A revised and updated version of
Abraham Kuyper: An Annotated Bibliography 1857-2010 by Tjitze Kuipers (2011)

You can buy a printed edition of this book on the site of the publisher.

1887

De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de gereformeerde kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Vijfde vijfduizend.
Amsterdam, J.A. Wormser 1887. VIII, 102, (2), 32 pp., 16cm.—bd. ƒ0.40 (25 copies ƒ9.50; 50 copiesƒ18.-).
Run: 5,000.
Published: July 1887.
Preface dated: December 10, 1884.
On the cover: De drie formulieren van eenigheid voor kerkelijk gebruik uitgegeven door Dr. A. Kuyper. Benevens het Kort Begrip der Christelijke religie, uitgegeven door de predikanten C.A. Renier en B. van Schelven namens de Commissie van Toezicht op het Godsdienst-Onderwijs bij de Ned. Herv. Gem. te Amsterdam.
4th printing of: 1883.09.
1st edition, see: 1883.02.
Previous printing, see: 1885.03.
Next printing, see: 1889.16.
Binding, see: 1883.09.
ET: The three forms of unity, as they were fixed for the Reformed Churches of this nation in its last National Synod. Published by Dr. A. Kuyper for church use.

The subtitle voor gemeentelijk gebruik [for congregational use] has been changed to voor kerkelijk gebruik [for church use]. The title page states that 25,000 copies of the forms of unity edited by Kuyper have been printed since 1883.