A new digital bibliography of Herman Bavinck: Attributed

1884

1. "Verslag van de rede uitgesproken bij de herdenking van het jubileum der Christelijke Gereformeerde Kerk door de gemeente te Kampen op 19 Oktober 1884." De Bazuin 32:44 (1884).

1888

2. "Verslag van de gedachtenisrede n. a. v. het overlijden van A. Brummelkamp op zondag 10 Juni des morgens in de Chr. Geref. kerk te Kampen uitgesproken." De Bazuin 36:24 (1888).

3. "Verslag van de op zondag 30 Sept. gehouden toespraak ter gelegenheid van de 40-jarige evangelie-bediening van Ds. J. Bavinck te Kampen." De Bazuin 36:40 (1888).

1889

4. "Verslag van het referaat, gehouden op de Pastorale conferentie te Kampen (26 Sept. 1889), over het Doopersch beginsel." De Bazuin 37:40 (1889).

1893

5. "Verslag van op 10 Mei 1893 to Amsterdam gehouden lezing Indrukken uit Amerika." Gereformeerd Jongelingsblad 4:16 (15 Mei 1893). [117]

1894

6. "Breed verslag van het referaat gehouden op de Centrale Pastorale." De Bazuin 42:43 (1894).

7. "Verslag van Bavincks toespraak (op 5 Jan. 1894) na de begrafenis van Helenius de Cock (overleden 2 Jan. 1894)." De Bazuin 42:2 (1894).

1896

8. "Provinciale Groninger Gereformeerde Predikantenconferentie." De Heraut No. 983 (25 October 1896).

9. "Stellingen van het referaat, to houden op de Groninger provinciale predikanten- conferentie." De Heraut No. 982 (18 Oktober 1896).

10. "Verslag van de discussie over dit referaat." De Bazuin 44:45 (1896).

11. "Verslag van het referaat gehouden op de Groninger Provinciale Predikantenconferentie (20 Okt. 1896) over de grondslag en het karakter der Geref. theologie." De Bazuin 44:44 (1896).

1897

12. "Breed verslag van het referaat gehouden op de tweede Groninger predikantenconferentie (4 Nov. 1897) over schepping en herschepping." De Heraut No. 1037 en 1038 (Zondag 7 en 14 November 1897).

13. "Breed verslag van het referaat gehouden op de tweede Groninger predikantenconferentie (4 Nov. 1897) over schepping en herschepping." De Bazuin 45:47; 45:48 (1897).

1898

14. "Breed verslag van een lezing over de wereld des gemoeds." De Heraut No. 1050 (6 februari 1898).

1913

15. "Verslag van toespraak gehouden op de vergadering van moderne theologen, op 17 April 1912 te Amsterdam." Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 13 (1913): 92–93. [525]

1915

16. "Inleiding naar aanleiding van Lucas 2:40 en 52; Mattheiis 19:13–15 en 18:1–6." De School met den Bijbel 13, no. 50 (1915).

17. "Korte weergave van de inhoud van de rede De overwinning der ziel." De School met den Bijbel 13, no. 53 (1915).

18. "Redevoering in een vergadering van “Helpt Elkander” tot steun van de vereeniging “Zoekt het verlorene” over het onderwerp “De menschelijke ziel”." De School met den Bijbel 13, no. 36 (1915).

19. "Van de Algemeene Vergadering — voor de Praktijk." De School met den Bijbel 13, no. 2 (1915).

20. "Verslag van acht lezingen gehouden in het kader van de Vacantie-cursus, georganiseerd door het hoofdbestuur der Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Bezittingen, van 26 tot 31 Juli 1915 te Amsterdam." De School met den Bijbel 13, no. 5,6,8-13 (1915).

21. "Verslag van feestrede op 25e jaarvergadering van de Schoolraad te Utrecht." De School met den Bijbel 12, no. 41 (1915).

22. "Verslag van rede op de Unie-dag te Leeuwarden over het christelijk onderwijs." De School met den Bijbel 12, no. 24 (1915).

23. "Verslag van rede op de vergadering der Vereeniging van Christelijke Onderwijzers over "Individualisme en Individualiteit"." De School met den Bijbel 12, no. 49 (1915).

1955

24. "Verslag van de afscheidsrede gehouden op 5 Dec. voor het Kamper Studentencorps F.Q.I. (Fides Quaerit Intellectum)." “Uit het leven van de Theologische School,” by C. Veenhof. [364]