Magnalia Dei (1e druk)

VOORREDE.

§ 1. Het hoogste goed.

§ 2. De kennis Gods.

§ 3. Algemeene Openbaring.

§ 4. De waarde der algemeene Openbaring.

§ 5. Bijzondere Openbaring. (De wijze der Openbaring).

§ 6. Bijzondere Openbaring. (De inhoud der Openbaring).

§ 7. De Heilige Schrift.

§ 8. Schrift en Belijdenis.

§ 9. Het Wezen Gods.

§ 10. De Drieëenheid Gods.

§ 11. Schepping en Voorzienigheid.

§ 12. Oorsprong, Wezen en Bestemming van den mensch.

§ 13. Zonde en Dood.

§ 14. Het verbond der Genade.

§ 15. De Middelaar des Verbonds.

§ 16. De Goddelijke en menschelijke natuur van Christus.

§ 17. Het werk van Christus in zijne vernedering.

§ 18. Het werk van Christus in zijne verhooging.

§ 19. De gave des Heiligen Geestes.

§ 20. De Roeping.

§ 21. De Rechtvaardigmaking.

§ 22. De Heiligmaking.

§ 23. De gemeente van Christus.

§ 24. Het Eeuwige Leven.

Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept