Ph.A. Lansberg en Dr. J.C. de Moor. (Lyceum-herdrukken voor inrichtingen van voortgezet onderwijs, voor studeerenden voor de hoofdacte en voor zelfstudie VIII.)
Groningen/Den Haag, J.B. Wolters 1925, pp. 17–22.
[Cables on mediation.]
In: De A.N.D.B. Een overzicht van zijn ontstaan, zijne ontwikkeling en zijne betekenis, door C.A. van der Velde.
Amsterdam, De Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond 1925 (Amsterdam, Vereenigde Drukkerij Dico), pp. 405, 412.
[Adres aan den koning.]
In: De worsteling om het kind. De strijd voor een vrije school historisch geschetst door P. de Zeeuw J. Gzn.
Amsterdam, W. Kirchner 1925, pp. 314–319, ill.
To be near unto God. Translated from the Dutch by John Hendrik De Vries, D.D.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans Publ. Co. (The Reformed Press) [1925]. 679 pp., 20cm.—bd. $2.50.
To be near unto God. Translated from the Dutch by John Hendrik De Vries, D.D.
New York, The Macmillan Company 1925. 679 pp., 20cm.—bd. $2.50.
[Two poems.—Cable.]
In: Dr. Abraham Kuyper 1837–1920. Ein Lebensbericht, erstattet von Wilhelm Kolfhaus.
Zweite erweiterte Auflage.
Elberfeld, Buchhandlung des Erziehungs-Vereins Chr. Buyer 1925 (Elberfeld, F.W. Köhler), pp. 47, 161–162, 227.
[Two poems.—Cable.]
In: Dr. Abraham Kuyper 1837–1920. Ein Lebensbericht, erstattet von Wilhelm Kolfhaus.
Zweite erweiterte Auflage.
Elberfeld, “Die Aue” [1925] (Elberfeld, F.W. Köhler), pp. 47, 161–162, 227.

1926

[Poem.]
In: Toen en nu. Een terugblik en een blik in het heden van den strijd op het staatkundig terrein van onze Anti-Revolutionaire Partij. Door S. de Jong Ezn. Voorzien van een “Woord vooraf” door den Heer H. Colijn.
Amsterdam, Drukkerij Holland 1926, p. [50].
[Government policy statement concerning the strikes of 1903.]
In: De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland door J. Oudegeest. Deel I.
Amsterdam, Uitgave van het N.V.V. 1926 (Amsterdam, “Vooruitgang”), pp. 387–389.
[Explanatory memorandum.—Government policy statement concerning the strikes of 1903.]
In: De Nederlandsche Bond van personeel in overheidsdienst gedurende zijn 25–jarig bestaan beschreven door den Bondsvoorzitter N. van Hinte.
[S.l., s.n. 1926], pp. 192–193, 255–256.
Debórah.
In: Van Nederlandsche stam. Bloemlezing ten behoeve van het Voortgezet Lager, het Middelbaar en het Hooger Onderwijs samengesteld door K. Fokkema en Dr. H.J.L. van Haselen. Tweede deel.
Alphen aan den Rijn, N. Samson 1926, pp. [350]–352.
[Quotations.]
In: Die Kirche Jesu Christi. Worte aus Reden und Schriften [von] Abraham Kuyper. Mit einer Einführung herausgegeben von D. Wilhelm Kolfhaus.
Mit einem Bildnis Abraham Kuypers.
Berlin, Furche Verlag 1926 (Leipzig, Otto Regel), pp. 15–69.

1927

Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den heiligen Doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig Avondmaal.
Zesde druk.
Kampen, J.H. Kok 1927. VIII, [9]–175 pp., 20cm.—unbd. ƒ0.90, bd. ƒ1.50.
[Two short editorials.]
In: Patrimonium (vaderlijk erfdeel). Gedenkboek bij het gouden jubileum in opdracht van het verbondsbestuur samengesteld door R. Hagoort.
[S.l.], Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium 1927 (Kampen, J.H. Kok), pp. 335–336, 338.
[Speech.]
In: Vijf en twintig jaren middenstandsbeweging. Gedenkboek van den “Nederl. Middenstandsbond,” uitgegeven ter gelegenheid van zijn 25–jarig bestaan. Bewerkt door A. Ingenool Jr. 1902–September–1927.
[’s Gravenhage], Vereeniging “De Nederl. Middenstandsbond” 1927, pp. 29–31.
Als gij in uw huis zit. Meditatiën voor het huislijk saamleven.
Derde druk.
Kampen, J.H. Kok 1927. VIII, 252 pp., 20cm.—unbd. ƒ2.40, bd. ƒ3.25.
Het werk van den Heiligen Geest. Eerste–Derde deel.
Tweede onveranderde druk.
Kampen, J.H. Kok 1927. 824 pp., 25cm.—unbd. ƒ8.50, bd. ƒ10.-.
De berijmde Psalmen met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland, alsmede hare Formulieren van Eenigheid met de drie oude Geloofsbelijdenissen en hare Liturgie met het Kort Begrip en den Ziekentroost. Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper.
Leeuwarden, Uitgevers-genootschap “Biblia” 1927 (Leeuwarden, A. Jongbloed). [4], 200, [2], 110, [2] pp., 28cm.—bd. ƒ2.-.
Vijf cents per week.
In: Onze strijd in de Staten-Generaal. Door Dr. P.A. Diepenhorst, hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Deel I. De Schoolstrijd.
Amsterdam, N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard 1927, pp. 442–443.
[Poem.]
In: Het protestantisme in de Nederlandsche letterkunde. Door Dr. Ph.A. Lansberg.
Wageningen, Zomer en Keuning [1927], p. VI.
[Two poems.—Cable.]
In: Dr. Kuyper Ábrahám. Kolfhaus Vilmos. Németböl fordította: Czeglédy Sándorné Kósa Margit.
[S.l.], Szövétnek Kiadóvállalata, Kiadja a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség [1927], pp. 42, 156, 221.

1928

[Proposed motion.—Asterisms.—Articles.]
In: Correspondentieblad. Orgaan van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen 73 (1928), no. 1, January 4, 1928–no. 30, July 25, 1928.
[Miscellanea.]
In: Abraham Kuyper. Een levensschets door J.C. Rullmann.
Kampen, J.H. Kok 1928, pp. 71–74, 81–91, 98–101, 116, facs. (facing p. 136), 141–142, 144–145, 205–209.
[The People’s Petition.]
In: Het Volkspetitionnement van 1878. Door J.C. Rullmann.
[S.l.], De Unie “Een School met den Bijbel” 1928, pp. 5–9.
[Circular letter.]
In: De strijd voor kerkherstel in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw. Historisch geschetst door J.C. Rullmann.
Derde druk.
Kampen, J.H. Kok 1928, pp. 162–164.
[Facsimile of the draft for the People’s Petition in Kuyper’s handwriting.—Poem.]
In: Schrift en Historie. Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde Antirevolutionaire Partij 1878–1928. In opdracht van de Dr. A. Kuyper-Stichting.
Kampen, J.H. Kok 1928, facs. (8 pp.) inserted between pp. 64 and 65; p. 397.
Facsimilé van het door Dr A. Kuyper opgestelde en den 3den Augustus 1878 aan Z.M. den Koning aangeboden smeekschrift ter zake van de schoolwet-Kappeyne (Volkspetitionnement-1878).
[S.l., s.n. 1928.] [8] pp., 28cm.
[Article.—Address.—Letters.—Advice.]
In: Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 40–jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888–1928.
[S.l.], Vereeniging “De Gereformeerde Jongelingsbond” 1928 (Kampen, J.H. Kok), pp. 50–51, 56–59, 83, 140.
[Miscellanea.]
In: Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan van De Unie “Een School met den Bijbel.” In opdracht van het Bestuur der Unie samengesteld door J.C. Rullmann.
Kampen, Boekdrukkerij J.H. Kok 1928, pp. 26–30, 73–76, 129–133, 161 (facs.), 165–215, 231–233, 261, 264, 270–285, 357–387.
[Cables.]
In: Schaepman herdacht in de openbare zitting van den Senaat der Keizer-Karel-Universiteit te Nijmegen. Den 23sten Januari 1928.
Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt en J.W. van Leeuwen 1928 (Nijmegen, Centrale Drukkerij), pp. 54, 57.
[Letter.]
In: Prenten van Albert Hahn Sr. Een keuze uit zijn werk samengesteld door A. Hahn Jr. Met een toelichting tot de platen door Ed. Polak Jr.
Amsterdam, H.J.W. Becht 1928, [unpaged].
De drie formulieren van eenigheid gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Drie-en-dertigste vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok [1928]. 156 pp., 16cm.—ƒ0.55.
De drie formulieren van eenigheid gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Vier-en-dertigste vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok. 156 pp., [1928] 16cm.—ƒ0.55.
His decease at Jerusalem. Meditations on the passion and death of our Lord.
Translated from the Dutch by John Hendrik De Vries, D.D.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans Publishing Co. [1928]. 318 pp., 20cm.—bd. $2.50.
“Keep thy solemn feasts.” Meditations.
Translated from the Dutch by John Hendrik De Vries.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans Publishing Company [1928]. 334 pp., 20cm.—bd. $2.50.

