A revised and updated version of
Abraham Kuyper: An Annotated Bibliography 1857-2010 by Tjitze Kuipers (2011)

You can buy a printed edition of this book on the site of the publisher.

1889

De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Zesde Vijfduizend.
Amsterdam, J.A. Wormser 1889. VIII, 102, (2), 32 pp., 17cm.—bd. ƒ0.40 (25 copies ƒ9.50; 50 copies ƒ18.-).
Run: 5,000.
Preface dated: Amsterdam, December 10, 1884.
On the cover: De drie formulieren van eenigheid voor kerkelijk gebruik uitgegeven door Dr. A. Kuyper. Benevens het Kort Begrip der Christelijke religie, uitgegeven door de predikanten C.A. Renier en B. van Schelven namens de Commissie van Toezicht op het Godsdienst-Onderwijs bij de Ned. Herv. Gem. te Amsterdam.
5th printing of: 1883.09.
1st edition, see: 1883.02.
Previous printing, see: 1887.26.
Next printing, see: 1890.02.
Binding, cf.: 1883.09.
ET, see: 1887.26.