Gereformeerde Dogmatiek, 2e druk. Reformed Dogmatics

Vierde Deel

Volume IV

Hoofdstuk VIII. Over de weldaden van het Verbond (vervolg)

Par. 49. Roeping en Wedergeboorte.

Par. 50. Geloof en Bekering.

Par. 51. Rechtvaardigmaking.

Par. 52. Heiligmaking en Volharding.

Hoofdstuk IX. Over de Kerk

Par. 53. Het wezen van de Kerk.

Par. 54. De Regering van de kerk.

Par. 55. De Macht van de Kerk.

Hoofdstuk X. Over de Middelen van de Genade

Par. 56. Het Woord als genademiddel.

Par. 57. De Sacramenten.

Par. 58. De Doop.

Par. 59. Het avondmaal.

Hoofdstuk XI. Over de Laatste Dingen

Par. 60. De Tusschentoestand.

Par. 61. De Wederkomst van Christus

Par. 62. De Voleinding van de Eeuwen.Part I. The Spirit Gives New Life to Believers

1. Calling and Regeneration

2. Faith and Conversion

3. Justification

4. Sanctification and Perseverance

Part II. The Spirit Creates New Community

5. The Church’s Spiritual Essence

6. The Church’s Spiritual Government

7. The Church’s Spiritual Power

8. The Spirit’s Means of Grace: Proclamation

9. The Spirit’s Means of Grace: The Sacraments

10. The Spirit’s Means of Grace: Baptism

11. The Spirit’s Means of Grace: The Lord’s Supper

Part III. The Spirit Makes All Things New

A. The Intermediate State

B. The Return of Christ

C. The Consummationx
This website is using cookies. Accept