1929

Een Joodsche buitenslands.
In: Nederlandsch leesboek voor de Christelijke scholen. Door D. Wouters en F. André. Geïllustreerd door T. Bottema. [Vol.] X.
Zesde onveranderde druk.
Groningen, P. Noordhoff 1929, pp. [6]–11, ill.
[Memorandum.—Draft of the programmatic platform of the Anti-Revolutionary Party.]
In: Met gesterkte handen. Rede ter opening van de Deputaten-vergadering, gehouden te Utrecht op 3 April 1929 door H. Colijn.
Amsterdam, N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard [1929], pp. [34]–37, [38]–43.
[Articles.]
In: Antirevolutionaire Staatkunde. Quarterly 3 (1929), second quarter 1929, pp. 117–120, 121–124, 134–138.
[Miscellanea.]
In: Kuyper-Bibliografie door J.C. Rullmann. Deel II (1879–1890).
Kampen, N.V. Uitgevers Mij J.H. Kok 1929, pp. 1, 45–46, 59–63, 68, 90–91, 179–180, 186, 200–201, 203–204, 219–221, 255, 263–274, 281–282, 284–285, 297–298, 302–307, 315–322, 328–338, 342–343.
[Poem.]
In: Schrift en Historie. Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde Antirevolutionaire Partij 1878–1928. In opdracht van de Dr. A. Kuyper-Stichting.
Tweede druk. Goedkoope uitgave.
Kampen, J.H. Kok 1929, p. 312.
Van de voleinding. Met een inleidend woord van Dr. H.H. Kuyper. Eerste deel. 1e en 2e reeks.
Kampen, J.H. Kok 1929. 500 pp., 25cm.—unbd. ƒ5.50, bd. ƒ6.75.
Memorandum.
In: Antirevolutionaire Staatkunde 5 (1929), no. 6, June 1929, pp. 276–280.
[Speeches.—Articles.—Memorandum.]
In: Onze strijd in de Staten-Generaal. Door Dr. P.A. Diepenhorst. Deel II. A. Kiesrecht—B. Koloniale politiek.
Amsterdam, N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard 1929, pp. 137–139, 159–163, 164–166, 189–190, 223–236, 240, 259–264.
[Article.]
In: Diaconaal Handboek ten dienste der Gereformeerde Diaconieën. Door Mr. A.J.L. van Beeck Calkoen, Dr. J. Hoek, Mr. L. Lindeboom, Mr. R. van Maare, Mr. J.W. Noteboom, Mr. J. Oranje, Ds. J.C. Rullmann, Mr. Joh. H. Scheurer en M.C. Wijnbeek. Uitgegeven in 1929 voor de Centrale Diakonale Conferentie.
Rotterdam, J.H. Donner [1929] (’s-Gravenhage, N.V. Drukkerij Van Haeringen), pp. 47–49.
[Articles.—Editorials]
In: De Doleantie in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw historisch geschetst, door J.C. Rullmann.
Derde herziene druk.
Kampen, J.H. Kok 1929, pp. 231–234, 247–248, 269–270.
Van de voleinding. Met een inleidend woord van Dr. H.H. Kuyper. Tweede deel. 3e en 4e reeks.
Kampen, J.H. Kok 1929. 510 pp., 25cm.—unbd. ƒ5.50, bd. ƒ6.75.
[Letter.]
In: Vijftig jaren Christelijk Sociaal Werk. 1879–1929. Gedenkschrift ter gelegenheid van het gouden jubileum der Afdeling Groningen van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium (vaderlijk erfdeel).
Groningen, Jan Haan 1929, p. 79.
When thou sittest in thine house. Meditations on home life.
Translated from the Dutch by John Hendrik De Vries, D.D.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans Publ. Co. [1929]. X, [2], 408 pp., 20cm.—$2.50.
Asleep in Jesus. Meditations.
Translated from the Dutch by John Hendrik De Vries, D.D.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans Publ. Co. [1929]. X, [2], 353 pp., 20cm.—$2.50.
In the shadow of death. Meditations for the sick-room and at the death-bed.
Translated from the Dutch by John Hendrik De Vries, D.D.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans Publ. Co. [1929]. IX, [5], 317 pp., 20cm.—$. 2.50.

1930

Van de voleinding. Met een inleidend woord van Dr. H.H. Kuyper. Derde deel. 5e reeks.
Kampen, N.V. Uitgevers Mij J.H. Kok 1930. 542 pp., 25cm.—unbd. ƒ5.50, bd. ƒ6.75.
Souvereiniteit in eigen kring. Rede ter inwijding van de Vrije Universiteit den 20sten October 1880 gehouden in het koor der Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Derde druk.
Kampen, J.H. Kok N.V. 1930. 39 pp., portr., 25cm.—ƒ0.90.
Aan de gereformeerden in den lande.—Publicatie van den Senaat der Vrije Universiteit, in zake het onderzoek ter bepaling van den weg die tot de kennis der gereformeerde beginselen leidt.
In: De Vrije Universiteit. Haar ontstaan en haar bestaan. Ter gelegenheid van haar halve-eeuwfeest, in opdracht van Heeren Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, historisch geschetst door J.C. Rullmann.
Amsterdam, N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard, 1930, pp. 21–26, 185–193.
[Letter.]
In: Tweede verzameling. (Correspondentie 1899–1900). [Door] Dr. W.J. Leyds. Deel I. Eerste band. (Als manuscript gedrukt).
’s-Gravenhage, [Author] 1930 (Dordrecht, N.V. Geuze & Co), pp. 219–220.
[Letters.]
In: Tweede verzameling. (Correspondentie 1899–1900). [Door] Dr. W.J. Leyds. Deel I. Tweede band. (Als manuscript gedrukt).
’s-Gravenhage, [Author] 1930 (Dordrecht, N.V. Geuze & Co), pp. 305–306, 310.

1931

Van de voleinding. Met een inleidend woord van Dr. H.H. Kuyper. Vierde deel. 6e en 7e reeks.
Kampen, J.H. Kok 1931. 448 pp., 25cm.—unbd. ƒ5.50, bd. ƒ6.75.
De gemeene gratie. Eerste deel. Het geschiedkundig gedeelte.
Derde onveranderde druk.
Kampen, J.H. Kok 1931. 508 pp., 25cm.—unbd. ƒ7.50, bd. ƒ8.75.
[Letters.]
In: Derde verzameling. (Correspondentie 1900). [Door] Dr. W.J. Leyds. Deel I. (Als manuscript gedrukt).
’s-Gravenhage, [Author] 1931 (Dordrecht, N.V. Geuze & Co), pp. 70, 354–355.
[Government policy statement concerning the strikes of 1903.]
In: Van eeuw tot eeuw. Leesboek ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis. IV. Vaderlandsche geschiedenis. Door Herman Middendorp, Chr. H. Metzlar en I. Carvalho, leeraren bij het M.O. te Amsterdam.
Zwolle, Tjeenk Willink, 1931, pp. 254–256.
[Two poems.]
In: Dr A. Kuyper. Door Dr. P.A. Diepenhorst. (Volksuniversiteits Bibliotheek, no. 50.)
Haarlem, F. Bohn 1931, p. 2, p. 82.
Calvinism. Six Stone-lectures. With an introductory chapter by Rev. Henry Beets.
New edition.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans Publishing Company. The Reformed Press 1931. 298 pp., 20cm.—$2.50.
Het verzekeringswezen. LXXV. LXXVIII.
In: Verzekeringsnummer van De Standaard 59 (1930/1931), [no. 18026], January 22, 1931 and [no. 18050], February 19, 1931.

1932

Programma der “Marnix-Vereeniging.”
In: Antirevolutionaire Staatkunde. Driemaandelijksch orgaan 6 (1932), first quarter 1932.
Kampen, J.H. Kok 1932, pp. 86–91.
Programma der “Marnix-Vereeniging.”
In: De Marnix-Vereeniging en hare werken. Door J.C. Rullmann.
[S.l., s.n. 1932], pp. 14–19.
De eerepositie der vrouw.
Tweede druk.
Kampen, J.H. Kok 1932. 76 pp., 21cm.—unbd. ƒ1.-, bd. ƒ1.75.
De gemeene gratie. Tweede deel. Het leerstellig gedeelte.
Derde onveranderde druk.
Kampen, J.H. Kok 1932. 692 pp., 25cm.—unbd. ƒ7.50, bd. ƒ8.75.
[Four leading articles.]
In: Bijdrage bij het 60–jarig jubileum van “De Standaard.” Vier hoofdartikelen van Dr. A. Kuyper in “De Standaard” van het jaar 1877.
[S.l., s.n., 1932], pp. 5–24.
Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den heiligen Doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig Avondmaal.
Zevende druk.
Kampen, J.H. Kok 1932. VIII, [9]–175 pp., 20cm.—unbd. ƒ0.80, bd. ƒ1.25.
Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den heiligen Doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig Avondmaal.
Zevende druk.
Kampen, J.H. Kok 1932. X, 232 pp., 21cm.—unbd. ƒ2.25, bd. ƒ3.-.
Starrenflonkering. Een bundel driestarren van wijlen Dr. A. Kuyper met een inleidend woord van Dr. H. Colijn.
Amsterdam, N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard 1932. XII, 324 pp., 25cm.—bd. ƒ3.90.
[Articles.—Asterisms.—Short comment.]
In: Jhr. Dr. A.F. de Savornin Lohman. Bijdragen tot de geschiedenis der Christelijk-Historische Unie. In opdracht van den schrijver verzorgd door H. van Malsen. Ingeleid door Dr. J.Th. de Visser. [I] Leiding en splitsing der Antirevolutionaire Partij.
’s-Gravenhage, C. Blommendaal [1932], pp. 27–30, 71–72, 189–190, 308.
[Articles.—Asterisms.]
In: Jhr. Dr. A.F. de Savornin Lohman. Bijdragen tot de geschiedenis der Christelijk-Historische Unie. In opdracht van den schrijver verzorgd door H. van Malsen. Ingeleid door Dr. J.Th. de Visser. [II] Ontwikkelingsgeschiedenis der Christelijk-Historische Unie.
’s-Gravenhage, C. Blommendaal [1932], pp. [56]–57, 179–185, 274–275.
De drie formulieren van eenigheid gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Vijf-en-dertigste vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok [1932]. 156 pp., 16cm.—ƒ0.55.
De drie formulieren van eenigheid gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Zes-en-dertigste vijfduizend.
Kampen, J.H. Kok. 156 pp., 16cm.—ƒ0.55.
Calvinism. Being the six “Stone” lectures given at Princeton Theological Seminary, U.S.A. With introductory chapter by Rev. Henry Beets, LL.D.
A new edition.
London, Sovereign Grace Union [1932]. [2], 298 pp., 20cm.—bd. 6s. 6d.
カルヴィニズム.
Tokyo, 長崎書店 (Nagasaki Publishing House) 1932. 340 pp., 23cm.
[Fragments.]
In: Abraham Kuyper oder Staatsmann und Christ. Von D. J.R. Slotemaker de Bruïne, Staatsminister a. D. (Sammlung “Führer und Freunde”, Band 7.)
Berlin, Acker-Verlag [1932] (Diesdorf bei Gäbersdorf, Kreis Striegau), pp. 34–47.

1933

De gemeene gratie. Derde Deel. Het praktische gedeelte.
Derde onveranderde druk.
Kampen, J.H. Kok N.V. 1932 [= 1933]. 575 pp., 25cm.—unbd. ƒ7.50, bd. ƒ8.75.
[Asterism.]
In: Dr. H. Colijn. Een levensschets door Dr. J.C. Rullmann.
Leiden, A.W. Sijthoff 1933, pp. 42–43.
[Expression of thanks.]
In: Een man van singuliere gaven. Ds. W.H. Gispen (1833–1909) in zijn leven en werken geschetst door Dr. J.C. Rullmann.
Delft, W.D. Meinema 1933, p. 289.
[Platform.—Letter.]
In: Groen van Prinsterer en de Verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij. Door Gerrit Marinus den Hartogh.
Academisch proefschrift.
Kampen, J.H. Kok 1933, pp. 43–44, 128–129.
Women of the Old Testament. Fifty meditations. Translated from the Dutch by Prof. Henry Zylstra. The Scripture selection and questions for discussion have been added by “The Preacher.”
Grand Rapids, MI, Zondervan [1933]. [2], 118, [2] pp., 20cm.—unbd. $0.60,
bd. $1.

1934

Vrouwen uit de Heilige Schrift.
Vierde druk.
Kampen, J.H. Kok [1934]. 203 pp., 22cm.—unbd. ƒ1.50, bd. ƒ2.40.
[Cable.]
In: Vierde verzameling. (Correspondentie 1900–1902). [Door] Dr. W.J. Leyds. Deel I. Eerste band. (Als manuscript gedrukt).
’s-Gravenhage, [Author] 1934 (Dordrecht, Geuze & Co), p. 3.
[Aide-mémoire.]
In: Vierde verzameling. (Correspondentie 1900–1902). [Door] Dr. W.J. Leyds. Deel II. Bijlagen, index. (Als manuscript gedrukt).
’s-Gravenhage, [Author] 1934 (Dordrecht, Geuze & Co), pp. 177–181.
[Cable.]
In: Het beginsel behouden. Gedenkboek van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium over de jaren 1891–1927. By R. Hagoort.
[S.l.], Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium 1934, p. 402.
[Postcard.]
In: Ds. J.E. Vonkenberg. Een levensbeeld door J. Snoep Jr.
Delft, W.D. Meinema [1934], facsimile facing p. 65.
De formulieren van eenigheid met de drie oude geloofsbelijdenissen benevens het Kort Begrip en de Ziekentoost.
In: Eenige gezangen van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehandhaafd en vastgesteld door de Generale Synode van Middelburg in 1933 alsmede haar formulieren van eenigheid met de drie oude geloofsbelijdenissen en haar liturgie benevens het Kort Begrip en de Ziekentroost naar den door die Kerken vastgestelden tekst.
Kampen, J.H. Kok, 1934, pp. [29]–98, [139]–154.
De formulieren van eenigheid met de drie oude geloofsbelijdenissen benevens het Kort Begrip en de Ziekentroost.
In: De berijmde Psalmen met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland, alsmede hare formulieren van eenigheid met de drie oude geloofsbelijdenissen en hare liturgie met het Kort Begrip en den Ziekentroost. Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper en gewijzigd volgens de besluiten van de Generale Synode te Middelburg, gehouden in 1933.
Leeuwarden, A. Jongbloed [1934]. [4], 200, 110, [2] pp., 28cm.
Women of the New Testament. Thirty meditations. Translated from the Dutch by Prof. Henry Zylstra. The Scripture selection and questions for discussion have been added by “The Preacher.”
Grand Rapids, MI, Zondervan [1934]. [2], 71, [3] pp., 20cm.—unbd. $0.60, bd. $1.
The implications of public confession. Translated from the Dutch by Prof. Henry Zylstra.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1934. 90 pp., 16cm.—$0.65.
Chiliasm or the doctrine of premillennialism by Abraham Kuyper. Freely translated from his “E voto” and interspersed by Rev. G.M. van Pernis.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1934. 36 pp., 21cm.—$0.35.
The biblical doctrine of election by Abraham Kuyper. Translated from his “E voto” by Rev. G.M. van Pernis.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1934. 24 pp., 21cm.—$0.25.

1935

Van de voleinding. Met een inleidend woord van Dr. H.H. Kuyper. Eerste—Vierde deel.
Tweede onveranderde uitgave.
Kampen, J.H. Kok 1935. 500, 510, 542, 448 pp., 25cm.—complete set bd. ƒ10.-
Adres aan den koning.
In: De Schoolstrijd. Door D. Langedijk.
’s-Gravenhage, Van Haeringen 1935, pp. 202–205.
[Government policy statement concerning the strikes of 1903.]
In: De Spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland. Door A.J.C. Rüter.
Leiden, E.J. Brill 1935, pp. 349–351.
The Revelation of St. John. Translated from the Dutch by John Hendrik De Vries, D.D.
Grand Rapids, William B. Eerdmans [1935]. 360 pp., 24cm.—bd. $2.50.
Szeresd az Urat … Írta: Dr. Kuyper Ábrahám. Fordította: Drs. Horváth László.
Dombóváron, Nyomatott Bagó Mihály Könyvnyomdájában. 70 pp., 21cm.
カルヴィニズム.
Tokyo, 長崎書店 (Nagasaki Publishing House) 1935. 340 pp., 23cm.
[Devotions.]
In: Christianity Today 6 (1935/1936), no. 6, November 1935–no. 7, December 1935.

1936

De twaalf oud-patriarchen.
Met een inleiding van Prof. Dr. H.H. Kuyper.
Kampen, J.H. Kok [1936]. 85, [2] pp., 22cm.—unbd. ƒ0.90, bd. ƒ1.50.
[Short comment.—Resolution.]
In: De Reformatie van ’86. Gedenkboek bij het halve-eeuwgetij der Doleantie. Door Dr. K. Dijk—Ds. K. Fernhout—Dr. G.M. den Hartogh—Dr. V. Hepp—Dr. H. Kaajan—Dr. E.D. Kraan—Dr. H.H. Kuyper—Dr. J.C. Rullmann—Mr. V.H. Rutgers—Dr. B. Wielenga.
Kampen, J.H. Kok 1936, pp. 75–76, 155.
Brief aan de uitgevers van den eersten druk.
In: Kuyper in de caricatuur. 100 uitgezochte caricaturen. (Libellen-serie: no. 216/217.)
Nieuwe herziene uitgave. 1e-5e duizendtal.
Baarn, Bosch & Keuning [1936], pp. 5–10.
[Articles.—Homily.—Resolution.]
In: Doleantie-stemmen. Bijeengebracht door J.C. Rullmann.
Kampen, J.H. Kok 1936, pp. [38]–42, 139–144, 156–164, 167–168.
[Articles.—Editorials.]
In: De Doleantie in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw historisch geschetst, door J.C. Rullmann.
Vierde druk.
Kampen, J.H. Kok 1936, pp. 231–234, 247–248, 269–270.
[Letter.]
In: De Doleantie in haar wording en beginperiode. Door Dr. J.C. van der Does.
Delft, W.D. Meinema [1936], p. [92]
[Devotions.—Biblical-theological articles.]
In: Christianity Today 6 (1935/1936), no. 8, January 1936–no. 11, April 1936; 7 (1936/1937), no. 1, May 1936–no. 8, December 1936.
Women of the Old Testament.
Second improved edition. Grand Rapids, MI, Zondervan [1936]. [2], 148 [2] pp., 20cm.—unbd. $0.60, bd. $1.

1937

[Letters.]
In: Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper. 1864–1876. Bewerkt door Dr. A. Goslinga. (Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap. [Door] Gerretson en Goslinga. Voordruk uit deel V, Brieven IV.) (Rijks Geschiedkundige Publicatiën.)
Kampen, J.H. Kok 1937. XI, 407, [3] pp., 28cm.—unbd. ƒ4.25, bd. ƒ5.75.
[Poem.]
In: Programma van de 44e Jaarvergadering der afdeeling Zuid-Holland van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereform. Grondslag te houden D.V. op maandag 29 maart 1937 (2e Paaschdag) in de Geref. Noorderkerk te Maassluis.
Maassluis, [s.n., 1937] (Wed. L.F. van der Meer), p. 11.
[Miscellanea.]
In: Abraham Kuyper. Een levensschets door J.C. Rullmann.
Tweede druk. Uitgegeven ter herdenking van zijn 100ste geboortedag.
Kampen, J.H. Kok [1937], pp. 71–74, 81–91, 98–101, 116, facs. facing pp. 136, 141–142, 144–145, 205–209.
[Postcard.—Letter.]
In: Kuyper de geweldige … van dichtbij. Door A.C. de Gooyer en Rudolf van Reest. (Libellen-serie: no. 260).
Baarn, Bosch & Keuning [1937], pp. 31, 40–41.
[Miscellanea.]
In: De Standaard 66 (1937/1938), no. 20101, October 29, 1937. Extra nummer, pp. 7, 25/27, 29, 41/43.
[Postcard.—Meditation.—Poem.]
In: Kuyper-nummer. 1837–29 October–1937. October 29, 1937. Uitgave van de vijf samenwerkende Christelijke dagbladen: De Rotterdammer, Nieuwe Haagsche Courant, Nieuwe Utrechtsche Courant, Nieuwe Leidsche Courant en Dordtsch Dagblad, pp. 25, 28.
Een broeder wordt in de benauwdheid geboren.
In: De Heraut, no. 3119, October 31, 1937.
[Platform.—Letter.—Article.—Report.]
In: Dr A. Kuyper. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking op 29 October 1937 van het feit, dat Dr A. Kuyper honderd jaar geleden te Maassluis geboren werd.
Kampen, J.H. Kok [1937], pp. 94–95, 100, 159–161, 269.
[Poem.]
In: Stemmen des tijds 26 (1937), no. 11, November 1937, pp. [431]–432.
[Devotions.—Biblical-theological articles.]
In: Christianity Today 7 (1936/1937), no. 9, January 1937–8 (1937/1938), no. 2, June 1937; no. 4, August 1937–no. 8, December 1937.
Women of the New Testament. Thirty meditations. Translated from the Dutch by Prof. Henry Zylstra. The Scripture selection and questions for discussion have been added by “The Preacher.”
Grand Rapids, MI, Zondervan [1937]. [2], 95, [3] pp., 20cm.—unbd. $0.60, bd. $1.

