A revised and updated version of
Abraham Kuyper: An Annotated Bibliography 1857-2010 by Tjitze Kuipers (2011)

You can buy a printed edition of this book on the site of the publisher.

1885

De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de gereformeerde kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Uitgegeven voor gemeentelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Amsterdam, J.H. Kruyt 1884 (= 1885). VIII, 102, (1), 32 pp., 18cm.—unbd. ƒ0.40 (25 copies ƒ9.25; 50 copies ƒ17.50), bd. ƒ0.50 (25 copies ƒ11.25; 50 copies ƒ21.50).
Run, see: 1885.02.
Published: March 1885.
Preface dated: December 10, 1884.
On the cover: De drie formulieren van eenigheid voor gemeentelijk gebruik uitgegeven door Dr. A. Kuyper. Benevens het Kort Begrip der Christelijke religie, uitgegeven door de predikanten C.A. Renier en B. van Schelven namens de Commissie van Toezicht op het godsdienst-onderwijs bij de Ned. Herv. Gem. te Amsterdam.
Title edition of: 1885.02.
Addition: Kort Begrip (separate pagination).
Previous printing with Kort begrip included, see: 1884.05.
Next printing, see: 1887.26.
Binding, see: 1883.09.
ET: see 1883.09.

The preface, the printing of the forms, and the typesetting are identical to the corrected printing of 1885.02. The “Compendium of the Christian Religion” was added as an appendix (32 pp.).