Gereformeerde Dogmatiek, 2e druk. Reformed Dogmatics

Eerste Deel

Volume I

Inleiding

Par. 1. Naam en Begrip der Dogmatiek.

1 2 3 4 5 6 7 8

Par. 2. Encyclopedische Plaats der Dogmatiek.

9 10 11 12

Par. 3. Methode der Dogmatiek.

Par. 4. Indeling der dogmatiek.

Par. 5. Geschiedenis en Literatuur van de Dogmatiek.

Hoofdstuk I. Principia in het algemeen

Par 6. Betekenis van de Principia.

61 62 63

Par. 7. Principia in de wetenschap.

Par. 8. Principia in de Religie.

Hoofdstuk II. Principium Externum

Par. 9. Wezen en Begrip van de Openbaring.

82 83 84

Par. 10. Algemene Openbaring.

Par. 11. Bijzondere openbaring.

Par. 12. Openbaring en Natuur.

Par. 13. Openbaring en Heilige Schrift.

Par. 13. De Theopneustie van de Schrift.

Par. 14. De Eigenschappen van de Schrift.

Hoofdstuk III. Principium Internum

Par. 15. Betekenis van het Principium Internum

Par. 16. De historisch-apologetische methode.

Par. 17. De speculatieve methode.

Par. 18. De religieus-empirische methode.

Par. 19. De ethisch-psychologische methode.

Par. 20. Het Geloof

Par. 21. De Grond van het Geloof

Par. 22. Geloof en Theologie.Part I. Introduction to Dogmatics

1. The Science of Dogmatic Theology

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. The Method and Organization of Dogmatic Theology

Part II. The History and Literature of Dogmatic Theology

3. The Formation of Dogma: East and West

4. Roman Catholic Dogmatics

5. Lutheran Dogmatics

6. Reformed Dogmatics

Part III. Foundations of Dogmatic Theology (Principia)

7. Scientific Foundations

8. Religious Foundations

Part IV. Revelation (Principium Externum)

9. The Idea of Revelation

82 83 84

10. General Revelation

11. Special Revelation

12. Revelation in Nature and Holy Scripture

13. The Inspiration of Scripture

14. The Attributes of Scripture

Part V. Faith (Principium Internum)

15. Faith and Theological Method

16. Faith and Its Ground

17. Faith and TheologyTweede Deel

Volume II

Hoofdstuk IV. Over God

Par. 23. De Onbegrijpelijkheid Gods.

Par. 24. De Kenbaarheid Gods (Cognitio Dei insita)

Par. 25. De Kenbaarheid Gods (Cognitio Dei acquisita)

Par. 26. De Namen Gods

Par. 27. Indeling der Namen Gods

Par. 28. De Benoemingsnamen Gods

Par. 29. De onmededeelbare Eigenschappen

Par. 30. De mededeelbare Eigenschappen.

Par. 31. De Heilige Drieëenheid.

Par. 32. De Raad Gods.

Hoofdstuk V. Over de wereld in haar oorspronkelijken staat

Par. 33. De Schepping.

Par. 34. De geestelijke wereld.

Par. 35. De stoffelijke wereld.

Par. 36. De Oorsprong van de mens.

Par. 37. Het wezen van de mens.

Par. 38. De Bestemming van de mens.

Par. 39. De Voorzienigheid.Part I. Knowing God

1. Incomprehensibility of God.

2. The Knowledge of God

Part II. The Living, Acting God

3. The Names of God

4. God’s Incommunicable Attributes

5. God’s Communicable Attributes

6. The Holy Trinity

Part III. God’s Will on Earth as It Is in Heaven

7. The Divine Counsel

8. Creation

Part IV. Maker of Heaven and Earth

9. Heaven: The Spiritual World

10. Earth: The Material World

Part V. The Image of God

11. Human Origins

12. Human Nature

13. Human Destiny

Part VI. God’s Fatherly Care

14. ProvidenceDerde Deel

Volume III

Hoofdstuk VI. Over de wereld in haar gevallen staat

Par. 40. De Oorsprong der Zonde.

Par. 41. De Verbreiding der Zonde.

Par. 42. Wezen en Werking van de Zonde.

Par. 43. De Straf der Zonde.

Hoofdstuk VII. Over de Persoon en het Werk van Christus

Par. 44. Het Verbond der Genade.

Par. 45. De Persoon van Christus.

Par. 46. Het werk van Christus in Zijn vernedering.

Par. 47. Het werk van Christus in Zijn verhoging.

Hoofdstuk VIII. Over de weldaden van het Verbond

Par. 48. De Heilsorde.Part I. The Fallen World

1. The Origin of Sin

2. The Spread of Sin

3. The Nature of Sin

4. The Punishment of Sin

Part II. Christ the Redeemer

5. The Covenant of Grace

6. The Person of Christ

Part III. The Work of Christ

7. Christ’s Humiliation

8. Christ’s Exaltation

Part IV. Salvation in Christ

9. The Order of SalvationVierde Deel

Volume IV

Hoofdstuk VIII. Over de weldaden van het Verbond (vervolg)

Par. 49. Roeping en Wedergeboorte.

Par. 50. Geloof en Bekering.

Par. 51. Rechtvaardigmaking.

Par. 52. Heiligmaking en Volharding.

Hoofdstuk IX. Over de Kerk

Par. 53. Het wezen van de Kerk.

Par. 54. De Regering van de kerk.

Par. 55. De Macht van de Kerk.

Hoofdstuk X. Over de Middelen van de Genade

Par. 56. Het Woord als genademiddel.

Par. 57. De Sacramenten.

Par. 58. De Doop.

Par. 59. Het avondmaal.

Hoofdstuk XI. Over de Laatste Dingen

Par. 60. De Tusschentoestand.

Par. 61. De Wederkomst van Christus

Par. 62. De Voleinding van de Eeuwen.Part I. The Spirit Gives New Life to Believers

1. Calling and Regeneration

2. Faith and Conversion

3. Justification

4. Sanctification and Perseverance

Part II. The Spirit Creates New Community

5. The Church’s Spiritual Essence

6. The Church’s Spiritual Government

7. The Church’s Spiritual Power

8. The Spirit’s Means of Grace: Proclamation

9. The Spirit’s Means of Grace: The Sacraments

10. The Spirit’s Means of Grace: Baptism

11. The Spirit’s Means of Grace: The Lord’s Supper

Part III. The Spirit Makes All Things New

A. The Intermediate State

B. The Return of Christ

C. The Consummationx
This website is using cookies. Accept