1938

Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den heiligen Doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig Avondmaal.
Achtste druk.
Kampen, J.H. Kok 1938. VIII, [9]–175 pp., 20cm.—unbd. ƒ0.80, bd. ƒ1.25.
[Letters.—Poem.]
In: Abraham Kuyper. Door P. Kasteel.
Kampen, J.H. Kok 1938, pp. 108, 116, 197, 199, 271, 332, 335.
[Devotions.—The things to come: An exposition of Christ’s eschatological discourses.]
In: Christianity Today 8 (1937/1938), no. 9, January 1938–no. 12, April 1938; 9 (1938/1939), no. 1, October 1938–no. 2, Winter Number.

1939

De gemeene gratie. Eerste–Derde deel.
Vierde onveranderde druk.
Kampen, J.H. Kok [1939]. 508, 692, 575 pp., 25cm.—complete set bd. ƒ10.50.
[Three fragments.]
In: Letterkundige fragmenten (1600–1938) ter bestudering en verklaring in de hoogste klassen van Gymnasia en Hogere Burgerscholen. Door Dr. Ph.A. Lansberg en M.Th. uit den Bogaard.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink 1939, pp. 69–76.
[Meditation.]
In: Leven. Leesboek voor de scholen met de Bijbel. Verzameld door F. André, P. den Boer en J.C. de Koning. Deel XI.
Vierde druk.
Amsterdam, H.J. Spruyt 1939, pp. 96–100.
[The things to come: An exposition of Christ’s eschatological discourses.]
In: Christianity Today 9 (1938/1939), no. 3, Spring Number 1939.
Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Grand Rapids, MI, Zondervan.

1940

Historisch document. Referaat van wijlen Professor Dr. A. Kuyper over Zending. Uitgesproken op het Zendingscongres te Amsterdam, op 28, 29 en 30 Januari 1890. Volgens besluit der Voorlopige Synode van Nederd. Gereformeerde Kerken, in 1889 te Utrecht gehouden. Met een voorwoord van Professor Dr. J.H. Bavinck, Hoogleeraar in de Zending. Hierbij zijn gevoegd de besluiten van de Synode te Middelburg in 1896 gehouden, alwaar op voorstel van Dr. A. Kuyper werd besloten de Zending van de plaatselijke Kerk te doen uitgaan.
Utrecht, J. Bootsma 1940, pp. 1–20, 24cm.—ƒ0.70.
[Asterism.]
In: Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Christelijke vakbeweging in de begin-periode na de oprichting der eerste Christelijke vakvereeniging en van de geschiedenis van de oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland. Door H. Amelink.
Utrecht, Christelijk Nationaal Vakverbond 1940, pp. 163–164.
[Miscellanea.]
In: Kuyper-bibliografie door J.C. Rullmann. Deel III (1891–1932).
Kampen, J.H. Kok 1940, pp. 6–17, 20–22, 25–28, 36–44, 47–56, 59–63, 72–77, 93–97, 101–114, 126–127, 133–137, 140–143, 148–151, 172–175, 183–197, 204–207, 211–213, 217–219, 225–227, 243–245, 252–254, 261–265, 270–276, 285, 290–295, 312–321, 332–335, 366–375, 378–380, 411–415, 421–426, 428–430, 432–434, 439–442, 453–457, 459–462.
Women of the New Testament. Thirty meditations. Translated from the Dutch by Prof. Henry Zylstra. The Scripture selection and questions for discussion have been added by “The Preacher.”
Third edition.
Grand Rapids, MI, Zondervan [1940], 113, [3] pp., 20cm.—unbd. $0.60, bd. $1.
カルヴィニズム.
Tokyo, 長崎書店 (Nagasaki Publishing House) 1940. 340 pp., 23cm.
[The things to come: An exposition of Christ’s eschatological discourses.]
In: Christianity Today 10 (1940/1941), no. 2, Winter Number 1940.

1941

Het sociale vraagstuk en de christelijke religie. Rede bij de opening van het Sociaal Congres op 9 november 1891 gehouden door Dr. A. Kuyper.
In: Het eerste Christelijk-Sociaal Congres (1891). Vernieuwde uitgaaf van het Proces-verbaal bewerkt en van aanteekeningen voorzien door R. Hagoort.
Aalten, “De Graafschap” 1941, pp. 9–47.
[Letter.]
In: Het hart op de tong in 101 brieven van Nederlanders, die in de laatste vier eeuwen vertelden wat ze te zeggen hadden, of schreven omdat ze niets te zeggen hadden, waaronder eenige curiositeiten en vergissingen. Samengesteld en toegelicht door Dr. W. Gs. Hellinga.
’s-Gravenhage, L.J.C. Boucher 1941, pp. 69–70.
The work of the Holy Spirit. Translated from the Dutch with explanatory notes by Henri De Vries. With an introduction by Benjamin B. Warfield.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1941. XXXIX, 664 pp., 23cm.
Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Third edition.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1941. [2], 176 [2] pp., 20cm.—unbd. $0.65, bd. $1.

1943

Calvinism. Six Stone Foundation Lectures.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1943. 199 pp., 20cm.
Dr. De la Saussaye’s jongste vlugschrift. I–III.
In: Tweeërlei staatsbeschouwing in het Réveil. Door Jan Johannes Roelof Schmal.
Academisch proefschrift.
’s Gravenhage, [s.n. 1943] (C. Blommendaal), pp. [164]–172.

1945

[Circular letter.—First draft of a preface.]
In: Abraham Kuyper als kerkhistoricus. Door Louis Praamsma.
Academisch proefschrift.
Kampen, J.H. Kok 1945, pp. [177]–181.
De drie formulieren van eenigheid gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Zeven-en-dertigste druk.
Kampen, J.H. Kok [1945]. 160 pp., 16cm.—ƒ0.60.
Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Fourth edition.
Grand Rapids, MI, Zondervan [1945]. [2], 176 [2] pp., 20cm.—unbd. $0.65, bd. $1.
Women of the New Testament. Thirty meditations. Translated from the Dutch by Henry Zylstra. The Scripture selection and questions for discussion have been added by “The Preacher.”
Fourth edition.
Grand Rapids, MI, Zondervan [1945], 113, [3] pp., 20cm.—unbd. $0.60, bd. $1.

1946

Dr. De la Saussaye’s jongste vlugschrift. I–III.
In: Tweeërlei staatsbeschouwing in het Réveil. Door Jan Johannes Roelof Schmal.
Tweede herziene druk.
’s Gravenhage, C. Blommendaal 1946, pp. [199]–208.
De drie formulieren van eenigheid gelijk die door de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Acht-en-dertigste druk.
Kampen, J.H. Kok [1946]. 158 pp., 17cm.—ƒ0.60.
His decease at Jerusalem. Abridged and edited by Stuart P. Garver.
(Home Devotional Library).
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1946. 103pp., 20cm.—bd. $1.
The work of the Holy Spirit. Translated from the Dutch with explanatory notes by Henri De Vries. With an introduction by Benjamin B. Warfield.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1946. XXXIX, 664 pp., 23cm.

1947

[Sphere sovereignty.—The rights of freedom.—Popular sovereignty.]
In: Politeia. Groote mannen over staat en maatschappij. [II.] Van Napoleon tot Roosevelt. Samengesteld door Dr M.L. Bodlaender.
Amsterdam/Brussel/London/New York, Elsevier 1947, pp. [259]–264, (portr.).

1948

[Article.]
In: Gedenkboek 1918–1948 CBTB. [By P.A.E. Diepenhorst and Chr. v.d. Heuvel.]
[’s-Gravenhage, CBTB 1948] (’s-Gravenhage, Ten Hagen), pp. 24–25.
[Fragments.]
In: Nederlandse bloemlezing. A Dutch and Flemish anthology of poetry and prose.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1948, pp. 226, 237, 276–277.
The practice of godliness. Translated and edited by Marian M. Schoolland.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1948. 121 pp., 20cm.—bd. $1.50.
Women of the New Testament. Thirty meditations. Translated from the Dutch by Prof. Henry Zylstra. The Scripture selection and questions for discussion have been added by “The Preacher.”
Fifth edition.
Grand Rapids, MI, Zondervan [1948], [2], 113, [3] pp., 20cm.—unbd. $0.65, bd. $1.

