A new digital bibliography of Herman Bavinck: Journal articles by year

1880

1. "Geloofswetenschap." De Vrije Kerk 6:11 (november 1880): 510–27. [2]

→ "Geloofswetenschap." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 1–12. Kampen: J. H. Kok, 1922. [643]

1881

2. Bavinck, Herman, H. Beuker and Douwe Klazes Wielenga. "Bij het begin van den zevenden jaargang “Der Vrije Kerk”." De Vrije Kerk 7:1 (januari 1881): 1–4. [3]

3. "Gereformeerde Theologie." De Vrije Kerk 7:11 (november 1881): 497–509. [6]

4. "Het geweten." De Vrije Kerk 7:1, 2 (januari-februari 1881): 27–37; 49–58. [7]

→ "Het geweten." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 13–27. Kampen: J. H. Kok, 1922. [646]

5. "Het rijk Gods, het hoogste goed." De Vrije Kerk 7:4-8 (april-augustus 1881): 185–92; 224–34; 271–77; 305–14; 353–60. [8]

→ "Het rijk Gods, het hoogste goed." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 28–56. Kampen: J. H. Kok, 1922. [647]

El Reino de Dios: El Bien Supremo. Translated by Juan Sebastián Rojas. Cali, Colombia: Monte Alto Editorial, 2021. [865]

6. "Het voor en tegen van een dogmatisch systeem." De Vrije Kerk 7:10 (oktober 1881): 449–64. [9]

→ "Het voor en tegen van een dogmatisch systeem." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 57–67. Kampen: J. H. Kok, 1922. [648]

1883

11. "De eere Gods." De Vrije Kerk 9:9 (september 1883): 418–31. [39]

→ "De eere Gods." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 106–14. Kampen: J. H. Kok, 1922. [639]

12. "De hedendaagsche wereldbeschouwing." De Vrije Kerk 9:10 (oktober 1883): 435–61. [40]

13. "De huishouding Gods." De Vrije Kerk 9:5-6 (mei-juni 1883): 239–42; 274–82. [41]

→ "De huishouding Gods." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 98–105. Kampen: J. H. Kok, 1922. [640]

14. "De Predikdienst." De Vrije Kerk 9:1 (januari 1883): 32–43. [42]

→ "De predikdienst." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 78–85. Kampen: J. H. Kok, 1922. [642]

→ "The Sermon and the Service." In Herman Bavinck on Preaching and Preachers. Edited and translated by James Eglinton. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2017. [869]

15. "Een woord van de Redactie aan hare lezers." De Vrije Kerk 9:12 (december 1883): 576–78. [45]

16. "Het Christelijk geloof." De Vrije Kerk 9:1,2,4 (januari, februari, april 1883): 44–47; 90–95; 184–93. [46]

→ "Het christelijk geloof." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 86–97. Kampen: J. H. Kok, 1922. [644]

→ "The Christian Faith." In What Is Christianity? Edited and translated by Gregory Parker, 63–78. Peabody, MA: Hendrickson Academic, 2022. [858]

17. "Het Lutherfeest." De Vrije Kerk 9:10 (oktober 1883): 476–79. [47]

18. "Huldreich Zwingli." De Vrije Kerk 9:12; 10:1 (december 1883 - januari 1884): 531–41; 8–29. [48]

1885

21. "De Navolging van Christus." De Vrije Kerk 11:3, 5; 12:7 (maart, mei 1885; juli 1886): 101–13; 203–13; 321–33. [55]

→ "The Imitation of Christ I (1885-86)." Translated by John Bolt. In John Bolt, A Theological Analysis of Herman Bavinck’s Two Essays on the Imitatio Christi: Between Pietism and Modernism, 372–401. Lewiston, Queenston and Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2013. [866]

1887

22. "Calvijn’s leer over het Avondmaal." De Vrije Kerk 13:10 (oktober 1887): 459–86. [59]

→ "Calvijn's leer over het avondmaal." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 165–83. Kampen: J. H. Kok, 1922. [636]

23. "Het dualisme in de Theologie." De Vrije Kerk 13:1 (januari 1887): 11–39. [62]

→ "Het dualisme in de theologie." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 145–64. Kampen: J. H. Kok, 1922. [645]

1888

24. "De Theologie van Albrecht Ritschl." Theologische Studiën 6 (1888): 369–403. [70]

25. "Waarmede moet de Zending beginnen: met de bearbeiding van geheele volken of met den enkele? Referaat gehouden op den zendingsdag der Chr. Geref. Buitenlandsche Zending, op 28 Juni 1887 te Leiden." Het Mosterdzaad 7:1 (1888): 1–16. [75]

1892

26. "Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap." De Vrije Kerk 18:5 (mei 1892): 197–225. [100]

→ "Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 35–54. Kampen: J. H. Kok, 1921. [618]

→ "Theology and Religious Studies." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 49–60, 281–88. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [785]

→ "신학과 종교 연구." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 76–93. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [900]

27. "Recent Dogmatic Thought in the Netherlands." Translated by Geerhardus Vos. The Presbyterian and Reformed Review 3 (1892): 209–28. [106]

1901

33. "Creation or Development." Translated by J. H. de Vries. The Methodist Review 83 (1901): 849–74. [301]

Schepping of ontwikkeling. Kampen: J. H. Kok, 1901. (Lezing, gehouden te Arnhem, Zutphen, Amsterdam en Haarlem, 1901) [338]

34. "Schepping of ontwikkeling." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 8 (1901): 217–57. [339]

Schepping of ontwikkeling. Kampen: J. H. Kok, 1901. (Lezing, gehouden te Arnhem, Zutphen, Amsterdam en Haarlem, 1901) [338]

1902

35. "De zekerheid des geloofs." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 9 (1901-1902): 129–198. [380]

De zekerheid des geloofs. Kampen: J. H. Kok, 1901. [307]

→ "De zekerheid van het geloof." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 65–131. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. [821]

De zekerheid des geloofs. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1903. [422]

De zekerheid des geloofs. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. [583]

De zekerheid des geloofs. 4e druk. Kampen: J. H. Kok, 1932. [678]

Geloofszekerheid. Edited by Henk van den Belt. Soesterberg: Aspekt, 2017. [814]

The Certainty of Faith. Translated by Harry der Nederlanden. St. Catherines, ON: Paideia Press, 1980. [722]

The Certainty of Faith. 2nd ed. Translated by Harry der Nederlanden. Potchefstroom: Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, 1998. [751]

A Certeza da Fé. Translated by Fabrício Tavares de Moraes. Brasília, DF: Editora Monergismo, 2018. [889]

1903

36. "Hedendaagsche moraal." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 10 (1903): 1–67. [423]

Hedendaagsche moraal. Kampen: J. H. Kok, 1902. [394]

1904

37. "Het levensrecht der ongeboren vrucht." Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland 3 (1904): 1–3. [431]

1909

38. "Calvin and Common Grace." Translated by Geerhardus Vos. The Princeton Theological Review 7 (1909): 437–65. [473]

→ "Calvin and Common Grace." In E. Doumergue, A. Lang, H. Bavinck and B. B. Warfield, Calvin and the Reformation. Four studies, 99–130. New York: Revell , 1909. [472]

→ "Calvin and Common Grace." In E. Doumergue, A. Lang, H. Bavinck and B. B. Warfield, Calvin and the Reformation. Four studies. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1980. [721]

→ "Calvin and Common Grace." In E. Doumergue, A. Lang, H. Bavinck and B. B. Warfield, Calvin and the Reformation. Four studies. Wipf and Stock, 2004. [762]

→ "Calvin and Common Grace." In 칼빈의 종교개혁사상 / Calvin and the Reformation. 서울 [Seoul]: 기독교문서선교회 [Kidokkyo Munsŏ Sŏnʼgyohoe], 1986. [728]

→ "칼뱅과 일반은총." Translated by 박하림 [Harim Park]. In 헤르만 바빙크의 일반은총 [Herman Bavinck’s Common Grace], 76–123. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2021. [896]

39. "De psychologie van het kind." Paedagogisch tijdschrift 1 (1909): 105–17. [474]

