A revised and updated version of
Abraham Kuyper: An Annotated Bibliography 1857-2010 by Tjitze Kuipers (2011)

You can buy a printed edition of this book on the site of the publisher.

1890

De drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld in haar laatstgehouden Nationale Synode. Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr. A. Kuyper.
Zevende vijfduizend.
Amsterdam, J.A. Wormser 1890. VII, 102, (2), 32 pp., 17cm.—bd. ƒ0.40 (25 copies ƒ9.50; 50 copies ƒ18.-).
Run: 5,000.
Published: February 1890.
Preface dated: Amsterdam, December 10, 1884.
On the cover: De drie formulieren van eenigheid voor kerkelijk gebruik uitgegeven door Dr. A. Kuyper. Benevens het Kort Begrip der Christelijke religie, uitgegeven door de predikanten C.A. Renier en B. van Schelven namens de Commissie van Toezicht op het Godsdienst-Onderwijs bij de Ned. Herv. Gem. te Amsterdam.
6th printing of: 1883.09.
1st edition, see: 1883.02.
Previous printing, see: 1889.16.
Next printing, see: 1892.08.
Binding, see: 1883.09.
ET, see: 1887.26.