1949

[Poem.—Statement of confirmation.—Political program of 1878.]
In: Het volk ten baat. De geschiedenis van de A.R.-partij. Door J.A. de Wilde en C. Smeenk.
Groningen, Jan Haan, 1949, pp. [2], 406, 755–757.
[Government policy statement concerning the strikes of 1903.]
In: Historische teksten. Stukken betreffende de Vaderlandse Geschiedenis. Verzameld door H. Smitskamp en L.C. Suttorp.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink 1949, pp. 228–230.
[Meditation.]
In: Leven. Leesboek voor de scholen met de Bijbel. Verzameld door F. André, P. den Boer en J.C. de Koning. Elfde deel.
Vijfde druk.
Amsterdam, H.J. Spruyt 1949, pp. 96–100.

1950

[Asterism.]
In: Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Christelijke vakbeweging in de begin-periode na de oprichting der eerste Christelijke vakvereniging en van de geschiedenis van de oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland. Door H. Amelink.
Tweede druk.
Utrecht, Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 1950 (Hoorn, Edecea), p. 131.
[Poem.]
In: In memoriam Dr. Abraham Kuyper. 1920–8 november–1950. Door G. Puchinger.
[S.l., s.n. 1950], p. 3.
Christianity and the class struggle. Translated by Dirk Jellema.
Grand Rapids, MI, Piet Hein 1950. 64 pp., 20cm.—$1.
[Two summaries on evolution.]
In: Abraham Kuyper on Evolution.
[Grand Rapids, MI], Youth and Calvinism Group [1950], pp. 5–15.
Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Fifth edition.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1950. [4], 176 [2] pp., 20cm.—unbd. $0.60, bd. $1.
[Meditation.]
In: つのぶえ [The trumpet], 1950, no. 9.

1951

[Speeches at the Meetings of Deputies of the Anti-Revolutionary Electoral Associations.]
In: Geen vergeefs woord. Verzamelde deputaten-redevoeringen. Uitgegeven in opdracht van de Doctor Abraham Kuyperstichting.
Kampen, J.H. Kok 1951, pp. 13–104, 139–210.
[Lead article.—Asterism.]
In: Onder de schijnwerper der historie. [Door] H. Algra.
’s-Gravenhage, Antirevolutionnaire Partijstichting [1951] (Franeker, Wever), pp. 32–34, 43.
[Report on Th. Heemskerk.—Two short speeches.]
In: De vrijheid voorgestreên. Gedenkschrift ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Kiesvereeniging “Nederland en Oranje” te Amsterdam. 1851–1951. [Door J.C. van der Does.]
[S.l., s.n. 1951] (Hoorn, Edecea), pp. 33, 36, 54.
Women of the New Testament. Thirty meditations. Translated from the Dutch by Henry Zylstra. The Scripture selection and questions for discussion have been added by “The Preacher.”
Sixth edition.
Grand Rapids, MI, Zondervan [1951], [2], 113, [3] pp., 20cm.

1952

[Cover letter.—Memorandum.]
In: Cort van der Linden. De visie van een groot staatsman. Door C.W. de Vries.
’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1952 (Zaltbommel, Van de Garde & Co), pp. 35–39.
[Letter.]
In: Trouw en met ere. De ontwikkelingsgang der antirevolutionaire of christelijk-historische richting in vogelvlucht. [Door] P.A. Diepenhorst.
Amsterdam, G.J.A. Ruys [1952], pp. 29–30.
[Asterism.]
In: Tusschen twee reformaties. De worsteling van Professor Mr D.P.D. Fabius om de bewaring van het toevertrouwde pand. Door B. Jongeling.
Goes, Oosterbaan & Le Cointre 1952, p. 11.

1953

De overheid (Locus de magistratu). Naar een collegedictaat van één der studenten.
Tweede druk.
Kampen, J.H. Kok [1953]. [2], XIV, 445 pp., 25cm.—bd. ƒ4.95.
De drie formulieren van enigheid gelijk die door de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Negen-en-dertigste druk.
Kampen, J.H. Kok [1953]. 159, [1] pp., 17cm.—unbd. ƒ0.75.
Lectures on Calvinism. Six lectures delivered at Princeton University under auspices of the L.P. Stone Foundation.
Fourth printing.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1953. [6], VII, [3], 9–199 pp., 20cm.—bd. $2.50.
Vrouwe van die Bybel.
Roodepoort, Christelike Uitgewersmaatskappy [1953] (Kaapstad, Citadel-pers). 243 pp., 19cm.

1954

[Proposal.]
In: Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie. Door W. Volger.
Kampen, J.H. Kok 1954, pp. 304–307.
Principles of sacred theology. Translated from the Dutch by Rev. J. Hendrik De Vries. With an introduction by Benjamin B. Warfield.
Photolithoprinted.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1954 (Ann Arbor, MI, Cushing-Malloy). XXV, 683 pp., 23cm.—bd. $6.95.
[Two meditations.]
In: リフォームド [The Reformed] 1 (1954), no. 10, October 1954 (I); no. 12, December 1954 (II).

1955

聖書の女性. 旧約篇.
Tokyo, 新教出版社 (Shinkyo Shuppansha) 1955. 250 pp., 19cm.
聖書の女性. 新約篇.
Tokyo, 新教出版社 (Shinkyo Shuppansha) 1955, 148 pp., 19cm.
Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Sixth edition.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1955. [4], 176 [2] pp., 20cm.—bd. $1.50.
Women of the New Testament. Thirty meditations. Translated from the Dutch by Henry Zylstra. The Scripture selection and questions for discussion have been added by “The Preacher.”
Seventh edition.
Grand Rapids, MI, Zondervan [1955], [2], 113, [3] pp., 20cm.
[Meditations I, II, III.]
In: リフォームド [The Reformed] 2 (1955) [I], no. 2, February 1955 and no. 3, March 1955 [I]; no. 4, April 1955 [II]; no. 12, December 1955 [III].

1956

[Miscellanea concerning the social question.]
In: Architectonische critiek. Fragmenten uit de sociaal-politieke geschriften van Dr. A. Kuyper. [Door] W.F. de Gaay Fortman. (Ons Sociaal Erfdeel: deel II.)
Amsterdam, H.J. Paris 1956 (Wormerveer/Amsterdam, Meijer), pp. [27]–29, [39]–137, [142]–171.
[Letters.—Memorial for H.F. Kohlbrugge.—Editorial.]
In: Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact. [Door] K. Groot.
Baarn, Bosch & Keuning N.V. 1956, pp. 100–101, 103, 124–126, 135–136, 147.
[Poem.]
In: Persoonlijkheden. [Door] G. Puchinger.
Goes, Oosterbaan & Le Cointre 1956, p. 38.
The practice of godliness. Translated and edited by Marian M. Schoolland.
Second printing, February, 1956.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1956. 121 pp., 20cm.
The work of the Holy Spirit. Translated from the Dutch with explanatory notes by Henri De Vries. With an introduction by Benjamin B. Warfield.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1956 (New York, American Book-Stratford Press). XXXIX, 664 pp., 23cm.
聖書の女性. 旧約篇.
Tokyo, 新教出版社 (Shinkyo Shuppansha) 1956. 250 pp., 19cm.
聖書の女性. 新約篇.
Tokyo, 新教出版社 (Shinkyo Shuppansha) 1956. 148 pp., 19cm.
[Meditation.]
In: リフォームド [The Reformed] 3 (1956), no. 4, April 1956.