40. "Richtingen in de psychologie." Paedagogisch tijdschrift 1 (1909): 4–15. [483]

→ "Richtingen in de psychologie." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 172–82. Kampen: J. H. Kok, 1921. [632]

→ "Trends in Psychology." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 165–174. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [787]

→ "심리학의 경향." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 270–284. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [906]

1910

41. "The Reformed Churches in the Netherlands." The Princeton Theological Review 8 (1910): 433–60. [488]

1911

42. "Christological Movements in the Nineteenth Century." Translated by B. B. Warfield. Bibliotheca Sacra 68 (1911): 381–404. (translated from: Gereformeerde Dogmatiek, 2nd ed., vol 3 (1910): 273–291) [493]

1913

43. "Christendom en natuurwetenschap." Stemmen des Tijds 2 (1913): 343–77. [513]

→ "Christendom en natuurwetenschap." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 78–104. Kampen: J. H. Kok, 1921. [615]

→ "Christianity and Natural Science." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 81–104. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [771]

→ "기독교와 자연과학." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 128–167. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [902]

44. "Kinderstudie." Paedagogisch tijdschrift 5, 6 (1913-1914): 241–52; 289–99; 1–17. [521]

45. "Over de ongelijkheid." Stemmen des Tijds 2 (1913): 17–43. [522]

→ "Over de ongelijkheid." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 151–71. Kampen: J. H. Kok, 1921. [626]

→ "On Inequality." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 145–164. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [777]

→ "불평등에 대하여." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 236–267. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [905]

46. "The Virgin Birth of Our Lord." Bible Magazine 1:1 (January 1913): 50–61. [524]

1914

47. "Het probleem van den oorlog." Stemmen des Tijds 4 (1914): 1–31. [550]

Het probleem van den oorlog. Kampen: J. H. Kok, 1914. [537]

→ "Het probleem van den oorlog." In J. J. C. van Dijk, H. Bavinck en A. W. F. Idenburg, inleidend woord J. W. Noteboom, Oorlog en Christendom: Vier opstellen, 30–58. Kampen: J. H. Kok, 1931. [675]

→ "Het probleem van de oorlog." In H. Bavinck, J. van den Berg, J. A H. J. S. Bruins Slot, B. de Gaay Fortman, W. F. de Gaay Fortman, J. L. Koole, S. J. Popma, G. Th Rothuizen and C. van der Woude, Christendom en oorlog: Gereformeerde stemmen over het oorlogsvraagstuk, 7–40. Kampen: J. H. Kok, 1966. [701]

→ "Het probleem van de oorlog." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 217–254. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. [824]

1916

48. "Christ and Christianity." Translated by A. A. Pfanstiehl. Biblical Review 1 (1916): 214–36. (Not exact translation) [557]

Het Christendom. Baarn: Hollandia, 1912. (Groote godsdiensten, Serie II, No. 7) [509]

49. "Ethiek en politiek." Stemmen des Tijds 5 (1916): 32–56. [561]

← "Ethiek en politiek." In Verslagen en mededeelingen der Koninklijke akademie van wetenschappen, Afdeeling letterkunde, 5e reeks, deel 2, 99–128. Amsterdam: Joh. Müller, 1916. [560]

1918

50. "Klassieke opleiding." Stemmen des Tijds 7 (1918): 46–65, 113–47. [588]

→ "Klassieke opleiding." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 220–61. Kampen: J. H. Kok, 1921. [623]

→ "Classical Education." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 209–244. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [772]

→ "고전 교육." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 346–401. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [910]

1919

51. "Christendom, oorlog, volkenbond." Stemmen des Tijds 9 (1919): 1–26, 105–133. [605]

Christendom, Oorlog, Volkenbond. Utrecht: Ruys, 1920. [604]

→ "Christendom, Oorlog, Volkenbond." In J. J. C. van Dijk, H. Bavinck and A. W. F. Idenburg, inleidend woord J. W. Noteboom, Oorlog en Christendom: Vier opstellen, 84–125. Kampen: J. H. Kok, 1931. [674]

