A revised and updated version of
Abraham Kuyper: An Annotated Bibliography 1857-2010 by Tjitze Kuipers (2011)

You can buy a printed edition of this book on the site of the publisher.

1883

Een drievoudige waarschuwing aan de gereformeerde christenheid bij het lezen van haar martelaarsboek.
In: Geschiedenis der martelaren. Door J.G. O.
Doesburg, J.C. van Schenk Brill 1883 (Arnhem, G.J. Thieme), pp. [V]–XI.
Published: December 1883.
On the title page: Geschiedenis der martelaren die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de Valtelijn, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der geloovigen. Naar den druk van 1671. Door J.G.O. Vooraf gaat een woord ter inleiding van Dr. A. Kuyper.
Threefold warning, dated: Amsterdam, September 15, 1881. Also included in the prospectus, see: 1881.04.
Next edition, see: 1911.05.
Binding: I. quarter calf; lettered in gold on front cover and spine; blind tooling; II. full leather; lettered in gold, impressive gold stamping on the spine with decorations; also on the spine D.J. Doornink Grand Rapids agent for U.S.
RKB 76.
ET, see: 1881.04.

The threefold warning (see 1881.04) is printed immediately after the title page. This martyrology was a republication with contemporary spelling of De Historie der martelaren [The history of martyrs] by Adriaan van Haemstede, published in Amsterdam in 1671 by the widow of Jan Jacobsz Schipper. Kuyper called this edition, which was corrected and updated by Johannes Gysius (c. 1583–1652), pastor in Ouddorp, “our true, trustworthy, Reformed book of martyrs.” The book contains the histories of martyrs who perished on account of their faith. The stories of approximately 1,600 martyrs are recounted in this edition. Of the approximately 150 copper engravings in the edition of 1671, eighty-two were copied for this new edition and reproduced (together with the stories that they depicted) on forty-one pages. These copies do not always reliably reproduce the original illustrations and do not live up to the standards of the seventeenth-century copper engravers. The lithographed illustration facing the title page was produced for this new edition; it depicts Matthew 16:18b in heroic fashion. The edition was published in twenty-one installments.

Many Dutch Calvinist families used to keep a book of martyrs next to the Dutch Authorized Version (1637) in their homes.