1957

[Letter.]
In: Het hart op de tong in negentig brieven. 1571–1 April–1957. Verantwoord door W. Gs. Hellinga. (Ooievaar: no. 70).
Den Haag, Bert Bakker/Daamen 1957 (Den Haag, Semper Avanti), pp. 161–162.
[Letter.]
In: Correspondentie van Robert Fruin 1845–1899. Uitgegeven door H.J. Smit en W.J. Wieringa. (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap. Vierde Serie: no. 4).
Groningen/Djakarta, J.B. Wolters 1957, p. 155.
[Letters.—Drafts.—Aide-mémoire.]
In: Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland. 1848–1919. Derde periode. 1899–1919. Uitgegeven door C. Smit. Eerste deel 1899–1903. (Rijksgeschiedkundige Publicatiën. Grote serie: 100.)
’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1957, pp. 515–518, 520, 538–540, 549–550, 565–566, 674–675, 677–678, 679–681.
De drie formulieren van enigheid gelijk die door de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Veertigste druk.
Kampen, J.H. Kok [1957]. 159, [1] pp., 17cm.—unbd. ƒ1.65.

1958

[Cable.]
In: Leve de Willemien! Door D.H. Couvee. (Ooievaar: no. 85/86).
Den Haag, Bert Bakker/Daamen 1958, pp. 289–290.
Eere het slachtoffer.
In: Op de kleine trom. [Door] Barend de Goede. (Zwarte Beertjes: no. 120).
Utrecht, A.W. Bruna & Zoon [1958], pp. 18–19.
[Statement.—Letters.]
In: Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland. 1848–1919. Derde periode. 1899–1919. Uitgegeven door C. Smit. Tweede deel. 1903–1907. (Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Grote Serie: 102.)
’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1958, pp. 218–219, 399, 431.
聖書の女性. 新約篇.
Tokyo, 新教出版社 (Shinkyo Shuppansha) 1958, 148 pp., 19cm.
Women of the New Testament. Thirty meditations. Translated from the Dutch by Henry Zylstra. The Scripture selection and questions for discussion have been added by “The Preacher.”
Eighth edition.
Grand Rapids, MI, Zondervan [1958], [2], 113, [3] pp., 20cm.

1959

Het Calvinisme. Zes Stone-lezingen.
(Boeket reeks: no. 8.)
Derde druk.
Kampen, J.H. Kok 1959. 168 pp., 18cm.—ƒ1.50.
[Government policy statement concerning the strikes of 1903.]
In: Historische teksten. Stukken betreffende de Vaderlandse Geschiedenis. Verzameld door H. Smitskamp en L.C. Suttorp.
Tweede druk.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink 1959, pp. 212–213.
聖書の女性. 旧約篇.
Tokyo, 新教出版社 (Shinkyo Shuppansha) 1959, 250 pp., 19cm.
Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1959. [4], 176 [2] pp., 20cm.

1960

[Cables.—Memorial for Schaepman.]
In: Schaepman als Staatsman. III. [Door] J. Witlox.
Amsterdam, Urbi et Orbi 1960, pp. 341, 343, 365–366.
The death and resurrection of Christ. Messages for Good Friday and Easter. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Grand Rapids, MI, Zondervan [1960]. 150 pp., 21cm.—$2.50.
Women of the New Testament. Thirty meditations. Translated from the Dutch by Henry Zylstra. The Scripture selection and questions for discussion have been added by “The Preacher.”
Grand Rapids, MI, Zondervan [1960]. [2], 113, [3] pp., 20cm.
聖書の女性. 新約篇.
Tokyo, 新教出版社 (Shinkyo Shuppansha) 1960. 148 pp., 19cm.

1961

[Letter.]
In: Herman Bavinck als dogmaticus. [Door] R.H. Bremmer.
Academisch proefschrift.
Kampen, J.H. Kok 1961, p. 36.
Lectures on Calvinism. Six lectures delivered at Princeton University under auspices of the L.P. Stone Foundation.
Fifth printing.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1961. [6], VII, [3], 9–199 pp., 20cm.
Near to God.
Photolithoprinted.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1961 (Ann Arbor, MI, Cushing-Malloy). 108 pp., 20cm.
Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Eighth printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1961. [6], 176, [2] pp., 21cm.
Women of the New Testament. 30 devotional messages for women’s groups. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Eighth printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1961. 111, [1] pp., 21cm.—$1.

1962

[Letter.]
In: Colijn. Momenten uit zijn leven. [Door] G. Puchinger. (Boeketreeks: no. 33.)
Kampen, J.H. Kok [1962], p. 117.
De drie formulieren van enigheid gelijk die door de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Een-en-veertigste druk.
Kampen, J.H. Kok [1962]. 159, [1] pp., 17cm.—unbd.ƒ1.65.
Women of the New Testament. 30 devotional messages for women’s groups. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Eighth printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1961 [= 1962]. 111, [1] pp., 21cm.

1963

[Letter.]
In: Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 77.
Groningen, J.B. Wolters 1963, pp. 320–321.
Principles of sacred theology. Translated from the Dutch by J. Hendrik De Vries. With an introduction by Benjamin B. Warfield.
Photolithoprinted.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1963 (Ann Arbor, MI, Cushing-Malloy). XXV, 683 pp., 23cm.
Women of the New Testament. 30 devotional messages for women’s groups. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Grand Rapids, MI, Zondervan [1963]. 111, [1] pp., 21cm.

1964

[Letter.]
In: Parade der Mannenbroeders. Flitsen uit het Protestantse leven in Nederland in de jaren 1918–1938. [Door] Ben van Kaam.
Wageningen, Zomer & Keuning [1964], p. 37.
The practice of godliness.
Secunderabad, A.P., India, Good News Literature Center [1964]. [3], 101, [1] pp., 18cm.—Rs 1.25.
The Revelation of St. John. Translated from the Dutch by John Hendrik De Vries, D.D.
Grand Rapids, MI, William B. Eerdmans 1964. 360 pp., 22cm.—$2.25.
Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Ninth printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1964. [6], 176, [2] pp., 21cm.

1965

Principles of sacred theology. Translated from the Dutch by J. Hendrik De Vries. With an introduction by Benjamin B. Warfield.
Photolithoprinted.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1965 (Ann Arbor, MI, Cushing-Malloy). XXV, 683 pp., 23cm.—$7.50.
Women of the New Testament. 30 devotional messages for women’s groups. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Grand Rapids, MI, Zondervan [1965]. 111, [1] pp., 21cm.
聖書の女性. 新約篇.
Tokyo, 新教出版社 (Shinkyo Shuppansha) 1965. 148 pp., 19cm.

1966

[Letters.]
In: Herman Bavinck en zijn tijdgenoten. [Door] Dr. R.H. Bremmer.
Kampen, J.H. Kok 1966, pp. [282]–292.
The work of the Holy Spirit. Translated from the Dutch with explanatory notes by Henri De Vries. With an introduction by Benjamin B. Warfield.
Photolithoprinted.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1966 (Ann Arbor, MI, Cushing-Malloy). XXXIX, 664 pp., 23cm.
Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1966. [6], 176, [2] pp., 21cm.
Women of the New Testament. 30 devotional messages for women’s groups. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1966. 111, [1] pp., 21cm.

1967

Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Eleventh printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1967. [6], 176, [2] pp., 21cm.
Women of the New Testament. 30 devotional messages for women’s groups. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Fourteenth printing. Grand Rapids, MI, Zondervan 1967. 111, [1] pp., 21cm.

1968

Lectures on Calvinism. Six lectures delivered at Princeton University under auspices of the L.P. Stone Foundation.
Sixth printing.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1968. [6], VII, [3], 9–199 pp., 20cm.
[Article.]
In: Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland. 1848–1919. Derde periode. 1899–1919. Uitgegeven door C. Smit. Zesde deel. Buitenlandse bronnen. 1899–1914. (Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Grote serie: 128.)
’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1968, pp. 535–538.
Principles of sacred theology. Translated from the Dutch by J. Hendrik De Vries. With an introduction by Benjamin B. Warfield.
Photolithoprinted.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1968 (Ann Arbor, MI, Cushing-Malloy). XXV, 683 pp., 23cm.—$7.50.
Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1968. [6], 176, [2] pp., 21cm.
Women of the New Testament. 30 devotional messages for women’s groups. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1968. 111, [1] pp., 21cm.
聖書の女性. 旧約篇.
Tokyo, 新教出版社 (Shinkyo Shuppansha) 1968. 250 pp., 19cm.

1969

[Cable.]
In: Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren. [Door] Koos van Weringh.
Amsterdam, De Arbeiderspers 1969, p. [207].
[Letter.]
In: Colijn en het einde van de coalitie. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1918–1924. Door George Puchinger.
Academisch proefschrift.
Kampen, J.H. Kok 1969, pp. 136–137.
信仰告白の意義.
The work of the Holy Spirit. Translated from the Dutch with explanatory notes by Henri De Vries. With an introduction by Benjamin B. Warfield.
Photolithoprinted.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1969 (Ann Arbor, MI, Cushing-Malloy). XXXIX, 664 pp., 23cm.—$7.95.
Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Thirteenth printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1969. [6], 176, [2] pp., 21cm.
Women of the New Testament. 30 devotional messages for women’s groups. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Sixteenth printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1969. 111 pp., 21cm.

1970

Lectures on Calvinism. Six lectures delivered at Princeton University under auspices of the L.P. Stone Foundation.
Seventh printing.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1970. [6], VII, [3], 9–199 pp., 20cm.
[Article.—Asterism.—People’s petition.—Editorial.]
In: Abraham Kuyper. [Door] P.D. ’t Hart. (Grondleggers van Nederlandse politieke stromingen: no. 4.) (Spoorzoekers. Een reeks bronnenboeken voor het geschiedenisonderwijs onder redactie van G.A.J. Giezeman en N.J. Maarsen.)
Haarlem, J.H. Gottmer 1970, pp. 10, 21–24, 34–35.
[Two letters.]
In: De invloed van werkgevers en werknemers op de totstandkoming van de eerste sociale verzekeringswet in Nederland (de ongevallenwet 1901). Door Willem de Vries Wzn.
Academisch proefschrift.
Deventer, Kluwer [1970], pp. 428–429.
[Letter.]
In: Colijn en het einde van de coalitie. I. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1918–1924. [Door] Dr. G. Puchinger.
Tweede druk.
Kampen, J.H. Kok 1970, pp. 136–137.
Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Fourteenth printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1970. [6], 176, [2] pp., 21cm.
Women of the New Testament. 30 devotional messages for women’s groups. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Seventeenth printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1970. 111 pp., 21cm.

1971

칼빈주의.
Seoul, 세종문화사 (Se Jong Publishing Company) 1971. 261. [2] pp., 21cm.
Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Fifteenth printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1971. [6], 176, [2] pp., 21cm.
Women of the New Testament. 30 devotional messages for women’s groups. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Eighteenth printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1971. 111 pp., 21cm.

1972

De Standaard, no. 1, April 1, 1872.
[Rijswijk, Ver. Grafische Industrie Levisson MPS 1972.]
Johan Rudolf Thorbecke.
In: Uitleg, no. 287, May 31, 1972, pp. [4]–7.
Een drievoudige waarschuwing aan de Gereformeerde Christenheid bij het lezen van haar martelaarsboek, gegeven bij de uitgave van Ao. 1881.
In: Historie der martelaren.
Utrecht, Den Hertog [1972], pp. [V]–XI.
[Cable.]
In: Theologische Hogeschool. Officiëel orgaan van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde Kerken, 8 (1972/1973), no. 3, December, 1972, p. [69].
De drie formulieren van enigheid gelijk die door de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Twee-en-veertigste druk.
Kampen, J.H. Kok [1972]. 159, [1] pp., 17cm.—unbd. ƒ3.85.
Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Sixteenth printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1972. [6], 176, [2] pp., 21cm.
Women of the New Testament. 30 devotional messages for women’s groups. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Nineteenth printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1972. 111 pp., 21cm.

1973

[Letter.]
In: Algemeen Dagblad 27 (1972/1973), no. 302, April 21, 1973, p. 33.
カルヴィニズム.
Hiroshima, 聖恵授産所 (Seikei Institite for Invalids) 1973. 322 pp., 21cm.
The work of the Holy Spirit. Translated from the Dutch with explanatory notes by Henri De Vries. With an introduction by Benjamin B. Warfield.
Photolithoprinted.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1973 (Ann Arbor, MI, Cushing-Malloy). XXXIX, 664 pp., 23cm.
Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Seventeenth printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1973. [6], 176, [2] pp., 21cm.
Women of the New Testament. 30 devotional messages for women’s groups. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Twenty-first printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1973. 111 pp., 21cm.
聖書の女性. 旧約篇.
Tokyo, 新教出版社 (Shinkyo Shuppansha) 1973. 250 pp., 19cm.
聖書の女性. 新約篇.
Tokyo, 新教出版社 (Shinkyo Shuppansha) 1973. [2], 148, [2] pp., 19cm.

1974

Een drievoudige waarschuwing aan de Gereformeerde Christenheid bij het lezen van haar martelaarsboek, gegeven bij de uitgave van Ao. 1881.
In: Historie der martelaren.
Utrecht, Den Hertog [1974], pp. [V]–XI.
[People’s petition.]
In: Memorietafel van het Christelijk Onderwijs. De geschiedenis van de Schoolstrijd. [Door] T.M. Gilhuis. (Cahiers voor het Christelijk Onderwijs, no. 13).
Kampen, J.H. Kok [1974], pp. 153–160.
칼빈주의.
Seoul, 세종문화사 (Se Jong Publishing Company) 1974. 261 pp., 21cm.
Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Nineteenth printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1974. [6], 176, [2] pp., 21cm.
Women of the New Testament. 30 devotional messages for women’s groups. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Twenty-second printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1974. 111 pp., 21cm.

1975

Lectures on Calvinism. Six lectures delivered at Princeton University under auspices of the L.P. Stone Foundation.
Eighth printing.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1975. [6], VII, [3], 9–199 pp., 20cm.—$3.75.
[Cable.]
In: Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren. [Door] Koos van Weringh.
Tweede druk.
Amsterdam, De Arbeiderspers 1975, p. [207].
[Government policy statement concerning the strikes of 1903.]
In: Wandelingen door de Handelingen. [Door] N. Cramer.
’s-Gravenhage, Staatsuitgeverij [1975], pp. 93–94.
[People’s petition.]
In: Memorietafel van het Christelijk Onderwijs. De geschiedenis van de Schoolstrijd. [Door] T.M. Gilhuis. (Cahiers voor het Christelijk Onderwijs: no. 13.)
Tweede herziene en vermeerderde druk.
Kampen, J.H. Kok [1975], pp. 155–162.
[Poem.]
In: Kuyper blies verzamelen. (Zijn strijd tegen de geest van de 19e eeuw). Door J. Geelhoed.
Goes, Oosterbaan & Le Cointre 1975, p. 213.
The work of the Holy Spirit. Translated from the Dutch with explanatory notes by Henri De Vries. With an introduction by Benjamin B. Warfield.
Reprinted. Photolithoprinted.
Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans 1975 (Ann Arbor, MI, Cushing-Malloy). XXXIX, 664 pp., 23cm.—$5.95.
Women of the Old Testament. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Twentieth printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1975. [6], 176, [2] pp., 21cm.
Women of the New Testament. 30 devotional messages for women’s groups. Translated from the Dutch by Henry Zylstra.
Twenty-third printing.
Grand Rapids, MI, Zondervan 1975. 111 pp., 21cm.

1976