Roeping en Wedergeboorte

1. Inleiding.

2. De onmiddellijke werking des H. Geestes.

3. De onmiddellijke werking des H. Geestes en de genademiddelen.

4. Het verband tusschen de onmiddellijke werking des H. Geestes en de middelen der genade.

x
This website is using cookies. Accept