A revised and updated version of
Abraham Kuyper: An Annotated Bibliography 1857-2010 by Tjitze Kuipers (2011)

You can buy a printed edition of this book on the site of the publisher.

1972

De drie formulieren van enigheid gelijk die door de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.
Twee-en-veertigste druk.
Kampen, J.H. Kok [1972]. 159, [1] pp., 17cm.—unbd. ƒ3.85.
Preface dated: Amsterdam, September 1, 1897.
6th printing of: 1945.02.
1st edition, see: 1883.02.
Previous printing, see: 1962.02.
Binding, see: 1883.09.
ISBN: 90-242-1300-2.
ET, see: 1946.02.