1921

52. "Maran-atha." De Reformatie 1 (1921): 342. [624]

← "Maran-atha." Het Kerkblad der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika 23:472 (1921): 1–2. [625]

53. "Primaat van verstand of wil?" Paedagogisch tijdschrift 13 (1921): 15–21. [629]

→ "Primaat van verstand of wil?" In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 208–14. Kampen: J. H. Kok, 1921. [628]

→ "Primacy of the Intellect or the Will." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 199–204. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [779]

→ "지성 또는 의지의 우선성." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 326–335. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [908]

1989

55. "Common Grace." Translated by R. C. van Leeuwen. Calvin Theological Journal 24 (1989): 38–65 . [729]

De algemeene genade: rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. School te Kampen op 6 December 1894. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1894. [120]

1992

56. "Herman Bavinck on Scripture and Science." Translated by A. Wolters. Calvin Theological Journal 27 (1992): 91–95. (Excerpt from Gereformeerde Dogmatiek (1928)) [733]

57. "The Catholicity of Christianity and the Church." Translated by John Bolt. Calvin Theological Journal 27 (1992): 220–51. [734]

De katholiciteit van christendom en kerk: rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. School te Kampen op 18 December 1888. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1888. [68]

2008

58. "Calvin's Doctrine of the Lord's Supper." Translated by Nelson D. Kloosterman. Mid-America Journal of Theology 19 (2008): 127–42. [769]

2010

59. "General Biblical Principles and the Relevance of Concrete Mosaic Law for the Social Question Today (1891)." Translated by John Bolt. Journal of Markets & Morality 13, no. 2 (2010): 437–46. [789]

← "Welke algemeene beginselen beheerschen, volgens de H. Schrift, de oplossing der sociale quaestie, en welke vingerwijzing voor die oplossing ligt in de concrete toepassing, welke deze beginselen voor Israel in Mozaisch recht gevonden hebben?" In Proces-verbaal van het Sociaal Congres, gehouden te Amsterdam den 9, 10, 11, 12 November 1891, 149–157. Amsterdam: Hövecker & Wormser, 1892. (Rapport ingediend voor sectie I van het congres, vgl. 359-371 en 80-83) [110]

60. "Herman Bavinck, ‘Forward’ to the First Edition (Volume I) of the Gereformeerde Dogmatiek." Translated by John Bolt. Calvin Theological Journal 45 (2010): 9–10. [790]

61. "John Calvin: A Lecture on the Occasion of his 400th Birthday, July 10, 1509—1909." Translated by John Bolt. The Bavinck Review 1 (2010): 57–85. [791]

Johannes Calvijn: Eene lezing ter gelegenheid van den vierhonderdsten gedenkdag zijner geboorte: 10 Juli 1509-1909. Kampen: J. H. Kok, 1909. [478]

2011

62. "The Kingdom of God, The Highest Good." Translated by Nelson D. Kloosterman. The Bavinck Review 2 (2011): 133–70. [795]

El Reino de Dios: El Bien Supremo. Translated by Juan Sebastián Rojas. Cali, Colombia: Monte Alto Editorial, 2021. [865]

2012

63. "Herman Bavinck on Scottish Covenant Theology and Reformed Piety." Introduced and translated by Henk van den Belt. The Bavinck Review 3 (2012): 164–77. (The title of translation: "Preface to the Life and Works of Ralph and Ebenezer Erskine") [806]

← Voorrede in Ralph en Ebenezer Erskine, Levensgeschiedenis en Werken van Ralph en Ebenezer Erskine, 1–6. Doesburg: J.C. van Schenk Brill, 1905. (verschenen in 47 afleveringen) [445]

64. "The Theology of Albrecht Ritschl." Translated by John Bolt. The Bavinck Review 3 (2012): 123–63. [808]

2013

65. "Letters to a Dying Student: Bavinck’s Letters to Johan van Haselen." Introduced and translated by James Eglinton. The Bavinck Review 4 (2013): 94–102. [809]

← "‘Mijn boeken houden mij trouw gezelschap.’ Vier brieven van Herman Bavinck aan een student." Edited by Wiljan Puttenstein. [788]

2014

66. "Addendum: The Influence of the Protestant Reformation of the Moral and Religious Condition of Communities and Nations." Mid-America Journal of Theology 25 (2014): 75–81. [827]

← "The Influence of the Protestant Reformation on the Moral and Religious Condition of Communities and Nations." In Proceedings of the Fifth General Council, Toronto 1892, 48–55. London: Publication Committee of the Presbyterian Church of England, 1892. [107]

67. "The Pros and Cons of a Dogmatic System." Translated by Nelson D. Kloosterman. The Bavinck Review 5 (2014): 90–103. [810]

2015

68. "Conscience." Translated by Nelson D. Kloosterman. The Bavinck Review 6 (2015): 113–26. [812]

2016

69. "Herman Bavinck’s Modernisme en Orthodoxie: A Translation." Translated by Bruce R. Pass. The Bavinck Review 7 (2016): 63–114. [813]

Modernisme en Orthodoxie: rede gehouden bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1911. Kampen: J. H. Kok, 1911. [499]

→ "Modernism and Orthodoxy." In On Theology: Herman Bavinck's Academic Orations. Edited and translated by Bruce R. Pass, 146–182. Leiden: Brill, 2020. [851]

2017

70. Bavinck, Herman and James Eglinton. "Herman Bavinck’s ‘My Journey to America’." Dutch Crossing 41, no. 2 (2017): 180–93. [816]

Mijne reis naar Amerika. Edited by George Harinck. Barneveld: De Vuurbaak, 1998. (Series: Ad Chartas-reeks 2) [750]

71. Bavinck, Herman, Henk van den Belt and Mathilde de Vries-van Uden. "Herman Bavinck’s Preface to the Synopsis Purioris Theologiae." The Bavinck Review 8 (2017): 101–14. [817]

← "Praefatio." In Synopsis purioris theologiae: disputationibus quinquaginta duabus comprehensa ac conscripta per Johannem Polyandrum, Andream Rivetum, Antonium Walaeum, Antonium Thysium, S.S. Theologiae Doctores et Professores in Academia Leidensi. Editio sexta, iii–vii. Lugduni Batavorum: Apud Didericum Donner, 1881. [826]

72. "Traveling." Translated by Willem J. de Wit. (https://wjdw.nl/2017/12/13/herman-bavinck-on-traveling-and-the-theology-of-nature/) [833]

← "Op reis." De Bazuin 48:35 (1900). [248]

2018

73. "Foundations of Psychology." Translated by John Bolt, Nelson D. Kloosterman and Jack Vanden Born. The Bavinck Review 9 (2018): 1–244. [872]

Beginselen der psychologie. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1923. (bezorgd door V. Hepp) [654]

74. "Herman Bavinck’s Religion and Theology: A Translation." Translated by Bruce R. Pass. Reformed Theological Review 77:2 (August 2018): 88–135. [854]

Godsdienst en godgeleerdheid: rede gehouden bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Woensdag 17 December 1902. Wageningen: Vada, 1902. [391]

→ "Religion and Theology." In On Theology: Herman Bavinck's Academic Orations. Edited and translated by Bruce R. Pass, 107–145. Leiden: Brill, 2020. [850]

2019

75. "Calvin’s Doctrine of Sin." Edited and translated by Gregory Parker. The Bavinck Review 10 (2019): 102–8. [860]

76. Bavinck, Herman, Andrew Kloes and Harry Van Dyke. "Herman Bavinck’s Foreword to Unbelief and Revolution." The Bavinck Review 10 (2019): 75–84. [871]

← Voorrede in Guillaume Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie: Eene reeks van historische voorlezingen, 3e druk, v–xiii. Kampen: J. H. Bos, 1904. [435]

2021

77. "Head and Heart." Translated by Gregory Parker. Modern Reformation 30:6 (2021). [861]

← "Hoofd en hart." In Christophilus. Jaarboekje van het Nederlandsch Jongelings, 71–75. [101]

78. "Reading, Thinking, Speaking." Translated by Gregory Parker. Modern Reformation 30:1 (2021). [862]