Gereformeerde Dogmatiek, 2e druk.

Vierde Deel

Hoofdstuk VIII. Over de weldaden van het Verbond (vervolg)

Par. 49. Roeping en Wedergeboorte.

Par. 50. Geloof en Bekering.

Par. 51. Rechtvaardigmaking.

Par. 52. Heiligmaking en Volharding.

Hoofdstuk IX. Over de Kerk

Par. 53. Het wezen van de Kerk.

Par. 54. De Regering van de kerk.

Par. 55. De Macht van de Kerk.

Hoofdstuk X. Over de Middelen van de Genade

Par. 56. Het Woord als genademiddel.

Par. 57. De Sacramenten.

Par. 58. De Doop.

Par. 59. Het avondmaal.

Hoofdstuk XI. Over de Laatste Dingen

Par. 60. De Tusschentoestand.

Par. 61. De Wederkomst van Christus

Par. 62. De Voleinding van de Eeuwen.Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept